Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haziran 2014 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi 09-13 Haziran 2014 LYS-4-1-5 16-20 Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-1 Sınav Görevlileri Haziran 2014 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haziran 2014 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi 09-13 Haziran 2014 LYS-4-1-5 16-20 Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-1 Sınav Görevlileri Haziran 2014 1."— Sunum transkripti:

1 Haziran 2014 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Haziran 2014 LYS Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-1 Sınav Görevlileri Haziran 2014 1

2 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
Tüm görevlilerin sınav öncesi ‘Sınav Uygulama Yönergesini’ okumaları gerekmektedir. Yönerge, Bina Sınav Sorumlusuna Kırmızı kutu içerisinde bir adet gönderilecektir. Mevzuat çalışmalarıyla, ÖSYM faaliyetlerinde kişisel inisiyatifler ortadan kaldırılarak tüm çalışmalar sistematik bir yapıya oturtulmuştur. Haziran 2014 2

3 SINAV GÖREVLİLERİ ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe) Bina Sınav Sorumlusu (BSS) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY) Bina Yöneticisi (BY) Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Salon Başkanı (SB) Gözetmen/Yedek Gözetmen ÖSYM Temsilcisi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi Sınav Evrakı Koruma Görevlisi Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi Sınav Binası Güvenlik Görevlisi Hizmetli Gözlemciler Diğer Haziran 2014 3

4 Haziran 2014 SINAV KOORDİNATÖRÜ Sınavın yapıldığı 170 Sınav Merkezinde (bölge/il/ilçe) sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. Sınav Koordinatörlüğü sınavdan sonra ilk iş günü saat 12:00’ye kadar Yönetim İşlemleri Sisteminden (YİS) bu Görevli Değişiklik Formunu sisteme işlemesi ve işlemlerin sonlandığı bilgisinin ÖSYM’ye iletilmesini sağlayacak Görevli Değişikliğini Bitir butonuna basması gerekmektedir. Haziran 2014 4

5 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 Görevli olduğu binada ve bütün salonlarında sınavın, Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür. Sınav başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. Haziran 2014 5

6 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 Bina Yöneticisi ile zamanında görüşerek salonların Salon Tanıtım Formundaki düzene getirilmesini ve bu Formların sınavdan en az bir gün önce salon kapılarına asılmasını sağlamak, Sınavdan en az bir gün önce Sınav Koordinatörü tarafından yapılan toplantıya katılarak sınavın uygulanmasına yönelik bilgileri almak, Bina Yöneticisi ve emniyet görevlileri ile sınavdan önce, sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek amacıyla sınav binasında arama yapmak, varsa sınav güvenliğini zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak, Haziran 2014 6

7 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 Sınav başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Sınav salonlarını gezerek analog saatlerin çalışır ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek. Sınav salonlarında ‘Saate Entegre Kamera’ ile kamera kaydı yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameraların çalışır ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek. Haziran 2014 7

8 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4 Sınav günü sınav evrakını Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisinden tutanakla imza karşılığında teslim almak ve aynı evrakı sınavdan sonra, yine sınav binasında, bu görevliye tutanakla imza karşılığında teslim etmek, Binasında görevli olan Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Salon Başkanlarıyla sınav günü sınav başlamadan önce görevli oldukları binada bir toplantı yapmak, Sınav Uygulama Yönergesini birlikte inceleyerek sınav süresince Salon Başkanlarının aynı tutumu göstermelerini sağlamak, (Bu toplantılara ÖSYM Temsilcileri de katılabilir.) Haziran 2014 8

9 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5 Binaya ait ilk kutudan (Kırmızı) çıkması gereken Bina Sınav Formları içindeki Görevli Listesi’ni esas alarak binada göreve gelen kişilere, Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus Cüzdanını (veya süresi geçerli pasaport) kontrol ederek görevli oldukları salonları bildirmek, Yoklama yaparak göreve gelmeyen görevlileri tespit etmek ve Görevli Değişiklik Formunu doldurmak, Yedek Gözetmen veya yedek sınav evrakı ihtiyacı oluştuğunda ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne başvurmak, Haziran 2014 9

10 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6
BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6 Sınav binasına girişte adayların Sınava Giriş Belgesi ve T.C. Nüfus Cüzdanının (veya süresi geçerli pasaport) kontrolünün yapılacağının ve çanta vb. eşya, cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz ile sınav binasına girilemeyeceğinin duyurusunu yapacak bir görevlinin, sınav binası kapısında sınava girişler tamamlanıncaya kadar bulunmasını sağlamak, Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemleri almak, Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak, Sınav binası içinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine engel olmaktır. Haziran 2014 10

11 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görevli Değişiklik Formu-1
Haziran 2014 BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görevli Değişiklik Formu-1 Bina Sınav Sorumlusunun doldurması ve sınav Koordinatörlüğü’nün de sisteme işlemesi gereken tutanaktır. Görevli Değişiklik Formu, Sınav Koordinatörü tarafından sınav sabahı Şehir İçi Nakil görevlisi aracılığıyla iki (2) nüsha olarak Bina Sınav Sorumlusu ’na iletilecektir. Bina Sınav Sorumlusu sınav bitiminde bu formu doldurarak bir nüshasını Şehir İçi Nakil Görevlisi ile Sınav Koordinatörlüğüne gönderecek, diğer nüshası kendisinde kalacaktır. Haziran 2014 11

12 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görevli Değişiklik Formu-2
Haziran 2014 BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görevli Değişiklik Formu-2 Haziran 2014 12

13 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Bina Sınav Tutanağı-1
Haziran 2014 BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Bina Sınav Tutanağı-1 Bina Sınav Sorumlusunun doldurması gereken tutanaktır. Bina Sınav Sorumlusu sınavdan sonra ikinci iş günü saat 12:00’ye kadar internet adresinde bu formu dolduracaktır. Bina Sınav Sorumlusu bu form ile; Binada yaşanan sorunlar, Raporlandırılması gereken diğer bilgiler, Genel sınav değerlendirilmesini yapar ve önerilerini belirtir. Haziran 2014 13

14 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Bina Sınav Tutanağı-2
Haziran 2014 BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Bina Sınav Tutanağı-2 Haziran 2014 14

15 BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Her konuda Bina Sınav Sorumlusuna yardım eder. Bina Sınav Sorumlusunun görevleri arasında belirtilen işlemleri onunla birlikte yürütür. Bina kapılarındaki aramalara ve duyurulara yardımcı olur ve ilgili duyuruları yapar. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görev yapacağı binada hazır bulunur. Sınav evrakının sınav sonrası Şehir İçi Nakil Görevlisine teslim edilmesiyle görevi sona erer. Haziran 2014 15

16 BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
Sınav yapılacak binadaki kurumun yetkili bir yöneticisidir. Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yapar. Binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından sorumludur. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binada hazır bulunur. Haziran 2014 16

17 BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
Bina ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını sağlamak, Sınavdan bir gün önce oturma yerlerine, Salon Tanıtım Formu üzerinde yazılı olan bilgiye uygun olarak Sıra Numarası verilmesini sağlamak, Sınavdan önce, BSS, BSSY ve emniyet görevlileri ile birlikte sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek amacıyla sınav binasında arama yapmak, varsa sınav güvenliğini zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak, Her sınav salonuna çalışır durumda en az bir adet analog duvar saati asılmasını sağlamak, Haziran 2014 17

18 BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli düzeyde ısıtılmasını sağlamak, Sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için kesinlikle zil çalınmamasını sağlamak, Sınav süresince binadaki faks, internet, telefon ve cep telefonları ile her türlü elektronik, mekanik cihazın kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin ve varsa internet ağının kapalı konumda tutulmasını sağlamak, Haziran 2014 18

19 BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine engel olmak, Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemleri almak, Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak (bina içinde ve dışında gürültü vb.), Binada birden fazla giriş bulunuyorsa, güvenlik görevlisi olmayan girişin sınav süresince kilitli olmasını sağlamak, Haziran 2014 19

20 BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
Sadece, sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını sınav süresince koruma altına almak, Sınav binasında çalışan ancak, sınav günü binada sınav görevi olmayanların sınav günü binaya gelmemeleri için sınav gününden önce gerekli uyarılarda bulunmak, gerekirse bu konuda sınav binalarının giriş kapılarına uyarı yazıları asmak, Haziran 2014 20

21 BİNA DENETİM VE CİHAZ GÖREVLİSİ
Binadaki el detektörleri ile Salondaki Kameraların Yönetimi Merkezimizden atanacak Bina Denetim ve Cihaz Görevlisi tarafından yapılacaktır.

22 BİNA DENETİM VE CİHAZ GÖREVLİSİ
Sınavdan en az bir gün önce sınav binasının sınava uygunluğunu kontrol etmek, Sınavdan en az iki saat sonra sınav binasına gelerek, Şehiriçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisinden iki adet el detektörü ile saate entegre kameraları teslim almak, Sınavdan önce El detektörlerini çalışır durumda emniyet görevlilerine teslim etmek, sınavdan sonra da geri teslim almak, Hizmetlinin yardımıyla, saate entegre kameraların sınav binası girişine, bina sınav sorumlusu odasına ve sınav salonlarına çalışır durumda takılmasını sağlamaktır. Sınav süresince kesinlikle bina dışına çıkmayacaktır. Haziran 2014 22

23 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde uygulanması yetki sorumluluğu Salon Başkanına verilmiştir. Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğu binada bulunmaları zorunludur. Adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev yapacakları sınav salonunda bulunurlar. Haziran 2014 23

24 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, Görev yapacağı salonu öğrenir, Görevli listesini imzalar, Geldiği saati yazar. Haziran 2014 24

25 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
Sınav Salonunda ‘Saate Entegre Kamera’ ile kayıt yapılacak ise sınav evrakını açmadan önce Saate Entegre Kameranın çalışır durumda ve doğru zamanı gösterip göstermediğini kontrol eder. Saate Entegre Kameranın bulunduğu sınav salonlarında analog saat de bulunacaktır. Sınav başlamadan önce analog saati saate entegre kameranın dijital saati ile uyumluluğunu kontrol eder. Eğer bir uyumsuzluk söz konusu ise Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinden bu durumun düzeltilmesini ister. Olası elektrik kesintisi durumunda dijital saat görünürlüğünü kaybedecek, ancak kamera kaydı devam edeceğinden analog saatin dijital saat ile uyumu son derece önemlidir. Haziran 2014 25

26 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIKLARININ RASTGELE DAĞITILMASI Salon görevlileri sınav başlama saatinden 15 dakika önce cevap kağıtlarını adaylara dağıtacaktır. Soru kitapçıklarını poşetleri açılmaksızın harmanlayarak rastgele adaylara elden verecektir. Adaylar, Soru Kitapçık Numarasını Cevap Kağıtlarına Kodlamak Zorundadır. Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR. Haziran 2014 26

27 KAREKOD Etiket uygulaması sınav başlamadan önce yapılacaktır
SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5 KAREKOD ETİKET UYGULAMASI Salon Başkanı ve/veya Gözetmenler, adaylara rastgele dağıttıkları SORU KİTAPCIKLARI üzerindeki KAREKOD Etiketlerini adayların SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE yer alan ve o soru kitapçığını kullanan adayın adının yer aldığı ilgili bölüme yapıştıracaktır. KAREKOD Etiket uygulaması sınav başlamadan önce yapılacaktır Haziran 2014 27

28 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) UYGULAMA ÖNCESİ Haziran 2014 28

29 SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-7
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) UYGULAMA SONRASI Haziran 2014 29

30 Çoklu Test Uygulaması varsa KAREKOD Etiket Uygulaması: GİS’te varolan animasyonu mutlaka izleyiniz
Haziran 2014 30

31 GÖZETMEN/YEDEK GÖZETMEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere, görevlendirildiği salonda, sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini gözetir ve Salon Başkanına her konuda yardım eder. Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğu binada bulunur. Görev yapacağı salonu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir, Görevli listesini imzalar, geldiği saati yazar. Görevli olduğu salona giderek, geldiğini Salon Başkanına bildirir. Haziran 2014 31

32 GÖZETMEN/YEDEK GÖZETMEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
Yedek Gözetmenler, sınav binasına alınmalarında adayların Sınava Giriş Belgesi ile T.C. Nüfus Cüzdanlarını kontrol eder. Görevlilerin Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus Cüzdanlarını kontrol eder. Sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alır. Göreve gelmeyenlerin yerine salonlarda görev yapar. Bina Sınav Sorumlusunca kendilerine verilen sınavın uygulanmasına ilişkin diğer görevleri yerine getirir. Haziran 2014 32

33 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlenmesi ve gözlemlenmesi amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi görevlendirilir. ÖSYM Temsilcisi denetim görevini ÖSYM Başkanı adına yapar. ÖSYM Başkanına karşı sorumludur. ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez. Engelli adayın olmadığı veya engelli aday sayısı az olan Sınav Koordinatörlüklerinde ÖSYM Engelli Temsilcileri diğer binalarda görevlendirilebilir. Haziran 2014 33

34 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
ÖSYM Sınav Koordinatörü ile işbirliği halinde görev yapar. ÖSYM Temsilcileri Sınav Koordinatörlüğünün sınav öncesi yapacağı toplantıya mutlaka katılacaklardır. Sınav Koordinatörlüğünde Engelli Temsilcisi olarak görevlendirilmiş görevliler eğer engelli yok ise sınav koordinatörünün belirlediği diğer binalarda görevlendirilir. Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin Sınav Koordinatörü ile görüşüp kendisinden sınav görevi ile ilgili açıklayıcı bilgileri alır. Kent içi ulaşımı ve konaklama vb. gibi gereksinimlerini kendisi karşılar. Sınav Koordinatörü misafirperverlik kapsamında yardım edebilir ancak bir sorumluluk söz konusu değildir. Haziran 2014 34

35 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu ilk binada hazır bulunur. ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar. Engelli adayların sınava girdiği binada sınava giren tüm adaylar bir görevli nezaretinde tuvalete gidebilir. Haziran 2014 35

36 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen kurallar çerçevesinde sınavın uygulanması noktasında SK ve BSS ile bilgi alış verişinde bulunabilir. ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak müdahale etme veya değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata geçer ve aldığı talimatlara göre görev yapar. Haziran 2014 36

37 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
Gerektiğinde sessizce, adayların dikkatini dağıtmadan her salona girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların kimlik belgelerini kontrol edebilir. Bu kontrolleri yaparken, yanında bir salon görevlisi olmaksızın herhangi bir adayla konuşamaz ve adayla herhangi bir belge alış verişinde bulunamaz. Eğer adayla iletişime girmek zorunda ise salon görevlilerinden birisi kendisine eşlik eder. Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM Yönetim Kurulu belirtilen salonda sınava giren adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir. Haziran 2014 37

38 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
Sınav tamamlanmadan görev yaptığı son binadaki görev yerini terk edemez. Sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini kapsayan bir raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a kadar elektronik ortamda ( ÖSYM Başkanlığına ulaştırır. Haziran 2014 38

39 ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6
Haziran 2014 39

40 ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
Sınav Koordinatöründen kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların sınav evrakını, sınav günü sınavın başlama saatinden 2,5 saat önce imza karşılığında teslim alır. Sınav evrakını, kamera kutularını ve el dedektörlerini ÖSYM’nin sağladığı araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat öncesinden başlayarak, Sınav Koordinatörünün belirlediği sırada olmak üzere, kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların Bina Sınav Sorumlularına, sınav yapılacak binada tutanakla imza karşılığında teslim eder. Haziran 2014 40

41 ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
Sınav evrakını ilgili binanın Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimseye teslim etmez. En son görev mahallini sınav bitene kadar terk edemez. Sınav tamamlandıktan hemen sonra, görevli olduğu en son binadan başlayarak belirlenmiş güzergah üzerindeki binalardan aynı evrakı, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne getirmek üzere Bina Sınav Sorumlularından tutanakla imza karşılığında geri teslim alır ve sınav koordinatörüne teslim eder. Haziran 2014 41

42 ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
Teslim işlemleri Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağı imzalanarak yapılır. Her bina için ayrı ayrı düzenlenen bu tutanaklar, dağıtım/toplama grubuna göre, dosya içinde, sınav evrakıyla birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörünce Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisine verilir. Sınavdan sonra aynı dosyaları ÖSYM'ye gönderilmek üzere Sınav Koordinatörüne teslim eder. Haziran 2014 42

43 SINAV EVRAKI NAKİL GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Şehir içinde, sınav evrakının, kamera kutularının ve el dedektörlerinin sınav binalarına naklinde ve sınav sonrasında Sınav Koordinatörlüğüne geri dönüşünde korunması amacıyla görevlendirilir. Haziran 2014 43

44 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
SINAV BİNASI GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 Sınav yapılacak binalarda güvenlik önlemlerinin uygulanması amacıyla görevlendirilir. Sınav günü Sınavın Başlama saatinden en az 2 saat önce görevli oldukları binada bulunur. Sınav başlamadan önce güvenlik görevlileri, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlu yardımcısı ve bina yöneticisi ile bina içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik aramalarını (sınav esnasında bulundurulması yasak olan maddelerin sınav öncesinde binaya yerleştirilmesi, bomba, vb.) yapar ve müşterek tutanak düzenleyecektir. Haziran 2014 44

45 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
SINAV BİNASI GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 Sınava girecek adayları ve sınav görevlilerini elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle arar. Aday ve görevlilerin yanlarında; Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah, Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar, Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz, Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. Haziran 2014 45

46 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
SINAV BİNASI GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav binasına giremezler. ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. Haziran 2014 46

47 HİZMETLİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sınav bina ve salonlarının sınav öncesinde sınava hazırlanması ve sınav sonrasında temizlenmesinin sağlanması Sınav sonrasında Şehir içi nakil görevlisine teslimi için taşınması Sınav evrakı ve kamera kutularının binaya taşınması. Bina Denetim ve Cihaz Görevlisine Kamera kutularını taşıyarak yardım edilmesi Haziran 2014 47

48 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Haziran 2014 LYS Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-2 Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik Haziran 2014 48

49 YÖNETMELİK Haziran 2014 49

50 Adaylar ÖSYM sınavlarına; Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-1 Adaylar ÖSYM sınavlarına; Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı (veya süresi geçerli Pasaport) ile girerler. Adaylar Sınava Girerken Bu İki Belgeyi Yanlarında Bulundurmak Zorundadır. Bu İki Belgeyi Yanında Bulundurmayan Aday Sınav Binasına Kesinlikle Alınmayacaktır. Haziran 2014 50

51 (Sınava Giriş Belgesi)
Haziran 2014 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-2 (Sınava Giriş Belgesi) Bu belge, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin İnternet adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edinilebilir. Belgenin üzerinde sınava girilecek sınav merkezi, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunmaktadır. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar ÖSYM’nin İnternet adresinden edinebileceklerdir. Haziran 2014 51

52 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-3 (Nüfus Cüzdanı)
Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur Nüfus cüzdanında Soğuk damga basılı olmalı, Adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Haziran 2014 52

53 SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-4
Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar Haziran 2014 53

54 (Diğer Özel Kimlik Belgeleri)
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-5 (Diğer Özel Kimlik Belgeleri) Sürücü belgesi, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler , kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. Haziran 2014 54

55 SINAVIN GÜVENLİĞİ-1 ÖSYM ile EGM arasında yapılan protokol kapsamında yeterli sayıda kadın ve erkek güvenlik görevlisi sınavın başlama saatinden en az 2 (iki) saat önce sınav yapılan bina girişlerinde hazır bulunur. Bina Sınav Sorumlusunun koordinasyonunda, güvenlik görevlisi ile bina yöneticisi bina içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik kontrollerini yapar ve hazırladıkları tutanağı Sınav Koordinatörlüğüne verir. Haziran 2014 55

56 BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ-2 Sınav başlamadan en az iki saat önce kapı girişlerinde tüm görevlilerin üst ve eşya araması yapılır. Sınav binalarına Başkanlıkça belirlenen süreler içerisinde adaylar ve görevlilerden başka kimse giremez. Üst ve eşya araması yapılmadan hiç kimse içeri alınamaz. Haziran 2014 56

57 BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ-3 Binalara hiçbir şekilde emanet eşya alınmaz.
Girişlerde zorluk çıkaran adaylar ve görevliler ile kolluk görevlileri arasında oluşabilecek ihtilaflarda, kolluk görevlileri tartışmaya girmeden bina sınav sorumlusunu durumdan haberdar edilerek tutanak tutulur. Haziran 2014 57

58 BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ-4 Bina güvenlik görevlileri, sınav sonrasında sınav evrakı şehir içi nakil aracına teslim edilinceye kadar görev yerinden ayrılamaz. Emniyet görevlileri cep telefonu ve telsizleriyle bina içerisinde dolaşamazlar Haziran 2014 58

59 BİNALARA KABUL SIRASINDA ARANMASI
GÖREVLİLERİN BİNALARA KABUL SIRASINDA ARANMASI Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla; genel kolluk görevlileri ile, özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına ve hangi meslek grubuna dahil olup olmadığına bakılmaksızın, adayların ve görevlilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Haziran 2014 59

60 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-1
Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla (el dedektörü) aranır. Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde; Görevlendirme Belgesi Sınav Görev Kartı Nüfus Cüzdanı sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, Sınav Görev Kartını sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır. Haziran 2014 60

61 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-2
Haziran 2014 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-2 Haziran 2014 61

62 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-3
Sınavda görev yapacak sınav görevlileri elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler tarafından aranacaktır. Görevlilerin yanlarında; Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah, Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar, Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz, Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. Haziran 2014 62

63 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-4
Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav binasına giremezler. ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar. Haziran 2014 63

64 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-1
Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden önce alınamaz, sınav görevlilerinden önce salona alınmış aday varsa sınav görevlileri tarafından salon dışına çıkarılır. Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri adayların sınava gireceği binalar ve salonlar ile ilgili Başkanlığın izni olmaksızın değişiklik yapamaz. Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır. Haziran 2014 64

65 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-2
(Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve şyalar) Adaylar elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler tarafından aranacaktır. Adayların yanlarında; Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah, Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar, Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz, Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. Haziran 2014 65

66 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-3
(Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve şyalar) Adaylar elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler tarafından aranacaktır. Adayların yanlarında; Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah, Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar, Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz, Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. Haziran 2014 66

67 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-4
(Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve şyalar) Adaylar yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav binasına giremezler. ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. Haziran 2014 67

68 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-5
Sınav binalarında adayların yanlarında SADECE; Sınava Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı (süresi geçerli pasaport) ve Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine yazılı olarak izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Haziran 2014 68

69 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-6
Adaylar, sınava giriş belgesinde gösterilen; bina, salon, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadır. ÖSYM tarafından Kılavuzla belirlenen saat ve sürelerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmaz. Kılavuz ve benzeri düzenlemelerle belirlenen sürelerden sonra geldiği için sınava alınmayan adaylar, sınava alınmamaları nedeniyle hiçbir hak iddia edemez belge talep edemez Haziran 2014 69

70 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ-7
Sınav görevlileri, sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanındaki fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacaktır. Koyu renk camlı gözlük, sakal, aşırı kilo kaybı, aşırı kilo alımı, yüze yapılan ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve benzeri tıbbi operasyon gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan sebeplerden dolayı adayın kimliği hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi durumunda, bina sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve varsa ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılır. Haziran 2014 70

71 ADAYLARIN SINAV SALONUNA GİRİŞLERİ-1
Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına benzerliği konusunda bir; kuşku, tereddüt, şüphe duyar fakat kesin karara varamaz iseniz, belge/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav sonunda adaya boş bir kâğıt vererek, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle kimliğini açıklayan aşağıdaki cümleleri yazdırarak imzalatınız. (Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul vb.) “ÖSYM’ye bir hafta içerisinde güncel ve istenilen nitelikte bir fotoğrafımı ulaştıracağımı kabul ve taahhüt ederim. Fotoğrafımı ulaştıramadığım durumda sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.” Bu yazıyı ve adayın Sınava Giriş Belgesini Salon Sınav Tutanağına ekleyiniz. Haziran 2014 71

72 ADAYLARIN SINAV SALONUNA GİRİŞLERİ-2
Adayın yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı varsa fotoğrafı da yazıya eklenir. Yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunmayan adaya, son altı ay içinde kendisini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafını sınavdan sonraki en geç 5 gün içinde Başkanlığa elden ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile ulaştırması, bunu yapmadığı takdirde sınavının geçersiz sayılacağı belirtilir. Bu ifadeler, adayın el yazısı ile yazdığı yazıya da yazdırılır. İlgili hakkında karar, Yönetim Kurulunca verilir. Aday, bu süre içerisinde başka bir kimlik belgesi ve fotoğrafını göndermez ise adayın sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır. Haziran 2014 72

73 ADAYLARIN SINAV SALONUNA GİRİŞLERİ-3
Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan SALON SINAV TUTANAĞINA işlenir, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulur. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir. İkinci nüshası ise Başkanlığa gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmaz. Haziran 2014 73

74 ADAYLARIN SINAV SALONUNA GİRİŞLERİ-4
Sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzunda belirtilen sürede Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez. Haziran 2014 74

75 SINAV SALONLARINDA VE BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER-1
Sınav başlamadan önce; salon başkanı ve gözetmenlerce adayların Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı (süresi geçerli Pasaport) kontrol edilir. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgedeki fotoğraf ve nüfus cüzdanındaki/pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunludur. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna kesinlikle alınmaz. Haziran 2014 75

76 SINAV SALONLARINDA VE BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER-2
Sınav esnasında; sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya teslim etmeyen adaylar bina sınav sorumlusunca sınavdan men edilebilir ve işlem yapmak üzere bina güvenlik görevlileri nezaretinde tutanak düzenlenerek sınav binasında güvenli bir yerde sınav bitene kadar tutulur. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır. Haziran 2014 76

77 SINAV SALONLARINDA VE BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER-3
Sınav esnasında; Gürültü yaparak, yüksek ses çıkararak adayların dikkatini ve motivasyonunu bozacak şekilde çevreyi rahatsız eden şahıslar ve işyerlerinin engellenmesi amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Ayrıca bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur. Haziran 2014 77

78 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Haziran 2014 LYS Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-3 Sınav Evrakı ve Sınavın Uygulanması Haziran 2014 78

79 SINAV EVRAKI KUTUSU-1 Bina sınav evrakı her binaya kilitli KIRMIZI ve MAVİ renkli kutular (Bina Sınav Evrakı Kutusu) içinde teslim edilir. Her kutunun içinde seri numarası verilmiş iki adet kapatma kilidi bulunur. Kutulara, sıra numarası verilmiş, KIRMIZI kutu bir numaralı kutu olup, son kutu tanıtım etiketine "SON" sözcüğü yazılmıştır. Sınav bitiminde KIRMIZI kutulara Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetleri, MAVİ renkli kutulara ise Salon Sınav Evrakı Poşetleri konulacaktır. Haziran 2014 79

80 SINAV EVRAKI KUTUSU-2 Bina Sınav Evrakı Kutuları içinde şunlar bulunmaktadır; Salon Sınav Evrakı Poşetleri, Her salonun salondaki aday sayısı kadar içerisinde kalem, silgi vb. bulunan paketleri, Her salonun Aday Kontrol Listesi (1 no'lu KIRMIZI kutuda), Bina Sınav Formları (1 no'lu KIRMIZI kutuda), “Bina Sınav Sorumlusu” yazısı (1 no'lu KIRMIZI kutuda), Tükenmez Kalem Paketi, Haziran 2014 80

81 SALON SINAV EVRAKI POŞETİ-1
Salon Sınav Evrakı Poşeti (Mavi renkli kutu) Soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının güvenliğini korumak üzere yapılmıştır ve açıldığı zaman tekrar kapatılması mümkün değildir. Salon sınav evrakı poşeti, adayların önünde sınav salonunda açılmalıdır. Haziran 2014 81

82 SALON SINAV EVRAKI POŞETİ-2
Her salonun Salon Sınav Evrakı Poşeti içinde aşağıdakiler bulunur (Mavi renkli kutu); Soru Kitapçıkları (tek tek kapalı poşet içinde), Cevap Kâğıtları (mukavva plakalar arasında), Salon Sınav Tutanağı (mukavva plakalar, arasında) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti (mukavva plakalar arasında), Lastik bantlar Haziran 2014 82

83 SALON SINAV EVRAKI POŞETİ-3 Haziran 2014 83

84 SALON SINAV EVRAKI POŞETİ-4 Soru Kitapçıkları Cevap Kağıtları
Haziran 2014 84

85 (Mukavva Kutudan Çıkan Sınav Evrakları)
SALON SINAV EVRAKI POŞETİ-5 (Mukavva Kutudan Çıkan Sınav Evrakları) SALON SINAV TUTANAĞI CEVAP KAĞITLARI DÖNÜŞ POŞETİ Haziran 2014 85

86 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ TOPLAMA ZARFI
Haziran 2014 86

87 CIKAN SINAV ERVRAKLARI
KIRMIZI KUTUDAN CIKAN SINAV ERVRAKLARI Haziran 2014 87

88 ADAY KONTROL LİSTESİ Her bir sınav salonu için düzenlenen Aday Kontrol Listesinde (Kırmızı renkli kutu); Sınava girecek adayların fotoğrafı ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Adaylar, salon görevlilerince bu listeden kimlikleri ve fotoğrafları kontrol edilerek salona alınacaktır. Liste, salonda yoklama yapılması ve sınava gelmeyen adayların işaretlenmesi amacı ile de kullanılacaktır. Haziran 2014 88

89 BİNA SINAV FORMLARI Bina Sınav Formları şunlardır (Kırmızı renkli kutu); Görevli Listesi, binadaki sınav görevlilerinin tamamı listede yer alır. Liste salon görevlilerine, görevli oldukları salonların bildirilmesinde kullanılır. Güncel olmayabilir. Bu durumda, sınav Koordinatörü tarafından gönderilen “GÖREVLİ DEĞİŞİKLİK FORMU” kullanılarak görevlendirmeler yapılır. Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağı, Sınav öncesinde Bina Sınav Sorumlusundan Salon Sınav Evrakı Poşetini teslim alan ve sınav sonrasında tekrar ona teslim eden Salon Başkanları tarafından imzalanır. Güvenlik Görevlisi İmza Listesi, Güvenlik görevlileri imzalar. Yedek Sınav Evrakı Teslim Tutanağı, Binada yedek sınav evrakı kullanıldığı durumlarda doldurulur. Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Tutanağı Haziran 201 89

90 SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-1 Binanıza ait ilk kutudan (KIRMIZI) çıkması gereken Bina Sınav Formları içindeki Görevli Listesini esas alarak binanızda göreve gelen kişilere Görevlendirme Belgesi ile T.C. Nüfus Cüzdanını mutlaka kontrol ederek görevli oldukları salonları bildiriniz. Görevlilere Listeyi imzalatarak, saati yazdırınız. Salon Sınav Evrakını sınav başlama saatinden 30 dakika öncesinden başlayarak, Salon Başkanlarına kimlik denetimi yaparak imza karşılığında teslim ediniz. Haziran 2014 90

91 SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler -2 İlk 15 dakikadan daha geç sınav SALONUNA gelen adayları sınav SALONUNA almayınız. Binada yedek soru kitapçığı ve yedek cevap kâğıdı bulunmamaktadır. Salonlardan yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşeti isteği geldiği takdirde Sınav Koordinatörüne başvurarak hemen yedek sınav evrakı sağlayınız. Haziran 2014 91

92 SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-3 Teslim edilen her Salon Sınav Evrakı Poşetini MAVİ renkli Bina Sınav Evrakı Kutularına koyunuz. Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini ise olduğu gibi, içini açmadan kapalı bir şekilde, Bina Sınav Evrakı Kutularından KIRMIZI renkli olanlara koyunuz. KIRMIZI kutulara; Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini, Bina Sınav Formlarını ve sınavın uygulanışına ilişkin ÖSYM Başkanlığına ulaştırılması gereken yazı, TUTANAK vb. belgeleri koyunuz. Kırmızı kutulara bunların dışında başka bir evrak koymayınız. Haziran 2014 92

93 SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-4 Bu işlemlere ilgili salonun Salon Başkanının tanıklık etmesini sağlayınız. Kırmızı kutuları kapatmadan önce binanızdaki salon sayısı kadar Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetinin bu kutulara konulduğundan, Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin içinde Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetinin kalmadığından emin olunuz. Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerinin tam olarak kırmızı kutulara konulduğundan emin olduktan sonra KIRMIZI kutuları kapatınız. Haziran 2014 93

94 SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-5 KIRMIZI kutular kapandıktan sonra her ne sebeple olursa olsun kutuları kesinlikle açmayınız. Haziran 2014 94

95 SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-6 Özetle Bina Sınav Evrakı Kutularına; Sınav salonlarından gelen Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini (bir numaralı KIRMIZI kutu), Bina Sınav Formlarını (bir numaralı KIRMIZI kutu), Sınavın uygulanışına ilişkin ve ÖSYM Başkanlığına ulaştırılması gereken yazı, tutanak vb. belgeleri (bir numaralı KIRMIZI kutu), Sınav salonlarından gelen Salon Sınav Evrakı Poşetlerini (MAVİ kutu) konulacaktır. Kutuların içine bunların dışında herhangi bir şey (kalem, silgi vb.) koymayınız. Haziran 2014 95

96 SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-1 Sizden önce salona girmiş adayları sınav salonunuzdan dışarı çıkartınız. Sınavın başlama saatinden 1 saat önce adayların yüzüne, Sınava Giriş Belgesine, nüfus cüzdanı veya pasaportuna ve Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına bakıp dikkatle inceleyerek adayları tek tek salona alınız. Bir adayı sınava alırken belgesinde yazılı olan Salon Numarasına bakınız. Başka salonda sınava girmesi gereken adayları kesinlikle salona almayınız. Hiç kimse, bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan başka bir salonda sınava almaya yetkili değildir. Haziran 2014 96

97 SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-2 Salon Sınav Evrakı Poşetini hırpalamadan adayların önünde açınız. Salon Aday Yoklama Listesinden ad ve soyadlarını okuyarak yoklama yapınız. Adaylara, kendilerine verilen cevap kâğıdının kendi adlarına düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmelerini söyleyiniz. Bütün adaylar bu işlemi bitirince SINAVDA UYULACAK KURALLAR’ı yüksek sesle okuyunuz. Haziran 2014 97

98 SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-3 Sınav salonuna ilk 15 dakikadan daha geç gelen adayları kesinlikle SINAV SALONUNA almayınız. Sınava girmeyen adayın soru kitapçığı poşetini kesinlikle açmayınız. Başka salonda sınava girmesi gereken adayları kesinlikle salona almayınız. Hiç kimse, bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan başka bir salonda sınava almaya yetkili değildir. Haziran 2014 98

99 SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-4 Sınav salonunu dolaşarak tüm adayların Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdının ilgili alanına yazıp kodladıklarını kontrol ediniz. Sınav Giriş Belgelerini, adayların yüzlerine, Aday Kontrol Listesindeki fotoğraflarına ve nüfus cüzdanı veya pasaportlarına bakıp adayların dikkatini dağıtmadan dikkatle inceleyiniz ve Sınav Giriş Belgelerini sınav başlamadan önce toplayınız ve zarf içerisine koyunuz. Sınav başlamadan önce, Adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini, KİTAPÇIKTAN AYIRARAK Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırınız. Haziran 2014 99

100 SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-5 Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen adayı dışarı çıkarmayınız. Sınav sırasında adayların sessiz bir ortamda, dikkatleri dağılmadan soruları cevaplamaya çalışmaları esastır. Bu nedenle salonda dolaşırken ses çıkarmamaya, bir adayın çok yakınında uzun süre durmamaya özen gösteriniz. Sınav süresince salonun köşe noktalarında durarak adayları sürekli olarak izleyiniz. Haziran 2014 100100

101 SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-6 Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine; Cevap Kâğıtları Paketini Aday Kontrol Listesini (Lastik bantla kuşatılmış mukavva plakanın dışında kalacak şekilde poşete konulmalıdır.) Varsa Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşetini koyunuz ve poşeti kapatınız. Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine başka evrak koymayınız. Soru kitapçıklarının tümünü (sınava girmeyen adayların soru kitapçığı dâhil) Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine koyunuz. Haziran 2014 101

102 ENGELLİ ADAYLAR ÖSYM Başkanlığı, engelli adaylar için ÖSYM Engelli Temsilcileri gönderilecektir. Engelli adayların engel durumlarına göre okuyucu ve işaretleyici verilecektir. Haziran 2014 102

103 MAHKUM ADAYLAR İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında 2013 yılında yapılan protokol kapsamında, bir cezaevinden beş (5) ve üzeri mahkum sınava girmek için başvuru yapmış ise, bu cezaevi Sınav Binası olarak tanımlanmakta ve mahkumlar bu cezaevinde sınava girmektedir. Eğer bir cezaevinden sınava başvuru yapan mahkum sayısı beş (5) den daha az sayıda ise, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileri tüm güvenlik tedbirlerini alarak bu mahkumları Merkezimiz tarafından belirlenen bir Sınav Binasına getirmekte ve mahkumlar bu binada sınava alınmaktadır. Mahkum adaylar da diğer tüm adaylar için belirlenen sınav koşullarında sınava alınmaktadır. İdari ve taşıma gibi çeşitli nedenlerden dolayı mahkum adayın sınava girmesinde bir gecikme olması durumunda mahkum adaylara ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Haziran 2014 103

104 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Haziran 2014 LYS Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-4 LYS Haziran 2014 104

105 2014-ÖSYS SİSTEMİ ÖSYS sistemi içinde; Sınavsız geçiş
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Bulunmaktadır. Haziran 2014 105

106 2014-LYS GÜNDEM 2014-LYS Sınav Süreci Sınav Koordinasyon Kurulu
Bina Sınav Sorumlusu (BSS) Eğitimi Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Uygulama Esasları Yeni Sınav Güvenliği Uygulamaları Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı LYS Cevap Kağıtları Görevli Değişiklik Formu Bina Sınav Tutanağı Yedek Gözetmen/Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Yedek Soru Kitapçıkları Engelli Adaylar Mahkum Adaylar Teşekkür Haziran 2014 106

107 2014-LYS SÜRECİ Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)
14 Haziran 2014, Cumartesi, Saat 10.00, 135 dakika Matematik Sınavı (LYS-1) 15 Haziran 2014, Pazar, Saat 10.00, 135 dakika Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 15 Haziran 2014, Pazar, Saat 14.30, 120 dakika Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 21 Haziran 2014, Cumartesi, Saat 10.00, 135 dakika Edebiyat - Coğrafya Sınavı (LYS-3) 22 Haziran 2014, Pazar, Saat 10.00, 120 dakika Haziran 2014 107

108 2014-LYS GENEL BİLGİ Sınav Adı LYS-4 LYS-1 LYS-5 LYS-2 LYS-3
Sınav Tarihi 14 Haziran Cumartesi 15 Haziran Pazar 21 Haziran 22 Haziran Sınav Saati 10.00 14.30 Sınav Süresi 135 dakika 120 dakika Test Adı Test Süresi Tarih 65 dakika Matematik  75 dakika Yabancı Dil Fizik 45 dakika Türk Dili ve Edebiyatı 85 dakika Coğrafya-2 20 dakika Geometri 60 dakika Kimya Coğrafya-1 35 dakika Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 dakika Biyoloji Aday Sayısı 70.754 Haziran 2014 108

109 2014-LYS GENEL BİLGİ Aday Sayısı 431.039 744.654 70.754 388.375
LYS-4 14 Haziran Cumartesi LYS-1 15 Haziran Pazar LYS-5 LYS-2 21 Haziran LYS-3 22 Haziran Aday Sayısı 70.754 Bina Sayısı 1.345 2.288 274 1.207 2.319 Salon Sayısı 19.337 35.750 2.751 17.009 36.302 Görevli Sayısı 60.097 11.616 53.623 Haziran 2014 109

110 LYS-4, 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ
Sınav Saat 10:00’da Başlatılacak ve Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. İlk önce Tarih Testi verilecek 44 Tarih sorusu 65 dakika Sürecek Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Tarih testi toplanacak, Coğrafya-2 Testi Dağıtılacak. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 14 Coğrafya-2 sorusu 20 dakika Sürecek Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Coğrafya-2 Testi toplanacak, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Dağıtılacak. 40 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorusu 50 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan dışarı çıkamaz. Haziran 2014 110

111 LYS-1 ve LYS-5, 15 HAZİRAN 2014 PAZAR
LYS-1 Sınavı 15 Haziran Pazar Günü Saat 10:00’da başlatılacak ve Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. İlk önce Matematik Testi verilecek. 50 Matematik sorusu 75 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Matematik Testi toplanacak, Geometri Testi dağıtılacak. 30 Geometri Sorusu 60 dakika Sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan dışarı çıkamaz. LYS-5 Sınavı 15 Haziran Pazar Günü Saat 14:30’da başlatılacak ve Soru Kitapçıkları Rastgele dağıtılacaktır. Aday girmek istediği yabancı dil sınavının kitapçığını alacak. Toplam 80 soru için 120 dakika süre verilecektir. İlk 90 dakikadan önce Hiçbir Adayın Sınav Binasını Terk Etmesine Müsaade Edilmeyecektir. Haziran 2014 111

112 LYS-2, 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ
Sınav Saat 10:00’da Başlatılacak ve Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. İlk önce Fizik Testi verilecek. 30 Fizik sorusu 45 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Fizik Testi toplanacak Kimya Testi dağıtılacak. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 30 Kimya Sorusu 45 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Kimya Testi Toplanacak Biyoloji Testi dağıtılacak. 30 Biyoloji sorusu 45 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan Dışarı çıkamaz. Haziran 2014 112

113 LYS-3, 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Sınav Saat 10:00’da Başlatılacak ve
Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. İlk önce Türk Dili ve Edebiyatı Testi verilecek. 56 soru 85 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Türk Dili ve Edebiyatı Testi Toplanacak Coğrafya-1 Testi dağıtılacak. 24 Coğrafya-1 Sorusu 35 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan Dışarı çıkamaz. Haziran 2014 113

114 SINAV KOORDİNASYON KURULU
Rektör Vali Yardımcısı Sınav Koordinatörü İl Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi (Görevlendirilmiş ise) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Kurul Haziran 2014 tarihleri arasında toplanır , Sınav Koordinatörü kurulun sekretaryasını yapar ve eşgüdümü sağlar. Haziran 2014 114

115 SINAV KOORDİNATÖRLERİ SALON GÖREVLİLERİ
Bina Sınav Sorumlularının salon başkanı ve gözetmenler ile yapacakları toplantıda; Salon sınav evrakı poşetinden çıkacak olan ve Salon Görevlilerinin Dikkatine yazılmış bulunan bir (1) sayfalık SARI RENKLİ kağıda basılmış olan “LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI Salon Görevlilerinin Dikkatine” broşürdeki LYS uygulama esaslarını harfiyen uygulamaları konusunda bilgilendiriniz. Haziran 2014 115

116 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
GİS te de yer alan bu özet bilgiyi tüm salon görevlilerinin dikkatlice okumaları son derece önemlidir LYS sınavlarında uygulamanın nasıl yapılması gerektiği her bir salona gönderilen ve sarı renkli kağıda basılan yanda görülen “LYS uygulama esasları”nda özetlenmiştir. Haziran 2014 116

117 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) dışındaki LYS’lerde adaylara birden çok (iki veya üç) test uygulanacaktır. Testlerin cevaplama süreleri ayrı olacaktır. Her sınavda adaya bir cevap kâğıdı ile belirli aralıklarla iki veya üç soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçıkları tek tek poşetlenmiştir. Soru kitapçığı poşeti kapalı bir şekilde adaya verilecektir. Her testin soru kitapçığının üzerinde "Soru Kitapçık Numarası" bulunmaktadır. Bu numara, soru kitapçıkları adaylara dağıtıldığında, cevap kâğıdında ilgili alana aday tarafından doğru ve eksiksiz olarak yazılıp kodlanacaktır. Soru kitapçıkları adaylara rastgele, cevap kâğıtları ad soyad kontrolü yapılarak dağıtılacaktır. Haziran 2014 117

118 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
Adayları "Sıra Numarası"na uygun olarak oturtup yoklama yaptıktan sonra, her adaya üzerinde kendi fotoğrafının ve kimlik bilgilerinin bulunduğu Cevap Kâğıdını veriniz. Cevap Kâğıdı üzerindeki ilk işlemler tamamlandıktan sonra ilk testin soru kitapçıklarını adaylara veriniz. Kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını anlamak için adaylara, ilk sayfadan başlamak üzere soru kitapçıklarının sayfalarını hızlı hızlı ve tek tek son sayfaya kadar kontrol etmelerini söyleyiniz. Sayfası eksik, basımı hatalı soru kitapçıkları varsa hemen Bina Sınav Sorumlusuna başvurarak bunların yedek evrakla değiştirilmesini sağlayınız. Haziran 2014 118

119 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
Adaylara, soru kitapçığı üzerindeki bilgileri doldurmalarını ve soru kitapçığının üzerindeki Soru Kitapçık Numarası'nı, Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodlamalarını söyleyiniz. Adaylar bu işlemleri tamamlandıktan sonra "Sınav başlamıştır" diyerek ilk testin cevaplama süresini başlatınız. Sınav süresini "Sınav başlamıştır" duyurusundan itibaren hesaplayınız. Sınav evrakı dağıtım ve toplama işlemlerinde geçen süreyi tabloda görülen testin cevaplama süresine kesinlikle dâhil etmeyiniz. Haziran 2014 119

120 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
4. Adayların, Soru Kitapçık Numarası'nı Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodladıklarını adayları rahatsız etmeden kontrol ediniz. Sınav başlamadan önce, adayın soru kitapçığı üzerindeki KAREKOD Etiketini alarak Salon Aday Yoklama Listesinde yer alan, adaya ait olan ve ilgili test için ayrılmış yere yapıştırınız. İlk testin süresi bittiğinde, cevaplama süresinin bittiğini söyleyerek soru kitapçıklarını toplayınız. Bu sırada cevap kâğıtları adaylarda kalacaktır. NOT: Adayların kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan dışarı çıkmasına/ayrılmasına kesinlikle izin vermeyiniz. Haziran 2014 120

121 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
Hiç ara vermeden ikinci testin Soru Kitapçığı poşetlerini kapalı bir şekilde adaylara dağıtınız. Adaylara, soru kitapçığı üzerindeki bilgileri doldurmalarını ve ikinci testin Soru Kitapçık Numarası'nı, Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru olarak yazıp kodlamalarını söyleyiniz. İkinci test sınavdaki son test ise tüm adaylara cevap kâğıdı üzerindeki “Soru kitapçık numaralarını doğru kodladım." alanını işaretletiniz. Haziran 2014 121

122 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
7. Adaylar bu işlemleri tamamlandıktan sonra "Sınav başlamıştır" diyerek ikinci testin cevaplama süresini başlatınız. Süreyi "Sınav başlamıştır" duyurusundan itibaren hesaplayınız. Soru kitapçığı toplama/dağıtma işlemlerinde geçen süreyi tabloda görülen cevaplama sürelerine kesinlikle dâhil etmeyiniz. Haziran 2014 122

123 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
8. Adayların, ikinci testin Soru Kitapçık Numarası'nı Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodladıklarını adayları rahatsız etmeden kontrol ediniz. Sınav başlamadan önce, adayın soru kitapçığı üzerindeki KAREKOD Etiketini alarak Salon Aday Yoklama Listesinde yer alan, adaya ait olan ve ilgili test için ayrılmış yere yapıştırınız. Haziran 2014 123

124 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
9. İkinci testin süresi bittiğinde, testin cevaplama süresinin bittiğini söyleyiniz. Eğer sınavda toplam iki test varsa ikinci testin Soru Kitapçıkları ile Cevap Kâğıtlarını toplayınız ve sınavı bitiriniz. Eğer sınavda üç test varsa, ikinci test için yaptığınız işlemleri üçüncü test için tekrarlayınız ve test bittiğinde Soru Kitapçıkları ile Cevap Kâğıtlarını toplayarak sınavı bitiriniz. Haziran 2014 124

125 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
DİKKAT Sınav evrakı dağıtım ve toplama işlemlerinde geçen süreyi, her test için verilen cevaplama süresine kesinlikle dâhil etmeyiniz. Bu süreler içinde adayların sınav salonundan çıkmasına/ayrılmasına kesinlikle izin vermeyiniz. Haziran 2014 125

126 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI
Birden fazla testin bulunduğu LYS'lerde, testler arasında yapılan soru kitapçığı dağıtma/toplama işlemleri esnasında nedeni ne olursa olsun adayların sınav salonundan çıkmalarına izin vermeyiniz. Sınav salonundan çıkmak için ısrar ederek sınav düzenini bozan adayların cevap kâğıtlarını kendilerinden alınız. Durumu Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek adayları salondan çıkarınız. Bu adaylar yasak süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Salon Sınav Tutanağında durumu ayrıntılı olarak belirtiniz. Sınav salonundan çıkan bir adayı yeniden sınav salonuna kesinlikle almayınız. Haziran 2014 126

127 SINAV GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
KAREKOD Etiket Uygulaması El detektörü Uygulaması Saate Entegre Kamera Uygulaması Elektromekanik Kilit Uygulaması Sınav Evrakı Koruma Görevlisi ile Yüklenici Firma Görevlisinin Özel Giysisinin Temin Edilmesi Haziran 2014 127

128 Elektromekanik Kilit Uygulaması
SINAV GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Elektromekanik Kilit Uygulaması Siyah Kutu: Araç için kullanılan kilit ve anahtar setidir. Araç kilitlerinin zaman periyotları, sınav evrakı nakil aracının sınav koordinatörlüğüne ulaşmasının ardından sınav koordinatörümüzün talebi üzerine yapılmaktadır. Turuncu Kutu: Sınav Koordinatörlükleri saklama merkezi için kullanılan kilit ve anahtar setidir. Saklama merkezlerinin zaman periyotları Başkanlığımız tarafından önceden tanımlanarak Sınav Koordinatörlüklerine Sınav Evrakı Nakil Görevlileri ile gönderilmektedir. Haziran 2014 128

129 Elektromekanik Kilit Uygulaması
SINAV GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Kilitler, Sınav Koordinatörü’nün gözetiminde Başkanlığımızın verdiği yetki ile açılır. Anahtar üzerinde yapılan güncellemeler, anahtara Wallpd üzerinden aktarılır. Sınav Koordinatörlerimiz – – numaralı telefonları arayarak elektromekanik kilitlerin çalışması hakkındaki her türlü bilgiyi, teknik desteği alabilir. NOT: Saklama merkezi ve nakil aracı için kullanılan bütün kilitlerin standart olarak sınav günü – saatleri arası aktif olarak kullanılabilmesi için zaman periyotları önceden tanımlanmaktadır. Haziran 2014 129

130 SINAV GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Sınav Evrakı Koruma Görevlisi ve Yüklenici Firma Görevlisi Özel Giysisinin Temin Edilmesi Haziran 2014 130

131 HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIĞI
Adaya özgü kitapçık uygulaması “istedikleri adaylara ayrıcalık sağlıyorlar” şeklinde topluma yansıtılmıştır. ÖSYM güvenlik uygulamalarından taviz vermeyecektir. Her adayın kullandığı soru kitapçığı farklı olacak fakat adaya özgü olmayacak. Haziran 2014 131

132 HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIĞI
Kamuoyunda oluşturulan negatif algı göz önüne alınarak adaya erişen soru kitapçığı üzerinde adaya ait bilgilerin olmadığı, her adaya farklı soru kitapçığı verilecek. Bu uygulamada yine tüm adaylara aynı sorular sorulmasına rağmen, soruların sırası ve cevap seçeneklerinin sıralaması her aday için farklı olacaktır. Soru kitapçıkları adaylara rastgele bir şekilde dağıtılacaktır. Cevap kağıtlarının üzerinde adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri bulunacaktır. Haziran 2014 132

133 HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIĞI
ADAYLAR SORU KİTAPÇIK NUMARASINI CEVAP KAĞITLARINA KODLAMAK ZORUNDADIR. SORU KİTAPÇIK NUMARASININ KODLANMAMASININ VEYA YANLIŞ KODLANMASININ SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR. Haziran 2014 133

134 HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIĞI
ADAYLAR SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA KİTAPÇIKLARININ SAYFALARINI KONTROL ETMEK DURUMUNDADIRLAR EKSİK SORU, EKSİK CEVAP ŞIKLARI, EKSİK SAYFA, YANLIŞ SORU İLE BAŞLAMA, YANLIŞ TEST İLE BAŞLAMA VB. SORUNLAR OLMAMASI İÇİN ÖNCEDEN KONTROL ETMELERİ İSTENECEKTİR. Haziran 2014 134

135 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapçık numarasının kodlandığı alan
Adayın kimlik bilgileri ve imzası Coğrafya-2 Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. LYS-4 CEVAP KAĞIDI Tarih Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Kodlanmış olarak gelen bölüm Salon başkanı salon ve sıra numaralarını yazar. Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler Haziran 2014 135

136 LYS-1 CEVAP KAĞIDI Geometri Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan
Aday kimlik bilgilerini yazar ve imzalar. Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. Aday T.C. kimlik numarasını kodlar. Matematik Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan LYS-1 CEVAP KAĞIDI Kodlanmış olarak gelen bölüm Salon başkanı salon ve sıra numaralarını yazar. Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler Haziran 2014 136

137 Yabancı Dil Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan
Adayın kimlik bilgileri ve imzası Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. LYS-5 CEVAP KAĞIDI Kodlanmış olarak gelen bölüm Salon başkanı salon ve sıra numaralarını yazar. Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler Haziran 2014 137

138 LYS-2 CEVAP KAĞIDI Biyoloji Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan
Adayın kimlik bilgileri ve imzası Kimya Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. Fizik Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan LYS-2 CEVAP KAĞIDI Kodlanmış olarak gelen bölüm Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. Salon başkanı salon ve sıra numaralarını yazar. Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler Haziran 2014 138

139 Coğrafya-1 Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan
Adayın kimlik bilgileri ve imzası Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. LYS-3 CEVAP KAĞIDI Kodlanmış olarak gelen bölüm Türk Dili ve Edebiyatı Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Salon başkanı salon ve sıra numaralarını yazar. Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler Haziran 2014 139

140 YEDEK SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken en temel sınav kurallarından birisi “Bir salondaki evrakın sadece o salona özgü olduğu ve kesinlikle o salon dışına çıkarılmaması gerektiğidir.” Eğer sınav evrakına ihtiyaç olmuş ise, Bina Sınav Sorumlusu Sınav Merkezi Yöneticisi ile bağlantı kurarak Yedek Soru Kitapçığı kullandırabilir. ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken en temel sınav kurallarından ikincisi “Normal sınav sürecinde bir salondan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar o salona geri alınmayacaktır.” Bu aday belirlenmiş sürelerde binada güvenlik görevlilerin nezaretinde tutulacaktır. Haziran 2014 140

141 ENGELLİ ADAYLAR GÖRME ENGELLİ ADAYLAR Görme Engelli Adaylara sorulmayacak sorular üzerinde kırmızı renkli ‘BU SORU GÖRME ENGELLİ ADAYA SORULMAYACAKTIR’ ibaresi yer alacaktır. Görme Engelli Adaylara verilecek ‘SINAV SÜRESİ’ adayın Soru Kitapcığının kapak sayfasının iç kısmında belirtilmiştir. Görme Engelli adayların ‘SINAVDAN ÇIKIŞ SÜRESİ’ normal adaylarla aynıdır. Haziran 2014 141

142 MAHKUM ADAYLAR İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında 2013 yılında yapılan protokol kapsamında, bir cezaevinden beş (5) ve üzeri mahkum sınava girmek için başvuru yapmış ise, bu cezaevi Sınav Binası olarak tanımlanmakta ve mahkumlar bu cezaevinde sınava girmektedir. Eğer bir cezaevinden sınava başvuru yapan mahkum sayısı beş (5) den daha az sayıda ise, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileri tüm güvenlik tedbirlerini alarak bu mahkumları Merkezimiz tarafından belirlenen bir Sınav Binasına getirmekte ve mahkumlar bu binada sınava alınmaktadır. Mahkum adaylar da diğer tüm adaylar için belirlenen sınav koşullarında sınava alınmaktadır. İdari ve taşıma gibi çeşitli nedenlerden dolayı mahkum adayın sınava girmesinde bir gecikme olması durumunda mahkum adaylara ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Haziran 2014 142

143 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Haziran 2014 LYS Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-5 Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar Haziran 2014 143

144 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-1
ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken birinci temel kural: “Bir salondaki sınav evrakı sadece o salona aittir, kesinlikle sınav salonu dışına çıkarılamaz.” Herhangi bir sınav evrakına ihtiyaç duyulduğunda, Bina Sınav Sorumlusu, Sınav Koordinatörü ile irtibata geçerek Yedek Sınav Evrakı temin edecektir. Haziran 2014 144

145 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-2
Haziran 2014 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-2 ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken ikinci temel kural: “Sınavda, salondan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna geri alınmaz.” Sınavın ¾ lük süresinde salon dışına çıkan aday bina içinde güvenlik görevlilerinin nezaretinde tutulacak dışarı çıkmasına müsade edilmeyecektir. Haziran 2014 145

146 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-3
Kırtasiye kutuları kesinlikle kırmızı veya mavi kutulara konulmayacak ve ÖSYM’ye geri gönderilmeyecektir. Soru Kitapçıkları Mavi Kutuların İçerisine Konulacaktır. Cevap kağıtları, tutanaklar, kanıtlar vs. kırmızı kutuların içerisine konulacaktır. Sınav ile ilgili tutanak, belge vb. evrak kırmızı veya mavi kutulara kesinlikle yapıştırılmayacaktır. Haziran 2014 146

147 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-4
Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde kendilerine ait T.C. Nüfus Cüzdanı ÖSYM’nin internet adresinden ( edinecekleri Sınav Görev Belgelerini yanlarında bulunduracak ve binaya girişte görevlilere ibraz edecektir. Sınav süresince bütün sınav görevlilerinin görev kartları görünür bir şekilde yakalarında takılı olacaktır. Haziran 2014 147

148 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-5
Sınav kurallarının hatalı olarak uygulanması nedeniyle, Adayların uğrayacağı mağduriyetten, ÖSYM aleyhine oluşacak zarardan sınav görevlileri sorumlu olacaktır. Sınav görevlerinin yerine getirilmesinde kasıt, kusur veya ihmali saptanan görevliler hakkında cezai yönden, 6114 sayılı Kanun hükümlerine göre ÖSYM tarafından işlem yapılacak, ayrıca idari yönden de işlem yapılmak üzere durum kurumlarına intikal ettirilerek tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre haklarında disiplin soruşturması açılması istenecektir. Haziran 2014 148

149 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-6
Ayrıca SINAV süresince; Sınav kurallarına uymayan, Kendi görev yaptığı sınav salonunun dışındaki alanlarda zaman geçiren, Diğer sınav salonlarına giren veya bina içerisinde dolaşan sınav görevlilerinin durumları tutanakla tespit edildiğinde, “ÖSYM Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Fiilleri ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar” Yönergesine göre Merkez tarafından daha sonra yapılacak sınavlarda bu kişiler sınav görevi alamazlar. Haziran 2014 149

150 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-7
Sınav süresi başlamadan önce, sayfa eksikliği, baskı hatasının bulunması, cevap kâğıdının bozuk olması gibi nedenlerden dolayı bir aday için Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde sınava gelmeyen bir adayın soru kitapçığını ilgili adaya veriniz ve kurallar doğrultusunda sınavı başlatınız. Sınav salonunda kullanılmayan bir soru kitapçığı bulunmuyor ise eksik/hatalı Sınav Evrakını adaydan hemen teslim alınız ve Bina Sınav Sorumlusundan yedek Yedek Sınav Evrakı temin ediniz. Bu süre içerisinde diğer adayların sınavını usulüne uygun olarak başlatınız. Bu salonda yedek sınav evrakı ihtiyacı duyulan aday için yedek sınav evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, bu adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu adayın sınav süresine ekleyiniz. Sınav Koordinatörü aracılığıyla konu hakkında ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav Günü Masası) bilgilendiriniz ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapınız. Haziran 2014 150

151 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-8
Sınav süresi başladıktan sonra, sayfası eksik, basımı hatalı, cevap kâğıdında bozukluk vb. nedenlerden dolayı Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde varsa sınava gelmeyen bir adayın soru kitapçığını ilgili adaya vererek adayın sınava devam etmesini sağlayınız. Yedek sınav evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu adayın sınav süresine ekleyiniz. Sınav Koordinatörü aracılığıyla konu hakkında ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav Günü Masası) bilgilendiriniz ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapınız. Haziran 2014 151

152 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-9
Sınav süresi başladıktan sonra, sayfa eksikliği, sayfanın yırtık olması ve baskı hatasının bulunması gibi nedenlerden dolayı Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde kullanılmayan bir soru kitapçığı da bulunmuyor ise eksik/yırtık/hatalı soru kitapçığını adaydan hemen teslim alınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Yedek Sınav Evrakının temin edilmesini sağlayınız. Yedek Sınav Evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu adayın/adayların sınav süresine ekleyiniz. Konu hakkında, Sınav Koordinatörü aracılığıyla ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav Günü Masası) bilgilendiriniz ve bu süreci Salon Sınav Tutanağına detaylı bir şekilde yazınız. Haziran 2014 152

153 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-10
Yukarıda belirtilen nedenlerle YEDEK SINAV EVRAKI KULLANILDIĞINDA sayfası eksik veya basımı hatalı sınav evrakını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden yedek sınav evrakıyla size ulaştırılacak olan Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine koyunuz ve ağzını yapıştırınız. Bir poşetin adaya verilmeden önce açılmış olduğu fark edilir ise bu durum mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu aday için yedek sınav evrakı temin edilecektir. Haziran 2014 153

154 SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-1
Eksik/hatalı evrak, yedek evrak ile tamamlanacak ise eksiklik giderilinceye kadar salonda sınavı başlatılmayacaktır. Sınav başladıktan sonra yedek evrak ihtiyacı belirdiyse yedek evrak temin edilene kadar geçen süre, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine eklenecektir. Soru kitapçıkları adaylara poşetleri açılmadan rastgele dağıtılacaktır. Bir poşetin adaya verilmeden önce açılmış olduğu fark edilir ise bu durum mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu aday için yedek evrak temin edilecektir. Haziran 2014 154

155 SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-2
Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde, Adayın adı Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama Listesinde bulunmuyor, ancak bu adayın adına düzenlenmiş bir cevap kağıdı o sınıfta var ise bu aday orada sınav alınacak ve tutanağa yazılacaktır. T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Yoklama Listesi sonuna Salon Başkanı tarafından yazılacaktır. Haziran 2014 155

156 SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-3
Adaylar bazı soruların yanlış olduğunu ya da doğru cevabının bulunmadığını ileri sürebilirler. Bu durumda Salon Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni yapar. Size düşen iş, her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru olduğunu kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir” diyecektir. Soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendinize göre yorumlayıp karar verme yoluna gidilmemelidir. Haziran 2014 156

157 SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-4
Cezaevlerinde uygulanan sınavlara mahsus olmak üzere, tutukluluk ya da hükümlülük halinin bulunduğu cezaevinde sınava gireceklere dair listenin ilgili kuruma gönderilmesinden sonra ortaya çıkmış ya da sehven isminin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde; Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği yer olarak hangi bina ve salon yazılmış olursa olsun bu aday sınava alınacaktır. T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı Aday Yoklama Listesinin sonuna yazılacaktır. Bu durumu tutanağa kaydedilerek ve yedek sınav evrakı kullanarak sınava alınacaktır. Kullanılan yedek cevap kâğıdı, salona ait cevap kâğıtları arasında ve en son sırada, Salon Sınav Evrakı Poşeti içine konularak paketlenecektir. Haziran 2014 157

158 SINAV GÜNÜ MASASI TELEFONLARI 0530 - 112 89 17 Engelli Adaylar
Sınav Uygulaması Sınav Uygulaması Sınav Uygulaması Sınav Uygulaması Sınav Görevlileri Sınav Görevlileri Sınav Görevlileri Aday İşlemleri Aday İşlemleri Haziran 2014 158

159 İLETİŞİM 444 ÖSYM Haziran 2014 159

160 Haziran 2014 TEŞEKKÜR ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretime Geçiş Sınavını (2014-YGS) başarılı bir şekilde tamamlamıştır LYS’lerde de toplumun gözü yine üzerimizde olacaktır. ÖSYM her sınavda olduğu gibi bu sınavda da tüm tedbirleri eksiksiz olarak almıştır. Bu sürecin bir paydaşı olarak görev alan sizlerin de gerekeni büyük bir özveriyle yapacağınızdan eminim. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Başarı Dileklerimle… Prof. Dr. Ali DEMİR ÖSYM Başkanı Haziran 2014 160


"Haziran 2014 ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi 09-13 Haziran 2014 LYS-4-1-5 16-20 Haziran 2014 LYS-2-3 Bölüm-1 Sınav Görevlileri Haziran 2014 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları