Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) (ALES) Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu Soru Hazırlama Geliştirme Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) (ALES) Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu Soru Hazırlama Geliştirme Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 2014-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) (ALES) Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu Soru Hazırlama Geliştirme Daire Başkanı 23 KASIM 2014 1

2 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
Tüm görevlilerin sınav öncesi ‘Sınav Uygulama Yönergesini’ okumaları gerekmektedir. https://gis.osym.gov.tr Yönerge, Bina Sınav Sorumlusuna Kırmızı kutu içerisinde bir adet gönderilecektir. Mevzuat çalışmalarıyla, ÖSYM faaliyetlerinde kişisel inisiyatifler ortadan kaldırılarak tüm çalışmalar sistematik bir yapıya oturtulmuştur. 2

3 SINAV GÖREVLİLERİ ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Üst Koordinatör ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe) Bina Sınav Sorumlusu (BSS) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY) Bina Yöneticisi (BY) Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Salon Başkanı (SB) Gözetmen/Yedek Gözetmen ÖSYM Temsilcisi/ÖSYM Bölgesel Temsilcisi/ÖSYM Engelli Temsilcisi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi Sınav Evrakı Koruma Görevlisi Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi Sınav Binası Güvenlik Görevlisi Hizmetli Gözlemciler Diğer 3

4 SINAV KOORDİNATÖRÜ Sınavın yapıldığı Sınav Merkezinde (bölge/il/ilçe) sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. Sınav Koordinatörlüğü sınavdan sonra ilk iş günü saat 12:00’ye kadar Yönetim İşlemleri Sisteminden (YİS) bu Görevli Değişiklik Formunu sisteme işlemesi ve işlemlerin sonlandığı bilgisinin ÖSYM’ye iletilmesini sağlayacak Görevli Değişikliğini Bitir butonuna basması gerekmektedir. 4

5 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları ve ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, görevlilere, velilere ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir TUTANAK VEYA RAPOR VERME sorumluluğu yoktur. Görevli olduğu binada ve bütün salonlarında sınavın, Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür. Sınav başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. 5

6 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Sınav başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Sınav salonlarını gezerek analog saatlerin çalışır ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek. Sınav salonlarında ‘Saate Entegre Kamera’ ile kamera kaydı yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameraların çalışır ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek. 6

7 BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sadece, sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını sınav süresince koruma altına almak, Sınav binasında çalışan ancak, sınav günü binada sınav görevi olmayanların sınav günü binaya gelmemeleri için sınav gününden önce gerekli uyarılarda bulunmak, gerekirse bu konuda sınav binalarının giriş kapılarına uyarı yazıları asmak, 7

8 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIKLARININ RASTGELE DAĞITILMASI Salon görevlileri sınav başlama saatinden 15 dakika önce cevap kağıtlarını adaylara dağıtacaktır. Soru kitapçıklarını poşetleri açılmaksızın harmanlayarak rastgele adaylara elden verecektir. Adaylar, Soru Kitapçık Numarasını Cevap Kağıtlarına Kodlamak Zorundadır. Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR. 8

9 KAREKOD Etiket uygulaması sınav başlamadan önce yapılacaktır
SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI KAREKOD ETİKET UYGULAMASI Salon Başkanı ve/veya Gözetmenler, adaylara rastgele dağıttıkları SORU KİTAPÇIKLARI üzerindeki KAREKOD Etiketlerini adayların SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE yer alan ve o soru kitapçığını kullanan adayın adının yer aldığı ilgili bölüme yapıştıracaktır. KAREKOD Etiket uygulaması sınav başlamadan önce yapılacaktır 9

10 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) UYGULAMA ÖNCESİ 10

11 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) UYGULAMA SONRASI 11

12 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlenmesi ve gözlemlenmesi amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi görevlendirilir. ÖSYM Temsilcisi denetim görevini ÖSYM Başkanı adına yapar. ÖSYM Başkanına karşı sorumludur. ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez. ÖSYM Engelli Temsilcileri ihtiyaç olması halinde sınav koordinatörü tarafından diğer binalarda görevlendirilebilir. 12

13 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
ÖSYM Sınav Koordinatörü ile işbirliği halinde görev yapar. ÖSYM Temsilcileri Sınav Koordinatörlüğünün sınav öncesi yapacağı toplantıya mutlaka katılacaklardır. Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin Sınav Koordinatörü ile görüşüp kendisinden sınav görevi ile ilgili açıklayıcı bilgileri alır. Kent içi ulaşımı ve konaklama vb. gibi gereksinimlerini kendisi karşılar. Sınav Koordinatörü misafirperverlik kapsamında yardım edebilir ancak bir sorumluluk söz konusu değildir. 13

14 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu ilk binada hazır bulunur. ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar. Engelli adayların sınava girdiği binada sınava giren tüm engelli adaylar bir görevli nezaretinde tuvalete gidebilir. 14

15 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen kurallar çerçevesinde sınavın uygulanması noktasında SK ve BSS ile bilgi alış verişinde bulunabilir. ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak müdahale etme veya değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata geçer ve aldığı talimatlara göre görev yapar. 15

16 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Gerektiğinde sessizce, adayların dikkatini dağıtmadan her salona girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların kimlik belgelerini kontrol edebilir. Bu kontrolleri yaparken, yanında bir salon görevlisi olmaksızın herhangi bir adayla konuşamaz ve adayla herhangi bir belge alış verişinde bulunamaz. Eğer adayla iletişime girmek zorunda ise salon görevlilerinden birisi kendisine eşlik eder. Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM Yönetim Kurulu belirtilen salonda sınava giren adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 16

17 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sınav tamamlanmadan görev yaptığı son binadaki görev yerini terk edemez. Sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini kapsayan bir raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a kadar elektronik ortamda (https://gis.osym.gov.tr) ÖSYM Başkanlığına ulaştırır. 17

18 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
18

19 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
19

20 Adaylar ÖSYM sınavlarına; Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER Adaylar ÖSYM sınavlarına; Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı (veya süresi geçerli Pasaport) ile girerler. Adaylar Sınava Girerken Bu İki Belgeyi Yanlarında Bulundurmak Zorundadır. Bu İki Belgeyi Yanında Bulundurmayan Aday Sınav Binasına Kesinlikle Alınmayacaktır. 20

21 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Bu belge, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edinilebilir. Belgenin üzerinde sınava girilecek sınav merkezi, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunmaktadır. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar ÖSYM’nin İnternet adresinden edinebileceklerdir. 21 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER 21

22 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur Nüfus cüzdanında Soğuk damga basılı olmalı, Adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. 22

23 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar 23

24 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Sürücü belgesi, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler, sınava giriş kimlik belgeleri olarak kabul edilmemektedir. 24

25 Emniyet görevlileri cep telefonu ve telsizleriyle bina içerisinde
BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ Bina güvenlik görevlileri, sınav sonrasında sınav evrakı şehir içi nakil aracına teslim edilinceye kadar görev yerinden ayrılamaz. Emniyet görevlileri cep telefonu ve telsizleriyle bina içerisinde dolaşamazlar. 25

26 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır. Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde; Görevlendirme Belgesi Sınav Görev Kartı Nüfus Cüzdanı Sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, Sınav Görev Kartını sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır. 26

27 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
27

28 ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Sınavda görev yapacak sınav görevlileri elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler tarafından aranacaktır. Görevlilerin yanlarında; Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah, Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar, Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz, Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. 28

29 ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Aday ve görevliler kalın olmayan ve abartısız kemer tokası ile sınav binasına girebilirler. 29

30 ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav binasına giremezler. ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar 30

31 SINAVIN GÜVENLİĞİ ÖSYM ile EGM arasında yapılan protokol kapsamında yeterli sayıda kadın ve erkek güvenlik görevlisi sınavın başlama saatinden en az 2 (iki) saat önce sınav yapılan bina girişlerinde hazır bulunur. Bina Sınav Sorumlusunun koordinasyonunda, güvenlik görevlisi ile bina yöneticisi bina içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik kontrollerini yapar ve hazırladıkları tutanağı Sınav Koordinatörlüğüne verir. Güvenlik görevlileri Hizmete Özel olarak hazırlanmış olan ve yanda yer alan talimatnameye göre görevini yapar. Bu talimatnamelerden her binaya 3 adet gönderilecektir. 31

32 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden önce alınamaz, sınav görevlilerinden önce salona alınmış aday varsa sınav görevlileri tarafından salon dışına çıkarılır. Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri adayların sınava gireceği binalar ve salonlar ile ilgili Başkanlığın izni olmaksızın değişiklik yapamaz. Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır. 32

33 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Sınav binalarında adayların yanlarında SADECE; Sınava Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı (süresi geçerli pasaport) ve ÖSYM Başkanlık kararı ile sınav salonuna girmesine yazılı olarak izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. 33

34 ADAYLARIN SINAV SALONUNA GİRİŞLERİ
Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına benzerliği konusunda bir; kuşku, tereddüt, şüphe duyar fakat kesin karara varamaz iseniz, belge/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav sonunda adaya boş bir kâğıt vererek, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle kimliğini açıklayan aşağıdaki cümleleri yazdırarak imzalatınız. (Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul vb.) “ÖSYM’ye bir hafta içerisinde güncel ve istenilen nitelikte bir fotoğrafımı ulaştıracağımı kabul ve taahhüt ederim. Fotoğrafımı ulaştıramadığım durumda sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.” Bu yazıyı ve adayın Sınava Giriş Belgesini Salon Sınav Tutanağına ekleyiniz. 34

35 SINAV SALONLARINDA VE BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER
Sınav esnasında; Gürültü yaparak, yüksek ses çıkararak adayların dikkatini ve motivasyonunu bozacak şekilde çevreyi rahatsız eden şahıslar ve işyerlerinin engellenmesi amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Ayrıca bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur. 35

36 ENGELLİ ADAYLAR ÖSYM Başkanlığı, engelli adaylar için ÖSYM Engelli Temsilcileri gönderilecektir. Engelli adayların engel durumlarına göre okuyucu veya işaretleyici verilecektir. 36

37 2014-ALES (Sonbahar) 23 Kasım 2014 Pazar günü tek oturumda
68 Sınav Merkezinde yapılacaktır. Sınav, sabah saat 09.30'da başlayacak cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Okuyucu Yardımı talep eden Görme Engelli adaylara ilave 30 dakika süre verilecektir. Adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır 37

38 2014-ALES (Sonbahar) 38

39 2014-ALES (Sonbahar) 39

40 2014-ALES (Sonbahar) 40

41 2014-ALES (Sonbahar) Türkiye Antalya Aday Sayısı 275.497 6220
Sınav Binası Sayısı 826 22 Sınav Salonu Sayısı 11.434 241 Görevli Sayısı 37.318 845 Sınav Merkezi Sayısı 68 41

42 Sınav Başlamadan Önce;
2014-ALES (Sonbahar) Sınav Başlamadan Önce; Adaylar (Engelli Sınav Binasında Giren Hariç) sınav soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra tuvalet veya salon dışına ihtiyaçlarını karşılamak üzere tuvalete kesinlikle çıkarılmayacaktır. 42

43 Sınav başladıktan sonra;
2014-ALES (Sonbahar) Sınav başladıktan sonra; Adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecekler, Sınav salonundan çıkan bir aday her ne sebeple olursa olsun kesinlikle sınav salonuna tekrar alınmayacaktır ve sınav süresince sınav binasında bekletilecektir. 43

44 2014-ALES (Sonbahar) Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır? Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı Uygulaması yapılacaktır. Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular; Birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların ve sorulardaki cevap seçeneklerinin sıralanışı değişecektir. Soru kitapçıkları sınav salonunda adaylara rastgele olarak dağıtılacaktır. 44

45 ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken birinci temel kural:
2014-ALES (Sonbahar) Genel Kurallar ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken birinci temel kural: “Bir salondaki sınav evrakı sadece o salona aittir, kesinlikle sınav salonu dışına çıkarılamaz.” Herhangi bir sınav evrakına ihtiyaç duyulduğunda, Bina Sınav Sorumlusu, Sınav Koordinatörü ile irtibata geçerek Yedek Sınav Evrakı temin edecektir. 45

46 ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken ikinci temel kural:
2014-ALES (Sonbahar) Genel Kurallar ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken ikinci temel kural: Sınavda, salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna geri alınmaz. Sınavın ¾ lük süresinde salon dışına çıkan aday bina içinde güvenlik görevlilerinin nezaretinde tutulacak dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir. 46

47 2014-ALES (Sonbahar) Genel Kurallar
Kırtasiye kutuları kesinlikle kırmızı veya mavi kutulara konulmayacak ve ÖSYM’ye geri gönderilmeyecektir. Soru Kitapçıkları Mavi Kutuların İçerisine Konulacaktır. Cevap kağıtları, tutanaklar, kanıtlar vs. kırmızı kutuların içerisine konulacaktır. Sınav ile ilgili tutanak, belge vb. evrak kırmızı veya mavi kutulara kesinlikle yapıştırılmayacaktır. 47

48 Yedek Sınav Evrakı Yönetimi Merkezi (YSYM)
48

49 Yedek sınav evrakının güvenliğinin sağlanması,
Amaç İlgili sınavın aday atamasından sonra adayların sağlık ve sosyal durumlarında gelişen değişiklik nedeniyle oluşan durumların yönetilmesi, Yedek sınav evrakının güvenliğinin sağlanması, Açılmış olan sınav evrakı saklama kutusunun korunması, Yedek sınav evrakının taşınması, Kullanılmak üzere ilgililere teslim edilmesi ve Sınav sonrasında ÖSYM’ye dönüşünün düzenlenmesi. 49

50 YSYM Özellikleri YSYM engelli/sağlık sorunu olan adaylara uygun olacak şekilde Engelli Sınav Binaları arasından seçilir. YSYM olacak binada en az 10 sınav salonu bulunur yani toplam 200 adayın girebileceği bir kapasite oluşturulur. 50

51 YSYM Seçimi Her Sınav Koordinatörlüğü bu amaçla kullanılabilecek nitelikte en az 5 binayı ÖSYM Başkanlığına (BGY) bildirir. ÖSYM Başkanlığı bu beş bina arasından ihtiyaca uygun olanı rastgele belirler. 51

52 Sınav Evrakı Saklama Merkezi Sınav Koordinatörlüğü (SK)
YSYM Hattı Sınav Binası 1 Sınav Binası 2 Sınav Binası 3 Sınav Binası 4 Sınav Binası 5 Sınav Binası . Sınav Binası .. Sınav Binası n YSYM Sınav Binası nn Sınav Evrakı Saklama Merkezi Sınav Koordinatörlüğü (SK)

53 Kamera ile Sürekli İzleme
YSYM ve ilave yedek sınav binalarının bütün salonlarında ve ilgili noktalarında kamera ile çekim yapılacaktır. 53

54 Sınav Evrakı Kutusu Her YSYM’ye Bir adet KIRMIZI KUTU,
Bir adet yedek sınav evrakı içeren GRİ KUTU, Bir adet boş GRİ KUTU gönderilir. Zamanında Ek ataması yapılan adayların sınav evrakı MAVİ KUTU ile gönderilecektir. 54

55 YSYM dışında hiç bir sınav binasına GRİ KUTU gönderilemez.
Sınav Evrakı Kutusu YSYM dışında hiç bir sınav binasına GRİ KUTU gönderilemez. Ek atama yapılmış adaylar için birden fazla bina atanmış ise YSYM dışındaki binalara MAVİ KUTU’da paketlenmiş yedek sınav evrakı gönderilir. 55

56 YSYM’de Sınav Uygulaması Birinci Grup Ek Atama MAVİ KUTU
56

57 YSYM’de Sınav Uygulaması İkinci Grup Ek Atama GRİ KUTU
57

58 YSYM’den Yedek Sınav Evrakı Gönderimi
Sınav başladıktan sonra sınav evrakının yırtık, baskı hatalı, eksik olması gibi nedenlerden dolayı kullanılamaz hale gelmesi halinde; BSS durumu Sınav Koordinatörüne iletir. Sınav Koordinatörü durumu değerlendirerek yedek evrak kullanılmasına karar verirse durumu YSYM’de görevli BSS’na ileterek gereken yedek sınav evrakının GRİ KUTU’lardan alınarak ilgili binaya iletilmesini sağlar. 58

59 444 ÖSYM 444 6796 www.osym.gov.tr İLETİŞİM
Engelli Adaylar Sınav Görevlileri Sınav Görevlileri Sınav Görevlileri 59

60 Teşekkürler 60


"2014-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) (ALES) Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu Soru Hazırlama Geliştirme Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları