Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Medya Güven Araştırması Temmuz 2006 Açık Radyo için hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Medya Güven Araştırması Temmuz 2006 Açık Radyo için hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 1 Medya Güven Araştırması Temmuz 2006 Açık Radyo için hazırlanmıştır.

2 2 Rapor İçeriği Araştırma Projesi Gerekçeleri Araştırma Tasarımı Ayrıntılı Bulgular Aksiyon Önerileri Ekler-Tablolar

3 3 Araştırma Projesi Gerekçeleri

4 4 Amaç Araştırmanın amacı;  Kamuoyu nezdinde medyaya ilişkin yaklaşımın ve medyaya duyulan güvenin belirlenmesidir.

5 5 Araştırma Tasarımı

6 6 Yöntem  Çalışma, Omnibus veri toplama tekniği ile ve yüzyüze görüşme yöntemiyle yürütülmüştür.  Görüşmeler 12 Haziran - 3 Temmuz 2006 tarihleri arasında yapılmıştır.  Görüşmeler 16-64 yaş aralığındaki kişilerle gerçekleştirilmiştir.  Toplam 1211 görüşme gerçekleştirilmiştir.

7 7 Örneklem İl Gerçekleşen Örneklem İstanbul304 Ankara195 İzmir143 Adana82 Gaziantep80 Bursa70 Aydın57 Samsun56 Kocaeli50 Erzurum49 Kırıkkale45 Antalya40 Trabzon40 TOPLAM1211 İllere göre gerçekleşen görüşme sayıları aşağıda gösterilmektedir. Araştırma sonuçları nüfusun il, SES ve yaş dağılımı dikkate alınarak ağırlıklandırılmıştır.

8 8 Ayrıntılı Bulgular

9 9 Görüşülen Kişilerin Profili (%) SOSYO EKONOMİK STATÜ YAŞ n=1211 Ortalama 34 yaş CİNSİYET

10 10 En Fazla Güven Duyulan Kurum Ordu %40 ile en fazla güven duyulan kurumdur. Ege bölgesi görüşmelerinde Ordu’ya güven %71’e kadar yükselmektedir. Cumhurbaşkanlığı %28 ile en fazla güven duyulan ikinci kurumdur. Marmara’da bu oran %42’ye kadar yükselmektedir. Medya en fazla güven duyulan kurum sıralamasında %1 ile en son sıradadır. n=1211 Soru: Belirtilen kurumlar arasında en fazla güven duyduğunuz kurumu belirtir misiniz ? Ege, Erkek Marmara, Kadın Doğu Anadolu, Kadın Doğu Anadolu İç Anadolu İç Anadolu, AB SES

11 11 En Fazla Güven Duyulan Kurumlar (%)-Endeks* Ordu %19 ile en fazla güven duyulan kurumdur. Ardından 2.sırada Cumhurbaşkanlığı gelmektedir. Medya güven duyulan kurumlar sıralamasında Siyasi partilerle birlikte son sıralardadır. n=1211 Soru: Belirtilen kurumları en fazla güven duyulandan en az güven duyulana doğru sıralar mısınız ? (*) Endeks hesaplamasında sırasıyla en fazla güven duyulan kurum “8”, en az güven duyulan kurum “1” değeri ile ağırlıklandırılmış ve elde edilen toplam puana oranlanmıştır.

12 12 Resmi Makamların Medyaya Etkisi Her 3 kişiden 2’si resmi makamların medyaya sansür uyguladığını düşünmektedir. Bu oran özellikle Marmara ve Ege bölgesi görüşmelerinde, AB SES grubunda ve 21-34 yaş grubunda diğer kırılımlara göre anlamlı düzeyde yüksektir ve ayrışmaktadır. Resmi makamların medyaya sansür uygulamadığını düşünenler ise %17 düzeyindedir. Özellikle Karadeniz bölgesi görüşmelerinde bu oran %34’e kadar yükselmektedir. n=1211 Soru: Resmi makamlar medyaya sansür uygulamakta mıdır ? Marmara-Ege, AB SES, 21-34 yaş İç Anadolu-Akdeniz- Karadeniz-Doğu Anadolu

13 13 Gazete Sahiplerinin Medyaya Müdahalesi Görüşülen kişilerin %78’i gazete sahiplerinin medyanın haber ve yorum içeriğine müdahale ettiğini düşünmektedir. Bu oran özellikle AB SES grubunda %88’e, Ege Bölgesinde %89’a ve Marmara Bölgesinde %90’a kadar yükselmektedir. n=1211 Soru: Gazete sahipleri medyanın haber ve yorum içeriğine müdahale etmekte midir ? Marmara-Ege, AB SES, Erkek İç Anadolu-Akdeniz- Karadeniz-Doğu Anadolu İç Anadolu-Akdeniz- Karadeniz-Doğu Anadolu, DE SES, Kadın

14 14 Medyada Misenformasyon Görüşülen kişilerin %90’ı medyanın bazı haberleri çarpıtarak işine geldiği biçimde yayınladığını düşünmektedir. Bu oran özellikle Marmara’da %96’ya kadar yükselmektedir. Medyanın haberleri çarpıtmadan yayınladığını belirtenler %4 düzeyindedir. Bu düşüncede olanlar Doğu Anadolu’da %13, Karadeniz’de %14’e kadar yükselmektedir. n=1211 Soru: Medya, bazı haberleri çarpıtarak, işine geldiği biçimde yayınlamakta mıdır ? Marmara, Erkek, 16-20 / 25-34 yaş, Karadeniz-Doğu Ana., C1 SES, Ege-İç Anadolu-K.deniz, DE SES, 35-49 yaş, Kadın

15 15 Medyada Disenformasyon Medyanın bazı haberleri yansıtmayarak kamuoyundan gizlediğini düşünenler %84 düzeyindedir. Bu görüşte olanlar Ege’de %88’e, Marmara’da %91’e kadar yükselmektedir. Medyanın kamuoyuna haberleri gizlemeden yansıttığını düşünenler %9 oranındadır. Akdeniz’de bu oran %12, Doğu Anadolu’da %13 ve Karadeniz’de %18’dir. n=1211 Soru: Medya, bazı haberleri yansıtmayarak kamuoyundan gizlemekte midir ? Marmara-Ege, AB SES, Erkek Akdeniz-Karadeniz- Doğu Ana., C1 SES DE SES, Kadın

16 16 Medyadan Memnuniyet Düzeyi Görüşülen kişilerin %12’si (en iyi iki cevap) Türkiye’de medyanın bugünkü durumundan memnun olduklarını belirtmiştir. Karadeniz bölgesinde memnun olanların oranı %33’e kadar yükselmektedir. Medyanın bugünkü durumundan memnun olmayanlar (en kötü iki cevap) %58 düzeyindedir. AB SES grubunda memnuniyetsizlik %68’dir. n=1211 Soru: Türkiye’deki medyanın bugünkü durumundan ne ölçüde memnunsunuz ? Ege Marmara-Karadeniz, 21-24 yaş, Kadın Karadeniz Karadeniz, Erkek Erkek

17 17 Medyada Tekelleşme Görüşülen kişilerin %59’u Türkiye’de medyada tekelleşme olduğunu düşünmektedir. Özellikle Marmara (%72) ve Ege bölgeleri (%82) ile AB SES (%75) grubunda bu düşüncede olanlar daha ağırlıktadır ve ayrışmaktadır. Medyada tekelleşme olduğunu düşünenlerin %92’si bu durumu sakıncalı bulduğunu belirtmiştir. Özellikle Ege bölgesi görüşmelerinde bu oran %99’a kadar yükselmektedir. n=1211 Soru: Türkiye’de medyada mülkiyet birleşmesi, daha az elde toplanma, tekelleşme görülmekte midir ? Soru: Bu durumun sakıncalı olduğunu düşünüyor musunuz ? n=720 (n=720) İç Anadolu-Akdeniz- Karadeniz-Doğu Ana., 16-20 yaş Marmara-Ege, AB SES, Erkek Ege Doğu Anadolu

18 18 Medyadaki Haberlere İnanç Düzeyi Görüşülen kişilerin %39’u (en kötü iki cevap) medyada yer alan haberlere inanmadığını belirtmiştir. Bu oran Doğu Anadolu’da %61, Ege’de %66’ya kadar yükselmekte ve ayrışmaktadır. Medyadaki haberlere inandığını belirtenlerin (en iyi iki cevap) oranı %13’tür. Marmara ve Ege bölgelerinde bu oranın diğer bölgelere göre oldukça düşük düzeyde olduğu görülmektedir. n=1211 Soru: Medyada yer alan haberlere ne ölçüde inanıyorsunuz ? Marmara-İç Anadolu- Akdeniz-Karadeniz Ege-Doğu Anadolu Ege-Doğu Anadolu, Erkek İç Anadolu-Akdeniz, Karadeniz-Doğu Anadolu

19 19 Medyanın Siyasette Taraf Olma Yaklaşımı Her 5 kişiden 4’ü medyanın siyasette taraf tutan bir yaklaşım içinde olduğunu düşünmektedir. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri ve AB SES grubu görüşmeleri ile erkeklerde medyanın siyasette taraf olduğunu düşünenler daha ağırlıktadır. Medyanın siyasette taraf tutan bir yaklaşım içinde olmadığını belirtenlerin oranı ise %10’dur. Bu oran Doğu Anadolu’da %17, Karadeniz’de %28’e kadar yükselmektedir. n=1211 Soru: Sizce medya siyasette taraf tutan bir yaklaşım içinde midir ? Marmara-Ege-İç Anadolu, AB SES, Erkek Karadeniz-Doğu Anadolu Karadeniz, Kadın

20 20 Medya Patronlarının Medya Üzerindeki Etkisi Görüşülen kişilerin %86’sı medya patronlarının sahip oldukları medya organlarını kendi çıkarlarını ilerletmek amacıyla kullandığını düşünmektedir. Bu oran Marmara’da %93’tür. Medya patronlarının sahip oldukları medya organlarını kendi çıkarlarını ilerletmek amacıyla kullanmadığını düşünenler sadece %4 düzeyindedir. Bu oran Karadeniz’de %20’ye kadar yükselmektedir. n=1211 Soru: Medya patronları sahip oldukları medya organlarını kendi çıkarlarını ilerletmek amacıyla kullanmakta mıdır ? Marmara, Erkek Karadeniz Karadeniz, Kadın

21 21 Medyanın İfade Özgürlüğü Her iki kişiden biri medyanın ifade özgürlüğünün kişilik haklarına saldırı, şiddet kullanmaya çağrı ve övgü dışında asla kısıtlanmaması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle Marmara, Ege, Karadeniz bölgelerinde, AB SES grubunda ve 21-24 yaş grubunda bu görüşte olanlar anlamlı düzeyde yüksektir ve ayrışmaktadır. Her 4 kişiden biri ülkenin özel durumuna göre medyanın ifade özgürlüğünün bazen kısıtlanabileceğini düşünmektedir. Her 5 kişiden biri ise medyanın her zaman devlet denetiminde olması gerektiğini belirtmiştir. n=1211 Soru: Sizce, medyanın ifade özgürlüğü konusunda belirtilen ifadelerden hangisi uygundur ? Marmara-Ege-Karadeniz, AB SES, 21-24 yaş Ege-İç Anadolu-Akdeniz, C2 SES İç Anadolu-Akdeniz- Karadeniz-Doğu Anadolu, C2-DE SES

22 22 Medya Organının Yayın Politikasına En Fazla Yön Vermesi Gereken Unsur Görüşülen kişilerin %56’sı ideal bir medya organının yayın politikasına en fazla yön vermesi gereken unsurun “bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık” olması gerektiğini belirtmiştir. Bu görüşü belirtenlerin oranı Marmara, Ege ve İç Anadolu’da diğer bölgelere göre anlamlı düzeyde yüksektir ve ayrışmaktadır. Gelenek, örf ve adetlerin yayın politikasına yön vermesi gerektiğini düşünenlerin oranı %24’dür. Bu oran Doğu Anadolu’da %40’a, Karadeniz’de %47’ye kadar yükselmektedir. n=1211 Soru: Sizce, ideal bir medya organının (TV, gazete vb.) yayın politikasına en fazla hangi unsur yön vermelidir ? Karadeniz, Doğu Anadolu Marmara-Ege-İç Anadolu Ege-İç Anadolu-Akdeniz, Kadın

23 23 Medya Organının Yayın Politikasına Yön Vermesi Gereken Unsurlar - Endeks İdeal bir medya organının yayın politikasına yön vermesi gereken unsurların sıralanması istendiğinde de “bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık” %32 ile öne çıkmaktadır. Ardından halkın beklentileri ile gelenek, örf ve adetler %28 ile ikinci sıradadır. Hükümetin ve devletin taleplerinin medyanın yayın politikasına yön vermesi gereken unsurlar sıralamasında son sıradadır. n=1211 Soru: Sizce, ideal bir medya organının (TV, gazete vb.) yayın politikasına hangi unsurlar yön vermelidir ? Önem sırasına göre sıralar mısınız ? (*) Endeks hesaplamasında sırasıyla 1.sırada belirtilen cevap “4” puan ile son sırada belirtilen cevap ise “1” değeri ile ağırlıklandırılmış ve elde edilen toplam puana oranlanmıştır.

24 24 Özetler

25 25 Özetler Ordu %40 ile en fazla güven duyulan kurumdur. Ardında %28 ile Cumhurbaşkanlığı gelmektedir. Medya az güven duyulan kurum olarak son sıradadır. Kurumların en fazla güven duyulandan en az güven duyulana sıralanmasında da ordu ilk sırada yer almıştır. Medya ve siyasi partiler sıralamada son iki sıradadır. Her 3 kişiden 2’si resmi makamların medyaya sansür uyguladığını düşünmektedir. Görüşülen kişilerin %78’i gazete sahiplerinin medyanın haber ve yorum içeriğine müdahale ettiğini düşünmektedir. Görüşülen kişilerin %90’ı medyanın bazı haberleri çarpıtarak işine geldiği biçimde yayınladığını düşünmektedir. Medyanın bazı haberleri yansıtmayarak kamuoyundan gizlediğini düşünenler %84 düzeyindedir. Görüşülen kişilerin %12’si (en iyi iki cevap) Türkiye’de medyanın bugünkü durumundan memnun olduğunu %58’i ise memnun olmadığını (en kötü iki cevap) belirtmiştir.

26 26 Özetler Görüşülen kişilerin %59’u Türkiye’de medyada tekelleşme olduğunu düşünmektedir. Medyada tekelleşme olduğunu düşünenlerin %92’si bu durumun sakıncalı bulduğunu belirtmiştir. Görüşülen kişilerin %39’u (en iyi iki cevap) medyada yer alan haberlere inanmadığını belirtmiştir. Her 5 kişiden 4’ü medyanın siyasette taraf tutan bir yaklaşım içinde olduğunu düşünmektedir. Görüşülen kişilerin %86’sı medya patronlarının sahip oldukları medya organlarını kendi çıkarlarını ilerletmek amacıyla kullandığını düşünmektedir. Her iki kişiden biri medyanın ifade özgürlüğünün kişilik haklarına saldırı, şiddet kullanmaya çağrı ve övgü dışında asla kısıtlanmaması gerektiğini belirtmiştir.

27 27 Özetler Görüşülen kişilerin %56’sı ideal bir medya organının yayın politikasına en fazla yön vermesi gereken unsurun “bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık” olması gerektiğini belirtmiştir. İdeal bir medya organının yayın politikasına yön vermesi gereken unsurların sıralanması istendiğinde de “bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık” %32 ile yine ilk sıradadır.

28 28 Ekler-Tablolar

29 29 En Fazla Güven Duyulan Kurum GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Ordu40.43370.53741.842.432.937.143.6 Cumhurbaskanlığı28.441.58.120.729.43022.831.525.3 Hükümet8.74.18.19.710.58.216.68.68.8 Polis7.55.63.59.27.26.6149.55.5 TBMM5.94.31.18.48.94.1956.8 Mahkemeler442.58.31.16.32.63.74.3 Siyasi partiler1.32.500.601.41.31.21.4 Medya0.71.10.3 010.80.90.5 Cevap yok3.13.95.95.81.1002.63.7 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Ordu40.438.144.538.339.942.63837.140.744.9 Cumhurbaskanlığı28.433.228.3262723.127.726.232.930.4 Hükümet8.777.2119.67.36.7910.87.3 Polis7.52.96.911.58.79.98.28.85.95.2 TBMM5.98.366.54.28.56.56.24.74.1 Mahkemeler4722.14.65.25.95.12.91.4 Siyasi partiler1.31.10.51.61.70.82.12.30.50.9 Medya0.70.61.90.400.20.61.40.40.5 Cevap yok3.11.82.82.64.32.34.24.11.15.4

30 30 En Fazla Güven Duyulan Kurumlar (%)-Endeks* GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Ordu18,918,12219,319,118,218,118,819,1 Cumhurbaşkanlığı17,118,817,615,616,717,115,317,416,9 TBMM13,5149,31314,115,514,513,5 Mahkemeler12,813,512,913,311,811,712,212,613 Hükümet12,410,612,212,613,212,514,812,412,3 Polis12,19,613,314,413,112,413,312,711,6 Medya6,87,976,16,775,46,77 Siyasi Partiler6,37,45,7 5,35,76,35,96,7 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Ordu18,918,119,218,819,218,618,718,319,219,9 Cumhurbaşkanlığı17,117,517,316,61716,916,816,217,817,9 TBMM13,513,8 13,513,113,913,513,613,213,3 Mahkemeler12,814,612,312,612,212,713,313,112,612,2 Hükümet12,411,712,112,812,712,112,6 12,511,7 Polis12,110,712,212,912,612,311,312,51212,2 Medya6,87,1 6,56,777,26,86,76,8 Siyasi Partiler6,36,45,96,36,56,6 6,75,86,1 (*) Endeks hesaplamasında sırasıyla en fazla güven duyulan kurum “8”, en az güven duyulan kurum “1” değeri ile ağırlıklandırılmıştır.

31 31 Resmi Makamların Medyaya Etkisi (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet70,281,485,165,662,947,656,669,171,3 Hayır16,99,9 18,323,133,72214,619,1 Fikrim yok12,98,7516,11418,721,516,39,5 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet70,28069,564,667,866,976,47566,767,8 Hayır16,914,618,317,316,916,512,91719,215,7 Fikrim yok12,95,412,218,115,316,610,78,114,116,6 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

32 32 Gazete Sahiplerinin Medyaya Müdahalesi (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet78,490,288,870,672,552,670,275,181,6 Hayır103,9511,113,325,715,49,610,4 Fikrim yok11,65,96,118,314,221,814,315,38 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet78,48878,973,774,87876,680,978,675,4 Hayır10612,112,59,89,211,510,19,810 Fikrim yok11,65,9913,915,412,711,9911,614,5 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

33 33 Medyada Misenformasyon (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet89,495,689,8 90,867,985,187,291,6 Hayır4,40,92,11,92,613,613,13,65,2 Fikrim yok6,23,58,18,36,618,61,89,23,1 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet89,493,79090,986,193,48592,18788,5 Hayır4,41,77,42,54,737,24,24,63,7 Fikrim yok6,24,52,66,69,23,67,93,78,47,8 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

34 34 Medyada Disenformasyon (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet84,290,787,679,680,477,778,481,986,4 Hayır8,64,4 911,617,913,48,29,1 Fikrim yok7,24,97,911,484,48,29,94,5 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet84,289,18383,782,585,785,283,385,580,7 Hayır8,66,812,28,27,56,99,4 7,910 Fikrim yok7,24,24,88,1107,45,47,36,69,3 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

35 35 Medyadan Memnuniyet Düzeyi (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) EN KÖTÜ İKİ CEVAP58,257,966,456,959,530,565,955,660,8 Hiç memnun değilim32,533,433,332,731,420,936,729,335,7 Memnun değilim25,724,53324,228,19,629,226,325 NÖTR Ne memnunum ne de değil 26,836,516,123,521,63518,329,723,8 Memnunum11,74,1915,416,730,31311,112,3 Çok memnunum0,50 02,810,11 EN İYİ İKİ CEVAP12,34,19,615,816,733,11411,213,3 Fikrim yok2,81,47,93,82,21,41,83,42,1 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) EN KÖTÜ İKİ CEVAP58,268,456,353,755,85854,356,261,259,3 Hiç memnun değilim32,538,233,33030,130,432,231,634,333,4 Memnun değilim25,730,22323,725,827,622,124,626,925,9 NÖTR Ne memnunum ne de değil 26,825,32929,125,130,134,728,323,221 Memnunum11,75,912,713,813,49,29,512,51312,7 Çok memnunum0,500,2 1,21,300,60,10,7 EN İYİ İKİ CEVAP12,35,912,81414,610,59,513,213,113,4 Fikrim yok2,80,41,93,24,41,41,62,42,56,3 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

36 36 Medyada Tekelleşme ve Sakıncalı Bulunma Düzeyi (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet59,571,881,556,748,324,145,55465 Hayır14,86,55,114,818,344,322,315,114,4 Fikrim yok25,821,613,428,533,431,632,130,920,6 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet59,574,561,855,851,548,355,662,664,360,7 Hayır14,813,516,515,913,820,718,113,112,811,9 Fikrim yok25,81221,828,434,73126,324,222,927,4 GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet91,792,99993,187,578,882,892,591,1 Hayır5,23,206,96,218,313,24,95,5 Fikrim yok3,13,9106,32,83,92,63,4 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet91,793,193,691,889,18692,192,792,693,3 Hayır5,24,25,64,469,62,75,45,13 Fikrim yok3,12,70,73,84,84,45,222,33,7 Soru: Türkiye’de medyada mülkiyet birleşmesi, daha az elde toplanma, tekelleşme görülmekte midir ? Soru: Bu durumun sakıncalı olduğunu düşünüyor musunuz ? İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

37 37 Medyadaki Haberlere İnanç Düzeyi (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) EN KÖTÜ İKİ CEVAP39,329,865,928,836,618,661,239,239,5 Kesinlikle inanmıyorum1510,829,811,312,77,821,512,417,7 İnanmıyorum24,31936,117,523,910,839,626,721,8 NÖTR Ne inanıyorum ne de inanmıyorum 45,561,129,54546,859,617,145,645,3 İnanıyorum12,161,722,112,420,119,411,512,6 Kesinlikle inanıyorum1,21,10,70,81,91,81,5 1 EN İYİ İKİ CEVAP13,37,12,422,914,321,8211313,6 Fikrim yok1,922,33,22,200,82,31,5 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) EN KÖTÜ İKİ CEVAP39,338,142,737,838,543,833,635,64142 Kesinlikle inanmıyorum1518,514,914,613,518,513,513,216,113,6 İnanmıyorum24,319,627,723,22525,320,122,424,928,4 NÖTR Ne inanıyorum ne de inanmıyorum 45,549,144,146,643,942,552,346,346,240,4 İnanıyorum12,11011,913,512,711,211,512,711,413,6 Kesinlikle inanıyorum1,21,701,11,91,50,82,70,21 EN İYİ İKİ CEVAP13,311,711,914,6 12,712,215,411,614,6 Fikrim yok1,91,21,313,111,92,71,23 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

38 38 Medyanın Siyasette Taraf Olma Yaklaşımı (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet79,287,985,981,674,948,671,873,984,6 Hayır9,95,24,27,710,628,21711,58,3 Fikrim yok10,96,99,910,714,523,211,214,67,2 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet79,284,481,574,776,873,67980,179,583,5 Hayır9,98,99,511,410,113,212,57,610,86,5 Fikrim yok10,96,7913,813,113,28,512,39,710 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

39 39 Medya Patronlarının Medya Üzerindeki Etkisi (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Evet86,192,688,387,684,452,287,283,788,4 Hayır3,80,51,92,83,219,66,34,13,5 Fikrim yok10,16,99,89,612,428,26,612,18 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Evet86,18987,385,284,188,986,585,585,684,5 Hayır3,83,64,23,242,53,55,833,8 Fikrim yok10,17,48,511,711,98,5108,711,411,8 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

40 40 Medyanın İfade Özgürlüğü (%) GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Kişilik haklarına saldırı, şiddet kullanmaya çağrı ve övgü dışında asla kısıtlanmamalı 51,766,552,134,936,566,542,253,549,9 Ülkenin özel durumuna göre bazen kısıtlanabilir 27,722,440,931,737,58,525,226,129,3 Medya her zaman devlet denetimi altında olmalı 20,511,17,133,424,82532,620,120,9 Fikrim yok0,20001,1000,30 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Kişilik haklarına saldırı, şiddet kullanmaya çağrı ve övgü dışında asla kısıtlanmamalı 51,763,754,740,248,14362,753,649,853,2 Ülkenin özel durumuna göre bazen kısıtlanabilir 27,727,628,735,323,8332125,530,725 Medya her zaman devlet denetimi altında olmalı 20,58,716,624,427,62416,32119,520,8 Fikrim yok0,20000,400001,1 İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olan değerler altı çizilerek belirtilmiştir.

41 41 Medya Organının Yayın Politikasına En Fazla Yön Vermesi Gereken Unsur GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık 55.763.366.856.251.138.742.454.157.3 Gelenek, örf ve adetlerimiz 24.322.58.317.620.846.839.523.525 Halkın beklentileri16.91322.722.223.511.412.419.314.6 Hükümetin ve devletin talepleri 3.11.22.244.63.15.83.1 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık 55.761.757.3 50.753.156.158.755.753.1 Gelenek, örf ve adetlerimiz 24.32021.723.528.622.927.319.32432.5 Halkın beklentileri16.917.416.316.917.121.314.818.516.312.2 Hükümetin ve devletin talepleri 3.114.72.23.62.71.83.542.2

42 42 Medya Organının Yayın Politikasına Yön Vermesi Gereken Unsurlar (%) - Endeks GENEL (n=1211) BÖLGECİNSİYET Marmara (n=410) Ege (n=155) İç Anadolu (n=187) Akdeniz (n=172) Karadeniz (n=95) Doğu Ana. (n=192) Kadın (n=606) Erkek (n=606) Bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık 32,133,735,833,130,727,627,931,332,8 Halkın beklentileri27,528,328,226,82826,425,72826,9 Gelenek, örf ve adetlerimiz25,424,722,724,524,33028,625,125,7 Hükümetin ve devletin talepleri 15,113,313,215,616,91617,815,614,6 GENEL (n=1211) SESYAŞ AB (n=249) C1 (n=301) C2 (n=197) DE (n=463) 16-20 (n=210) 21-24 (n=146) 25-34 (n=316) 35-49 (n=353) 50-65 (n=186) Bağımsız, dürüst ve tarafsız yayıncılık 32,133,731,832,93131,431,532,632,232 Halkın beklentileri27,527,827,92727,127,327,9 27,526,5 Gelenek, örf ve adetlerimiz25,424,624,824,926,425,2 24,725,127,3 Hükümetin ve devletin talepleri 15,113,815,515,115,516,115,414,715,214,1 (*) Endeks hesaplamasında sırasıyla 1. sırada belirtilen cevap “4”, son sırada belirtilen cevap “1” değeri ile ağırlıklandırılmıştır.

43 43 Teşekkür ederiz.


"1 Medya Güven Araştırması Temmuz 2006 Açık Radyo için hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları