Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KONUMSAL YAPININ KOMBİNE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ İLE KONTROLÜ:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KONUMSAL YAPININ KOMBİNE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ İLE KONTROLÜ:"— Sunum transkripti:

1 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KONUMSAL YAPININ KOMBİNE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ İLE KONTROLÜ: KONUMSAL PLANLAMA Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan KADIOĞULLARI

2 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Konumsal Planlama  Konumsal planlama, birden fazla ve birbirleriyle çelişen amaçlar ile birlikte orman ekosisteminin konumsal yapısının tanımlayan ve kontrol eden bir modelleme yaklaşımıdır.  Ormanın konumsal yapısı, tanımlanan orman parçalarının (patch) orman ekosistemindeki alan, şekil ve coğrafi dağılım desenini ifade eder ve konumsal parametre ve parçalılık indeksleri ile karakterize edilir.  Konumsal parametreler ve parçalılık indeksleri genellikle, gençleştirme alanlarının ve diğer orman alanlarının alan, şekil, coğrafi dağılımı, maksimum ve minimum üretim alanı kısıtları, komşuluk ilişkileri, açma alanı kısıtları, bağlantı, yakınlık gibi ölçütleri içermektedir. simülasyon, Tavlama Benzetimi (TB),  Farklı karar verme teknikleri kullanılmaktadır; simülasyon, karışık tamsayılı programlama ve kombine optimizasyon ( Tavlama Benzetimi (TB), Tabu Arama (TA), genetik algoritma (GA) ve hücresel otomasyon (HO)).

3 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Meşcere Parametrelerinin Hesaplanmasında; Burada, Agy ve Ogy aktüel ve optimal göğüs yüzeylerini, Ap ve Op aktüel ve optimal yıllık hacim artımlarını, AS aktüel serveti, AH ayrılan hacim miktarını, Aob ve Oob aktüel ve optimal orta boyları, Ad ve Od aktüel ve optimal orta çapları, t meşcere yaşını, n ise periyot genişliğini, k ise optimal ile aktüel göğüs yüzeyi oranını ifade etmektedir. Büyüme Modeli (GYOBEM)

4 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Komşuluk Parametreleri Kesim Bloğu (Yakınlık Mesafesi)  Minimum Kesim bloğu büyüklüğü  Hedeflenen Kesim bloğu büyüklüğü Açma Alanı (Komşuluk Mesafesi)  Erteleme Süresi  Maksimum Açma Alanı büyüklüğü 1 2 1

5 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Parça (Patch); aynı özellikteki alan (meşcere, parsel) Arazi (Landscape); Tüm alan (meşcereler) Konumsal Analiz Sınıf (Class); Benzer alanlar (Kayın meşcereleri)

6 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Parçalılık (Fragmentation) İndeksleri CA : Sınıf Alanı (ha) PCLAND : Sınıf alan yüzdesi (%) LPI : En Büyük Parça İndeksi (%) NP : Parça Sayısı (#) MPS : Ortalama Parça Büyüklüğü (ha) LSI : Arazi Benzerlik İndeksi, PD : Parça Yoğunluğu (100 ha’da) PSSD : Parça büyüklüğü standart sapması PSCV : Parça büyüklüğü varyasyon katsayısı

7 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Kavramsal Çerçeve

8 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Planlama Teknikleri Simülasyon Tabanlı Konumsal Planlama Rastgele Başlangıç Çözüm Seti Kombine Optimizasyon Tekniği ile Konumsal Planlama Optimizasyon Sonucu Başlangıç Çözüm Seti Performans Göstergelerini Üret (Harita, Tablo, Grafik)

9 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Simülasyon Tabanlı Konumsal Planlama Modeli

10 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Simülasyon Tabanlı Konumsal Planlama Modeli

11 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Hipotetik Alan Model Çözüm Sonuçları S1 S2

12 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Hipotetik Alan Model Çözüm Sonuçları S3 S5

13 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Kombine Optimizasyon Tabanlı Konumsal Planlama Modeli (Tavlama Benzetimi)

14 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Neden Kombine Optimizasyon ?  Konumsal parametrelerin veya parçalılık indekslerinin tanımlanmasında kullanılan karar değişkenleri arasında doğrusal ilişki olmayabilir,  Optimizasyon teknikleri kesirli sonuçlar vermektedir.  Konumsal özelliklerin eklenmesi ile karar değişkenleri ve kısıtların sayısı exponansiyel olarak artacağından modelin kurulumu ve çözümü zorlaşacaktır.  Konumsal orman amenajman problemlerinin matematiksel programlama teknikleri kullanılarak çözülmesi esnasında, ormanın konumsal konfigürasyonunu ve kompozisyonu model içerisinde formüle edilmesi neredeyse mümkün değildir.  Karışık Tamsayı Programlama tekniği, kesim blokları büyüklükleri ve komşu meşcerelerin kesime tabi olmasını geciktirebilmektedir.  Simülasyon tekniği ile en iyi sonuç garantilememekte ve sert kısıtlar içermesi nedeniyle doğaya uygun bir planlama yapılamamaktadır.

15 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Kombine Optimizasyon Tabanlı Konumsal Planlama Modeli

16 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Ceza Fonksiyonları 1.Odun Üretimi Fonksiyonu 2.Periyodik Kısıtlar 3.Kesim Bloğu 4.Açma Alanı 5.Parçalılık İndeksleri

17 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Ceza Fonksiyonları -2

18 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Hipotetik Alan Model Çözüm Sonuçları T1

19 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon Hipotetik Alan Model Çözüm Sonuçları T1 H2

20 Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon TEŞEKKÜRLER


"Ali İhsan KADIOĞULLARI, K.T.Ü. 2012 Trabzon ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KONUMSAL YAPININ KOMBİNE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ İLE KONTROLÜ:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları