Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL FOBİ. Sosyalleşme  Sosyal bir varlık olarak insan, ancak iç ve dış dünya ile tatminkar ilişkiler kurduğu sürece varlığını sürdürüp,zenginleştirebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL FOBİ. Sosyalleşme  Sosyal bir varlık olarak insan, ancak iç ve dış dünya ile tatminkar ilişkiler kurduğu sürece varlığını sürdürüp,zenginleştirebilir."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL FOBİ

2 Sosyalleşme  Sosyal bir varlık olarak insan, ancak iç ve dış dünya ile tatminkar ilişkiler kurduğu sürece varlığını sürdürüp,zenginleştirebilir.  Birey, yaşama hazırlık yapabilmek için erken yaşlarda bilgi, beceri ve tecrübe edinerek davranış repertuarını genişletebilir.

3 Sosyal Fobi-1  Utanç verici bir duruma düşmekten, onaylanmayacak bir davranışta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten, olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korku.

4 Sosyal Fobi-2  Böylelikle sosyal fobi, aşırı ve mantıksız bir biçimde korkulan, kaçmak isteğinin eşlik ettiği sosyal durumlara, mesleki iş görme ya da olağan sosyal aktivitelere ilişkin sınırlılıklar gerektirir (Yolaç, 1996).

5 Sosyal Fobi’nin Oluşumu-1  Çocukların ruhsal gelişimi sırasında yalnızlıklarının üç değişik yönü olabileceği üzerinde durulmuştur. Bunlar: a- Sosyal olamama b- Çekingenlik c- Sosyal içerikli utanma

6 Sosyal Fobi’nin Oluşumu-2  Sosyal fobinin başlangıcı, genellikle 18 yaşın altında, sıklıkla 13-19 yaşları arasındadır. Ayrıca 5 yaş gibi küçük bir yaşta başlayabileceği gibi, 35 yaşında da ortaya çıktığı bildirilmektedir (Köroğlu, 1995).

7 Sosyal Fobi’nin Nedenleri  Sosyal fobinin özgül nedeni bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda biyolojik ve çevresel etkenlerin sosyal fobi gelişmesinde daha belirleyici olabildiği vurgulanmaktadır (Köroğlu, 1995).

8 Sosyal Fobi’nin Yaşandığı Durumlar-1  Biriyle tanıştırılma  Otorite durumundaki kişilerle birlikte olma  Telefonla konuşma  Bir iş yaparken başkası tarafından izlenme  Kendisine şaka yapılması ya da takılma  Toplum içinde yemek yeme

9 Sosyal Fobi’nin Yaşandığı Durumlar-2  Aile bireyleriyle evde yemek yeme  Başkalarının önünde yazı yazma  Toplum içinde konuşma  Genel tuvaletleri kullanma

10 Sosyal Fobi’nin Belirtileri-1 Fizyolojik Belirtiler:  Yüz kızarması  Terleme  Ağız kuruması  Kalp çarpıntısı  Nefes kesilmesi  Nefes darlığı  Titreme

11 Sosyal Fobi’nin Belirtileri-1 Zihinsel Belirtiler:  Güçsüzüm.  Yetersizim.  Çirkinim.  Beğenilmiyorum.  Sevilmeye layık değilim.  Mükemmel olmalıyım.  Asla hata yapmamalıyım.  Kaygılı olduğumu belli etmemeliyim.  Çok rahat davranmalıyım.  Kusursuz görünmeliyim.  Kimseyi gücendirmemeliyim.  Herkesin beğenisini kazanmalıyım

12 Sosyal Fobi’nin Belirtileri-1 Davranışsal Belirtiler:  Korkulan ortama girmeme  Korkulan ortamı terk etme  Göz temasından kaçınma  İlgisiz şeyler düşünme  Hayallere dalma  Konuyu değiştirme  Alkol kullanma

13 Sosyal Fobi’nin Ergenler Üzerindeki Olumsuz Etkileri  Akademik başarısının ciddi şekilde bozulmasına,  Sosyal ilişkilerin zayıflamasına,  Meslek ile ilgili zorluklar yaşamasına  Ekonomik bağımlılığa  Farklı ruhsal bozukluklara eğilimli hale gelmesine neden olabilir (Yolaç, 1996).

14 Sosyal Fobi’nin Diğer Bozukluklarla İlişkisi  Majör depresyon  Agorafobi  Panik Bozukluğu  İntihar Etme  Madde Kullanımı  Obsesif Kompulsif. (Köroğlu, 1995)

15 Sosyal Fobi Tedavisi ve Yaklaşımlar  Davranışçı tedavi  Bilişsel tedavi  Bilişsel tedavi ile birlikte uygulanan karşılaştırma tedavisi  Duyarsızlaştırma

16 Peki Bizler (PDR Uzmanları olarak) Ne Yapabiliriz?  Okul, aile ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde olmalıyız.  Aileler ile görüşmeler yapmalıyız.  Bireysel ya da grupla psikolojik danışma yapmalıyız.  Aile danışması  Sosyal beceri eğitimleri

17 KAYNAKÇA  1. ALTAYLI, B. (1999)“Sosyal Fobik Olan ve Olmayan Bireyler Arasındaki Kişilerarası Şema Farklılıkları”. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2. BAYMUR, F. (1989)Genel Psikoloji. 8. Basım. İstanbul : İnkılap Kitabevi  3. CÜCELOĞLU, D. (1997)İnsan ve Davranışı 7. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi  4. GEÇTAN, E. (1998) Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul. Remzi Kitabevi.  5. KAĞITÇIBAŞI, Ç. (1988) İnsan ve İnsanlar. 9. Basım. İstanbul : Evrim Yayınları  6. KÖKNEL, Ö. (1995) Korkular Takıntılar Saplantılar. İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi  7. KÖROĞLU, E. (1996) Sosyal Fobi (sosyal anksiyete bozukluğu). Psycho Med 1996 1(2)  : 13-19  8. KÖROĞLU, E. (1995) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 1: Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar. (Çeviren Editör: Köroğlu, E.) Ankara: HYB  9. ÖZTÜRK, O. (1997)Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 7. basım. Ankara : Hekimler Yayın Birliği  10. YOLAÇ, P. (1996) “Sosyal Fobide Psikolojik Tedavi”. 3P Dergisi Sosyal Fobi Ek Sayısı, 4 (1) : 37-41


"SOSYAL FOBİ. Sosyalleşme  Sosyal bir varlık olarak insan, ancak iç ve dış dünya ile tatminkar ilişkiler kurduğu sürece varlığını sürdürüp,zenginleştirebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları