Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 INTERNET GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA HUKUKSAL DÜZENLEMENİN SOSYAL BOYUTLARI Doç.Dr.Ayşen Gürcan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 INTERNET GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA HUKUKSAL DÜZENLEMENİN SOSYAL BOYUTLARI Doç.Dr.Ayşen Gürcan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 1 INTERNET GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA HUKUKSAL DÜZENLEMENİN SOSYAL BOYUTLARI Doç.Dr.Ayşen Gürcan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

2 2 INTERNET Bir Fenomen Dev bir kütüphane mi?Dev bir kütüphane mi? Tüm kültürlere, tüm ülkelere gerçekleşen sanal bir gezi mi ?Tüm kültürlere, tüm ülkelere gerçekleşen sanal bir gezi mi ? Çocukların ve yetişkinlerin zamanını sürpriz etkileşimlerle alan dev bir eğlence parkı mı?Çocukların ve yetişkinlerin zamanını sürpriz etkileşimlerle alan dev bir eğlence parkı mı?

3 3 Yoksa televizyonun kaba ve sert içeriğini miras alan,Yoksa televizyonun kaba ve sert içeriğini miras alan, en savunmasız insanların hayatlarını istila eden,en savunmasız insanların hayatlarını istila eden, kurbanlarını organize çocuk istismarcılarının,kurbanlarını organize çocuk istismarcılarının, suçluların, dolandırıcıların ağlarına çeken bir nesne mi?suçluların, dolandırıcıların ağlarına çeken bir nesne mi?

4 4 Internet Kullanım Durumu Türk ailelerinin %11.62’sinin kişisel bilgisayara sahip olduğu,Türk ailelerinin %11.62’sinin kişisel bilgisayara sahip olduğu, bu ailelerin yarısının (%5.86) internete bağlı araçlara sahip. (TUIK, 2006)bu ailelerin yarısının (%5.86) internete bağlı araçlara sahip. (TUIK, 2006) Internet kullananların oranı (internet kafe, işyeri, okul dahil) %18Internet kullananların oranı (internet kafe, işyeri, okul dahil) %18 Aktif kullanıcı %8Aktif kullanıcı %8 MSN kullanımında Dünya 3.süMSN kullanımında Dünya 3.sü

5 5 Ne sakıncası var?

6 6 Literatürdeki Bulgular (1) çocukların yaşı arttıkça bilgisayar ve internet kullanmaya ayırdıkları süre de artıyorçocukların yaşı arttıkça bilgisayar ve internet kullanmaya ayırdıkları süre de artıyor Sürekli sınavlara hazırlanarak zaman harcayan çocukların daha fazla internet kullandıkları ve şiddete eğilimli oldukları görülmüştür.Sürekli sınavlara hazırlanarak zaman harcayan çocukların daha fazla internet kullandıkları ve şiddete eğilimli oldukları görülmüştür. Ailenin, ergenden uzaklaşması ergenin de aileden uzaklaşmasına neden olmaktadır.Ailenin, ergenden uzaklaşması ergenin de aileden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

7 7 Literatürdeki Bulgular (2) Çocukların evde bilgisayarı akademik amaç için çok az kullandıkları, çocukların büyük bir kısmının bilgisayarı oyun amaçlı kullandıklarıÇocukların evde bilgisayarı akademik amaç için çok az kullandıkları, çocukların büyük bir kısmının bilgisayarı oyun amaçlı kullandıkları Ayrıca, ailelerin bilgisayar kullanmaya isteksiz olmaları nedeniyle, çocukların bilgisayar kullanımlarında onlara eşlik etmede ya da yardımcı olmada ailelerin yetersiz kaldığıAyrıca, ailelerin bilgisayar kullanmaya isteksiz olmaları nedeniyle, çocukların bilgisayar kullanımlarında onlara eşlik etmede ya da yardımcı olmada ailelerin yetersiz kaldığı eve internet bağlatmada ve evde internet kullanımında çocukların çok önemli bir etkisinin olduğu-ÇOCUKERKİL (Veledşahi) Aileeve internet bağlatmada ve evde internet kullanımında çocukların çok önemli bir etkisinin olduğu-ÇOCUKERKİL (Veledşahi) Aile internete giriş ve internet kullanımının aile içi tartışmaların ve uyumsuzlukların yaşanmasında önemli bir etken olmaya başladığıinternete giriş ve internet kullanımının aile içi tartışmaların ve uyumsuzlukların yaşanmasında önemli bir etken olmaya başladığı

8 8 Literatürdeki Bulgular (3) internet kullanımının artmasının;internet kullanımının artmasının; –aile içi iletişimin azalması, –katımcıların uzak ve yakın sosyal çevrelerinin daralması, –depresyon ve yalnızlık duygularının artması ile ilişkili olduğu internet kullanımının genellikle yüzyüze iletişimi azaltabileceği, güçlü sosyal ilişkilerin yerini zayıf ilişkilerin alabileceğiinternet kullanımının genellikle yüzyüze iletişimi azaltabileceği, güçlü sosyal ilişkilerin yerini zayıf ilişkilerin alabileceği çocukları yaşıtları ile arkadaş olmak yerine toplumsal gelişime engel olan “elektronik arkadaşlığa” yönelttiğiçocukları yaşıtları ile arkadaş olmak yerine toplumsal gelişime engel olan “elektronik arkadaşlığa” yönelttiği evlerinde bilgisayarı olan gençlerin önemli bir bölümünün yalnızlığı tercih ettiğievlerinde bilgisayarı olan gençlerin önemli bir bölümünün yalnızlığı tercih ettiği

9 9 2007-Türkiye’de Ailelerin İnternet Kullanım Durumları Araştırması-ASAGEM

10 10 Çalışma Grubu Araştırmanın evrenini, İnternet erişimine sahip ya da İnternet kullanan ailelerdeki anne ve babalar ile bu aileler içerisinde İnternet’e erişebilen 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Örnekleme birimi hane halkı olarak belirlenmiş;Araştırmanın evrenini, İnternet erişimine sahip ya da İnternet kullanan ailelerdeki anne ve babalar ile bu aileler içerisinde İnternet’e erişebilen 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Örnekleme birimi hane halkı olarak belirlenmiş; Araştırmanın örneklem büyüklüğü; Türkiye kent nüfusunu temsil eden, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey (26 bölge)’den 26 il seçilerek, ülke genelinde tahmin verebilecek düzeyde tasarlanmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa kent nüfusunun büyüklüğünden dolayı seçilmiş iller olarak saha çalışmasına dahil edilmiştir.Araştırmanın örneklem büyüklüğü; Türkiye kent nüfusunu temsil eden, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey (26 bölge)’den 26 il seçilerek, ülke genelinde tahmin verebilecek düzeyde tasarlanmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa kent nüfusunun büyüklüğünden dolayı seçilmiş iller olarak saha çalışmasına dahil edilmiştir. Araştırmada %95 güven sınırında, 0.03 hata payı ile 2000 haneden veri toplanmıştır.Araştırmada %95 güven sınırında, 0.03 hata payı ile 2000 haneden veri toplanmıştır. Toplanan anket sayısı 2000 anne, 2000 baba ve 819 çocuk olmak üzere toplam 4819’dur.Toplanan anket sayısı 2000 anne, 2000 baba ve 819 çocuk olmak üzere toplam 4819’dur.

11 11 Internet Kullanım Durumu Araştırmaya katılan her beş aileden dördünün evinde en az bir bilgisayar bulunmaktadır.Araştırmaya katılan her beş aileden dördünün evinde en az bir bilgisayar bulunmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin yaklaşık %77’sinin İnternet kullandığı belirlenmiştir.Araştırmaya katılan bireylerin yaklaşık %77’sinin İnternet kullandığı belirlenmiştir. İnternet kullanmayanların yaklaşıkİnternet kullanmayanların yaklaşık –% 76,7’sını anneler; –% 22,8’ini babalar; –%0,6’sını çocuklar oluşturmaktadır.

12 12 İnternet Kullanım Süreleri İnternet’i bir seferde 30 dakikadan az kullanan aile bireylerinin oranı yaklaşık %12’dir.İnternet’i bir seferde 30 dakikadan az kullanan aile bireylerinin oranı yaklaşık %12’dir. bir seferde 30 dakika ile 3 arasında kullananların oranı yaklaşık %53’dür.bir seferde 30 dakika ile 3 arasında kullananların oranı yaklaşık %53’dür. Aile bireylerinin %11’i ise bir seferde 3 saatten fazla İnternet kullandığını belirtmiştir.Aile bireylerinin %11’i ise bir seferde 3 saatten fazla İnternet kullandığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan aile bireylerinin %51’i günde en az bir kez İnternet’i kullanmaktadır.Araştırmaya katılan aile bireylerinin %51’i günde en az bir kez İnternet’i kullanmaktadır. Aile bireyleri İnternet’i gün için de en çok 15:00– 18:00 saatleri arasında kullanmaktadır.Aile bireyleri İnternet’i gün için de en çok 15:00– 18:00 saatleri arasında kullanmaktadır. İnternet’in mesai saatlerinde (9:00 ile 18:00 arasında) kullanım oranı yaklaşık %45’tir.İnternet’in mesai saatlerinde (9:00 ile 18:00 arasında) kullanım oranı yaklaşık %45’tir.

13 13 İnternete Ulaşım Mekanı AilelerinAilelerin –% 57.13 ile İnternet’e en çok evden bağlandıkları, –bunu %27.23 ile işyerlerinin, –%10.04 ile İnternet kafelerin, –%3.76 ile okulların izlediği görülmüştür. Bununla birlikte İnternet kafelerden İnternet’e en çok bağlananların çocuklarBununla birlikte İnternet kafelerden İnternet’e en çok bağlananların çocuklar İşten İnternet’e bağlanmada en çok babalar olduğu ortaya çıkmıştır.İşten İnternet’e bağlanmada en çok babalar olduğu ortaya çıkmıştır.

14 14 İnternet Kullanımının Neden Olduğu Sorunlar Ebeveynlerin İnternet kullanım süreleri ve İnternet kullanım sıklıkları arttıkça,Ebeveynlerin İnternet kullanım süreleri ve İnternet kullanım sıklıkları arttıkça, –İnternet’in aileleri ile geçirdikleri zamanı azalttığı, –aile çevresinden uzaklaşmayı arttırdığı, –yüz yüze iletişimi daha çok engellediği, –çevrenin ebeveynin bilgisayar başında çok vakit geçirdiği şikayetini anlamlı ölçüde arttırdığı ortaya çıkmıştır.

15 15 İnternet/Bilgisayar Kullanımının Neden Olduğu Psikososyal Sorunlar Çocukların, babalardan, babaların ise annelerden daha sık psikososyal sorun yaşadıkları ortaya çıkmış;Çocukların, babalardan, babaların ise annelerden daha sık psikososyal sorun yaşadıkları ortaya çıkmış; aile bireylerinin İnternet kullanım süreleri arttıkça, yaşadıkları psikosoyal soruların da arttığı belirlenmiştir.aile bireylerinin İnternet kullanım süreleri arttıkça, yaşadıkları psikosoyal soruların da arttığı belirlenmiştir. bireyin yaşına ve ailenin gelir düzeyinin artışına bağlı olarak da azaldığı belirlenmiştir.bireyin yaşına ve ailenin gelir düzeyinin artışına bağlı olarak da azaldığı belirlenmiştir.

16 16 İnternet/Bilgisayar Kullanımının Neden Olduğu Psikososyal Sorunlara Karşı Önlemler Aile bireylerinin büyük çoğunluğunun İnternet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek psikososyal sorunlara ilişkin çok az önlem aldıkları;Aile bireylerinin büyük çoğunluğunun İnternet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek psikososyal sorunlara ilişkin çok az önlem aldıkları; Ailedeki kadınların oluşabilecek psikososyal sorunlara karşı erkeklerden daha fazla önlem aldıkları ortaya çıkmıştır.Ailedeki kadınların oluşabilecek psikososyal sorunlara karşı erkeklerden daha fazla önlem aldıkları ortaya çıkmıştır. Aile bireylerinin İnternet/bilgisayar kullanımlarına ilişkin olarak yaşadıkları fizyolojik sorunlar artıkça, yaşanan psikososyal sorunların da arttığı görülmüştür.Aile bireylerinin İnternet/bilgisayar kullanımlarına ilişkin olarak yaşadıkları fizyolojik sorunlar artıkça, yaşanan psikososyal sorunların da arttığı görülmüştür.

17 17 İnternet’in Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Tehlikeli İçerikler Aile bireylerinin İnternette güvenlik ve etik açısından tehlike oluşturabilecek içeriklerin neler olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, en fazla sorunaAile bireylerinin İnternette güvenlik ve etik açısından tehlike oluşturabilecek içeriklerin neler olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, en fazla soruna –pornografi, şiddet, terör içerikli siteler ve kumar oynama siteleridir. Öte yandan en az soruna neden olduğuna inanılan içerikler iseÖte yandan en az soruna neden olduğuna inanılan içerikler ise –hazır ödev sitelerini kullanma, alışveriş yapma ve bankacılık işlemleri yapma olarak belirlenmiştir.

18 18 İnternet’in Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Aile bireylerinin İnternette güvenlik ve etik açısından karşılaştıkları sorunların neler olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, en fazla karşılaşılan sorununAile bireylerinin İnternette güvenlik ve etik açısından karşılaştıkları sorunların neler olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, en fazla karşılaşılan sorunun –virüs yazılımları ve Web sayfalarında gezinirken şiddet, terör ve pornografi gibi içeriklerle istek dışında karşılaşılması olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan en az karşılaşılan sorunlar iseÖte yandan en az karşılaşılan sorunlar ise –kişisel bilgilerin bireylerin izni olmadan İnternette yayınlanması ve –kişisel bilgilerin paylaşılması sonucu maddi- manevi zarara uğranması olarak belirlenmiştir.

19 19 İnternet’in Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Çocukların; İnternet kullanım sıklıkları ve evden bağlanma oranları arttıkça bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılarla karşılaşma oranlarının da arttığı;İnternet kullanım sıklıkları ve evden bağlanma oranları arttıkça bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılarla karşılaşma oranlarının da arttığı; İnternet kafeden İnternet’e bağlanma oranları attıkça İnternet’teki kimliği belirsiz kişilerce şahıslarına yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız teklifle karşılaşma oranlarının da arttığı;İnternet kafeden İnternet’e bağlanma oranları attıkça İnternet’teki kimliği belirsiz kişilerce şahıslarına yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız teklifle karşılaşma oranlarının da arttığı; yaşları arttıkça web sayfalarında gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında karşılaşma oranlarının da arttığı belirlenmiştir.yaşları arttıkça web sayfalarında gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında karşılaşma oranlarının da arttığı belirlenmiştir.

20 20 İnternet’in Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Çocukların babalara, babaların annelere oranla bilgisayar virüsleri;Çocukların babalara, babaların annelere oranla bilgisayar virüsleri; –İnternet üzerinden yaptıkları yazışmalarda istekleri dışında başkaları tarafından izlenme; –İnternet üzerindeki hesaplarına ait kullanıcı parolalarının ele geçirilmesi; –İnternet’teki kimliği belirsiz kişilerce şahıslarına yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız teklifte bulunulma ile daha çok karşılaştığı belirlenmiştir. Çocukların ve babaların, annelere oranla web sayfalarında gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında daha çok karşılaştıkları tespit edilmiştir.Çocukların ve babaların, annelere oranla web sayfalarında gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında daha çok karşılaştıkları tespit edilmiştir. Babaların çocuklara, çocukların annelere oranlaBabaların çocuklara, çocukların annelere oranla –arkadaşlık siteleri, –kumar içerikli siteler nedeniyle maddi veya manevi zarara uğrama; –kişisel bilgilerinin izinleri olmadan İnternet’te yayınlanması ile daha çok karşılaştıkları tespit edilmiştir.

21 21 Velhasıl

22 22 İnternette Etik Dışı Davranışlar 1.Lisanssız yazılım edinme ve kullanma 2.Bilgisayar ortamındaki özel verilere izinsiz erişme 3.Başkalarının çalışmalarını kaynak göstermeden kullanma 4.Sanal ortamın sağladığı olanakları kullanarak başkalarını rahatsız etme 5.Sanal ortamda başkalarının özel verilerine ulaşarak yarar elde etme 6.İnternet kafelerde uygunsuz sanal ortamlara girebilme 7.Müzik, resim ve film gibi görsel-işitsel materyalleri sahibinin izni olmaksızın kullanma 8.İnternet üzerinde yapılan görüşmelerde yanlış bilgi verme 9.İnternet üzerinde yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapma

23 23 İnternette Tehditler Virüs taşıyan e-postalar,Virüs taşıyan e-postalar, reklam amaçlı mesajlar ve istem dışı açılan reklam siteleri (pop-up),reklam amaçlı mesajlar ve istem dışı açılan reklam siteleri (pop-up), zararlı yazılımlar,zararlı yazılımlar, ağ üzerinden ya da bireysel olarak oynanan şiddet içerikli oyunlar,ağ üzerinden ya da bireysel olarak oynanan şiddet içerikli oyunlar, içeriği ahlaka uygun olmayan siteler,içeriği ahlaka uygun olmayan siteler, yasa dışı örgüt materyalleri ya da yanlış bilgileryasa dışı örgüt materyalleri ya da yanlış bilgiler

24 24 Çocukları Bekleyen Tehlikeler Çevrimiçi Yeni İnsanlarla TanışmaÇevrimiçi Yeni İnsanlarla Tanışma Gizliliğin YitirilmesiGizliliğin Yitirilmesi Çevrimiçi KavgalarÇevrimiçi Kavgalar Uygun Olmayan MateryallerUygun Olmayan Materyaller Çevrimiçi Arama, OkumaÇevrimiçi Arama, Okuma İnsanları Tehlikeye Atmaİnsanları Tehlikeye Atma Silah ve Madde Kullanımı teşvikleriSilah ve Madde Kullanımı teşvikleri Aşırmacılık ve Telif HaklarıAşırmacılık ve Telif Hakları

25 25 Korunma Metodları İçerik filtresi,İçerik filtresi, şifreleme,şifreleme, dijital imza ve sertifika kullanımı,dijital imza ve sertifika kullanımı, güvenlik duvarları,güvenlik duvarları, anti virüs uygulamaları veanti virüs uygulamaları ve izleme yazılımlarıizleme yazılımları

26 26 Bireysel Çözümler Ne Kadar Yeterli?

27 27 İnternette özgürlük,İnternette özgürlük, Evet… Ama hangi sınırlar içinde?Evet… Ama hangi sınırlar içinde? Bilişim Suçları kavramı ne kadar yerleşik?Bilişim Suçları kavramı ne kadar yerleşik?

28 28 İnternet Küreselleşme sembolünde yeni ilkel normsuz bir toplumu mu simgeleyecek?İnternet Küreselleşme sembolünde yeni ilkel normsuz bir toplumu mu simgeleyecek? Yoksa; “KÜRESEL KAMU ALANI” olarak yeniden tanımlanacak?Yoksa; “KÜRESEL KAMU ALANI” olarak yeniden tanımlanacak?

29 29 “küresel kamu alanı”nın etkin kurallarla ve müdahalelerle bir düzene sokulmasını düşünmek veya bunu sağlamak sanıldığı kadar kolay değildir.“küresel kamu alanı”nın etkin kurallarla ve müdahalelerle bir düzene sokulmasını düşünmek veya bunu sağlamak sanıldığı kadar kolay değildir. Üstelik, bireyler için internet; devletler tarafından oluşturulan sınırlardan, kanun hükümlerinden, en nihayetinde toplumun paylaştığı ortak ahlak değerlerinden kaçmak isteyenler için de fırsatlar sunan bir özgürlük alanı haline gelmişken.Üstelik, bireyler için internet; devletler tarafından oluşturulan sınırlardan, kanun hükümlerinden, en nihayetinde toplumun paylaştığı ortak ahlak değerlerinden kaçmak isteyenler için de fırsatlar sunan bir özgürlük alanı haline gelmişken. Her şeyin olduğu bu dünyada gerekli, iyi ve güzel şeylerin olması kadar yanlış, kötü ve insanı mağdur edecek ve onu saptıracak birtakım bilgilerin, uygulamaların ve benzeri eylemlerin olması da kaçınılmaz olmaktadır.Her şeyin olduğu bu dünyada gerekli, iyi ve güzel şeylerin olması kadar yanlış, kötü ve insanı mağdur edecek ve onu saptıracak birtakım bilgilerin, uygulamaların ve benzeri eylemlerin olması da kaçınılmaz olmaktadır.

30 30 Ne Yap(tık)malı?

31 31 YASAL DÜZENLEMELER SORUMLU KURUM YAPILANDIRMASI NETETİK GELİŞTİRME EĞİTİM BİLİNÇLENDİRME FARKINDALIK YARATMA

32 32 NetEtik Teknoloji etiği konusunda atılacak doğru adımlar ve geliştirilecek eğitsel ve altyapısal politikalar, internetin güvenlik ve etik bağlamındaTeknoloji etiği konusunda atılacak doğru adımlar ve geliştirilecek eğitsel ve altyapısal politikalar, internetin güvenlik ve etik bağlamında aileler üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına engel olabilecektir.aileler üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına engel olabilecektir.

33 33 Farkındalık Oluşturma Öncelikle “güvenli internet” deniliyorsa kullanıcıların, denetleyicilerin, servis sağlayıcıların “güvensiz internet” de olduğunun farkına varmaları gerekmektedir.Öncelikle “güvenli internet” deniliyorsa kullanıcıların, denetleyicilerin, servis sağlayıcıların “güvensiz internet” de olduğunun farkına varmaları gerekmektedir. Özellikle “farkındalık” (awerness) kavramına bu olgu çerçevesinde yer vermekÖzellikle “farkındalık” (awerness) kavramına bu olgu çerçevesinde yer vermek

34 34 Farkındalığı artırmada 3 ana değişken; 1.riskleri anlamak ve mücadele etmek için farklı stratejiler geliştirmek olan güvenlik; 2.koruyucu yazılım ve filtreleme programları kullanmak olan emniyet ve 3.medyanın gücünü anlayıp etik ve etkili şekilde medyayı yönlendirmek olan okuryazarlıktır.

35 35 Kimler internette güvensizliğin farkına varmalı?

36 36 SONUÇ Türkiye’de de internet kullanımı son zamanlarda artmış ve olumsuz kullanımlardan doğan sorunlar kendini göstermiştir.Türkiye’de de internet kullanımı son zamanlarda artmış ve olumsuz kullanımlardan doğan sorunlar kendini göstermiştir. Bu nedenle koruyucu önlemlerin alınmasının gerekliliği, teknik yanının dışında, toplumsal ve kültürel yönüyle de kendini hissettirmiştir.Bu nedenle koruyucu önlemlerin alınmasının gerekliliği, teknik yanının dışında, toplumsal ve kültürel yönüyle de kendini hissettirmiştir. Gelecek zamanlarda internet kullanımının yaygınlaşması, Türkiye için genç nüfus potansiyeli de düşünülür ise bir dizi sorunlar yumağını karşımıza çıkaracaktır.Gelecek zamanlarda internet kullanımının yaygınlaşması, Türkiye için genç nüfus potansiyeli de düşünülür ise bir dizi sorunlar yumağını karşımıza çıkaracaktır. Bu sorunları önceden görmek, gelecekteki önlemlerin alınmasında bir dizi kestirimde bulunmak ve siyasalar ile uygulamaları somutlaştırmak ulusal ve bireysel bazda önlemleri zorunlu kılmaktadır.Bu sorunları önceden görmek, gelecekteki önlemlerin alınmasında bir dizi kestirimde bulunmak ve siyasalar ile uygulamaları somutlaştırmak ulusal ve bireysel bazda önlemleri zorunlu kılmaktadır.

37 37 ASAGEM Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anayasa’nın ve kuruluş kanunun kendisine verdiği görev ve yetkileri çerçevesinde başta aile ve onun önemli bir üyesi olan çocukları internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturulacak siyasaların içinde yer almak, hatta bu tür siyasalara ön ayak olmak istemiştir.Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anayasa’nın ve kuruluş kanunun kendisine verdiği görev ve yetkileri çerçevesinde başta aile ve onun önemli bir üyesi olan çocukları internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturulacak siyasaların içinde yer almak, hatta bu tür siyasalara ön ayak olmak istemiştir.

38 38 Teşekkürler…


"1 INTERNET GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA HUKUKSAL DÜZENLEMENİN SOSYAL BOYUTLARI Doç.Dr.Ayşen Gürcan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları