Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temiz Enerji Kaynakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temiz Enerji Kaynakları"— Sunum transkripti:

1 Temiz Enerji Kaynakları

2 Enerji, sanayileşmenin alt yapısı ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar, enerji kaynaklarını (petrol, doğal gaz, kömür, ...) elde etmek için birbirleriyle yarışmaktadır. Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılığın varlığı ve çevresel etkiler nedeniyle günümüzde ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal yaşamın temel problemleri arasında yerini almıştır.

3 Temiz ve Yenilenebilir
Enerji Nedir?

4 Temiz ve Yenilenebilir Enerji
Organizmaların tüm biyokimyasal faaliyetleri için gerekli olan enerji, günlük yaşamda insanların yaşantılarını kolaylaştıran her türlü araç ve gerecin çalıştırılmasında kullanılır. Fosil yakıtlar yandığından atmosfere zararlı gazlar salınmaktadır. Bu yakıtlar, sera gazları olarak adlandırılan CO2, metan vb. gazların atmosferdeki miktarında hızlı bir artışa neden olmakta ve küresel ısınmayı tetiklemektedir.

5 Egzoz gazlarında bulunan azot oksitler, uçucu organik bileşikler ve katı parçacıklar en önemli hava kirleticilerdir.

6 Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlar, yakılınca biten ve yenilenmeyen enerji kaynaklarıdır. Oysa güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal gibi doğal kaynakların yenilenebilir özelliği vardır. Yenilenebilir özelliği olan bu enerji kaynaklarına temiz ve yenilenebilir enerji denir. Diğer bir ifadeyle doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen ve ham madde bağımlısı olmayan enerjiye temiz ve yenilenebilir enerji adı verilir. Yenilenebilir enerji, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın diğer adıdır.

7 Dünya genelinde uygulaması olan birçok farklı yenilenebilir enerji kaynağı vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde listelenebilir: Güneş enerjisi Rüzgâr enerjisi Jeotermal enerji Dalga enerjisi Hidroelektrik enerji Biyokütle ya da biyoenerji Hidrojen enerjisi

8 Güneş Enerjisi Güneş enerjisi, güneşte meydana gelen radyoaktif tepkimeler sonucunda oluşur ve dünyamıza elektromanyetik dalgalar ve fotonlarla ulaşır. Güneş enerjisinin kullanıldığı teknolojilerde çevreye herhangi bir gaz salınmaz, sıvı ya da katı atık madde bırakılmaz. Bu nedenle temiz enerji olarak sınıflandırılır.

9

10 Rüzgar Enerjisi Rüzgar enerjisinin ilk uygulamaları, yel değirmenleridir. Rüzgâr enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bu yel değirmenleri tarih boyunca su pompalama, çeşitli ürünleri kesme, biçme, öğütme, sıkıştırma, yağ çıkarma gibi alanlarda kullanılmıştır. Gelişen teknolojiyle rüzgâr enerjisinin kullanım şekli değişmiştir. Günümüzde rüzgâr enerjisinin en etkin kullanım biçimleri; Mekanik uygulamalar Elektrik üretimi Isıtma

11

12 Jeotermal Enerji Magma tabakası çok sıcaktır ve bu yüzden birçok mineral ve özellikle demir bileşikleri sıvı hâldedir. Magmanın, daha genel ifadeyle yerkürenin iç kısmının ısı enerjisine jeotermal enerji denir. Jeotermal enerji, dünyanın merkezinden yeryüzüne doğru yayılır.

13

14 Dalga Enerji Denizlerdeki gelgit enerjisinden yararlanmak iyi bir yöntemdir. Suyun kabarması ve inmesi şeklinde gelişen gelgit hareketi süresince suyun hareket enerjisinin yararlı amaçlar için kullanımı mümkündür

15

16 HidroElektrik Santralleri
Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Dünya genelinde elektrik ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılayan hidroelektrik enerji, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjisinin de elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle üretilir

17


"Temiz Enerji Kaynakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları