Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İclal YÜKSEL İş Güvenliği Uzmanı EYLÜL 2010 Gebze - Kocaeli Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İclal YÜKSEL İş Güvenliği Uzmanı EYLÜL 2010 Gebze - Kocaeli Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 İclal YÜKSEL İş Güvenliği Uzmanı EYLÜL 2010 Gebze - Kocaeli Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

2 2 “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.” M. Kemal ATATÜRK

3 3 İÇERİK  Kavramlar  İSG mevzuatları  İSG Kültürü  Tehlikeler ve kazalar  Yükümlülükler  Eğitim  Öneri –şikayet ve ramak kala bildirimleri  Çalışma izinleri  Değişikliklerin bildirilmesi  Temizlik düzen  KKD ve Uyarı İşaretleri

4 4 Genel Kavramlar Sağlık ve Güvenlik Nedir? Sözlüklerde: Sağlık: Bir varlığın hasta ve rahatsız olmama durumu Güvenlik : Tehlikeye ve riske maruz kalmama, emniyetli olma Sanayide: Sağlık ve güvenlik: kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi

5 5 İş Güvenliği’nin tanımı “İşyerinde, çalışma koşullarından kaynaklanan, çalışanlara yönelik tehlikelerin araştırılması ve önlenmesi amacıyla yapılan yöntemli çalışmaların tümüne iş güvenliği denir.”

6 6 Genel Kavramlar Risk Değerlendirmesi Bir riskin büyüklüğünün tahmin edilmesi ve hoşgörülebilir olup olmadığına karar verilmesi süreci Tehlike: Sözlükler de tehlikenin de tam olarak anlasılır tanımı yok. Tehlike için asagıdaki tanım kullanılabilir. Tehlike= Zarar, hasar veya yaralanma potansiyelidir. Tehlikeli durum dendiginde de zarar verebilecek bir durumdan söz edilmektedir. Risk ile tehlike arasında ince bir fark vardır. Risk: Tehlikeli bir durumun olma olasılığı ile doğuracağı sonuçların bileşimi Risk bir olay veya olgunun dogası geregi vardır ve ancak hissedilebilir. Oysa tehlike daha somut olarak duyu organlarımızla algılayabilecegimiz bir durumdur.

7 7 KISALTMALAR MKL: KABUL EDİLEBİLİR MARUZ KALMA LİMİTİ APN: ALT PATLAMA NOKTASI PD: NORMAL ODA KOŞULLARINDA PATLAYICI DEĞİL TLV-TWA : (Eşik sınır değer zaman ağırlıklı ortalama / Threshold Limit Value Time Wieghed Avarage) Günde 8, haftada 40 saat çalışma süresince uzun süreli ve tekrar edilebilen maruziyetlerde çalışanların sağlığını bozmayacak zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur. TLV-STEL : (Eşik sınır değer- Kısa süreli maruziyet sınırı / Thereshold limit value-Short term exposure limit) Bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırıdır. MAK: (Maksimum İşyeri Konsantrasyonu)

8 8 TANIMLAR R Faktörleri - Risk-(RİZİKO): Tehlikeli maddelerin normal kullanım şartlarında mevcut olan tehlikeler hakkında bilgi verir. Özellikle tehlikeli kimyasalların tanımlanmasında (örneğin kimyasalların ambalajları üzerinde) kullanılır. Birden fazla risk faktörü gruplar olarak kullanılabilir. S Faktörleri- Safety- (GÜVENLİK): Standart güvenlik önerileri olarak değerlendirilir. Tehlikeli maddelerin kullanımında dikkat edilecek hususları belirtir. S faktörleri tehlikeli maddelerin tanımlamasında kullanılır. R- ve S faktörleri ; R20 Solunması halinde sağlığa zararlı R59 Ozon tabakası için tehlikeli S2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun

9 9 İlk İş Güvenliği Yasası “Eğer bir inşaatçı bir kişi için bir ev inşa eder de işini sağlam yapmazsa ve ev bu yüzden yıkılır da ev sahibinin ölümüne yol açarsa... İnşaatçı ölüme mahkum edilecektir” –Hammurabi, Babil İmparatoru, MÖ 1750 dolayları

10 10 1974’e kadar İSG yasaları 1802’den itibaren parça parça gelişmiş : –endüstriler, kapsanan prosesler –ahlak / din eğitimi –çalışma saatleri / çocuk işçi yaş sınırı –refah önlemleri –iş güvenliği –iş sağlığı 1961 Fabrikalar Yasası ve destekleyici düzenlemelerle örneklenmiş Felsefesi: “doğru yap”tan (Hammurabi) farklı olarak “bu şekilde yap”

11 11 Eski Mevzuat İSİG Tüzüğü: HALEN KULLANILMAKTADIR... Yapı İşlerinde İş Güvenliği Tüzüğü PARPAT Ağır ve Tehlikeli İşler İş Güvenliği ile Görevli Mühendis ve Teknik Elemanlar İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Fazla Çalışma vs...

12 12 İSG Mevzuatı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Gürültü, Titreşim, Asbestle Çalışmalar Ekranlı Araçlarla Çalışmalar Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalar Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda …. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması İlkyardım Yönetmeliği Binalarda Yangın Güvenliğine İlişkin Yönetmelik

13 13 Kurum Kültürü Ortak değerlerin ve görüşlerin bileşimi ve kuruluşa kendi yapısını kazandıran davranış modelleridir

14 14 Pozitif Güvenlik Kültürüne Sahip Kuruluşlar  Liderliğin önemi ve üst yönetimin taahhüdü  Tüm çalışanların katılımı  İletişimin açıklığı  İşten etkilenen herkese gösterilen ilgi ve özen  Herkesin İSG’ni kişisel gündeminin öncelikleri arasına alma konusunda motive edilmesi

15 15 Bizde sadece kesik ve çürük olur, Bir sanita banta çözeriz Bizim adamlar şerbetlidir, bir şey olmaz Hiç atığımız yok!! Hiç kaza masrafım yok, Özel sigorta yaptırdım Fabrikanın bahçesi yemyeşil, ben de TEMA’ya üyeyim

16 16 Yükümlülükler İŞVERENLER,İŞYERLERİNDE SAĞLIKLI ve GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ TESİS EDİLMESİ,SAĞLIK ve GÜVENLİK RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ ve KORUYUCU HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ, BU TEDBİRLERİN UYGULANMASI,UYGULAMALARIN İZLENMESİ İLE YÜKÜMLÜDÜR.

17 17 Yükümlülükler ÇALIŞANLAR İSE,SAĞLIKLI ve GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞMASI İÇİN BU KONUDA HAZIRLANAN TALİMAT ve PROSEDÜRLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

18 18 İŞLEYİŞ İnsan Kay. ZamanPara KATILIM TAAHHÜT Organizasyon Politika Hedef Amaçlar Denetim İSG Personeli Eğitim Motivasyon Kaza/olay incelemesi İletişim Sorumluluk

19 19 TEHLİKELER

20 20 İnsan Hatası-Güvensiz Hareketler Görev verilmeden çalışmak, Hızlı çalışmak – acelecilik Güvenlik donanımını kullanım dışı bırakmak Güvensiz pozisyonlar Güvenliği önemsememek veya kişisel koruyucu kullanmamak Aşırı güven Koruyucuların kalitesizliği-uygun olmaması Eski ve kusurlu aletler Tertipsizlik, düzensizlik Yetersiz aydınlatma Gürültülü ortam Yetersiz havalandırma – aşırı sıcak/soğuk Kirli hava kaynakları İyi tasarlanmamış prosedürler

21 21 Elle Taşıma

22 22 YARDIMLAŞMA Size göre ağır olabilecek bir şeyi asla tek başınıza kaldırmayınız. Gerektiğinde yardım isteyiniz.

23 23 KESME Kesme olayları en çok  parmaklarda,  kollarda,  çalışma noktasına temas eden vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir.

24 sıkışma 24 İnsan vücudunun herhangi bir parçası eğer makaslama hareketi yapan giyotin veya pres gibi makinelerin bıçakları veya bıçaklar ile tabla arasında herhangi bir sebep ile kalırsa bu uzuvlar kopabilir veya ciddi zararlar görebilir.

25 KAYMA 25 Zemin ile ayak arasında sürtünmenin az olduğu yerlerde kayma tehlikesi vardır. En yaygın kayarak düşme nedenleri:  Islak veya yağlı zeminler,  Ara sıra olan döküntüler,  Hava koşulları,  Gevşek, yere tutunmayan halı veya döşemeler  Her yerde aynı sürtünme gücüne sahip olmayan yer kaplama malzemeleri.

26 TAKILMA 26 Takılma, yürüme esnasında ayağın bir nesneye çarpması sonucu dengenin kaybedilerek yere düşüldüğü duruma verilen addır. En yaygın takılma nedenleri:  Engelli görüş  Yetersiz ışık,  Yürüme hattında dağınıklık,  Kıvrık halı,  Muhafazasız kablolar,  Açık bırakılmış alt çekmeceler,  Yürüyüş hattında eşit olmayan basamaklar.

27 DÜŞME 27 Düşme ile ilintili kazaların nedeni aşağıda sıralanmaktadır :  Korunmasız yanlar, duvar boşlukları veya zemin delikleri,  Düzgün yapılmayan yapı iskelesi,  Emniyetsiz çelik çubuk çıkıntıları,  Portatif merdivenlerin yanlış kullanımı,  Düşen objeler (somun, cıvatadan insana kadar düşen her tür şey)

28 YÜZEYLER 28  Yürüme güzergâhı üzerindeki kablo ve kordonları uygun şekilde gizleyin, böylelikle bunlara takılıp tökezlenme veya düşmenin önüne geçebilirsiniz.

29 29 MERDİVEN, PLATFORM ve İSKELELER İşiniz ve göreviniz gerektirmediği sürece bu teçhizatı kullanmayınız. Kullanmanız için yetki verilmişse, iyi ve sağlam durumda bulunduklarından emin olunuz. Portatif merdivenlerin boyu ve basamakları uygun ve sağlam olmalıdır. Yağlı ve kaygan olmamalıdır.Koruyucusu olmalıdır.

30 30 UYDURMA MERDİVENLER Bir yere ulaşmak için, uygun merdiven yada platform kullanılmalıdır. Uydurma tertibat tehlikelidir.

31 31 ENGELLER Kapı çıkışlarını, koridorları, merdivenleri çıkışı önleyecek şekilde kapatmayınız. Yangın istasyonlarının önü daima kullanmaya hazır bulundurulmalıdır.

32 32 YETKİ Sorumlu ve görevli olmadığınız hiç bir makine ve aleti asla kullanmayınız. Yetkili olduğunuz makina ve tezgahları çalıştırmadan önce, çevredeki bir kimseyi yaralamamak için kontrol ediniz.

33 33 TEHLİKELİ BİNİŞLER İstif araçlarının yanına ve üstüne binmek, vinçlere asılmak yasaktır. Hareket halinde bulunan bu gibi araçlara sadece yetkililer binebilir.

34 34 GÜVENCESİZ ÇALIŞMAK Bir arkadaşınız güvencesiz çalışıyorsa, kendisini uyarınız. Güvencesiz çalışmaya devam ettiği takdirde derhal ilgilileri uyarınız.

35 El aletleri 35  Düzenli bakım yapın  Doğru iş için doğru alet kullanın  Üretici talimatlarına uyun  Doğru kişisel koruyucu malzeme kullanın  Muhafazaları kullanın

36 El aletleri 36  Emniyet gözlükleri ve eldiven gibi KİŞİSELKORUYUCULAR’ı kullanın.  Çalıştığınız zemin yüzeyini çöp ve takılma kaymaya yol açacak malzemeden temizleyin.  Kesici aletleri sürekli keskin tutun. tutma yerleri çatlak, gevşek ve parçalanmış aletleri,

37 Elektrikli aletler 37  Aletleri kullanmadığınız zaman, temizlik ve bakım yaparken, parça değiştirirken fişten çekiniz.  İşle ilgisi olmayan kişileri iş sahasından uzak tutunuz.  İki elinizi kullanmanız gereken aletlerle çalışırken parçayı mengene veya işkence ile sabitleyiniz.  Fişi takılı aleti taşırken anahtarından tutmayınız.  Aletleri keskin ve temiz tutun.  Giyiminize dikkat edin – sarkıntılı giyecekler ve takılar dönen kısımlara takılabilirler.  Zarar görmüş aletleri kaldırın ve “Kullanılamaz” işareti koyun.  Prizden çekmek için kablodan asılmayın.

38 38 Aşırı Yüklenme  Aynı prizden çok fazla elektrikli aletin beslenmesi tellerin ısınmasına, erimesine ve yangına sebep olabilir.  Duvarların içinden geçen teller bile aşırı yüklenme durumunda yanabilir. TEHL İ KEL İ DURUMLAR

39 YÜK TAŞIMA 39 Eğer yükün kaldırılması veya yüksek bir yerden indirilmesi gerekiyorsa;  Merdiven yerine platformda durun.  Mümkünse yükü küçük parçalar halinde taşıyın  Yükün ne kadar ağır veya dengeli olup olmadığını iterek kontrol edin.  Yükü kaldırmadan veya indirmeden önce kendinize doğru olabildiğince çekin.  Yaralanmalardan kaçınmak için yardım alın.

40 40 ELEKTRİK Arızalı aletleri asla kullanmayınız. Şüpheli durumlarda ilgililere kontrol etmeleri için başvurunuz. Bütün KIVILCIM çıkarması muhtemel aletlerin topraklı olduğundan ve doğru topraklığından emin olunuz. O SENİ TOPRAKLAMADAN SEN ONU TOPRAKLA

41 41 AKIMDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ -Koruyucu yalıtma, -Üzerinde durulan yerin yalıtılması, -Küçük gerilim kullanma, Ayrıca Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı resmi gazetede yayımlanan son değişikliği ile TEDAŞ'ın da zorunlu kıldığı Kaçak akım rölesi (diğer adıyla hayat koruma) iş güvenliği adına çok güzel bir teknik ilerlemedir.

42 42 ELEKTRİK KAZALARININ NEDENLERİ 1-Elektrik tesisatının yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması, bakım ve onarımının sağlanamaması, 2-Makine veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması, 3-Topraklamanın kolay muayene edilememesi sonucu, topraklaması yapılmış bilinen alet veya makinelerın, zaman süreci içerisinde veya dış etkenler sonucu topraklamasının bozulması, 4-Çalışanlara yeterli kişisel koruyucu, yeterli güvenlik malzemesi verilmemesi veya çalışanların bunları kullanmamaları, 5-Çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli bilgilerin verilmemesi ve bu konuda sürekli olarak uyarılmamaları veya işyerinde konulan bu kurallara çalışanların uymaması,

43 43 ELEKTRİK KAZALARININ NEDENLERİ 6-Çalışanların elektrik enerjisi hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip olmamaları, bunun sonucu olarak kendilerine aşırı güven duymaları ve elektriğe karşı gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri 7-Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmeleri. 8- Elektrik enerjisinin tehlikesi, yalıtım özelliğinin bozularak makinelerin gövdelerine geçmesi veya iletim hatlarının koparak canlılara dokunması ile oluşur.Kopmuş iletim hatlarına dokunmamak en iyi korunma önlemidir.

44 44 Elektriğin yol açabileceği 3 tür yaralanma vardır:  Çarpılma,  Yanıklar,  Düşmeden doğan kırılma ve burkulmalar. Elektrik Akımının İ nsan Vücudu Üzerindeki Etkileri

45 45 VÜCUDUN İLETKEN HALE GELME TEHLİKESİ 0.01 mAAkımın hissedilme sınırı 1-5 mAElde uyuşma hissi, elde gıdıklanma olur. 5-15 mATutulan cisim henüz bırakılabilir, el ve kolda kramp başlar. 15-25 mATutulan cisim bırakılamaz, kalp etkilenmez. 25-80 mATahammül edilebilen akım şiddeti, tansiyon yükselir, kalp düzensiz çalışmaya başlar ve durabilir, teneffüs zorlaşır, genelde şuur yerindedir. 80-100 mAKalpte fibrilasyon oluşur, şuur kaybolur.

46 46 Lehim Havya daima, kazaya sebebiyet vermemesi için bir tutucuda tutulmalıdır. Çoğu elektrik yangınları, sıcak ucun kendi kablosu üzerine veya başka bir elektrikli aletin ya da cihazın üzerine düşmesiyle başlar. Havyayı bir parça metalin üzerine asmak çok uygun olsa da, dayanıklı bir soğutucu bulunan uygun bir standın kullanımı, kullanılması gereken güvenli yöntemdir. Oluşan tozu Atölyede etrafa saçmaktan ziyade nemli bir bez ile havyadan silinmelidir. Lehim sökme sırasında, lehim damlacıkların damlamasına izin verilmemelidir; havyada toplanmalı ve sonra silinmelidir ya da lehim pompası bulunan bir lehim sökme tabancasıyla emdirilmelidir.

47 47 lehim  Lehim eriyiği dışındaki maddeler duman çıkışına neden olabilir ve bazı tür plastikler, özellikle de PTFE tipi maddeler ve viniller, yüksek sıcaklıklara çıkarılırlarsa çok zehirli duman yayabilirler.

48 48 Temizlik Ve Düzen İşyerinde güvenlik; temizlik, düzen ve iyi bakımla sağlanır. Bu bakımdan işyerlerinde temizlik, düzen ve bakıma gerekli özen gösterilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır. Bunun için,  Çalışılan yerler daima temiz ve düzenli olmalıdır.  Bütün aletler kullanıldıktan sonra temizlenmeli, gereken bakım ve onarım yapılarak düzenli bir şekilde yerlerine konmalıdır.  Çalışılan makineler paydostan önce temizlenmelidir.  Geçiş yolları daima temiz olmalı, hiçbir engel bulunmamalıdır.  Yağ, su ve diğer sıvı döküntüler derhal temizlenmelidir.  Uygun yerlere temiz ve boyalı çöp kutuları konmalıdır.  Makineler temiz ve boyalı olmalı, makinelerin koruyucuları, hareketli kısımları hidrolik kısımları ve çeşitli buhar, hava, gaz boruları ayrı ayrı özel olarak belirlenmiş renklerle boyanmalıdır.  Temizlik ve düzen tüm çalışanlara benimsetilmelidir.

49 49 Acil Durumlar  Yangın  Kimyasalların büyük miktarda dökülmesi  Parlama / Patlama  Deprem  Sel / Su baskını  Kontrolsüz Emisyonlar  Radyoaktif Serpintiler  İş kazaları – ilkyardım  Sabotaj

50 50 Acil Durumlar Olası kazalar ve acil durumlar belirlenmeli, Acil durumlarda yapılacak işler planlanmalı, Kuruluş, gerçek acil durumlara ve kazalara müdahale etmeli ve bunlardan kaynaklanan olumsuz çevre etkileri önlemeli veya azaltmalıdır. Olası etkilerin azaltılması için yöntemler tarif edilmelidir.

51 51 Acil Durumlar Mümkün olan konularda acil durum planları düzenli olarak test edilmelidir. Bir yangın durumunda söndürücülerin nerede olduğunu biliyor musunuz?

52 52 Kazalar Bhopal Hindistan - 1984 Chernobyl Ukrayna - 1986

53 53 Bhopal Kazası 2 Aralık 1984’de, gece yarısı, Bhopal’de Union Carbide Hindistan şirketinde metil isosiyanat tankına su girdi ve oluşan reaksiyon sonucu gaz ortama yayıldı Güvenlik sistemlerinin bir kısmı bakım nedeniyle kapalıydı bir kısmı dikkate alınmadı Yaklaşık 3000 kişi öldü, 500.000 kişi yaralandı

54 54 Kaza Teorisi Bana bir şey olmaz! Güvenli görünüyordu! Biz şerbetliyiz! Biz efsunluyuz! Şimdiye kadar hep böyle yaptık. Böyle olacağı aklıma gelmemişti  Kaza geliyorum der!

55 55 İŞ KAZASI BİLEŞENLERİ GÜVENSİZ DURUM YETERSİZ DENETİM YARALANMA İŞ KAZASI GÜVENSİZ DAVRANIŞ

56 56 İş Kazası ( Yönetmelik tanımı ) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır: a)Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

57 57 İş Kazasının Sınıflandırılması  Ölümlü kazalar  Kayıp iş günlü kazalar  İlk yardım gerektiren kazalar  Malzeme hasarlı kazalar  Kazaya ramak kala olaylar

58 58 Kazalar KAZALAR MUHAKKAK BİLDİRİLMELİ VE DAHA SONRA ANALİZ EDİLMELİDİR. - Cem Bey parmağımı sıkıştırdım. Bunu raporlamaya geldim?

59 59 Dokümantasyon

60 60 Yasal ve Diğer Gerekler Yasaların, Gönüllü olarak kabullenilen diğer gereklerin belirlenmesi ve takip edilmesi için yöntem tanımlanmalı, dokümante edilmelidir Güncelliği sağlanmalı Değişiklikler ilgililerine ulaştırılmalı (çalışanlar ve ilgili taraflar)

61 61 Eğitim Bu sistem ile mevcut işlere, işe uygun elemanların yerleştirilmesi ve elemanların işin gerektirdiği eğitimleri almaları sağlanır. İşlerin bilen kişiler tarafından yapılmaları Kimin? - Ne? eğitim alması gerektiğinin doğru planlanması Eğitim eksikliğinden kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmaların engellenmesi Eğitimsizlik ne hallere düşürür! - Ayyy ayy umarım bu kalp masajı işe yarar! Ne kadar dinliyoruz?

62 62 Eğitim Konuları Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki konulardan seçilir. a)Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları b)İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerindeki Riskler c)Kaza, Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin uygulanması, d)İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, e)Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları, f)Yasal Mevzuat ile İlgili Konular, g)İşyerinde Güvenli Ortam ve Sistemleri Kurma, h)Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı, i)Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma, j)Uyarı İşaretleri, k)Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler, l)Temizlik ve Düzen, m)Yangın Olayı ve Yangından Korunma, n)Termal Konfor Şartları, o)Ergonomi, p)Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri, q)İlk Yardım ve Kurtarma

63 63 Öneri –Şikayet Ramak Kala

64 64 Çalışma İzinleri Tesiste yürütülen işlerin sağlık, emniyet ve çevre kurallarına uygun ve kontrollü olarak yapılmaları ile ilgili kuralları düzenler. Hedefler; Bakım ve tadilat işlerindeki olası kazaların önlenmesi Tesis içindeki izne tabi tüm çalışmalarda (Elektrikli çalışma, yüksekte çalışma, kapalı mahalde çalışma, ateşli çalışma,vs. gibi) gerekli izin ve tedbirlerin alınması İşlerin kuralına uygun olarak ve bilen kişiler tarafından yapılmalarının sağlanması - Hangi cehennemden geldiğin umurumda değil. Sıcak iş iznin var mı sen bana onu söyle... - Birader burada çalışma izni açtık mı biz sana? Yol geçen hanı mı burası lütfen olmuyor böyle!

65 65 Tesis içinde ekipmanlarla, personelle, operasyonlarla ilgili geçici, kalıcı ve acil değişikliklerin yönetimini kapsar. Hedefler; Geçici, kalıcı ve acil değişikliklerin doğru şekilde yönetilmeleri Değişikliklerin etkilenen bölümlerce incelenerek gerekli kontrollerin ve doğru haberleşmenin sağlanması, Değişikliklerin eksik iletişiminden ve yetersiz incelemesinden meydana gelen aksaklıkların ve kazaların azaltılması Değişikliklerin Bildirilmesi Değişiklikleri her zaman bildirin! TERCÜMESİ Cilalı taş devrine geçtik. Bundan böyle yonttuğun taşı cilala. =>> Operasyonel bir değişiklik!!!

66 66 Duruş ve oturuş Çalışanların beden boyut ve özelliklerine uymayan oturma yerleri, İnsan-makine sistemlerinde erişme noktaları, Ergonomik tasarım hataları önemli verimlilik kayıplarına yol açar

67 67 İş Yeri Düzeni İyi planlanmamış, makine ve tezgahları doğru yerleştirilmemiş, çevre temizliğine ve işyeri düzenine önem verilmeyen yerlerde önemli sorunlarla karşılaşılması beklenmelidir. Bu sorunların başlıcaları şunlardır: İsteksizlik ve hoşnut olmama Stres İş kazaları Verim kayıpları

68 68 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE UYARI İŞARETLERİ

69 69 Uyarı İşaretleri Yasak İşaretleri İkaz İşaretleri Dikkat İşaretleri Kurtarma İşaretleri Yangından Korunma İşaretleri

70 70 KORUYUCULAR Kişisel korunma cihazları sizlerin güvenliği içindir.Kullanımına özen gösteriniz.

71 71 KULAKLIK BARET  TANIM 80-85 Desibel’ in ( dB ) üzerindeki zararlı ses ve gürültülerin kulağa zarar vermesini engellemek amacıyla kullanılan güvenlik malzemesidir.  TANIMI Tesislerde çalışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine ve temas anında ( alçak gerilimde ) elektrik çarpmalarına karşı başı koruyan güvenlik ( şapkası ) malzemesidir.

72 72 Emniyet Kemeri Ayakkabı Yüksek yerdeki (1.2m’den fazla) çalışmalarda (Pencere temizliği, çatı işleri, elektrik direkleri üzerindeki işler v.b.) kullanılır. Ağır ve yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde, çivi batmalarına, erimiş metal sıçramalarına karşı emniyet ayakkabısı kullanılır.

73 73 ELDİVEN GÖZLÜK El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olmalıdır. Gözleri ve yüzü zararlı ve zehirli maddelerden korumaya yönelik kişisel koruyucu gözlük ve yüz siperi türleri çalışanın çalıştığı ortamdaki zararlı ve zehirli maddelerin doğuracağı tehlikelerden koruyacak şekilde dizayn edilerek imal edilmektedir.

74 74 MASKE  Zararlı gazlardan, buhardan ve tozlardan korunmak için filtreli veya temiz hava verici maskeler kullanılır Filtreli maskelerde doğru filtre seçilmesine dikkat edilmelidir.

75 75 MSDS( Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Güvenlik Bilgi Formu’nun ikinci kısmında ise; 1 – Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, 2 - Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi, 3 – Tehlikelerin Tanıtımı, 4 - İlk Yardım Tedbirleri, 5 - Yangınla Mücadele Tedbirleri, 6 - Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler, 7 - Kullanma ve Depolama, 8 - Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma, 9 - Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, 10 - Kararlılık ve Tepkime, 11 - Toksikolojik Bilgi, 12 - Ekolojik Bilgi, 13 - Bertaraf Bilgileri, 14 - Taşımacılık Bilgisi, 15 - Mevzuat Bilgisi, 16 - Diğer Bilgiler,

76 76 nasıl maruz kalınır? Soluma Ağızdan Alma Deri Yoluyla Kimyasallar

77 77 maruziyet 24 saatlik bir maruz kalma ile bu belirtiler ortaya çıktığında bunlar akut etkiler olarak tanımlanır. Akut etki, genellikle orta dozdan yüksek doza kadar kısa maruz kalma süreleri sonucunda gerçekleşir. Akut etkinin en önemli belirtileri, göz, burun ve boğazda tahriş, ateş, isilik gibi deride lekeler, baş ağrısı, bulantı ve hatta ölüm olabilir. Akut etkilerin çoğu geçicidir. Bir kimyasala uzun süreli maruz kalma ile oluşan etkiler kronik etki olarak ifade edilir. Bu etki, uzun maruz kalma süresi düşük konsantrasyon veya dozlara maruz kalma ile ortaya çıkar ve genellikle kalıcıdır. Kronik etkiler, karaciğer veya böbrek tahribatı, kanser, doğum bozuklukları ve mutasyon olarak ortaya çıkarlar. Maruz kalma ve etkinin ortaya çıkması arasındaki süre yıllar olabilir. Örneğin, kanser oluşturan maddelerin (carginogens) etkileri 20-30 yıl boyunca gözlemlenmeyebilir.

78 78 İnsan tepkisini etkileyen faktörler: Tüm maddeler toksik olmasına rağmen tüm insanlar aynı maddeye aynı reaksiyonu göstermezler. Bu farklılıkları yaratan faktörler; Genetik özellikler Vücuda alınma şekli Cinsiyet Yaş Kimyasal etkileşimler Doz oranı olarak sıralanmaktadır.

79 79                          = Birlikte depolanmaz = Birlikte depolanabilir Tehlikeli maddelerin depolanması

80 80 Tehlike ve ikaz sembolleri

81 81 ?

82 82 ?

83 83 ?

84 84 ?

85 85 ?

86 86 ?

87 87 ?

88 88 ?

89 89 ?

90 90

91 Matkapla delinen parçanın dönmesini veya hareket etmesini engellemek maksadıyla sabitlenmesi gerekirdi.

92

93  Ağırlığı 25 kg’dan fazla olan parçaların kaldırma araçları ile taşınması gerekirdi.

94

95  Yüksekte yapılan çalışmalarda merdiven yerine başka malzemelerin kullanılmaması gerekirdi.

96

97  Matkapta çalışırken gözlük kullanılması gerekirdi.  Matkapta delik açılacak parçanın sabitlenmesi gerekirdi.

98

99  Ağır parçaları kaldırırken belimizden eğilerek değil dizlerimizi kırıp, çömelip, kalkarak kaldırmamız gerekirdi.

100  Getirin! Getirin! Bir sıra daha koyalım....

101  Yangın bize işlemez... Kablodan yangın çıkmaz...

102 102 SUNUYU TEBESSÜMLE İZLEDİK PEKİ BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALAR NELER? HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ?

103 103 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"İclal YÜKSEL İş Güvenliği Uzmanı EYLÜL 2010 Gebze - Kocaeli Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları