Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETERSİZLİK Zedelenmelerin sonucu organın işlevini yerine getirememesi durumudur. Kulağında zedelenme olan bireyin işitememesi o bireyin yetersizliğidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETERSİZLİK Zedelenmelerin sonucu organın işlevini yerine getirememesi durumudur. Kulağında zedelenme olan bireyin işitememesi o bireyin yetersizliğidir."— Sunum transkripti:

1 YETERSİZLİK Zedelenmelerin sonucu organın işlevini yerine getirememesi durumudur. Kulağında zedelenme olan bireyin işitememesi o bireyin yetersizliğidir.

2 ENGEL Yetersizlikten dolayı toplumsal ve duygusal davranışlarında görülen sapmalardır. Eğer çevrenin beklentileri bireyin becerilerinin üzerinde olursa birey bu beklentileri karşılayamayacak duruma gelebilecek, bu yüzden özür durumuyla karşı karşıya gelebilecektir.

3 BURADAKİ ÖNEMLİ NOKTA BİREYİN GELİŞİM ALANLARINDA YAŞITLARINDAN ANLAMLI FARKLILIK GÖSTERMESİDİR.

4 ZİHİNSEL YETERSİZLİK TANIMI : Zihinsel işlevler ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde görülen anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizliktir. Bu yetersizlik genellikle 18 yaşından önce başlar.

5 Zeka Geriliği Gösteren Çocukların Zeka Bölümü Puanlarına Göre Sınıflaması

6 ZİHİN ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ

7 Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler Ve Özellikleri ve Öneriler
 -Bu çocuklar akademik kavramları geç ve güç öğrenirler,öğrendiklerini çabuk unuturlar.   Öğretilecek konular anlamlı şekilde bölünmeli ve basitten karmaşığa,somuttan soyuta doğru öğrenme sırası izlenmeli ve aralıklı sık tekrar yaptırılmalı.

8 Dikkat süreleri kısa ve dikkatleri dağınıktır.
Öğrencinin ön sıralarda, öğretmene yakın, uyarıcılardan uzak bir sıraya oturtulması, dikkati yoğun , başarılı ve uyumlu bir çocuğun yanına alınması, Kısa,basit ve net talimatların verilmesi,

9 Öğrenci ile konuşurken sakin olunmalı.
İlgileri kısa sürelidir. Bu nedenle; değişik öğrenme yöntemleri ve materyaller kullanılmalı, düzenli aralıklarla sık tekrar yapılmalıdır. Kullanılan materyaller ilgi çekici olmalıdır.

10 Bu çocuklar genellikle güvensizdirler.
Karşılaştıkları yeni durumlara uyma ve kabul etmede zorlanır,direnme ve kaçma eylemi gösterebilirler.

11 Çocuk teşvik edilmeli. Çocuğa başarabileceği ve yapabileceği görev ve sorumluluklar verilmelidir.
Kolay yorulur ve sabırsızdırlar. Konuşmaya geç başlarlar ve konuşma gelişimi yavaştır. Bu nedenle akranları ile iletişimde güçlük yaşarlar. Kendinden yaşça küçüklerle daha iyi ilişki kurarlar.

12 Sosyal gelişimi için her fırsatta normal ve akranı olan çocuklarla ilişki kurmaları sağlanmalı, sınıfta rencide edilmemesi, dışlanmaması, azarlanmaması gerekekmektedir. Dil gelişimi için resimli kitaplardan, parmak oyunlarından, bilmece bulmacalardan yararlanmalıdır.

13 Konuşurken olumsuz ifadeler yerine olumlu ifade kullanılmalı.
Okumada yaşanan güçlük daha çok okuduklarını anlama boyutundadır.

14 Öz bakım becerilerini gerçekleştirmede zorluklar yaşayabilirler.
Örneğin düğme ilikleme, ayakkabı bağcığı bağlama, giysilerinin ters-düzünü ayırt etme gibi becerilerde sınırlılık yaşayabilirler.

15 YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
TÜRLERİ: OTİZM ASPERGER SENDROMU RETT SENDROMU ATİPİK OTİZM

16 Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur.
Genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otizimli çocuklar da vardır.

17 Otistik çocuklar dünyayı algılamakta genellikle zorluk çekerler. 
Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görülmektedir. Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür.

18 ÖZELLİKLERİ Başkalarına karşı ilgisizdir.     Göz temasından kaçınır.      Diğer çocuklarla oynamaz.      Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Sebepsiz şekilde ağlar, güler ve sebepsiz davranışlarda bulunur.   Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar.  

19 Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır
Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır. Değişikliklerden hoşlanmaz. Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamaz.

20 Konuşulanları anlamada güçlük yaşarlar
Konuşulanları anlamada güçlük yaşarlar.( deyimler ve atasözlerini algılama, kendine has espri anlayışı) Ekolali (yankı konuşması) geliştirebilirler. Gramer bozuklukları olabilir. Telaffuz güçlükleri yaşanabilir.

21 Otizm nedeni bilinmemekte ve tedavisi yoktur.
Ancak uygun bir eğitim planı ve bazı durumlarda buna destek olacağı düşünülen ilaç tedavisi ile kişi kendi kapasitesi içinde mümkün olan en üst düzeye gelebilir.

22 Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Hangi Davranış Sorunları Görülebilir ?
Hiperaktivite Öfke Nöbetleri Stereotipi Psikiyatrik Ek Bozukluklar Obsesif-Kompulsif Belirtiler

23 Duyu Sorunları Yeme Sorunları Uyku Sorunları Cinsel Sorunlar

24 Sosyal ortamlardan uzak durma
Az sayıda arkadaş edinme Değişime açık olmama Tek düzelik

25 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR
Bilişsel süreçlerden birinde yada bir kaçında dinleme, düşünme, konuşma, okuma yazma yada matematik problemlerini çözme, anlama yada yazılı ve sözlü dili kullanmada güçlüğü olan çocuklardır.

26 ÖZELLİKLERİ Geç Konuşmak Sözcük bulmada isimlendirmede güçlük Yetersiz sözcük dağarcığı Telaffuz sorunları

27 Sözlü yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük
Harf ses ilişkisi öğrenmede güçlük Kafiyeli sözcüklerde güçlük Sayı, renk, harf öğrenmede güçlük Geometrik şekilleri çizmede güçlük

28 Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri Yön karıştırmak (Kitabı ters tutmak gibi) Yaşıtlarıyla ilişkilerde güçlük Zaman ve mekân sorunları Koordinasyon güçlüğü (Bisiklet sürmek, ip atlamak)

29 Bu belirtilerden birkaçını gösteren çocuğa yaşıtları düzeyine erişmesi için destek eğitim verilmelidir. Erken tanı konulduğu ve yardım aldığı oranda çocuklar yaşıtlarına yetişebilmekte ve gerçek potansiyellerini gösterebilmektedirler.

30 Özel öğrenme bozukluğunun çeşitleri:
Disleksi(okuma sorunları): Dil ve sözlü ifadelerde güçlük çekerler. Zihinde canlandırma yeteneği sınırlıdır. Harflerin sıralanışı karıştırır, ters çevirir. Günleri, ayları sırayla söyleyemez.

31 Disgrafi(yazma ): P,d,b,c,h gibi harfleri yazarken karıştırmaları, ters yazmaları. Harfleri unutması, yazmamaları.

32 Diskalkül(matematik sorunları):
Sayıları bozuk yazma Sıklıkla yer değiştirme İşlemleri yaparken adımları takip etmeme Geometrik işlemlerdeki kavramları anlamada sınırlılığa sahip olma Sembolleri tanımada zorlanma gibi özellikler gösterirler

33 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÜNLÜLER
Albert Einstein Thomas Edison Jhon F. Kennedy Robin Williams Tom Cruise John Lennon Not: Resmen Tanı Konulmamakla birlikte davranış olarak bu özellikleri sergilemektedirler.

34 ÜSTÜN ZEKALILAR Zihinsel yeteneklerinin ya da zekalarının bir çoğunda akranlarına göre üst performans gösteren, yaratıcılık yanı güçlü olan ve bir işe başladığında asla vazgeçmeyene üstün zekalı denmektedir.

35 Normal okul programları Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocukların potansiyellerini ortaya çıkaramaktadır.

36 ÜSTÜN ZEKALILARIN ÖZELLİKLERİ
Sonu gelmeyen sorular sorarlar.(Yıldızlar nereye gider? Niçin üstümüze düşmezler?) Çok etkin ve hareketlidirler.(Çok meraklıdırlar) Kusursuz bir belleğe sahiptirler.(Verilen sözleri unutmazlar.) Daha erken öğrenirler. Dili daha iyi kullanırlar.

37 Kendinden büyük çocuklarla oynamaya meyillidirler.
Zihinsel olarak üstün oldukları halde sosyal ve duygusal olarak geri olabilirler.(Duygusal, fiziksel ya da zihinsel yaşlarının farklı zamanlarda gelişebildiği görülmektedir.)

38 BEDENSEL YETERSİZLİK İskelet , kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı organların işlevini yerine getirememesidir.

39 ÖZELLİKLERİ: Bağımsız hareket etmeleri sınırlıdır.
Hareketlerden kaçınırlar,pasif kalmayı tercih ederler. Yorgunluktan şikayet ederler. Yetersizliklerinden dolayı uyum ,konuşma ve öğrenme güçlükleri de görülür. Düşük benlik algısı görülebilir.

40 Bedensel Tetersizlik Türleri :
Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi: Kas iskelet sisteminin zedelenmesi: Düztabanlılık Adale erimesi Kalça çıkığı

41 Kazalar ve hastalıklar sonucunda oluşan yetersizlikler:
Düşme Yanma Zehirlenme Kanser Ateşli romatizma Şeker hastalığı


"YETERSİZLİK Zedelenmelerin sonucu organın işlevini yerine getirememesi durumudur. Kulağında zedelenme olan bireyin işitememesi o bireyin yetersizliğidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları