Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Konu Başlıklarımız: Tanımlar Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Okunması
Adli Sicile Kaydedilecek Bilgilerin Düzenlenmesi ve Bildirilme Usulü Adli Sicile Kaydedilecek Bilgilerin Gönderileceği Makamlar ve Usulü Uygulamada Sıklıkla Karşılaştığımız Problemlere İlişkin Öneriler

3 TANIMLAR Ceza Fişi Türk mahkemelerince verilerek kesinleşen, disiplin cezaları, sırf askerî suçlar ve tazyik hapsi ile idarî para cezası dışında kalan ceza mahkûmiyetleri, fer'i cezalar ve güvenlik tedbirlerinin adlî sicile bildirimi için düzenlenecek fişi, 3

4 TANIMLAR

5 TANIMLAR Yerine Getirme Fişi Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalarının infaz edildiğini, fer’i cezalarda, güvenlik tedbirlerinde sürenin bittiğini, para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiğini bildiren fişi, 5

6 TANIMLAR

7 TANIMLAR Tali Karar Fişi Ceza fişiyle adlî sicile bildirilmiş olan hüküm ve kararlarda değişiklik yapan kararlar ile etkin pişmanlık, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının bildirileceği fiş türüdür.

8 TANIMLAR

9 ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ OKUNMASI
CEZA FİŞİ haber no 1.C: C ; ; XXXXX:2.ASLCM; 2009/432; 2009/681; 07/08/2009; 5237SA: 151/1 31/3; 1Y20G H.; 02/06/2011; ADLİ SİCİL KAYDI ADLİ SİCİL KAYDI: suç tarihi Mahkeme adı Esas no Karar no Karar tarihi Kesinleşme tarihi Uygulanan kanun maddeleri Hükmedilen ceza tür ve miktarı

10 ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ OKUNMASI
YERİNE GETİRME FİŞİ haber no 1.Y: C ; ; XXXXX:2.ASLCM; 2009/432; 2009/681; 07/08/2009; 5237SA: 151/1 31/3; 1Y20G H.; 02/06/2013; ADLİ SİCİL KAYDI ADLİ SİCİL KAYDI: Suç tarihi Mahkeme adı Esas No Karar no Karar tarihi Yerine getirme tarihi Uygulanan kanun maddeleri Hükmedilen ceza tür ve miktarı

11 ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ OKUNMASI
TALİ KARAR FİŞİ haber no 1.T: C ; ; XXXXX:2.ASLCM; 2009/432; 2009/681; 07/08/2009; 5237SA: 151/1 31/3; 1Y20G H.; KARAR DEĞİŞİKLİĞİ XX:2.ASLCM 2014/359; 2015/50 01/03/ SA: 152/1 31/3; 10 A H.; ADLİ SİCİL KAYDI: Suç tarihi Mahkeme adı Karar no Esas no Karar tarihi Uygulanan kanun maddeleri Değişikliğe uğrayan ceza tür ve miktarı Hükmedilen ceza tür ve miktarı

12 ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ OKUNMASI
UYAP EKRANINDA ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYIT GÖRÜNTÜSÜ

13 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
Adlî sicile kaydedilecek bilgilerin bildirilme usulü Ceza fişleri, Kanun yoluna başvurulmaması halinde hüküm ve kararların kesinleştiği, Kanun yoluna başvurulması halinde ise, başvurunun üst mahkemece reddi veya hüküm ve kararın onanması üzerine evrakın mahkemeye geldiği, tarihte düzenlenir. Temyiz talebinin mahkemece reddi halinde ceza fişi bir haftalık sürenin müracaatsız geçtiği tarihte düzenlenir. Yukarıdaki usuller çerçevesinde tanzim olunacak, örneği Adli Sicil Yönetmeliğine ekli, ceza, yerine getirme ve tali karar fişlerinin mahsus bölümüne tüm kimlik bilgileriyle birlikte, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce merkezi nüfus idaresi sistemi projesi çerçevesinde belirlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yazılması zorunludur.

14 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
Bir hükümle birden fazla kişiler mahkum edildiği takdirde her kişi için, Örnek 1 : Ceza Fişi(86/2) A şahsı, B şahsı, Tek Hüküm Ceza Fişi(86/2) C şahsı, Tek Ceza (86/2) Ceza Fişi(86/2)

15 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
Bir hükümle bir kişi birden fazla suçları nedeniyle mahkum edildiği takdirde de her suça ait mahkumiyet için, ayrı ayrı bildirme fişi düzenlenir. Örnek 2 : Tek Hüküm Ceza Fişi (142/1-b) A şahsı, Birden Fazla Ceza Ceza Fişi (116/1) (142/1-b, 116/1, 151/1) Ceza Fişi(151/1)

16 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
DİKKAT! Sanık hakkında uygulanan kanun hükmü gereğince sanığın tek bir eylemi sebebiyle hem hürriyeti bağlayıcı cezaya, hem de adli para cezasına hükmedilmesi durumunda bunun iki ayrı Ceza fişi ile değil, tek bir Ceza fişinde gösterilmesi gerekmektedir.

17 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
Örneğin : 6136 S.Y’nın 13/1 md. Gereğince Ay Hapis ve 375,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılması halinde;

18 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ

19 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ

20 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ

21 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ

22 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ

23 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ

24 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
5237 sayılı TCK’nın 51. maddesi gereğince, ertelenen mahkumiyetlere ait bildirme fişi, kararın kesinleştiği tarihte Ceza fişi olarak düzenlenir.

25 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
Yerine Getirme Fişleri, Hürriyeti bağlayıcı ceza için bihakkın tahliye tarihi dolduğu, adli para cezası için tamamen ödendiği tarihte Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenerek mahalli adli sicil şefliğince adli sicil kaydına tesis edilir.

26 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
(Erteli Hükümler); Denetim süresi içinde belirlenen yükümlülüğe uygun davranıldığının bildirilmesi halinde TCK’nun 51/8 maddesi ve Genel Müdürlüğümüzün 140 nolu Genelgesi gereğince Yerine Getirme Fişi düzenlenerek kayıtlara intikali sağlanmalı, Yükümlülüğe uyulmadığı/aykırı davranıldığının bildirilmesi halinde dosya yeniden ele alınarak TCK’ nın 51/7 maddesi gereğince ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infazına karar verilmesi halinde buna ilişkin tali karar fişi düzenlenerek kayıtlara intikali sağlanmalı, ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ

27 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
Denetim süresi içerisinde yükümlülük belirlenmemiş ise ve denetim süresi sonunda Y fişi düzenlenerek kayıtlara intikali sağlanır C fişi düzenlenerek kayıtlara intikali sağlanır Kesinleşme Süreci Erteli Hüküm T fişi tanzim edilerek kayıtlara intikali sağlanır Y fişi tanzim edilerek Denetime Uygun davranıldı Denetime Aykırı Davranıldı İnfazı Tamamlandığında Dosya Yeniden ele alınır ve ek karar verilir (Örnek)

28 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ VE BİLDİRİLME USULÜ
Bilgileri eksik veya yanlış olan fişler, eksiklikler giderilip doğru olarak düzenlenmesi için Cumhuriyet başsavcılığınca, ilgili mahkemeye iade edilir. Yeniden doğru olarak düzenlenen bildirme fişleri eskisi ile birlikte ilgisine göre adli sicil şefliğine veya Genel Müdürlüğümüze gönderilir. (Adli Sicil Yönetmeliği 7. madde)

29 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLERİN GÖNDERİLECEĞİ MAKAMLAR
Mahkemeler tarafından kararlara uygun olarak düzenlenen ceza ve tali karar fişleri, üç gün içerisinde mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılıkları mahkemelerden gönderilen ceza ve tali karar fişleri ile kendilerince düzenlenecek tali karar ve yerine getirme fişlerini üç gün içerisinde, bilgi işlem sistemi kurulmuş ise mahalli adli sicile; kurulmamış ise, o yerin bağlı bulunduğu ağır ceza merkezindeki mahalli adli sicile gönderir. (Adli Sicil Yönetmeliği 6. madde)

30 ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER
Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idarî para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmez. (Adli Sicil Kanunu 5. madde, Adli Sicil Yönetmeliği 8. madde)

31 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Herhangi bir konuda ek karar verilmiş olması halinde, bu ek karara konu Tali Karar fişi ile birlikte Tali Karar fişine konu kesinleşme şerhli ek kararın da gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin; Ortadan Kaldırma ve Memnu Hakların İadesine İlişkin kararlar gibi.

32 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Karşılıksız yararlanma(elektrik hırsızlığı) suçlarında asıl kararın HAGB’ye ilişkin olması halinde; 6352 sayılı yasa gereğince sonradan ‘Ceza Verilmesine Yer Olmadığı’na dair ek karar verilmesi halinde, kesinleşme şerhli ek karar ile birlikte asıl kararın da mutlaka Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

33 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Ceza fişlerinin oluşturulmasında uygulanan kanun maddelerinin tamamının doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Örneğin; Yaş küçüklüğü var ise buna ilişkin uygulanan kanun maddesinin girilmesi(TCK 31 md.), 5237 sayılı TCK madde 51 gereğince ertelenen hükümlerde madde 51 yerine sehven 647 sayılı yasa 6. maddesinin girilmesi hata olup bu hususa dikkat edilmesi.

34 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
5237 sayılı TCK 51 maddesi gereğince verilmiş erteli mahkumiyetlerde, sistem üzerinden ceza tür ve miktarları ile denetimli serbestlik tedbiri konusunda ayrı ayrı ceza fişleri düzenlenmeyip bunun tek bir ceza fişinde bütün halinde düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin: ….sanığın TCK 125/1 maddesi gereğince 2 Ay 15 Gün Hapis ile cezalandırılmasına, cezasının TCK 51 maddesi gereğince ertelenmesine ve 1 yıl süreyle denetim altına alınmasına ….

35 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

36 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

37 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

38 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

39 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

40 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
HAGB’ye İlişkin Uygulamada Sıklıkla Karşılaşılan Problemler Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarına ilişkin Tali Karar Fişi düzenlenip adli sicil sistemine intikali gerekirken hata yapılarak Ceza fişi olarak sisteme girildiği,

41 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

42 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Koşula bağlı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarına ilişkin Tali Karar Fişi kesinleşme tarihinde düzenlenip adli sicil sistemine intikali gerekirken, koşula ilişkin ayrı bir Ceza fişi ya da Tali karar fişinin sisteme girildiği, oysaki Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin tek bir Tali karar fişi girişinin yeterli olduğu,

43 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

44 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Mahkemece HAGB kararı verilmesi halinde denetim süresi içerisinde sanığın ayrıca bir yükümlülüğe tabi tutulması durumunda,(örneğin 50 adet ağaç dikme veya zararı tazmin etme gibi) denetim süresince öngörülen bu tedbire ilişkin ayrıca Tali karar, Ceza fişi ve Yerine getirme fişinin düzenlenmesine gerek olmadığı sadece infazı için ilgili birimine gönderilmesinin yeterli olduğu,

45 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

46 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

47 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına ilişkin düzenlenen T fişlerinde kararda uygulanan kanun numaraları ile uygulanan maddelerin T fişinin asıl karara ait bilgiler bölümünde yazılmaması gerekliliği,

48 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

49 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

50

51 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

52 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

53 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün yeni Esas-Karar numarası üzerinden yapılan yeniden yargılama sonunda açıklanması durumunda, Oluşturulan en son hükme ilişkin C fişlerinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmeden önce mahallinden veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

54 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
C Fişi Girişi Yok

55 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Doğru Girilen Fiş Örneği

56 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün aynı esas – karar numarası üzerinden yeniden yapılan yargılama sonucu yani ek karar şeklinde açıklanması durumunda Oluşturulan en son hükme ilişkin C fişinde karar tarihinin doğru yazılması,

57 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

58 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Tali karar fişleri düzenlenirken; Kesinleşmiş bir mahkumiyet hakkında aynı esas – karar numarası üzerinden ek karar verilmesi durumunda; Ek karar tarihi yerine, ilk (asıl) karar tarihinin veya ilk (asıl) karar tarihi yerine ek karar tarihinin yazıldığı, bu hususlara dikkat edilmesi gerekliliği,

59 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

60 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Dosya yeni bir esasa kaydedilmiş ise, yeni esas ve karar numarası ile yeni karar tarihinin yazılması gerekirken, ilk esas ve karar numarası ile ilk karar tarihinin yazıldığı görülmekle bu hususlara dikkat edilmesi gerekliliği,

61 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

62 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Akıl hastası sanıklar hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmedilmesi durumunda Tali karar fişi girişi yapıldığı, ancak Ceza fişi girişi yapılması gerekliliği,

63 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

64 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER
Yerine getirme fişlerinin bazılarının, Genel Müdürlüğümüze yerine getirme tarihi boş olarak düzenlenip gönderildiği, arşive alma ve silme işlemlerinin söz konusu yerine getirme tarihi dikkate alınarak yapıldığı gözönüne alınarak bu hususa dikkat edilmesi gerekliliği,

65 UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

66 TEŞEKKÜRLER Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Muhammet ACAR


"ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları