Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF REHBER ÖĞRETMENİYİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF REHBER ÖĞRETMENİYİM"— Sunum transkripti:

1 SINIF REHBER ÖĞRETMENİYİM
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BEYŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014

2 SINIF REHBER ÖĞRETMENİ KİMDİR
SINIF REHBER ÖĞRETMENİ KİMDİR? Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 4. Maddesinin k bendine göre; Eğitim-Öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren ilköğretim kurumlarında şube rehber öğretmeni, orta öğretim kurumlarında ise sınıf öğretmeni SINIF REHBER ÖĞRETMENİDİR.

3 SINIF REHBER ÖĞRETMENİ rehberlik hizmetlerini yürütecek takımın vazgeçilmez bir üyesidir.
Çünkü öğretmen öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişimi ve uyumundan birinci derecede sorumlu olan kişidir.

4 Yöneticisi, uzmanı, öğretmeni ve diğer elemanları ile birlikte, eğitim sürecinde görev alan tüm personelin ortak amacı, öğrencinin, kendini gerçekleştirmesine uygun ortam sağlamaktır. Kuşkusuz, öğretmen, öğrenci ile daha uzun süre bir arada olduğu için onun gelişimini daha yakından izleme; böylece eğitimsel, meslekî, kişisel ve sosyal problemlerini daha iyi tanıma ve ona yardımcı olmaya uygun bir konumdadır. Bu durum, sınıf öğretmenine, rehberlik açısından önemli görev ve sorumluluklar yüklenilmesinin temel gerekçelerinden birini oluşturur.

5 REHBERLİK NEDİR? Rehberlik, öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde yer alan ve daha çok öğrencinin kişilik gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır. Çeşitli psikolojik danışma ve rehberlik tanımlarının ortak yönleri gözden geçirildiğinde, psikolojik danışma ve rehberlik (PDR), “kişiye kendisini ve çevresini tanıması, gizilgüçlerini geliştirmesi ve kendisini gerçekleştirmesi, sorunlarını çözebilmesi için sistematik ve profesyonel, düzenli ve sürekli yardım süreci” olarak tanımlanabilir.

6 Psikolojik Danışma Hizmeti
Psikolojik Danışma “bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Bu yardım alanda yetişmiş bir uzman tarafından verilen profesyonel bir hizmettir.

7 Psikolojik Danışma hizmeti dışındaki diğer tüm rehberlik hizmetleri; rehber öğretmenin ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısının koordinatörlüğünde diğer sınıf rehber öğretmenlerinin eşgüdümünde yürütülür.

8 Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmeti
Rehberlik hizmetleri kapsamına doğrudan öğrenciye dönük olmayan ancak yapılacak hizmetlerin niteliğini etkileyecek hizmetlerdir. Okuldaki rehberlik uzmanının, öğretmen ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları, bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmaları için onlara yardımcı olmasıdır. Bir başka deyişle okuldaki rehberlik uzmanı ile öğrencinin eğitimi ve yetiştirilmesi ile ilgili bir ya da daha fazla sayıda kişinin (öğretmen, yönetici, veli…)işbirliği içinde, öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdukları yardım ilişkisidir.

9 Bireyi Tanıma Hizmeti Öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gereklidir. Bireyi tanımada amaç, bireyin kendini tanıması, kendi özellikleri hakkında bilinçlenmesi, kendini zayıf ve kuvvetli yönleriyle görüp kabul etmesini sağlamaktır. Tanıma hizmetlerinde en önemli görev sınıf öğretmenine düşer. Kuşkusuz tanıma çalışmalarını yürütürken sınıf öğretmeni, okuldaki rehberlik uzmanından yardım alır, bazı tanıma araçlarının hazırlanması ve kullanılmasında onun uzmanlık bilgisinden yararlanır.

10 MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA SINIF REHBER ÖĞRETMENLİĞİ
(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği)

11 SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 51. Maddesine göre 1.Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.

12 DOĞRULTUSUNDA SINIF REHBERLİK PLANLARININ OLUŞTURULMASI
UYGULAMA-1 Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çerçeve Planı Sınıf Rehberlik Planı Formatı Etkinlik Kitapçığı DOĞRULTUSUNDA SINIF REHBERLİK PLANLARININ OLUŞTURULMASI

13 EYVAH SINIFTA PROBLEM VAR!
UYGULAMA-2 EYVAH SINIFTA PROBLEM VAR!

14 SINIF REHBERLİK DOSYASI
2.Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. SINIF REHBERLİK DOSYASI İÇERİĞİ Sınıf Yıllık Çalışma Programı Yönetmelik ( Sınıf  Öğretmenin Görevleri ) Rehberlik Faaliyetleri Özet Bilgi Formu Sınıf Listesi Oturma Planı Sosyal Kulüplerde Görev Alan Öğrencilerin Listesi SINIF REHBERLİK DOSYASI

15 SINIF REHBERLİK DOSYASI İÇERİĞİ
Öğrenci Tanıma Fişleri ( Her Bir Öğrenci İçin Ayrı Bir Poşet Dosya İçinde) Uygulanan Rehberlik Tekniklerinin Uygulama Kayıtları (Her Bir Öğrencinin Poşet Dosyasına Konulacak) Sınıf Rehberlik Programı Ekleri SINIF REHBERLİK DOSYASI

16 3. Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

17 5. Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer
5. Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

18 TEŞEKKÜRLER Okul Rehber Öğretmeni Hilal KAYIR


"SINIF REHBER ÖĞRETMENİYİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları