Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bitki Koruma Etmenlerine Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bitki Koruma Etmenlerine Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 ZİRAİ MÜCADELEDE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SEÇİMİ VE UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2 Bitki Koruma Etmenlerine Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri
1) Kültürel Tedbirler 2) Mekanik Mücadele 3) Fiziksel Mücadele 4) Biyolojik Mücadele 5) Kimyasal Mücadele

3 KİMYASAL MÜCADELENİN ETKİLİ OLUP AMACINA ULAŞMASI İÇİN
Türü, Fenolojisi, Yüksekliği, Ekim Sıklığı, Bitki Yüzeyi, Yaprak Durumu Tipi, Yapısı, Nemi, İçeriği, Sıcaklığı, Mikroorganizma Bulut, Güneş, Nem, Sıcaklık, Rüzgar, Yağmur, Çiğ, Kırağı Gücü, Hızı, Denge Durumu Vb. Pompa, Karıştırıcı, Basınç, Pompa Memesi, İş Genişliği Formülasyonu, Etkili Madde, Özellikleri, Karışabilirlik, Kuruma Durumu Hastalık Etmeni, Zararlı, Yabancı Ot Sabah, Gün Boyu, Akşam Üstü, Gece BİTKİ TOPRAK ORTAM KOŞULLARI TRAKTÖR BİTKİ KORUMA ALETİ PESTİSİT İLAÇLAMANIN AMACI İLAÇLAMA ZAMANI TİSİT

4 Kimyasal Mücadelede Kullanacağımız Kimyasalları Seçerken ve Kullanırken Bazı Kurallara Uymak Zorundayız. Bunlar Mutlak surette hastalık, zararlı ve yabancı ota karşı tavsiye edilen ilaçlar kullanılmalıdır. Yani teknik talimatlarda yer alan ilaçlar kullanılmalı. İlaçların dozlarına kesinlikle riayet edilmelidir. Düşük doz etkisizlik, yüksek doz fitotoksite ve bazı çevre sorunları ortaya çıkarır.

5 İlaçlamalarda; -Uygun dozu düşürebilmek için mutlaka kalibrasyon ayarı iyi yapılmalı, -Özellikle yabancı ot ilaçlamalarında çıkış sonrası uygulamalarda dönüme atılacak su miktarı 40 litreyi geçmemelidir, -Herbisit uygulamalarında yelpaze hüzmeli meme kulla-nılmalı, -Hedef etmen ile meme yüksekliği ve açılar iyi ayar-lanmalıdır. -İlacı uygun düşürebilmek için en önemli faktörlerden birisi de basınçtır. İçi Boş Koni Tam Koni Yassı Yelpaze 65° 80° 120° Doğru ilaçlama Yanlış ilaçlama

6 Öncelikle kimyasal mücadeleye
gerek olup olmadığı araştırılmalı, diğer mücadele yöntemlerinden sonuç alınamaması halinde kimyasal mücadeleye geçilmelidir. Uygulama metodu yani kullanılacak zirai mücadele aleti, meme tipi, basıncı, su miktarı vs. iyi seçilmeli Kullanılacak olan zararlı etmenin ilacın etkili olduğu biyolojik döneminde kullanılmasına özen gösterilmelidir

7 İlaçların faydalı organizmalara etkisi az olanları tercih edilmelidir.
Üst üste aynı etkili maddeli ve aynı etki mekaniz-masına sahip ilaçların kullanılmasından. Kaçınıl-malıdır. İlacın ekonomik olup olmadığı araştırılarak kullanmalıdır. Yani fiyat analizi yapmalıdır. İlaçların faydalı organizmalara etkisi az olanları tercih edilmelidir. Ekonomik zarar eşiğine gelmeyen ilaçlamalardan kaçınılmalıdır.

8 Toprakta kalıntı problemi olma ihtimali olan (özellikle herbisitlerin ) ilaçların kullanılmasından kaçınılmalıdır. İlaçlar mutlak surette yetkili kişilerin tavsiyesine göre ilaç bayisinden alınmalıdır. Alınan ilacın özellikle son kullanma tarihi geçmiş olmamasına bakılmalı, bozuk ambalajlı ilaçlar kesinlikle alınmamalıdır. İlaçların etiketleri kesinlikle okunmalıdır.

9 ETİKET BİLGİLERİ

10 A)Tanıtma Bilgileri ve Esasları İlacın ticari adı :
“İlacın ticari adının altında insektisit, Fungisit, Herbisit, vb. ibareler ile bunların yanına paratez içinde, “ Türkçe karşılıkları aşağıda gösterilen şekilde yazılır. İNSEKTİSİT (Böcek ilacı) FUNGİSİT (Mantar ilacı) HERBİSİT (Yabancıot ilacı) AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı) RODENTİSİT (Fare ilacı) MOLLUSSİSİT (Salyangoz ve sümüklüböcek ilacı) FUMİGANT (Gaz halinde etkili ilaç) NEMATOSİT (Nematod ilacı) İlacın formülasyon şekli; Etkili maddenin ilaçtaki yüzde miktarı ve ismi;

11 Ruhsatname tarih ve numarası
İlacın net ve brüt ağırlıkları Azami perakende satış fiyatı İmal ve son kullanma tarihi Şarj numarası Firma adı ve adresi

12 B)Kullanma Bilgileri ve Esasları
1) Tavsiye ve dozlar: İlacın Bakanlıkça tavsiye edildiği bitki, hastalık, zararlı, yabancı ot ve diğer etmenlerin Türkçe ve bilimsel isimleri ile ilacın dozları tatbik şekline uygun olmak kaydı ile preparat esası üzerinde etikete yazılır. Tavsiye ve dozlar, etkili maddesi, % oranı ve formülasyon şekli aynı olan emsal ilaçların etiketlerine deneme yapılmaksızın aynen yazılabilir.

13 2) Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre:
Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari sürenin, gıda ve hayvan yemi olarak tüketilen ürünler ile endüstri ve süs bitkileri için konulması mecburidir. Bu süre, yurt içi veya yurt dışında yapılan araştırmalara dayanan bilgilere göre Bakanlıkça tespit edilir.

14 3) Kullanma şekli: İlacın kullanılmasıyla ilgili olarak;
- İlacın uygulamaya hazırlanması, - Uygulamadan iyi sonuç alınması için gerekli önlemler, - İlacın uygulamasına olumsuz etki yapacak dış etkenler, - İlacın diğer ilaçlarla karışma durumu konularında ve Bakanlıkça veya firmaca uygun görülecek diğer bilgiler verilir.

15 4) İlacın kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uyarılar:
İlacın özelliklerine bağlı olarak; çevre sağlığı, depolama sırasında, ilaçlamadan önce veya sonra meydana gelebilecek tehlikeler bakımından aşağıda belirtilen uyarılardan birkaç veya tamamı ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer uyarılar etikete yazılır. -İlacı, ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. -Boş kapları imha ediniz. -Arılara zehirlidir. Kovanları ilaçlı sahadan gün uzak tutunuz. -Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. -Balıklar için zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. -.....gibi bitkilerde kullanılmaz. -Alev alabilir. -İlaç depolanabilir.

16 C) Koruma Bilgileri ve Esasları
Sıcak kanlıların korunması: -Önce etiketi okuyunuz. -Evde kullanmayınız. -Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. -İlaç buharını-zehirlerini teneffüs etmeyiniz. -Maske-koruyucu elbise-eldiven ve gözlük kullanınız. -İlaçlanmış sahaya gün insan ve hayvan sokmayınız. 2) Zehirlenme belirtileri Etikete, ilaca ait zehirlenme belirtileri ve gelişmesi yazılır.

17 4) Andidotu ve tedavi için lüzumlu bilgiler:
3) İlk yardım tedbirleri -Zehirlenme halinde yapılacak ilk yardım açıklanır. Bu kısmın ilk cümlesinin (zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini al, doktor çağır, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götür) uyarısı ile başlaması mecburudir. 4) Andidotu ve tedavi için lüzumlu bilgiler: -İlacın antidotu ilk cümlede, büyük punto ve büyük harflerle (ANTİDOTU: ATROPİN PAM vb.) şeklinde yazılır. Tedavide faydalı olabilecek aşağıdaki hususlar da etikete yazılır. -Antidotların veriliş şekli -Uzun süreli tedavide faydalı görülen tavsiyeler -İlacın tesir tarzı.

18 C) Kısıtlama Bilgileri ve Esaslar
Madde 13- Bakanlıkça, ilacın toksikolojik özellikleri ve kalıntısıyla ilgili sorunlar veya direnç gibi nedenlerle, gerek bölgelerin ve gerekse ürünlerin bir veya bir kaçında kullanılması, aynı nedenlerle özel bir kullanılış şeklinin belirlenmesi, ya da satış zamanının kısıtlanması gibi durumlarda; bu belirleme ve kısıtlamalar Bakanlığın tespit edeceği şekilde etikete yazılır.

19 Tarım ilaçlarının güvenli kullanımı ve bunlardan korunmayı aşağıdaki
Tarım ilaçlarının güvenli kullanımı ve bunlardan korunmayı aşağıdaki başlıklar altında işleyebiliriz, - Ölçme ve Sulandırma Esnasında, - Tarlada İlaç Kullanım Esnasında, - Güvenli Uygulama Yöntemleri, - Uygulayıcının Kişisel Korunmasında Dikkat Edilecek Hususlar,

20 A) Ölçme ve Sulandırma Esnasında:
1- Cildin kirlenmesini önlemek için koruyucu elbise giymeli, kirlenme olursa hemen bol suyla yıkanmalıdır. 2- Ölçme, sulandırma ve karıştırma işini ev içinde yakınında veya hayvan barınaklarında yapılmamalıdır. 3- Çocuklar ve hayvanlar uzak tutulmalıdır.

21 4- Su kaynaklarını ve hayvanların yararlandıkları su birikintileri kirletmemelidir.
5- Uygun araç gereç kullanılmalıdır. 6- Ölçme için sıvı ilaçlarda dereceli kap, toz ilaçlarda ise kepçe kullanılmalıdır.

22 7- Karıştırma için çıplak el ve kolunuzu kullanma-
yınız. Karıştırmayı ağzı açık bir teneke ya da kova içinde sopa veya çubukla yapınız. 8- Aktarma için huni kullanılmalıdır. 9- Temiz su kullanılmalıdır. 10- Boşaltmayı hortum ile yapınız, emerek boşaltma yapılmamalıdır.

23 11- İlaçlardaki uçuşmadan etkilenmemek için rüzgarı arkanıza alınız.
12- İş bitince kullandığınız tüm malzemeleri yıkayınız. 13- İşi biten ilaç paketleri ağzı sıkıca kapatılarak depoya güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.

24 B) Tarlada İlaç Kullanımı Esnasında:
Tarlada ilaç kullanmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemler ürünün türüne, ilaçlamanın amacına ve kullanılacak alete göre değişir. Çevrenin, insanların ve kullanıcıların korunmasını sağlayan temel ilkeler ise şunlardır: 1- Eğitilmiş kişiler ilaç kullanmalıdır. 2- Çocuklar ilaç kullanılan alana yaklaştırılmamalıdır. Çocuklara ilaçlama yaptırılmamalıdır. 3- Gerekli doz, uygulama yöntemi, koruyucu giysi zamanlama, yeniden ilaçlama gibi konular için etiket teki açıklamalar mutlaka okunmalıdır.

25 4- Hava koşulları özellikle rüzgarın yön ve şiddeti dikkate alınmalıdır.
Şiddetli rüzgar ilaçları uçurarak etkisiz olmasına, ayrıca çevredeki insan, mahsul ve hayvanların zarar görmesine neden olabilir.

26 5- İlaçlamalar yağışsız havada yapılmalı, hem etkisi azaltılmaz, hem de yıkanma ile toprak ve yer altı suları kirletilmemiş olur. 6- İnsan ve hayvanlar yeni ilaçlanmış bölgelere sokulmamalıdır.

27 C) Güvenli Uygulama Yöntemleri:
İlaçlama yapanlar diğer insanlar ve çevre için söz konusu olan tehlikeleri en aza indirmek için şu kurallara uymalıdırlar: 1- Çok rüzgarlı havalarda çalışmayınız. 2- Hafif rüzgarlı havalarda çalışırken rüzgarı arkanıza alınız. 3- İnsan ve hayvanları ilaçlanan bölgeye sokmayınız.

28 4- İlaç ve aletleri ortalıkta bırakmayınız.
5- Atıkları uygun şekilde yok etmek için biriktiriniz. 6- Uygulama aletinin her hangi bir yerindeki tıkanıklığı üfleyerek gidermeyiniz.

29 D) Uygulayıcının Kişisel Korunmasında
Dikkat Edilecek Hususlar: 1- İlaçlama işlemleri bitmeden önce ara verip sigara içilmemeli, 2- İş yaparken kesinlikle yemeyiniz, içmeyiniz. 3- Kirli el ve eldivenleri vücudunuzun diğer yerlerine, özellikle hassas yerlere dokundur-mayınız.

30 4- Her gün iş elbiselerinizi yıkayınız.
5- İlacın etiketindeki güvenlik önlemlerini mutlaka alınız. 6- Tarım ilaçlarının göze bulaşması halinde gözlerinizi 10 dakika soğuk ve temiz suyla yıkayınız. 7- Kullanım esnasında mutlaka koruyucu elbise giyiniz.

31 Sonuç olarak DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU DOZDA ÖNERELİM.
DOĞRU İLACI, DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU DOZDA ÖNERELİM. SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDA GEÇMESİ GEREKEN BEKLEME SÜRESİNE ÖNEM VERELİM. TAVSİYE DIŞI İLAÇ KULLANDIRARAK; HALKIMIZI ZEHİRLEMEYELİM. ÇEVREMİZİ KİRLETMEYELİM. İHRACATIMIZI ENGELLEMEYELİM. BİNDİĞİMİZ DALI KESMEYELİM.


"Bitki Koruma Etmenlerine Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları