Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sağlığın Araştırılması ve Geliştirilmesi Amacıyla Yapılan Proje ve Faaliyetler 2014

2 GİRİŞ Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü İlimizde koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek için; merkezi insan odaklı ‘‘Proje ve Araştırma’’ faaliyetlerimizin hedefinde, sağlığa erişim konusunda toplumun her kesimine eşit hizmet sunarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek, halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli önleyici tedbirleri almak, fiziksel, bedensel ve ruhsal yönden daha sağlıklı bir topluma ulaşmak için, 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz ve halen devam etmekte olan çalışmalarımız şunlardır:

3 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YAPILMIŞ OLAN PROJELER
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Gençlerde Sigara ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi, ‘’Sağlık Çalışanlarının Sigara ve Tütün Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları’’ ile ilgili anket çalışması, Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması, ‘’Gakgoşum Yürüyor Sağlığını Koruyor’’ adı altında haftalık yürüyüşler, ‘‘Uçurtmanı Al da Gel’’ uçurtma şenliği,

4 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YAPILMIŞ OLAN PROJELER
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü 6. Sağlık personelleri tarafından sahnelenen ‘‘Aşı Olmak İstiyorum’’ isimli tiyatro oyunu, 7. Kurumumuz personelleri tarafından hazırlanan kamu spotları, 8. ‘‘Yeni Bir Nefes, Yeni Bir Hayat, Annelik’’ isimli gebe ve lohusa çalışması, 9. İntihar Veri Tabanı, 10. Okullarda ‘‘Obezite Takip Programı’’, 11. Kurum personeline yönelik ‘‘Sanat Atölyesi’’, 12. Sunuculuğu ve katılımcıları kurumumuz tarafından hazırlanan TV programları.

5 Bir kereden bir şey olmaz Bıraktım bir daha başlamam
Gençlerde Sigara Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi Bir kereden bir şey olmaz Bir kereden başka asla! Ben bağımlı olmam! İstersem bırakırım Bu meret bırakılmaz ki! Bırakmak zorundayım Artık bırakacağım Bıraktım bir daha başlamam Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Bağımlılık Döngüsü

6 Gençlerde Sigara Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü GEREKÇE ve AMAÇ Sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımı dünya genelinde sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur . En yaygın kullanılanlar sigara ve alkoldür. Bunu diğer uyarıcı maddeler izler. Madde bağımlılarının sayısı giderek artmakta ve bağımlılık yapıcı madde kullanma yaş ortalaması düşmektedir. Sigara ve bağımlılık yapıcı maddelerin insan hayatını tehdit eden zararları göz önünde bulundurularak; Ülkemizin geleceğinin garantisi olan gençlerin, sigara içme durumunu, bağımlılık düzeyini, bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve bunları etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla bu araştırma planlanmıştır.

7 Gençlerde Sigara Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü METOD MATERYAL Kesitsel tipte planlanan bu araştırmanın evrenini Elazığ il merkezinde bulunan 21, ilçelerde bulunan 10 olmak üzere toplam 31 lise ve dengi okul ile Çıraklık Eğitim Merkezi ve Bilim Sanat Merkezi öğrencileri oluşturmuştur. Bu araştırmanın örneklem grubunun seçiminde “Küme Örnekleme Yöntemi” kullanılmıştır. İl merkezinde bulunan lise ve dengi okullar; coğrafik yerleşim bölgelerine göre kuzey, güney, doğu ve batı olmak üzere dört büyük kümeye ayrılarak, her bir kümeden randomize yöntemle seçilip; lise ve dengi okullarda öğrenim gören ve 12. sınıf öğrencileri araştırma kapsamına alınmıştır. Her ilçeden bir lise ya da dengi okul randomize yöntemle seçilerek araştırma kapsamına alınmıştır. Anket formları; araştırma kapsamına alınan sınıflarda öğrenim gören öğrencilere direk gözlem altında ve konu ile ilgili eğitim almış anketör personellerimiz tarafından uygulanmıştır.

8 Anket Uygulanan Okul Sayısı 31 Anket Uygulanan Öğrenci Sayısı 2868
Gençlerde Sigara Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Anket Uygulanan Okul Sayısı 31 Anket Uygulanan Öğrenci Sayısı 2868 OKUL TÜRÜ(n= 2866) SAYI % Fen Lisesi 113 % 3,9 Anadolu Lisesi 1420 % 49,5 Meslek Lisesi 808 % 28,2 Çok Programlı Lise 527 % 18.4 TOPLAM 2868 100

9 Bu çalışma kapsamında;
Gençlerde Sigara Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Bu çalışma kapsamında; Sayı Erkek Öğrenci 1310 Kız Öğrenci 1533 Cevapsız Bırakanlar 25 TOPLAM 2868

10 Gençlerde Sigara Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışma Ekibimiz; Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

11 Gençlerde Sigara Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Durum İncelemesi
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Şimdiye kadar bir kez dahi olsa sigarayı denediniz mi? Günde en az bir tane olmak üzere ya da günde birden az fakat düzenli olarak sigara içenlerin başlama yaşı, Sigara içmeye başlama nedenleri, Sigarayı bırakmayı düşünenler, Öğrencilerin sigara hakkındaki düşünceleri, Nargile içme durumu, Nargile içme sıklığı, Alkollü içki içmeyi bir kez olsa dahi deneyenler, Alkolü içki içme yaşları, Ara sırada olsa alkollü içki içme durumu, Alkolden uzak tutan nedenler, Alkollü içkiyi deneme ya da kullanma nedenleri, 3 Yakın arkadaşın sigara içme durumu, Bu bağımlılık yapıcı maddeyi kullanmak için teklif edilen-deneyen-kullanan, Şiddete maruz kalma veya şiddet uygulama durumu, Delici-kesici alet taşıma durumu, Sorularına cevap bulundu.

12 2. ‘‘Sağlık Çalışanlarının Sigara ve Tütün Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları’’ ile İlgili Anket Çalışması Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

13 ‘‘Sağlık Çalışanlarının Sigara ve Tütün Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları’’ ile İlgili Anket Çalışması Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü GEREKÇE ve AMAÇ Tütün kullanımı, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada en önemli önlenebilir halk sağlığı sorunlarından biridir. Tütün kullanımının sağlığa ilişkin zararlarının ispatlanmasına rağmen tütün tüketimi dünya genelinde yaygın olarak devam etmektedir.

14 ‘‘Sağlık Çalışanlarının Sigara ve Tütün Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları’’ ile İlgili Anket Çalışması Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü GEREKÇE ve AMAÇ Dünyada ve Türkiye’ de yaygın olarak kullanılan sigara; hastalık, ölüm, ekonomik kayıp ve işgücü kaybına yüksek oranlarda yol açmaktadır. Bu nedenle sigara kullanımının kontrol edilmesinde ve bırakmak isteyenlere yardım hizmetlerinin sunulmasında kilit role sahip olan sağlık çalışanlarının sigara içme oranlarının bilinmesi son derece önemlidir.

15 ‘‘Sağlık Çalışanlarının Sigara ve Tütün Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları’’ ile İlgili Anket Çalışması Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü GEREKÇE ve AMAÇ Gelişmiş olan ülkelerde yapılan çalışmalarda sağlık personeli arasında sigara kullanımının düşük oranda olduğu görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalarda ise sağlık personeli arasında sigara kullanımının genel popülasyona benzer ve yüksek oranda olduğu bulunmuştur. Toplumun, sağlığına ilişkin konularda; başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını rol model aldıkları görülmektedir. Bu nedenle; hekimler, hemşireler, diğer sağlık çalışanları ve hatta tıp öğrencilerinin sigara içme oranlarının bilinmesi, içenlere bırakmaya yardım hizmetlerinin sunulması son derece önemlidir. Bu çalışma; Elazığ ili sağlık çalışanlarının sigara ve tütün kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

16 3. HANE HALKI SAĞLIK DURUMU ARAŞTIRMASI
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

17 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü GEREKÇE ve AMAÇ Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH), dünya genelinde sık görülen, zamansız ölüm, ekonomik kayıp ve iş gücü kaybına yol açan önemli bir halk sağlığı sorunudur. BOH, küresel tüm ölümlerin %63’ünden, ülkemizdeki tüm ölümlerin ise %86’sından sorumludur. Gelişmekte olan ülkelerdeki BOH ölümlerinin %29’u, gelişmiş ülkelerdeki BOH ölümlerinin ise %13’ü 60 yaş öncesi erken ölümlerdir. BOH ile ilgili değiştirilebilir en önemli risk faktörleri; sağlıksız beslenme, tütün kullanımı, yetersiz hareket ve obezitedir.

18 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü GEREKÇE ve AMAÇ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar günümüzde en sık görülen, en önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu nedenle, 18 yaş ve üstü bireylerin izlenmesi, hastalığı oluşturan risk faktörlerinin ortaya konularak, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerini geliştirici önlemleri içeren stratejilerin geliştirilmesi son derece önemlidir.

19 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü GEREKÇE ve AMAÇ Bu çalışma, Elazığ ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri nüfusta bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri sıklığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca; DSÖ Avrupa Bölgesi ile Ülkemizdeki ve ilimizdeki kurum, kuruluş, STK ve meslek örgütleri ile iş birliği içerisinde, Elazığ halkının BOH konusunda sağlıklı yaşam sonuçlarını ve refah düzeylerini iyileştirerek, Elazığ ilinin “DSÖ Sağlık Ağı Bölgesi”ne katılımının sağlanması da hedeflenmektedir.

20 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü MATERYAL VE METOD Çalışmanın evrenini Elazığ il ve ilçelerinde bulunan hane oluşturmuştur. %95 güvenilirlik aralığında örneklem alınacak hane sayısı olarak hesaplanmıştır. Bu haneler, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden yararlanılarak bilgisayarda oluşturulan listeden bilgisayar aracılığıyla sistematik örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.

21 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü MATERYAL VE METOD Araştırma kapsamına alınan hanede kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Tekrarlayan ziyaretlerle 854 hanede kişiye ulaşılmıştır. Cevapsızlar; yurt dışı ya da il dışına göç gibi nedenlerle ya da başka nedenlerle adreste bulunamayanlar, vefat edenler, engelli/ağır hasta olanlar ya da ankete katılmayı reddeden kişilerden oluşmuştur.

22 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü MATERYAL VE METOD Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış anket formu aracılığıyla, konu ile ilgili olarak daha önce eğitim almış sağlık personeli tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Anket formunun oluşturulmasında; Dünya Sağlık Örgütü’nün bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörlerinin saptanması amacıyla üye ülkelere önerdiği “The WHO STEPwise approach to Surveillance (STEPS)” soru kağıdından yararlanılmıştır.

23 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Bu araştırma sonucunda Yerleşim Yeri Medeni Durum Yaş Ortalaması Eğitim Durumu Sigara İçme Durumu Alkollü İçki Tüketme Durumu Son 12 Ay İçenlerin İçme Sıklıkları Besin Tüketim Şekli Yemek Yaparken En Çok Kullanılan Yağ Fiziksel Aktivite Yapma Kan Basıncı Düzeyi ve İlişkili Faktörler Kan Basıncı Düzeyi Kan Şekeri Düzeyi ve İlişkili Faktörler Kan Yağları Düzeyi ve İlişkili Faktörler Kan Yağları Düzeyi Vücut Kitle İndeksi Sınıflaması bilgilerine ulaşıldı.

24 Hane Halkı Sağlık Durumu Araştırması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün teknik desteği ile Türkiye’de ilk kez Elazığ’da gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında, stratejik bir yaklaşımla; ‘‘Elazığ ili Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Eylem Planı’’ oluşturulmuştur.

25 4. "GAKGOŞUM YÜRÜYOR SAĞLIĞINI KORUYOR" HAFTALIK YÜRÜYÜŞLER,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

26 "Gakgoşum Yürüyor Sağlığını Koruyor" Haftalık Yürüyüşler,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı yaşam, obeziteyi önlemek ve toplumda farkındalık oluşturmak için ilimizde her hafta bir kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüyüşler düzenlenerek sağlıklı yaşam kültürünün topluma yansıtılması hedeflenmektedir.

27 4. ‘‘Uçurtmanı Al da Gel’’ Uçurtma Şenliği,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

28 ‘‘Uçurtmanı Al da Gel’’ Uçurtma Şenliği,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü İlimiz Merkez Çatalçeşme Mahallesi’nde, çocuklara oyun yolu ile psikolojik destek sağlanarak, 200’ü aşkın öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla Uçurtma Şenliği yapılmış ve takip eden yıllarda bu şenliğin farklı mahallelerde rutin hale getirilerek tekrarlanması kararı alınmıştır.

29 6. ‘‘Aşı Olmak İstiyorum’’ Sağlık Personelinin Tiyatro Sunusu,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

30 ‘‘Aşı Olmak İstiyorum’’ Sağlık Personelinin Tiyatro Sunusu,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü AMAÇ Çocuklarda aşıya karşı oluşan korkuyu gidermek, ileride oluşabilecek ruhsal bozuklukların önüne geçmek amacıyla tiyatral anlatımla, daha da kalıcı bir şekilde aşının önemi ve faydalarını anlatmak.

31 ‘‘Aşı Olmak İstiyorum’’ Sağlık Personelinin Tiyatro Sunusu,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Türkiye’de ilk defa 2013 yılında Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde çalışan ebe, hemşire ve sağlık memurlarından oluşan tiyatro ekibi tarafından sergilenmiş, çok iyi geri bildirimler alınmasından dolayı 2014 yılı aşı döneminde de Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün isteği üzerine il merkezimiz ve ilçelerimizde oyun sergilenmiştir.

32 ‘‘Aşı Olmak İstiyorum’’ Sağlık Personelinin Tiyatro Sunusu,
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Ulusal ve Yerel Basındaki Yankısı; Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

33 7. Kurumumuzca Personellerimiz tarafından Hazırlanan Kamu Spotları
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

34 Kurumumuzca Personellerimiz tarafından Hazırlanan Kamu Spotları
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından; Madde Bağımlılığı (3 adet), Obezite ile Mücadele (1 adet) Aile Hekimliği Randevu Sistemi (1 adet) KETEM – Meme Kanseri (1 adet) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet (1 adet) konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotları çekilmiştir.

35 Kurumumuzca Personellerimiz tarafından Hazırlanan Kamu Spotları
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Spotları Uzayda Yürüyoruz Kamu Spotu

36 Kurumumuzca Personellerimiz tarafından Hazırlanan Kamu Spotları
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

37 8. ‘‘Yeni Bir Nefes Yeni Bir Hayat Annelik’’ Gebe ve Lohusa Çalışması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

38 ‘‘Yeni Bir Nefes Yeni Bir Hayat Annelik’’ Gebe ve Lohusa Çalışması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile hekimlerinin gebe ve lohusa izlemlerini doğru ve etkili bir şekilde yapıp yapmadığını saha araştırması ile değerlendirmek. Gebelere doğru beslenme alışkanlıkları kazandırarak, bebek beslenmesi ve anne sütü hakkında eğitim vererek gebe ve bebeklerde oluşabilecek hastalıkları ve obeziteyi önlemek. Lohusalarımızı lohusalık depresyonundan korumak. Emzirme ve anne sütü eğitimleri ile bebeklerde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme oranımızı arttırabilmek. Anneleri normal doğuma hazırlayarak ilimizdeki sezaryen ile doğum oranlarını azaltabilmek. Bebek ölümlerinin önlenmesi (prematürite, immatürite) amacıyla; gebelerin sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesini sağlamak. Ve en önemlisi gebelik ve lohusalık dönemlerindeki tehlike işaretlerini anlatarak gebe ve lohusalarımızın tehlike anında en yakın ve kapsamlı bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını sağlayarak anne ve bebek ölümlerini önleyebilmek amaçlanmıştır.

39 ‘‘Yeni Bir Nefes Yeni Bir Hayat Annelik’’ Gebe ve Lohusa Çalışması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

40 ‘‘Yeni Bir Nefes Yeni Bir Hayat Annelik’’ Gebe ve Lohusa Çalışması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Gebe Takip Kartı Gebeliği tespit eden ilk hekim tarafından gebeye verilmesi ve düzenli bir şekilde aile hekimliği ve kadın doğum uzmanı tarafından doldurulması amacıyla düzenlenerek riskli gebeliklerin takip altına alınması amaçlanmıştır.

41 ‘‘Yeni Bir Nefes Yeni Bir Hayat Annelik’’ Gebe ve Lohusa Çalışması
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Bebek Takip Kartı Doğum yapılan hastane tarafından anneye verilen bebek takip kartı ile bebeklerin tarama ve izlemlerini aile hekimliği ve pediatri tarafından düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

42 9. İntihar Veri Tabanı İlimizde gerçekleşen intihar vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek ve önleme çalışmaları temel oluşturacak istatistiki çalışmaların daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla planlanmıştır. İl genelinde intihar vakaları ile karşılaşan ve önleme çalışmaları yapan paydaş kurumların (Hastaneler, Kolluk Kuvvetleri, RAM, Cezaevi, Müftülük, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) hızlı veri alış verişinin sağlanması ve vakalara hızlı müdahale etmesi sağlanacaktır. Proje yapım aşamasındadır. Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

43 10. Okullarda ‘‘Obezite Takip Programı’’
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

44 Okullarda ‘‘Obezite Takip Programı’’
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Çağımızın hızla ilerleyen bulaşıcı olmayan hastalıklarından olan ‘‘Obezite’’ ile mücadele amacıyla küçük yaşlardan itibaren kontrol mekanizması oluşturarak, önüne geçilebilecek durumların tespiti için ‘‘Peditakip’’ sistemi kurulmuştur. Okullarda öğretmenlerimiz tarafından yılda 4 kez veri girişi yapılan bu sistem sayesinde, ilkokul çağındaki çocukların, çocukluk çağı boy kilo hesaplaması ile obez olup olmadıkları tespit edilerek gerekli koruyucu tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. Peditakip Sistemi, 2014 yılı içerisinde 3 ilçemizde ilkokullarda başlatılmış olup 2015 yılı içerisinde il merkezi ve diğer ilçelerimizde de uygulamaya konularak ortaöğretim ile lise ve dengi okullardaki öğrencileri de kapsaması hedeflenmektedir.

45 Okullarda ‘‘Obezite Takip Programı’’
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

46 Okullarda ‘‘Obezite Takip Programı’’
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

47 11. Kurum Personeline Yönelik ‘‘Sanat Atölyesi’’
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

48 Kurum Personeline Yönelik ‘‘Sanat Atölyesi’’
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdürlüğümüz, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından, çalışanlarımızın dinlenmesini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak amacı ile “Halk Sağlığı Müdürlüğü Sanat Atölyesi” kurulmuştur. Çalışanlarımız günün belirli saatlerinde atölyeye inerek hem dinleniyor, hem de ebru, karakalem, ahşap boyama, resim, seramik gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Böylece yorucu, tempolu ve sıkıcı bir iş yaşamı yerine daha mutlu, huzurlu, zinde ve iş verimliliğinin arttığı  bir yaşam sürdürüyorlar.

49 12. Sunuculuğu ve Katılımcıları Kurumumuz Tarafından Hazırlanan TV Programları
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü

50 Sunuculuğu ve Katılımcıları Kurumumuz Tarafından Hazırlanan TV Programları
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Halkın sağlığını ilgilendiren konularda farkındalık oluşturmak amacı ile ilimiz yerel TV kanalında haftalık olarak ‘‘Halkın Sağlığı’’ isimli TV programı düzenlenmektedir.

51 ELAZIĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
HERŞEY DAHA SAĞLIKLI ELAZIĞ İÇİN Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları