Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOT BİLGİLER DERS ---1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOT BİLGİLER DERS ---1."— Sunum transkripti:

1 SPOT BİLGİLER DERS ---1

2 Destek elemanı, çalışan temsilcisi,tehlike, risk ,risk değerlendirme, risk yönetimi ,kabul edilebilir risk, ramak kala olay,olay kaza terimlerini tanımlayınız? Destek elemanı tanımının içinde ;asıl işinin yanında ,koruma önleme vazifelerini üstlenen ifadelerini görmeliyiz.. Çalışan temsilcisi tanımında isg konularında çalışanı temsil etme ifadesi aranır. Tehlike tanımında fiil yoktur.zarar verme potansiyeli ifadesi aranır… Risk tanımında olasılık ihtimal şiddet derece aranır. Risk değerlendirme ; tehlikeleri ve vereceği zararları ve derecelerini öngörme kontrol önlemlerine karar verme işlemine denir

3 Risk yönetimi ; öngörülen koruma yöntemlerini uygulayarak kabul edilebilir seviyeye kadar tekrarlanmasına risk yönetimi denir.. Tehlike analizi,tehlike değerlendirme gibi terimler kullanılmamaktadır. Örneğin isg yönetim sistemlerinden olan ohsas sisteminin ilk aşamalarından olan planlama aşamasında risk değerlendirme vardırki ondan sonra önleme yer alır. PUKO = PLANLA, (BURDA RİSK DEĞERLENDİRMENİ YAP… SONRA) UYGULA, KONTROL ET ÖNLEM AL ,GÖZDEN GEÇİR …. SONRA KABUL EDİLEBİLİR SEVİYEYE İNENE KADAR DEVAM ET…

4 Kabul edilebilir tehlike diye bir tanım yok.
Kabul edilebilir risk; tahammül edilebilecek seviyedeki risk Ramak kala ; zarar verme potansiyeli olduğu halde vermeyen Olay (vaka) ; ramak kala ,kaza, yada sadece fiil olduğu herşeye olay denir.. Bir tanım olay olması için hem kazayı hem ramak kalayı kapsar… İş kazaları ; il müdürlüklerine 3 iş günü içinde kolluk kuvvetlerine hemen bildirilmesi lazım.. Sağlık sunucularına intikal eden iş kazaları , sgk ya nekadar sürede bildirilmelidir? 10 gün içinde

5 Ara dinlenmeleri çalışma saatinden ;
SAYILMAZ Çalışanlara verilen eğitimler çalışma sürelerinden sayılır, sayılmaz? SAYILIR Sürekli iş ve sürekli olmayan iş ne demek? Nitelikleri bakımından 30  iş günü süren işlere süreksiz iş, bu süreden daha fazla süren işlerde sürekli iş denir. Çalışma sürelerine göre yıllık izin sürelerini yazınız… 1- 5 yıl (dahil) = 14 gün yıl = 20 gün yıl ve daha fazla = 26 gün olmalıdır…

6 Evlenecek kişiye kaç gün evlilik izni verilir?
15 yaşından (15 dahil) 18 yaşına kadar (18 hariç) olan çalışanlara genç çalışan denir. 15 yaşın altındaki işci çalışamaz (doğru-yanlış) YANLIŞ ÇÜNKÜ OKULA GİTMİYORSA İLKÖĞRETİM ÇAĞINI GEÇMİŞSE GÜNDE MAKSİMUM 7 SAAT HAFTALIK 35 SAATİ GEÇEMEZ OKULA GİDİYORSA OKUL SAATLERİ HARİCİ GÜNDE 2 SAAT HAFTADA 10 SAAT ÇALIŞABİLİR. Okula gitmeyen genç işcilerin çalışma süreleri nasıldır? Günde maksimum 8 saatten haftada 40 saati geçemez.

7 Toptan işten çıkarılma ne zaman sayılır?
arasında çalışanı bulunan işyerinde 10 işci 101 – 300 işci arasında çalışanda %10 işci 301 işciden sonra 30 işcinin işten çıkarılmasına toptan işten çıkarılma denir. Ulusal iş sağlığı konseyi olağan olarak hangi sürelerde toplanır? Başkanı ve sekretaryasını kim yürütür? Konsey olağan şekilde yılda 2 defa toplanır. Başkanlığını çsgb müsteşarlığı yapar ve sekretaryasını isggm tarafından yürütülür.. Kanun , kanun hükmünde kararname ,tüzük yönetmelik ve tebliğ kim çıkarır? Kim onaylar? Kanun; meclis tarafından çıkarılır cumhur başkanı onaylar, kanun hükmünde kararname bakanlar kurulu tarafından çıkarılır ;cumhurbaşkanı tarafından imzalanır,

8 Yönetmelik ; onaylamaya gerek kalmaz
Yönetmelik ; onaylamaya gerek kalmaz. Bakanlıklar kendi iç işlerini uygulatmak için çıkarırlar.. Tebliğler; bakanlıkların alt birimi olan genel müdürlükler tarafından tebliğ amacıyla çıkarılır. Örneğin isggm, sgk vb. İLO sözleşmelerinden bazılarını yazalım; 26 numaralı sözleşme ; asgari ücret belirleme sözleşmesi 14 numaralı sözleşme ; Haftalık dinlenme sözleşmesi 42 numaralı sözleşme; Meslek hastalıkları sözleşmesi 187 numaralı sözleşme; İsg çerçevesini geliştirme sözleşmesi

9 119 numaralı sözleşme nedir?
Makine korunma tertibatı sözleşmesi 134 numaralı sözleşme ; İş kazalarının önlenmesi sözleşmesi 81 numaralı sözleşme ; İş denetimisözleşmesi 59 numaralı sözleşme Çalışma yaşı sözleşmesi İLO sözleşmesini imzalayan ülkeler kaç yıl boyunca fesh edemezler? 10 yıl İLO kaç yılında kuruldu ? Türkiye kaç yılında üye olmuştur? 1919 da kuruldu.. Türkiye de üye oldu..

10 İSG kurullarının sekretaryasını kim yürütür
İSG kurullarının sekretaryasını kim yürütür? Ve ne kadar sürelerde toplanırlar? Eğer tam zamanlı bir isg uzmanı istihdam ediliyorsa isg uzmanı sekretaryasını yapar ; değilse insan kaynakları , vb. idari işlerden sorumlu bir görevli yapar. Kurul çok tehlike tehlike az tehlike sıralamasına göre sırasıyla ; ayda bir toplanır İsg çalışan eğitimleri hangi sürelerde bir yapılır ve kaç saat olur? Çok tehlikeli tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla ; ay ve sırasıyla 16/12/8 saat olur. Risk değerlendirme standart süreleri nasıldır? Çok tehlikeli tehlikeli az tehlikeli sınıf sıralarına göre ; yılda bir yapılmalıdır..

11 Alevlenir madde , çok kolay alevlenir madde,toksik madde çok toksik madde, nelerdir?
Alevlenir madde ; 21 derece-55 derece parlama noktası Çok kolay alevlenir madde; o derece küçük parlama 35 derece küçük kaynama noktası olan Kolay alevlenir madde ; parlama noktası 21 derecenin altındaki madde Toksik madde ; az bir miktarda maruziyetle geri dönüşümsüz çok ciddi kronik hastalıklara neden olan madde Çok toksik madde; çok az bir miktarda maruziyetle ciddi kronik geri dönüşümsüz ölümle sonuçlanan hastalıklara sebeb olan maddelere denir? NOT: az toksik diye bi madde yoktur…

12 İnsan vucudunun ölçüleriyle ilgilenen maddenin adı nedir?
Antrometre Hava akım hızını ölçen alet? Anomemetre Hava nemini ölçen alet? Higrometre Gürültü düzeyini şiddet ve frekansa göre ölçen alet Şiddete göre ölçen desibelmetre frekansa göre ; dozimetre Tehlikeli gerilim AC ve DC akımda kaçtır? AC= 50 volt ve sonrası DC=120 volt ve sonrası

13 Elektrik işlerinde (aletlerinde) güvenli bakım ve onarım için nelere dikkat etmelidir?
Islak ve nemli elle dokunmamalı Plastik eldiven kullanmalı.. Fişi çekmelidir. Eğer bina içi tesisatlarda bakım yapılacaksa hem bina dışı şalter kapatılmalı hemde sigorta kesilmeli hemde kontrol kalemi ile gerilim olup olmadığı kontrol edilmelidir Hissedilen tehlikeli akım değeri kaçtır? 30 mA Yüksek ve Çok tehlikeli gerilim değeri? Enaz 1000 volt ve üzeri

14 Yapı işlerinde çalışma il müdürlüğüne bildirim yapılması gereken şartlar;
20 işci ve fazla işci çalışıyorsa, 30 günden fazla iş sürecekse, işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla ise Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik koordinatörlüğü kurulması, proje sorumlusu atanması ve uygulama koordinatörlüğü atanması nasıl olur? Bildirim şartını sağlayan her yapı işinde planlama aşamasında sağlık ve güvenlik koordinatörü atanma mecburiyeti vardır. Yapı işi bitene kadar meydana gelebilecek güvenlik durumlarını planlarlar.. Bu güvenlik planını uygulama koordinatörü ; yürütülmesini sağlar…

15 Risklerden korunma hiyerarşisi nasıldır?
1-tehlikeyi kaynağında yoket.. 2- ikame et 4-İzalosyon 5- mühendislik çalışmaları 6-toplu koruma 7-kkd Kantitatif ve kalitatif metot risk yönetimi nedir? Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ; sayısal (nicel) risk yöntemleridir. Kalitatif risk değerlendirme yöntemleri ise niteliğe (nitel) özelliğe göre yapılan metotlardır.

16 Karma metot ise her ikisinin beraber değerlendirildiği risk değerlendirme metotlarıdır.
MATRİS RİSK DEĞERLENDİRME METODU HAKKINDA? Nicel (kalitatif) bir metot olup en sık kullanılanıdır. Risk= olasılık x şiddet bağıntısıyla derecelendirilir. 15 ile 25 arasında çok riskli olup hemen önlem alınmalıdır. Fine kinney metodu hakkında yazınız.. Risk=olasılıkx şiddetx frekans formuluyla risk hesaplanır.. Sayısal bir metot olup ün üzerindeki değer çok riskli olup hemen müdahale edilmelidir.

17 Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA ANALİZİ)
OLASILIK VE ŞİDDETİN YANINDA TESBİT EDİLEBİLİRLİKTE OLAN FMEA METODU NİCEL SAYISAL OLUP OTOMATİV SANAYİNDE SIKÇA KULLANILIR.. HATA AĞACI ANALİZİ NEDİR (FTA) ANALİZİ KARMA YÖNTEMLERLE YAPILIR.OLDUKÇA ZOR VE KAPSAMLI BİR ANALİZ ÇEŞİDİDİR. HAZOP NERDE SIK KULLANILIR VE NASIL BİR RİSK YÖNTEMİDİR? NİTEL (KALİTATİF) BİR RİSK DEĞERLENDİRME METODUDUR. EN SIK KİMYA SANAYİSİ TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR..

18 Yükümlülük süresi nedir?
Maruziyete sebeb olan işten ayrıldığı ile hastalığın ortaya çıktığı an arasındaki en uzun zaman Doğum yapanlar ne kadar süreyle gece postalarında çalışamazlar? 1 yıl İsg uzmanı ve işyeri hekimi yıllık değerlendirme raporlarında neler yazmalılar? Risk değerlendirme raporları Fizyolojik testleri yapan kişinin adı ve ünvanı Eğitim çalışmalrıyla ilgili dökümantasyon İş kazası, meslek hastalıkları raporları

19 SES SEVİYESİ ÖLÇME DE İNSAN KULAĞI SEVİYESİNE GÖRE HANGİ SKALA KULLANILIR.
A SKALASI DB(A) Gürültüden kaynaklanan meslek hastalıklarında şart nelerdir ve yükümlük süresi nedir? 30 gün boyunca 85 db gürültüye maruz kalmak. Yükümlülük süresi 6 aydır. İnsan kulağının duyma eşiği ve ağrı eşiği kaçtır? İnsan kulağı 2o hz ile 20 khz arasındaki sesleri duyabilir(frekans olarak) Ses şiddeti olarak duyma eşiği 0 db- 140 db arasıdır fazlası ağrı yapar. Pascal cinsindende ; 20 mikro pa-200 pascal arasıdır..

20 Hidrojen sülfür özellikleri nelerdir?
Aşırı derece zehirli boğucu yanıcı renksiz kokusuz havadan daha ağır bir gazdır.. 10 ppm ve % den fazlası yasaktır.. Yer altı maden işlerinde kuyu/lağımlar ana nefeslik yollarında hava akım hızı maksimum ne olmalıdır? 0,8 m/sn olmalıdır. 4 nitrodifenil ve tuzlarının kimyasal madde içinde konsantrasyonunun yasak sınırı yüzde kaçtır? %0.1 90 db ve 140 db gürültüde iki makina beraber çalıştığında kaç db hissedilir? 140 db

21 İkiside 80 db iki makine çalıştığında kaç hissedilir?
Biri 73 db öbürü 79 db iki makine beraber çalıştığında kaç db hissedilir? 80 db Hafif gürültü gerektiren işlerde gürültü maruziyet sınır değeri kaçtır? 80 db Ağır ve fazla gürültülü çalışılması gereken yerlerde gürültü maruziyet sınır değeri? 95 db

22 Cas nedir? Kimyasal bileşikler ve maddelerde kayıt numarası Stel nedir? 15 dakikalık süre için öngörülen maksimum konsantrasyon Twa nedir? 8 saatlik çalışma diliminde ortalama konsantrasyon Mak nedir? Günde 8 saat haftada 40 saatlik sürede müsaade edilen azami konsantrasyon.. Lel nedir? Alt patlama sınırı Uel nedir? Üst patlama sınırı Leq nedir? Eşdeğer gürültü (ses )değeri

23 İskelelerin kontrolleri ne zamanda bir yapılmalıdır?
6 ayda 1 yapılmalıdır. Ld (50) nedemektir Öldürücü doz Lc (50) ne demektir Öldürücü konsantrasyon Kurşun için biyolojik bağlayıcı sınır değer kaçtır? 70 pg pb/ 100 ml kan Kurşun için patalojik müdahale gereken etkin değer? 40 pg pb/100 ml kan

24 Günde 7,5 saatten fazla çalışılması yasak olan işler ?
Maden işleri Yer altı işleri Kaynak işleri Civa kurşun işleri Kimyasal tozlu işler, Radyoaktif li işler Gürültü düzeyi 85 db aşan işler AYRICA BU İŞLERDE HAMİLE BAYANLAR, ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR ÇALIŞTIRILAMAZLAR…

25 Karbon dioksit ve özellikleri hakkında neler söyleyebiliriz?
Boğucu ve yanmazdır.havadan daha ağırdır.havasında yüzde 0.5 den fazla co2 olduğu yerde çalışılamaz.. Metan gazının özellikleri nelerdir? Boyucu ve patlayıcıdır. Havadan daha hafiftir renksiz ve kokusuz bir gazdır.. Metan oranı %1 den fazla olduğunda patlama yapılamaz %1,5 elektrik kes %2 olduğu yerlerde çalışılamaz. Karbonmonoksit gazı özelliklerini yazınız ? Tamamen kokusuz ve renksiz bir gazdır.Zehirleyici ve patlayıcı özelliği vardır. Havadan daha hafiftir. Karbonmonoksit oranı yüzde 0,005 fazla olan yerde çalışılmaz..

26 Havasında % 19'dan az oksijen,% 2'den çok metan, % 0,5'den çok CO2, % 0.005’ (50 ppm)den çok CO ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Metan’ ın (grizu) yanma/patlama oranları: % arasında yanar. % arasında patlar. % 14.5’ dan sonra boğucudur. Asbestozis meslek hastalığında yükümlülük süresi kaçtır? 1o yıldır

27 Akut arsenik zehirlenmesinde yükümlülük süresi… ay?
Kronik kurşun zehirlenmelerinde yükümlülük süresi kaçtır? 3 yıldır. Ohsas e Rehberlik eden yönetim sistemi hangisidir? Ohsas Ohsas İSG yönetim sistemi ile eşleşen yönetim sistemlerini ve neler olduklarını yazınız? İSO ÇEVRE Y.S İSO 9001 KALİTE YÖN.SİS

28 Çalışan işverene borçlar kanununa göre hangi davaları açabilir?
Manevi tazminat maddi tazminat hizmetten yoksunluk tazminatı.. Hangi durumlarda kim dava açabilir// kendisi //yakınları ailesi ? Eğer çalışan ölmemiş yaralı ise kendisi,ölmüş ise ailesi dava açabilir. Iksa nedir ? Ne amaçla kullanılır? 150 cm den derin şevsiz kazılarda kazı yan yüzlerini desteklemek amacıyla kullanılan bir çeşit tahkimat yöntemidir….

29 Pnömokonyoz meslek hastalığında yükümlülük süresi nedir? 10 yıldır..
Pnömokonyozlar meslek hastalığına neden olan tozlar hangileridir? İnorganik tozlar: silikozis, kömür işçisi pnömokonyozu, asbestozis, siderozis, aliminozis, vb Organik tozlar: Bissinozis, Bagossozis, farmers lung vb. isimler alırlar. Pnömokonyoz meslek hastalığında yükümlülük süresi nedir? 10 yıldır..

30 Msds neyi ifade etmektedir?
Malzeme güvenlik bilgi formunu Ulusal iş sağlığının sekretaryasını kim yürütür? İSGGM Kanun kanun hükmünde kararname tüzük hangi hukuk dalına girer Mevzu-u hukuk (mevzuat hukuku) Korunma yöntemlerinde KKD den bir önceki tercih edilen yöntem hangidir? Toplu korunma yöntemi ( havalandırma) Eğitim nasıl bir korunma metodudur? İdari korunma metotları

31 Hafif Gürültü gerektiren işlerde aşılmaması gereken gürültü değeri kaçtır?
80 db El kol titreşim 8 saatlik marıziyet etkin ve sınır değeri kaçtır? Etkin 0, sınır ; 1,15 Bütün vucut 8 saatlik maruziyet etkin ve sınır değerleri Etkin 2,5 sınır 5 olmalıdır. SGK kanununa göre elle titreşimde meslek hastalığı yükümlülük süresi nedir? 2 yıldır..

32 c PAZARTESİ GÖRÜŞMEK ÜZERE HAYIRLI AKŞAMLAR DİLERİM. PAZARTESİ SAAT 18:30 DA SON OTURUMUMUZU YAPACAĞIZ.. BAZI TEST METOTLARINDAN VE HAP BİLGİLERDEN DEVAM EDECEĞİZ… ŞİMDİDEN SORU ÇÖZÜMLERİNE BAŞLAYIN DERSLERİ TEKRAR TEKRAR İZLEYİP MUTLAKA NOT ALINIZ. KOLAY GELSİN…..


"SPOT BİLGİLER DERS ---1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları