Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PESTİSİT KALINTISI ÜRETİCİ EĞİTİMİ. Tarımda Üretimi Artırmanın Yolları 1. Ekim alanlarını genişletmek 2. Uygun toprak işlemesi yapmak 3. Yeterli çiftlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PESTİSİT KALINTISI ÜRETİCİ EĞİTİMİ. Tarımda Üretimi Artırmanın Yolları 1. Ekim alanlarını genişletmek 2. Uygun toprak işlemesi yapmak 3. Yeterli çiftlik."— Sunum transkripti:

1 PESTİSİT KALINTISI ÜRETİCİ EĞİTİMİ

2 Tarımda Üretimi Artırmanın Yolları 1. Ekim alanlarını genişletmek 2. Uygun toprak işlemesi yapmak 3. Yeterli çiftlik ve kimyevi gübre kullanmak 4. Islah edilmiş bitki çeşitleri kullanmak 5. Sulama sistemlerini geliştirmek 6. Tarım organizasyonlarını düzeltmek 7. Uygun hasat ekipmanı kullanmak 8. Modern bitki koruma yöntemlerini uygulamak

3 Tarım ilacı diğer bir ifade ile pestisit deyince önce ne aklımıza geliyor onu tanımlayarak başlayalım. Bitki koruma etmenleri dediğimiz zararlı, yabancı ot ve hastalıkları öldüren kimyasal maddelerin genel adına pestisit yani zirai mücadele ilacı; güncel deyişle ise BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ diyoruz.

4 Bitki Koruma Etmenlerine karşı kullanılan mücadele yöntemleri 1) Kültürel Tedbirler 2) Mekanik Mücadele 3) Fiziksel Mücadele 4) Biyolojik Mücadele 5) Kimyasal Mücadele

5 Dünyada tarım ilacı üretimi 3 milyon ton civarındadır. Pestisitlerin satı ş tutarı ise 25-30 milyar dolar arasında de ğ i ş mektedir.

6 Bitkisel üretim yapan kişilerin sorumlulukları : (1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptırır. Bu konuda il ve ilçe müdürlükleri yardımcı olur. (2) Yapılan uygulamaların kayıtlarını tutar. (3) Sadece kendisine ait olan üretim alanında bitki koruma ürünü uygulaması yapar. (4) Gerektiğinde yaptıkları uygulamaların denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen denetleyici kişilere göstermek zorundadır. (5) Bitki koruma ürünlerinin bulundurulması, uygulama öncesi hazırlanması, uygulanması, yapılan uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanın temizlenmesi ve uygulama sonrası kalan karışımla ilgili insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde istenmeyen bulaşmaları önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.

7 KİMYASAL MÜCADELENİN ETKİLİ OLUP AMACINA ULAŞMASI İÇİN KİMYASAL MÜCADELE Türü, Fenolojisi, Yüksekliği, Ekim Sıklığı, Bitki Yüzeyi, Yaprak Durumu Tipi, Yapısı, Nemi, İçeriği, Sıcaklığı, Mikroorganizma Bulut, Güneş, Nem, Sıcaklık, Rüzgar, Yağmur, Çiğ, Kırağı Gücü, Hızı, Denge Durumu Vb. Pompa, Karıştırıcı, Basınç, Pompa Memesi, İş Genişliği Formülasyonu, Etkili Madde, Özellikleri, Karışabilirlik, Kuruma Durumu Hastalık Etmeni, Zararlı, Yabancı Ot Sabah, Gün Boyu, Akşam Üstü, Gece BİTKİTOPRAKORTAM KOŞULLARI TRAKTÖRBİTKİ KORUMA ALETİ PESTİSİTİLAÇLAMANIN AMACIİLAÇLAMA ZAMANI Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde sorun oluşturan Etmenlerin mücadelesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri kimyasal mücadeledir.

8 Kaçınılmaz olarak kullanacağımız bu kimyasalları seçerken ve kullanırken bazı hassasiyetlerimiz olmak zorundadır. Bunlar  Mutlak surette hastalık, zararlı ve yabancı ota karşı tavsiye edilen ilaçlar kullanılmalıdır. Yani teknik talimatlarda yer alan ilaçlar kullanılmalı.  İlaçların dozlarına kesinlikle riayet edilmelidir. Düşük doz etkisizlik, yüksek doz fitotoksite ve bazı çevre sorunları ortaya çıkarır.

9 İlaçlamalarda; -Uygun dozu düşürebilmek için mutlaka kalibrasyon ayarı iyi yapılmalı, -Özellikle yabancı ot ilaçlamalarında çıkış sonrası ilaçlamalarda dönüme atılacak su miktarı 40 litreyi geçmemelidir, -Herbisit uygulamalarında yelpaze hüzmeli meme kullanılmalı, -Hedef etmen ile meme yüksekliği ve açılar iyi ayarlanmalıdır. İlacı uygun düşürebilmek için en önemli faktörlerden birisi de basınçtır. Doğru ilaçlama Yanlış ilaçlama İçi Boş KoniTam Koni Yassı Yelpaze 65°80° 120°

10 Kaplama Oranı ve İlacın Etki Şekli 10

11  Öncelikle kimyasal mücadeleye gerek olup olmadığı araştırılmalı, diğer mücadele yöntemlerinden sonuç alınamaması halinde kimyasal mücadeleye geçilmelidir  Uygulama metodu yani kullanılacak zirai mücadele aleti, meme tipi, basıncı, su miktarı vs. iyi seçilmeli  Kullanılacak olan zararlı etmenin ilacın etkili olduğu biyolojik döneminde kullanılmasına özen gösterilmelidir

12  Üst üste aynı etkili maddeli ve aynı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılmasından kaçınılmalıdır.  İ lacın ekonomik olup olmadı ğ ını ara ş tırarak kullanmalıdır. Yani fiyat analizi yapmalıdır.  İ laçların faydalı organizmalara etkisi az olanları tercih edilmelidir.

13  Toprakta kalıntı problemi olma ihtimali olan (özellikle herbisitlerin) ilaçların kullanılmasından kaçınılmalıdır.  İlaçlar mutlak surette yetkili kişilerin tavsiyesine göre ilaç bayisinden alınmalıdır.  Alınan ilacın özellikle kullanma tarihi geçmiş olmamasına bakılmalı, bozuk ambalajlı ilaçlar kesinlikle alınmamalıdır.  İlaçların etiketleri kesinlikle okunmalıdır.

14 ETİKET BİLGİLERİ

15 AB’de Zehirlilik ve Tehlike ile İlgili Uyarı İşaretleri Çok Zehirli Zararlı (Xn)Kolay Alevlenir AşındırıcıPatlayıcıOksitleyici

16 A)Tanıtma Bilgileri ve Esasları a)İlacın ticari adı : “ İlacın ticari adının altında insektisit, Fungisit, Herbisit, vb. ibareler ile bunların yanına paratez içinde, “ Türkçe karşılıkları aşağıda gösterilen şekilde yazılır. İNSEKTİSİT (Böcek ilacı) FUNGİSİT (Mantar ilacı) HERBİSİT (Yabancıot ilacı) AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı) RODENTİSİT (Fare ilacı) MOLLUSSİSİT (Salyangoz ve sümüklüböcek ilacı) FUMİGANT (Gaz halinde etkili ilaç) NEMATOSİT (Nematod ilacı) 1)İlacın formülasyon şekli; 2) Etkili maddenin ilaçtaki yüzde miktarı ve ismi;

17 B)Kullanma Bilgileri ve Esasları 1)Tavsiye ve dozlar: İlacın Bakanlıkça tavsiye edildiği bitki, hastalık, zararlı, yabancı ot ve diğer etmenlerin Türkçe ve bilimsel isimleri ile ilacın dozları tatbik şekline uygun olmak kaydı ile preparat esası üzerinde etikete yazılır. Tavsiye ve dozlar, etkili maddesi, % oranı ve formülasyon şekli aynı olan emsal ilaçların etiketlerine deneme yapılmaksızın aynen yazılabilir.

18 2) Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari sürenin, gıda ve hayvan yemi olarak tüketilen ürünler ile endüstri ve süs bitkileri için konulması mecburidir. Bu süre, yurt içi veya yurt dışında yapılan araştırmalara dayanan bilgilere göre Bakanlıkça tespit edilir.

19 3) Kullanma şekil: İlacın kullanılmasıyla ilgili olarak; - İlacın uygulamaya hazırlanması, - Uygulamadan iyi sonuç alınması için gerekli önlemler, - İlacın uygulamasına olumsuz etki yapacak dış etkenler, - İlacın diğer ilaçlarla karışma durumu konularında ve - Bakanlıkça veya firmaca uygun görülecek diğer bilgiler verilir.

20 4) İlacın kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uyarılar: İlacın özelliklerine bağlı olarak; çevre sağlığı, depolama sırasında, ilaçlamadan önce veya sonra meydana gelebilecek tehlikeler bakımından aşağıda belirtilen uyarılardan birkaç veya tamamı ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer uyarılar etikete yazılır. -İlacı, ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. -Boş kapları imha ediniz. -Arılara zahirlidir. Kovanları ilaçlı sahadan …. gün uzak tutunuz. -Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. -Balıklar için zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. -.....gibi bitkilerde kullanılmaz. -Alev alabilir. -İlaç..... depolanabilir.

21 C) Koruma Bilgileri ve Esasları 1)Sıcak kanlıların korunması: -Önce etiketi okuyunuz. -Evde kullanmayınız. -Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. -İlaç buharını-zehirlerini teneffüs etmeyiniz. -Maske-koruyucu elbise-eldiven ve gözlük kullanınız. -İlaçlanmış sahaya...... gün insan ve hayvan sokmayınız. 2) Zehirlenme belirtileri Etikete, ilaca ait zehirlenme belirtileri ve gelişmesi yazılır.

22  Kanserojenite: Kansere neden olur Kansere neden olur  Mutajenite: Organizmanın genetik matreyalinde mutasyonlara neden olur Organizmanın genetik matreyalinde mutasyonlara neden olur  Teratojenite: Maruz kalma sonrasında döllerde doğum bozukluklarına neden olur. Maruz kalma sonrasında döllerde doğum bozukluklarına neden olur. Belirtiler : Kronik Toksisite

23 Pestisitlerin Diğer İlaçlardan Farklı Beşeri ilaçlar sadece tedavi amaçlıdır Yanlış kullanıldığında tek birey etkilenir Pestisitler ise zehirdir. Pestisitler yanlış kullanıldığında; sadece uygulayan kişiyi değil, hem kalıntıyla tüketiciyi hem de çevreyi olumsuz etkilemektedir.

24 3) İlk yardım tedbirleri Zehirlenme halinde yapılacak ilk yardım açıklanır. Bu kısmın ilk cümlesinin (zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini al, doktor çağır, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götür) uyarısı ile başlaması mecburudir. 4) Andidotu ve tedavi için lüzumlu bilgiler: İlacın antidotu ilk cümlede, büyük punto ve büyük harflerle (ANTİDOTU: ATROPİN PAM vb.) şeklinde yazılır. Tedavide faydalı olabilecek aşağıdaki hususlar da etikete yazılır. -Antidotların veriliş şekli -Uzun süreli tedavide faydalı görülen tavsiyeler -İlacın tesir tarzı.

25 Tarım ilaçlarının güvenli kullanımı ve bunlardan korunmayı aşağıdaki başlıklar altında işleyebiliriz, - Ölçme ve Sulandırma Esnasında, - Tarlada İlaç Kullanım Esnasında, - Güvenli Uygulama Yöntemleri, - Uygulayıcının Kişisel Korunmasında Dikkat Edilecek Hususlar,

26 A) Ölçme ve Sulandırma Esnasında: 1- Cildin kirlenmesini önlemek için koruyucu elbise giymeli, kirlenme olursa hemen bol suyla yıkanmalıdır. 2- Ölçme, sulandırma ve karı ş tırma i ş ini ev içinde yakınında veya hayvan barınaklarında yapılmamalıdır. 3- Çocuklar ve hayvanlar uzak tutulmalıdır.

27 Uygulayıcı Koruma Uyarı İşaretleri Eldiven GiyinizBurun/Ağız KoruyunuzKo.Ön.Giy. Çizme GiyinizMaske TakınızKo.Tu.Giy. Elde edilen değerler bazı modeller kullanılarak pestisitin uygulamaya hazırlanması veya aplikasyonu sırasındaki riskler açısından değerlendirilir. Koruyucu kıyafet, çizme, eldiven gibi hangi ekipmanların kullanılması gerektiği ilaç etiketinde açıkça belirtilir.

28 4- Su kaynaklarını ve hayvanların yararlandıkları su birikintileri kirletmemelidir. 5- Uygun araç gereç kullanılmalıdır. 6- Ölçme için sıvı ilaçlar için dereceli kap, toz ilaçlar için kepçe kullanılmalıdır.

29 7- Karıştırma için çıplak el ve kolunuzu kullanmayınız. Karıştırmayı ağzı açık bir teneke ya da kova içinde sopa veya çubukla yapınız. 8- Aktarma için bir huni kullanılmalıdır. 9- Temiz su kullanılmalıdır. 10- Boşaltmayı huni ile yapınız, hortum ile emerek yapmamalıdır.

30 11- Toz ilaçlardaki uçuşmadan etkilenmemek için rüzgarı arkanıza alınız. 12- İş bitince kullandığınız tüm malzemeleri yıkayınız. 13- İşi biten ilaç paketleri ağzı sıkıca kapatılarak depoya güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.

31 B) Tarlada İlaç Kullanım Esnasında: Tarlada ilaç kullanmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemler mahsulün türüne, ilaçlamanın amacına ve kullanılacak alete göre değişir. Çevrenin, insanların ve kullanıcıların korunmasını sağlayan temel ilkeler ise şunlardır: 1- Eğitilmiş kişiler ilaç kullanmalıdır. 2- Çocuklar ilaç kullanılan alana yaklaştırılmamalıdır. Çocuklar ilaç kullanmamalıdırlar. 3- Gerekli doz, uygulama yöntemi, koruyucu giysi zamanlama, yeniden ilaçlama gibi konular için etiketteki açıklamalar mutlaka okunmalıdır.

32 4- Hava koşulları özellikle rüzgarın yön ve şiddeti dikkat alınmalıdır. Şiddetli rüzgar ilaçları uçurarak etkisiz olmasına, ayrıca çevredeki insan, mahsul ve hayvanların zarar görmesine neden olabilir.

33 5- İlaçlamalar yağışsız havada yapılmalı, hem etkisi azaltılmaz, hem de yıkanma ile toprak ve yer altı suları kirletilmemiş olur. 6- İnsan ve hayvanlar yeni ilaçlanmış bölgelere sokulmamalıdır.

34 C) Güvenli Uygulama Yöntemleri: İlaçlama yapanlar diğer insanlar ve çevre için söz konusu olan tehlikeleri en aza indirmek için şu kurallara uymalıdırlar: 1- Çok rüzgarlı havalarda çalışmayınız. 2- Hafif rüzgarlı havalarda çalışırken rüzgarı arkanıza alınız. 3- İnsan ve hayvanları ilaçlanan bölgeye sokmayınız.

35 4- İlaç ve aletleri ortalıkta bırakmayınız. 5- Atıkları uygun şekilde yok etmek için biriktiriniz. 6- Uygulama aletinin her hangi bir yerindeki tıkanıklığı üfleyerek gidermeyiniz.

36 D) Uygulayıcının Kişisel Korunmasında Dikkat Edilecek Hususlar: 1- Yemek, içmek, sigara kullanmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayınız. 2- İş yaparken kesinlikle yemeyiniz, içmeyiniz. 3- Kirli el ve eldivenleri vücudunuzun diğer yerlerine, özellikle hassas yerlere dokundurmayınız.

37 4- Her gün iş elbiselerinizi yıkayınız. 5- İlacın etiketindeki güvenlik etiketini mutlaka alınız. 6- Tarım ilaçlarının göze bulaşması halinde gözlerinizi 10 dakika soğuk ve temiz suyla yıkayınız. 7- Kullanım esnasında mutlaka koruyucu elbise giyiniz.

38 5. SONUÇ Günümüzde hala kimyasal mücadele kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmektedir. Oldukça etkili alternatif mücadele yöntemleri olduğu halde hala kimyasal mücadele oranı yüksek olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle çevre sorunları daha uzun yıllar olacaktır. Çevre sorunlarını en aza indiren yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. En önemlisi de üreticiler bu konularda yeterli bilgiye sahip olmalı, uygulamada dikkatli olmalı ve duyarlı davranmalıdırlar.


"PESTİSİT KALINTISI ÜRETİCİ EĞİTİMİ. Tarımda Üretimi Artırmanın Yolları 1. Ekim alanlarını genişletmek 2. Uygun toprak işlemesi yapmak 3. Yeterli çiftlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları