Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abant İzzet Baysal Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Kullanıcı Anketi Kasım 2014

2 Bu anket, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi tarafından, kütüphane kullanıcılarının istek ve gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir tarihleri arasında yapılan ankete 850 kişi katılmıştır.

3 Kullanıcı Profili Kişi Sayısı Yüzde Oranı Ön Lisans/Lisans Öğrencisi
603 71% Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisi 46 5% Akademik personel 156 18% İdari personel 24 3% Değişim programı öğrencisi 1 0,1% Diğer 23 Toplam: 850 kişi

4 Katılımcıların yaş ve cinsiyet oranları
Katılımcıların cinsiyeti Kişi Sayısı Yüzde Oranı Kadın 440 52% Erkek 404 48% Toplam: 844 Katılımcıların yaş aralığı Kişi Sayısı Yüzde Oranı 684 81% 79 10% 63 8% 17 2% 58 ve üzeri 3 0,4% Toplam: 847

5 Katılımcıların Bağlı Olduğu Birimler
Bağlı olunan fakülte, enstitü veya birimi Kişi Sayısı Yüzde Oranı Enstitüler 29 3% Fakülteler 732 87% Yüksekokullar 37 5% Meslek Yüksekokulları 19 İdari Personel 17 2% Misafir 3 0% Toplam: 837 Kişi

6 Kullanıcı Profili ENSTİTÜLER Kişi Sayısı Yüzde Oranı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 6 21% Sosyal Bilimler Enstitüsü 15 52% Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 6% Toplam: 29 Kişi  YÜKSEKOKULLAR Kişi Sayısı Yüzde Oranı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5 14% Bolu Sağlık Yüksekokulu 9 24% Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 11 30% Yabancı Diller Yüksekokulu 12 32% Toplam: 37 Kişi MESLEK YÜKSEKOKULLARI Kişi Sayısı Yüzde Oranı Bolu Meslek Yüksekokulu 17 90% Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu 2 10% Toplam: 19 Kişi

7 Fakültelere Göre Kullanıcı Dağılımı
Kişi Sayısı Yüzde Oranı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 198 27% Eğitim Fakültesi 176 24% Fen-Edebiyat Fakültesi 165 23% Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 112 15% Tıp Fakültesi 53 7% Diş Hekimliği Fakültesi 11 2% İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4 0,2% İletişim Fakültesi 1 0,1% Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 0% Toplam: 731 Kişi

8 Web Sayfası Kullanım Alışkanlığı
Web Sayfası Kullanım Sıklığı Kişi Sayısı Yüzde Oranı Her gün 58 7% Haftada bir veya birkaç kez 258 31% Ayda bir veya birkaç kez 270 33% Yılda bir veya birkaç kez 112 13% Hiç kullanmayanlar 137 17% Toplam: 835 yanıt

9 Kütüphane Kullanım Alışkanlığı
Kütüphaneyi ziyaret etme sıklığı Kişi Sayısı Yüzde Oranı Her gün 62 8% Haftada bir veya birkaç kez 366 44% Ayda bir veya birkaç kez 281 33% Yılda bir veya birkaç kez 102 12% Kütüphaneye henüz gitmedim 26 3% Toplam: 837 yanıt

10 Kütüphaneden Yararlanılan Hizmetler
Kütüphaneyi ziyaret etme nedenleri Kişi Sayısı Yüzde Oranı Araştırma / tarama yapmak 568 66% Ders çalışmak 463 54% Gazete / Dergi / Kitap okumak 269 32% Kitap ödünç almak 602 71% Bilgisayar / İnternet hizmeti almak 190 22% Fotokopi Çekmek 57 7% Buluşma alanı / sosyalleşmek 55 6% Kitap seslendirmesi yapmak 14 2% Diğer 11 1% Toplam: 850 Kişi

11 Mevcut Kütüphanenin Fiziksel Şartları
Mevcut kütüphanenin fiziksel şartlarını yeterli buluyor musunuz? Kişi Sayısı Yüzde Oranı Evet 75 9% Hayır 436 52% Kısmen 291 35% Fikrim yok 33 4% Toplam: 834 yanıt

12 Mevcut Kütüphane Binası
Mevcut kütüphane binasında yetersiz bulunan faktörler Kişi Sayısı Yüzde Oranı Bireysel çalışma alanlarının olmaması 476 57% Okuma salonunun yetersizliği 442 53% Multimedya odasının olmaması 254 30% Grup çalışmalarına uygun salonların olmaması 490 58% Aydınlatma 181 22% Havalandırma 348 41% Teknolojik donanımı 412 49% Görsel mimarisi 339 40% Kafeteryanın olmayışı 481 7/24 hizmete açık olmaması 558 66% Diğer 118 14% Toplam: 845 Kişi

13 Yeni Kütüphane Binası

14 Yeni Kütüphane Binası Çalışma Alanları
 Yeni yapılacak olan kütüphane binasındaki çalışma alanlarından beklentileriniz nedir? Kişi Sayısı Yüzde Oranı Geniş ve ferah olmalı 740 88% İyi aydınlatılmış olmalı 600 71% Havalandırma yeterli olmalı 603 72% Bireysel ve / veya grupla çalışılabilen alanlar olmalı 671 80% Multimedya birimi olmalı 392 47% Farklı disiplinlere uygun ortamlar tasarlanmalı (çizim masaları, prova odaları vb gibi) 433 52% Açık havada kitap okuma ve ders çalışma imkanı olmalı 539 64% Engelli kullanıcıların gereksinimlerini karşılamalı 545 65% Alerjik hassasiyeti olan kullanıcıların gereksinimleri göz önünde bulundurulmalı 313 37% Oryantasyon ve eğitimlere yönelik gereksinimleri karşılamalı 323 38% Diğer 73 9% Toplam: 840 Kişi

15 Kullanıcıların Yeni Kütüphane Binasından Beklentileri
 Yeni yapılacak olan kütüphane binasında hangi özelliklerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Kişi Sayısı Yüzde Oranı Ulaşımın kolay olması 528 63% Estetik ve modern bir tasarıma sahip olması 458 54% Ergonomisi 291 35% Okuma / Çalışma alanlarının rahatlığı 718 88% Farklı disiplinlerin gereksinimlerini karşılaması 408 49% Hızlı ve etkin teknolojik donanıma sahip olması 593 71% Sosyal faaliyetler ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi 434 52%

16 Kütüphane Kullanımını Artıracak Faktörler
 Yeni yapılacak olan kütüphanede, aşağıdaki etkenlerden hangisinin kütüphane kullanımını artıracağınızı düşünüyorsunuz? Kişi Sayısı Yüzde Oranı Binanın büyüklüğü 350 41% Ulaşımın kolaylığı 514 60% Yeterli sayıda bireysel çalışma alanları 635 75% Engelli kullanıcıların gereksinimlerini karşılaması 373 44% Alerjik hassasiyeti olan kullanıcıların gereksinimlerinin göz önünde bulundurulması 185 22% Bilgisayar / İnternet / Multimedya odası 536 63% Oryantasyon ve eğitim salonları 236 28% Grup çalışmasına uygun olması 549 65% Okuma / çalışma alanlarının rahatlığı 577 68% 7/24 hizmete açık olması 596 70% Sanat galerisi ve özel koleksiyonları barındırması 286 34% Kafeterya 523 62% Diğer 50 6%

17 Yeni Kütüphane Binası İle İlgili Kullanıcı Görüşleri
“Tek kişilik çalışma odaları olmasını isterim..” “Yeterli ferah bir çalışma salonlarının gerektiğini düşünüyorum.” “Kesinlikle bireysel ve grup çalışması yapılabilecek salonların olması.” “Yeniliklere açık, modern, estetik ve mimari bakımdan yeterli veya ileri düzeyde olmasını beklerim.” “Dışarıdan görünüşü itibaryle bolu ve kampüsün doğal güzelliğine uyan ve doğal dokuyu bozmayan; içeriden bakıldığında ise doğanın güzelliğini, ferahlığını, dinginliğini içeriye taşıyabilen; geniş camlara sahip üniversitemize bilime yakışır bir mimariyle bizi buluşturmanızı heyecanla bekliyoruz.Teşekkürler” “Teknolojik donanım açısından daha iyi düzenlemeler yapılmalı.” “Gerçekten okulun yeni teknolojik ve birçok özelliği barındıran binaya ihtiyacı var. İnsanlar sıkıldığı zaman kafalarını dağıtabilecekleri bölümler olmalı.” “Multimedyası kaliteli olsun.” “Umarım en yakın zamanda büyük, ferah, yeni bir mekana kavuşuruz.Üniversitenin nüfusu 30 bin civarında önümüzdeki yıldaki büyüme de hesaba katılarak en az kitap kapasiteli bir bina olması temennimdir.” “Ses izolasyonu olmalı.” “Havalandırmanın eksiksiz ve muazzam olması” “Aydınlatması kaliteli olsun” “Engelli bireyler için asansör yapılması gerekir.” OKUMA ve ÇALIŞMA SALONLARINA İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER TEKNOLOJİK DONANIM ve HİZMETLERE İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER GENİŞLİK / BÜYÜKLÜK ve ERGONOMİYE İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER HİZMET SAATLERİNE İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER “Sürekli olarak kütüphanede çalışan biri olarak üniversite kütüphanesinin hiç olmazsa sınav dönemlerinde 7/24 açık olmasını isterim.» “İkinci öğretim öğrencileri de unutulmayıp ona göre açık olmasını rica ediyorum” MİMARİDE ESTETİK ve GÖRSELLİĞE İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER BİNA DONANIMI/ İZOLASYON/ HAVALANDIRMA vs. İLİŞKİN

18 Yeni Kütüphane Binası İle İlgili Katılımcı Görüşleri
“Mümkün olduğu kadar tüm fakültelere yakın olmalı.” “Yeni kütüphane binasının tüm fakülteler açısından ulaşımı kolay olmalıdır. Örneğin tıp fakültesi civarına yapılırsa, benim gibi İİBF‘de bulunanların kütüphane ile ilişkisi kesilir.” “Öncelikle ulaşım gerçekten önemli bir nokta” «Kesinlikle bir kafeteryası olsun ya da yiyecek-içecek almak için otomatlar konulsun.” «Teras olsun insanlar arada sırada nefes alsın” «Kafeterya olmayışı büyük eksiklik. Açık alan,kafeterya gibi bölümler kütüphaneye ilgiyi artıracak ve daha verimli kütüphane ortamı sağlayacaktır.” “Kitap, dergi, ansiklopedi kısacası kaynak bakımından yetersiz bulduğumuz kütüphanemizin aksine geniş kaynak yelpazesine sahip bir kütüphane beklentisi içindeyiz. « “Kitap içeriğinin daha fazla çoğaltılması, güncel kitap ve dergilerin olması” “Her alanda kaynaklar arttırılmalıdır.” “Kütüphanenin sadece üniversiteye değil aynı zamanda Bolu'ya ve hatta tüm Türkiye'ye açık olması gerekir. Yani, öğrenci veya personel olmayan halkın da gelebilmesi ve kullanabilmesi sağlanmalı. Bu şekilde halk ile üniversite arasındaki diyaloğun da artacağını düşünüyorum.” “Yeni yapılacak kütüphane binası içinde izzet baysal müzesi ve yaşadıkları eserleri için yer ayrılması, müzenin kütüphane içinde olması kütüphane kullanıcıları tarafından İzzet Baysal'ı daha büyük kitlelere anlatmada faydalı olacağı, tanıtacağı daha çok kişi tarafından ziyaret edileceği düşüncesindeyim.” “İnsanların kütüphaneyi aktif olarak kullanması için çalışmalar yapılmalı. Mesela önemli yazarların kitaplarının kütüphanede bulunduğunu belirten afişler hazırlanabilir. Dergi gazete, (günlük, haftalık,aylık) sayısı arttırılmalı. Teknolojik malzemeler (bilgisayar, internet) sayısı arttırılmalı, bir bilgisayar başında sıra oluşmamalıdır. İnternet hızlı olmalıdır. Bilgisayardaki kitap ismi, yazar ismi arama kısmı kolaylaştırılmalı ve anlaşılabilir olmalıdır.” KÜTÜPHANE SÜREÇLERİNE İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER BİNA KONUMUNA İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER KAFETERYA/ AÇIK ALAN/ SOSYAL FAALİYET ALANLARINA İLİŞKİN DİĞER GÖRÜŞ ve TALEPLER DERME / KOLEKSİYONA İLİŞKİN TALEP ve GÖRÜŞLER DİĞER GÖRÜŞ ve TALEPLER

19 Yeni Kütüphane Binası Anketi Genel Değerlendirme
SORULAR EN FAZLA TERCİH EDİLEN YANIT KİŞİ SAYISI YÜZDE ORANI Size uygun olanı seçiniz AİBÜ Öğrencisi (Ön Lisans / Lisans) 603 71% Lütfen cinsiyetinizi belirtiniz. Kadın 440 52% Lütfen yaş aralığınızı belirtiniz. 684 81% Lütfen bağlı olduğunuz fakülte, enstitü veya birimi belirtiniz. Fakülteler 732 87% Kütüphanenin web sitesini hangi sıklıkta kullanıyorsunuz ? Ayda bir veya birkaç kez 270 33% Kütüphaneyi hangi sıklıkta ziyaret ediyorsunuz? Haftada bir veya birkaç kez 366 44% Kütüphaneyi ziyaret etme neden/nedenlerinizi belirtiniz Kitap ödünç almak 602 Mevcut kütüphanenin fiziksel şartlarını yeterli buluyor musunuz? Hayır 436 Mevcut kütüphane binasında yetersiz bulduğunuz faktörler nelerdir? 7/24 hizmete açık olmaması 558 66% Yeni yapılacak olan kütüphane binasındaki çalışma alanlarından beklentileriniz nedir? Geniş ve ferah olmalı. 740 88% Yeni yapılacak olan kütüphane binasında hangi özelliklerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Okuma / Çalışma alanlarının rahatlığı 718 Yeni yapılacak olan kütüphanede, aşağıdaki etkenlerden hangisinin kütüphane kullanımını artıracağınızı düşünüyorsunuz? Yeterli sayıda bireysel çalışma alanları 635 75%

20 Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz…
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi 0(374) / 1888


"Abant İzzet Baysal Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları