Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZİNDE BUGÜNE KADAR YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZİNDE BUGÜNE KADAR YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZİNDE BUGÜNE KADAR YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZİ ELAZIĞ MAYIS 2015

2 DENEYSEL BEYİN İSKEMİ – REPERFÜZYON HASARINDA AKUPUNKTUR’UN ETKİSİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 2009

3 Dünyada Kalp hastalığı ve kanserden sonra 3. ölüm nedeni
ABD de dakikada 1 kişi inme geçiriyor, 3 dakikada 1 kişi inmeden ölüyor İnmelerin yaklaşık %80’i tıkayıcı tipte % 15-20’si ise hemorajik tiptedir Henüz daha dünyada kesin tedavisi mevcut değildir Son zamanlarda kök hücre çalışmaları yoğunlaşmıştır STROK (İNME)

4

5 Neurol Res Jul;25(5): Functional improvement by electro-acupuncture after transient middle cerebral artery occlusion in rats. These results suggest that the acupoints applied in this study are effective for the functional recovery, and an enhanced expression of VEGF may play a certain role in recovery process after stroke. ****Acupunct Electrother Res. 2005;30(3-4):185-99 Electroacupuncture enhances striatal neurogenesis in adult rat brains after a transient cerebral middle artery occlusion. Thus, the results suggest that striatal newborn neurons mainly migrate from the cells lining ventricle. Therefore, we conclude that EA can improve neuronal regeneration, newborn neuron migration and their maturation in the striatum of adult rat brains after stroke.

6 Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Feb;34(1):61-6.
Development of studies on the underlying mechanism of acupuncture intervention in reducing post-ischemic inflammatory reaction and the related new research thought Studies show that the inflammatory reaction plays an important role in cerebral ischemia/reperfusion injury. Authors of the present paper review the recent development of studies on the underlying neuroprotective mechanism of acupuncture in inhibiting post-ischemic inflammation in the brain tissue from regulation of inflammatory cytokines and mediators, 2) inhibition of leucocytic infiltration, 3) modulation of the activated state of glial cells 4) suppression of the expression of the related transcription factors 5) improve neuronal regeneration, 6) newborn neuron migration and their maturation in the striatum …..

7 Beyin iskemi – reperfüzyonu yapılmış ratlarda akupunktur

8 I/R KONTROL I/R KONTROL I/R + AKUPUNKTUR I/R + AKUPUNKTUR

9

10 KORONER BAY-PAS YAPILMIŞ HASTALARA UYGULANAN ELEKTROAKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE SOLUNUM FONKSİYONU TESTLERİNE ETKiSi KEBAN BARAJI 2010

11 AMAÇ VE GEREKÇE Postoperatif ağrılar için -Opioid’ler
Solunum depresyonu veya apne Ventilatorden geç ayrılma Bulantı, kuma ve sonuçta aspirasyon pneumosisi Uzun süre yatış ile ileus veya konstipasyon Uretral veya mesane spazmı ile üriner retansiyon -Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar Yeterli analjezi sağlamıyor Platelet disfonksiyonu ve gastrik ülserasyon -Epidural analjezi Hipotansiyon ve motor nöron blokaji

12 GRUP I FARMAKOLOJİK AJAN (KONTROL) (n=15)
MATERYAL VE METOD GRUP I FARMAKOLOJİK AJAN (KONTROL) (n=15) GRUP II EA VE FARMAKOLOJİK AJAN (n=15) VAS, ANALJEZİK ALIMI, PREOP VE POSTOP 7. GÜNDE SOLUNUM FONKSİYONLARI Akupunktur St36, Liv3, Li4, Li11 ve Pc6 EA postop 7 gün boyunca hergün, 60 Hz ve 20 dk.

13 Akupunktur ve Kontrol gruplarına ait analjezik alımı
Parametreler Kontrol (n=15) Akupunktur (n=15) p Yaş (yıl) 51.5±8.50 52.3±8.10 Ns Cinsiyet (F/M) (n) 6/9 5/10 Nabız / dk 88.75±10.10 86.50±11.30 Systolic TA (mm/Hg) 121.15±13.35 115.70±14.20 Diastolic TA (mm/Hg) 65.49±11.45 64.10±8.60 Ent. tüp çekimi (h) 8.1±2.2 8.2 ±3.1 Dren çekimi (h) 23.1±2.5 21.9±9.8 Metamizol (g/day) 2.0±0.73 0.53±0.51 0.001 Pethidine (mg/day) 223.33±132.1 76.67±84.23 0.002

14 SOLUNUM TESTLERİ SONUÇLARI
Parametre Kontrol (n=15) Akupunktur (n=15) P Preoperative-FEV1 88.47±20.33 86.87±11.03 Ns Postoperative-FEV1 50.00±20.39 51.67±17.17 Preoperative-FVC 75.20±18.86 80.47±14.04 Postoperative-FVC 52.73±23.87 52.60±26.91 Preoperative-FEV1/FVC 86.80±9.37 85.07±2.01 Postoperative-FEV1/FVC 79.53±8.68 83.27±11.64

15 AĞRI SKORU SONUÇLARI Parametre (VAS, Mean ± SD) Kontrol (n=15)
Akupunktur P 0. gün 67.00±8.41 69.33±2.58 Ns 1.Gün 52.33±15.22 50.33±7.19 2.gün 39.67±13.43 33.33±7.72 3.gün 33.33±14.96 21.67±5.56 0.01 4.gün 26.67±13.45 18.33±5.56 5.gün 26.67±17.59 11.00±3.87 6.gün 26.00±17.65 10.67±4.17 0.006 7.gün 23.33±20.59 9.33±1.76

16

17 (Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi) 2012
İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARINDA OPERASYON SONRASI AKUT VE KRONİK SAFHADA GELİŞEN AĞRININ ELEKTROAKUPUNKTUR İLE KONTROLÜ (Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi) 2012

18 GEREKÇEMİZ Kasık fıtığı ameliyatı sonrası hem kesiye hem de yamaya bağlı ağrılar olmakta ve bu ağrılar hastanın ameliyat sonrası konforunu ve hareketlerini kısıtlamaktadır. Operasyona bağlı ağrılar için güçlü ağrı kesiciler kullanılmakta, fakat bu tür ağrı kesiciler; uyuşukluk, bulantı, alerji ve kusmaya neden olmaktadırlar. Ağızdan alınan ağrı kesiciler ise genelde mide- barsak şikayetlerine neden olabilmektedirler.

19 AMAÇ Opere edilen İnguinal Hernili hastalarda postoperatif akut ve kronik safhada gelişen ağrının skoru, şiddeti, incidansı ve ağrı sonucu oluşan hareket kısıtlılığının Elektroakupunktur (EA) tedavisi yapılarak değerlendirilmesi.

20 Hastalar herbiri 30 kişiden oluşan 3 gruba ayrıldı.
HASTALAR VE YÖNTEM Hastalar herbiri 30 kişiden oluşan 3 gruba ayrıldı. Grup 1 (Kontrol): Ameliyat sonrası EA uygulanmaksızın rutin postoperatif analjezi uygulanan grup. Grup 2 : Ameliyat sonrası 3 gün boyunca sabah - akşam EA uygulanan grup. Grup 3 : 3 gün boyunca sabah-akşam ve birer hafta arayla 1 ay boyunca EA uygulanan grup Elektroakupunktur 60 Hz - 20 dk süreyle tatbik edildi. Nokta seçiminde Li4, Li11, St26, St36, PC6 noktaları ile kesi etrafındaki lokal noktalar kullanıldı.

21 Postoperatif ağrı şiddetinde daha fazla azalma
SONUÇ Bu çalışmalardan elde ettiğimiz verilere göre; Akupunktur; inguinal herni tamiri sonrası veya öncesi bir analjezik tedavi olarak kullanılabilir; Ya da, Postoperatif ağrı şiddetinde daha fazla azalma Analjezik ilaç alımının azaltılması İlaca bağlı yan etkilerin azaltılması Kronik ağrıya bağlı aktivite kısıtlamasını azaltarak hastaya daha konforlu bir yaşam sunmak için multimodal yaklaşımla analjezik ilaçlar ile birlikte kombine edilebilir.

22 Genel Cerrahi Tıpta Uzmanlık Tezi
LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OPERASYONLARINDA OPERASYON SONRASI AKUT VE KRONİK SAFHADA GELİŞEN AĞRININ ELEKTROAKUPUNKTUR İLE KONTROLÜ Genel Cerrahi Tıpta Uzmanlık Tezi 2013

23 METOD Safra kesesi ameliyatı sonrası hastalaın insizyon yerinde ve sağ omuza yansıyan ağrıları olmakta ve bu ağrılar hastanın konforunu ve hareketlerini kısıtlamaktadır. Hastalar rastgele olarak herbiri 25 hastadan oluşan üç ayrı gruba ayrıldı gruba rutin postoperatif analjezi protokolü uygulandı. gruba 3 gün boyunca sabah akşam elektroakupunktur uygulandı, gruba 3 gün boyunca sabah- akşam ve devamında birer hafta arayla 1 ay boyunca elektroakupunktur uygulandı. Hastalarda akut ağrının değerlendirilmesinde preoperatif, postoperatif 2., 24. ve 48. saatte VAS skoru değerlendirildi. Kronik ağrının değerlendirilmesine yönelik üç anket çalışması uygulandı. EA olarak alternatif akım 60 Hz ve 20 dk süreyle tatbik edildi. Nokta seçiminde Liv 3, Li 4, PC 6, Sp 6, St 25, St 36, Gb 34, BL 19 noktaları kullanıldı.

24 SONUÇLAR Hastaların yaş, cinsiyet, ASA skoru ve preop VAS, postop 2. , 24. ve 48. Saat VAS ve postop 1. Aydaki VAS skorlarının istatiksel olarak sonuçları.

25 Preop VAS skorlamada gruplar arasında istatistiksel olarak hiçbir fark bulunmadı (p>0.05),
Postop 2. ve 24. saat akupunktur uygulanan gruplarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük ağrı skorları elde edildi(p<0,05). Ancak 48. saatte anlamlı bir farklılık izlenmedi (p>0.05). Birinci aydaki kronik ağrı değerlendirilmesinde ise kronik ağrı insidansı ve ağrının neden olduğu aktivite kısıtlılığı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05) Elektroakupunktur bir analjezik tedavi olarak kullanılabilir ya da en azından, postoperatif ağrı şiddetinde daha fazla azalma, analjezik ilaç alımının azaltılması ve ilaca bağlı yan etkilerin azaltması için multimodal analjezik sistemi olarak analjezik ilaçlar ile birlikte kombine edilebilir.

26 DENEYSEL KIRIK OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ELEKROAKUPUNKTURUN ETKİSİ:
RADYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL SONUÇLAR 2014

27 GİRİŞ Kırık iyileşmesini etkileyen faktörler ve iyileşmenin hızlandırılması çok çalışılan popüler konulardan biridir Kırık iyileşmesi üzerine olumlu yada olumsuz etki eden birçok faktör bilinmesine rağmen halen detayları tam olarak çözülememiştir Kırık iyileşmesinin uzaması canlılar için birçok yönden olumsuzluklar doğurduğu ortadadır Kırığın iyileşme sürecinde değişik aşamalarda biyokimyasal olaylar ortaya çıkmaktadır Genelde yapılan çalışmalar “iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapabiliriz” üzerinde yoğunlaşmıştır Be nedenle çalışmamızda; Deneysel oluşturulan kırıklara erken, orta ve uzun vadede akupunktur uygulayarak iyileşmeye olan etkisini araştırmak amaçlandı.

28 Oksidatif Stres Süperoksit radikali, hidroksil radikali ve hidrojen peroksit gibi Reaktif Oksijen Türlerinin konsantrasyonu (ROS) hücrenin antioksidan cevap kapasitesini aştığında ya da hücrenin kendi antioksidan kapasitesi düştüğünde, hücre veya dokuda oksidatif hasar oluşur. Enzimatik olmayan antioksidan (GSH) ve enzimatik antioksidan (GPx, GST, SOD, CAT) düzeyleri, hücrenin antioksidan savunma mekanizmasının önemli faktörlerindendir. Aranan eğitim tamamlandıktan sonra izleyiciler neleri yapabilir duruma gelecek? İzleyicilerin bu sunudan yararlanacağı her hedefi kısaca açıklayın.

29 Gereç ve Yöntem 70 adet erkek Wistar albino ratlar 10 gruba ayrıldı:
- Grup 1: Kontrol - Grup 2: Akupunktur (7. gün) - Grup 3: Akupunktur (14. gün) - Grup 4: Akupunktur (21. gün) - Grup 5: Kırık (7. gün) - Grup 6: Kırık (14. gün) - Grup 7: Kırık (21. gün) - Grup 8: Kırık + akupunktur (7. gün) - Grup 9: Kırık + akupunktur (14. gün) - Grup 10: Kırık + akupunktur (21. gün) Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın.

30 Gereç ve Yöntem Kontrol grubuna hiçbir tedavi verilmedi.
Akupunktur grubu Kırık gruplarında, sağ femurun laterali üzerinde 2.5 cm uzunluğunda bir kesi yapıldı. Kemik, enine halka kesici kullanılarak orta şaftından kırıldı. Floroskopi kontrolü altında, femurdaki kırık hattı; intramedüller kanaldan geçirilen 0.5 mm kalınlığında bir K-teli kullanılarak intramedüller tespit yöntemi ile stabilize edildi. Kırık + akupunktur grubu Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın.

31 EA Uygulaması Du 20, Li 4, Liv 3, St 36, kırık etrafındaki lokal noktalar Birinci günden başlamak üzere haftada 4 seans EA (50 Hz, 20 µA, 25 dk) uygulandı

32 Gereç ve Yöntem Tüm gruptaki sıçanların 7., 14. ve 21. günlerde radyografileri çekildi ve sakrifiye edilerek histolojik - biyokimyasal incelemeler için kemik doku numuneleri alındı Grafilerde kırık bölgesinde oluşan “kallus” alanı (mm2) hesaplandı Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın.

33 Sonuç Sıçanlar kırık prosedürü ve ameliyat sonrası, herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşti. Çalışmamızda EA hem lokal hemde genel olarak uygulandığı için diğer çalışmalara göre elde edilen faydanın daha yüksek olduğunu düşünmekteyiz

34 RADYOLOJİK BULGULAR 7. Gün sonuçları arasında bir fark olmadığı için değerlendirmeye alınmadı Kırık: 14.Gün ± 2,60 mm2 Kırık+EA: 14.Gün ± 3.23 mm2

35 Kırık+EA: 21.Gün ± 4.05 mm2 Kırık: 21.Gün ± 2.94 mm2

36 Biyokimyasal analizler
Malondialdehyde (MDA) Katalaz (CAT) Glutatyon-S-transferaz (GST) Süperoksit dismutaz (SOD) . Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın.

37 Tüm günlerde kontrol grubu ile kırık grupları karşılaştırıldığında, MDA düzeyleri kırık gruplarında anlamlı düzeyde artmıştır (p <0.05) Tüm günlerde kontrol grubu ile akupunktur grubu karşılaştırıldığında, MDA düzeylerindeki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. 7. ve 14. günlerde kırık + akupunktur grubu ile kırık grubu karşılaştırıldığında, MDA düzeylerinde anlamlı seviyede azalma görülmüştür (p <0.05)

38 Kısa tutun. Daha büyük yazı tipi boyutunu korumak için metninizi olabildiğince kısa yapın.
Kırık gruplarının CAT aktiviteleri, kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde düşüktü. 7. ve 14. günlerde CAT aktiviteleri; kırık + akupunktur grubunda, kırık grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p <0.05). Tüm günlerde akupunktur - kontrol karşılaştırıldığında anlamlı düşme vardı

39 Kısa tutun. Daha büyük yazı tipi boyutunu korumak için metninizi olabildiğince kısa yapın.
Kırık gruplarının GST aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu. Kırık + akupunktur grubunda kırık gurubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Akupunktur grubunda kontrol grubuna göre 14. günde anlamlı azalma vardı

40 Kırık grubunun SOD aktivitesi kontrol grubuna göre daha düşük bulundu.
Kısa tutun. Daha büyük yazı tipi boyutunu korumak için metninizi olabildiğince kısa yapın. Kırık grubunun SOD aktivitesi kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. Kırık + akupunktur grubunda SOD aktiviteleri, kırık grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Tüm günlerde kontrol grubu ile akupunktur grubu karşılaştırıldığında, SOD aktivitelerinde önemli fark yoktu

41 Tartışma ve Sonuç Bu çalışmada, kemikteki oksidatif durumu tam olarak yansıtacak, kemik kırık iyileşmesini etkiliyebilecek lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler ölçüldü. Bazı hayvan çalışmalarında, özellikle erken evrede, iyileşme görülürken bazılarında görülmedi. Çalışmamızda; CAT, SOD ve GST aktiviteleri düşük iken kırık femur MDA seviyesinin yüksek olduğu görüldü. Örnek olay incelemesi veya sınıf benzetimi sonuçlarını tartışın. En iyi uygulama deneyimlerini kullanın.

42 Kırık iyileşmesinin erken dönemlerinde süperoksit radikallerinin yüksek yapımları iyileşmeye katkı sağlayabilir. SOD; hidrojen peroksit ve süperoksit radikallerinin oksidatif stres ve lipid peroksidasyonuna neden olmadan önce bunları katalize etmekten sorumlu direkt antioksidan enzimdir. Yüksek düzey süperoksit radikalleri SOD’u bastırmış olabilir bu aktivitelerde bir düşüşe neden olur.

43 Çalışmamız büyük miktardaki oksijen serbest radikallerinin kırık iyileşmesi sürecinde oluştuğunu ve bu radikallerin kırık sonrasi 21 gün boyunca bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Öyle görünüyor ki, kırık iyileşme sürecinin erken dönemlerinde osteoklastlar tarafından takip edilen inflamatuar hücreler, oksidatif stres üretiminde önemli rollere sahiptir. Örnek olay incelemesi veya sınıf benzetimi sonuçlarını tartışın. En iyi uygulama deneyimlerini kullanın.

44 Akupunktur tedavisi; kırığın erken iyileşmesi sırasında, MDA düzeyini, kontrol grubuna göre önemli ölçüde düşürmüştü Akupunkturun bu lipid peroksidasyonunu düşürücü etkisi, 7., 14. ve 21. gün boyunca tedavi edilen ratlarda da görüldü. Bizim bulgularımız gösteriyorki; serbest oksijen radikalleri kırık iyileşmesi sürecinde önemli bir paya sahip olabilir. Örnek olay incelemesi veya sınıf benzetimi sonuçlarını tartışın. En iyi uygulama deneyimlerini kullanın.

45 Kırığın ilk günlerinde oksidatif stres artar.
Bu nedenle, biz endojen antioksidan savunma sistemlerinin kırık iyileşmesinin ilk günlerinde yüksek oksidatif stresin üstesinden gelmesinde yetersiz kalabileceğini düşünüyoruz. Böylece, akupunktur tedavisi, kırık iyileşmesi sırasında serbest oksijen radikallerinin neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırılmasında faydalı olacağı kanaatindeyiz. Örnek olay incelemesi veya sınıf benzetimi sonuçlarını tartışın. En iyi uygulama deneyimlerini kullanın.

46 Akupunktur kullanımı, kemik iyileşme sürecinde, kallus gelişimini ve kemik mineralizasyonunu artırmaktadır. Akupunktur uygulaması, serbest oksijen radikal etkilerinin bastırılmasında ve kırık iyileşme sürecinde antioksidan enzim aktivitesini düzenlemede etkili olabilir.

47

48

49 TIP ÖĞRENCİ KONGRESİNE POSTER KATILIM

50 2007 ile 2015 yılları arasında merkezimizde toplam 2350 hastaya 18500 seans yapıldı
HASTALARIN DAĞILIMI Obezite 1185 Migren vb sefaljiler 510 LDH 115 SDH 88 MAS, fibromyalji vb 76 Hipertansiyon 49 Allerjik hastalıklar 36 Sigara 32 Anksyete 25 Gonartroz 23 RA 21 Nevralji (trigeminal) 15 Vertigo 16 Myaljiler, kr.prostatit, spastik kolon, Dismenore, nöropatiler, hiperemesis gravidarum, vb 159

51 Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin.
İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.) Teşekkür Ederiz


"FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZİNDE BUGÜNE KADAR YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları