Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK İHALE USULÜ İhale Ön Oluru Komisyon Teşekkülü İdari Şartname Sözleşme Taslağı Standart Formları Hazırlama Komisyonu Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK İHALE USULÜ İhale Ön Oluru Komisyon Teşekkülü İdari Şartname Sözleşme Taslağı Standart Formları Hazırlama Komisyonu Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu."— Sunum transkripti:

1 AÇIK İHALE USULÜ İhale Ön Oluru Komisyon Teşekkülü İdari Şartname Sözleşme Taslağı Standart Formları Hazırlama Komisyonu Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu Teknik Şartname Komisyonu

2 İhale Onay Belgesi ve Ekleri İhale İlanı İhale Dokümanı İnceleme İhale Komisyonu En az 5 kişi İhale Doküman Satış Bir. İsteklinin Teklif Zarfını Teslim Alma ve yaklaşık Maliyet okuma İhale Günü ve Komisyon Toplantısı Komisyon Belge Tespiti var - yok Oturum Kapanış Eksik Belge Tespiti İnceleme Mali Teklif Değerlendirme ve teklif okuma İhale Kararı Hazırlanır ve KİK’ten Teyit alma İhale Kararı Teyitle Birlikte İta Amirine

3 Kesinleşen İhale Kararı 3 gün içinde İhaleye Katılan İsteklilere Tebliği Tebliğ tarihinden Sonra 5 gün itiraz beklenir İtiraz Olmaması Halinde sözleşme daveti Karar Pulu, KİK Payı, damga vergisi, kesin teminat alınır Kik’ten teyit alınır Karşılıklı Sözleşme İmzalanır YÜRÜRLÜK TEBLİGATI YAPILIR

4 İhale Ön Oluru Komisyon Teşekkülü İhale Komisyonu. Teşkili. Yerli İstekli Lehine Avantaj Noter Tasdik ve Tescili Ödeme Para Birimi İhale Usulü Fiyat Farkı verilip verilmeyeceği Avans verilip verilmeyeceği Ceza Miktarı Kısmi Teslimat

5 İdari Şartname İdari Şartname Sözleşme Taslağı Sözleşme Taslağı Standart Formları Standart Formları Hazırlama Komisyonu Hazırlama Komisyonu Özel Hükümler Ön Olurdaki Kriterler İdarece Hazırlanacak

6 Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu Yaklaşık Maliyet Dayanakları Gizlilik Esas Alınacak İdarece Hazırlanacak Belirlenen İhale Usulüne Göre

7 Teknik Şartname Komisyonu Danışmanlık Hizmeti Alınabilir. İdarece Hazırlanacak

8 İhale Onay Belgesi İhale Doküman Bedeli İhale Usulünün ne olduğu Fiyat Farkı verilip verilmeyeceği Bütçe Tertibi Avans verilip verilmiyeceği

9 İhale Komisyonu İşin Ehli Personelden Seçilmeli Diğer Kurumlardan Alınabilir İdarece Teşekkül Ettirilebilir.

10 Komisyon Tarafından İhale Dokümanı İnceleme Zeyilname ve Açıklama Tutanak Bilgi tamamlatma Belge Eksiklik Tespiti İlan veya davetten 3 Gün Önce

11 İhale İlanı 7 Gün Önce 14 Gün Önce 21 Gün Önce 40 Gün Önce

12 İhale Doküman Satış Bir. Cetvel Tanzimi Makbuz Tanzimi Bedel Tahsili

13 İsteklinin Teklif Zarfını Teslim Alma Bir. İhale Dokümanı Zarfı veya Paketi Alındı Numarası İhale Dokümanın Posta Yoluyla Gönderilmesi İhale Dokümanın İdareye Teslim

14 İhale Günü ve KomisyonToplantısı Alındı Sıra Numarasına Göre Belge Tespiti İhale Açılışı ve Dış Zarf Kontrolü Teslim Alınan Zarfların Tut. Teslimi

15 Komisyon Belge Tespiti var - yok Mali Teklif Okunması İstenen Belge Tespiti Cetvel Tanzimi

16 Oturum Kapanışı Ve Salonun Boşaltılması

17 Mali Teklif veya Tekliflerin Değerlendirilmesi Mali Teklifin Standart Forma Uygunluğu Mali Tekliflerde Rakam ve Yazı farklılıkları Mali Teklifte Aritmetiksel Hata kontrolü Mali Teklife göre Geçici Teminat Tutar tespiti ve Mektup ise Kontrolü

18 İhale Kararı Hazırlama ve K.İ.K.’ten Teyit Alma K.İ.K. Teyidi Muhalefet şerhi ve gerekçesi İhale Komisyon Kararı Hazırlama Ekonomik Açıdan En Avantajlı 1. ve 2. İstekliyi Belirleme

19 İhale Kararını Teyitle Birlikte İta Amirinin Onayına Sunma İhale Komisyon Kararının İta Amiri Tarafından İptal veya Onayı İhale Komisyonu tarafından alınan İhale Kararının İta Amirine Onayı

20 Kesinleşen İhale Kararı 3 Gün İçinde İhaleye Katılan(Teklif veren) İsteklilere Tebliği Tebligat Elden Veya Posta yolu ile yapılır. İhaleye Teklif Veren Tüm İsteklilere Tebliği

21 Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Tarihinden Sonra 5 Gün İtiraz Beklenir

22 İtiraz Olmaması Halinde Sözleşme Daveti İtiraz Olmaması Halinde Standart Formla Sözleşmeye Davet İtiraz Olması Halinde Yönetmeliğe göre Açıklama

23 Karar Pulu, K.İ.K. Payı, Damga Vergisi ve Kesin Teminat Alınır % 6 Oranında Teminat Alınması %00,5 K.İ.K.Payının Yatırılması %04,95 Karar Pul Bedeli Tahsili

24 İdare ile Yüklenici Arasında Karşılıklı Sözleşme İmzalanır Sözleşme İçin Vekaletname ve İmza Sirküleri Aranır.Vekaletname Vergilerin Tahsil Edildiğini gösterir Noter Belgesi Aranır. Noter Tescili Öngörülmemişse % 0.8.25Damga Vergisi Tahsil Edilir. İmzalanan Sözleşmenin Noter Tescil Öngörülmüşse Notere

25 YÜRÜRLÜK TEBLİGATI YAPILIR İhale Sonucunun K.İ.K.’e Bildirimi Yükleniciye Yürürlülük Tebligatı


"AÇIK İHALE USULÜ İhale Ön Oluru Komisyon Teşekkülü İdari Şartname Sözleşme Taslağı Standart Formları Hazırlama Komisyonu Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları