Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYODİZEL YAKIT Mehmet Ali KALL İ O Ğ LU. İ Ç İ NDEK İ LER:  Biyokütle nedir? Biyokütle Oluşumu Biyokütle KaynaklarıBiyokütle Kullanımında Önemli Parametreleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYODİZEL YAKIT Mehmet Ali KALL İ O Ğ LU. İ Ç İ NDEK İ LER:  Biyokütle nedir? Biyokütle Oluşumu Biyokütle KaynaklarıBiyokütle Kullanımında Önemli Parametreleri."— Sunum transkripti:

1 BİYODİZEL YAKIT Mehmet Ali KALL İ O Ğ LU

2 İ Ç İ NDEK İ LER:  Biyokütle nedir? Biyokütle Oluşumu Biyokütle KaynaklarıBiyokütle Kullanımında Önemli Parametreleri Biyokütlenin AvantajlarıBiyokütle Dönüşüm Yöntemleri  Biyoyakıt nedir?  Biyodizel nedir?  Biyodizel Yakıtın Özellikleri?  Teknik ÖzellikleriÇevresel ÖzellikleriDezavantajları  Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı?  Biyodizel Yakıtın Üretimi?  Üretim YöntemleriÜretim Aşamaları  Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi?  Türkiye’de BiyodizelBiyodizelin Türkiyedeki Geleceği  Sonuç ve Öneriler  Kaynaklar

3 Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Biyokütle biyolojik kökenli, fosil olmayan organik madde kitlesidir.  Biyolojik olarak üretilen her türlü maddeye biyokütle denilmektedir. Bu maddeler güneşten gelen fotonenerjisini biyokimyasal çevirim sonucu organik maddeler olarak depolamaktadırlar.  İnsanlar ve diğer canlıların enerji kaynağı olarak kullandıkları besin maddelerinden sonra doğrudan veya dolaylı olarak geriye kalan ve doğrudan kullanım alanı olmayan maddelerdir.

4 Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Bunlar atık olarak nitelendirilmektedir. Atıklar katı, suda çözünmüş ve gaz formda, geri dönüşümde kullanılamayan, kimyasal yapıları çok karmaşık ve özellikleri birbirinden çok farklı maddelerdir  Biyokütle ve diğer organik atıklar; elektrik ve ısı enerjisi üretimi, taşıt araçları için sıvı ya da gaz yakıt üretimi ve yan ürün olarak çeşitli kimyasal madde eldesi özellikleri nedeni ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçüde kullanılmaktadır.

5 Biyokütle Oluşumu Ana bileşenleri karbohidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm organik maddeler biyokütle enerji kaynağıdır.  Kültür bitkileri, çayır, mera ve enerji bitkilerinin yetiştirildiği tarımsal alanlar  Klasik orman alanları ile enerji elde etmek amacıyla yetiştirilen ormanlık alanlar  Bitki kalıntıları ve hayvan atıkları  Organik içerikli evsel, kentsel ve endüstriyel atık/atık sular, biyolojik arıtma çamurları  Alg ve yosun gibi canlıların yetiştiği sucul ekosistemlerdir. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

6 Biyokütle Devinim Süreci Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

7 Biyokütle Kaynakları  Odun (enerji ormanlar, çesitli agaçlar)  Yagli tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya vb)  Karbonhidrat bitkileri(patates, buğday, mısır, pancar vb)  Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miscanthus vb)  Protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday vb)  Bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb)  Hayvansal artıklar  Şehir ve endüstriyel artıklar Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

8 Biyokütle Kullanımında Önemli Parametreler  Isıl değeri  Nem miktarı  Parça boyutu ve dağılımı  Sıkıştırılmış yoğunluğu  Uçucu madde miktarı  Sabit karbon miktarı  Kül miktarı ve içeriği  Yakıt reaktivitesi  Elementel analiz değerleri  Kirletici emisyonlar Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

9 Biyokütle Dönüşüm Yöntemleri Termokimyasal dönüşüm  Doğrudan Yakma  Gazlaştırma  Piroliz ve Biyokömürleştirme  Sıvılaştırma Biyokimyasal dönüşüm  Anaerobik Çürütme  Alkol Fermentasyonu Fizikokimyasal dönüşüm  Transesterifikasyon Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

10 Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

11 Biyokütlenin Avantajları  Net karbondioksit emisyonu sıfırdır.  Hammadde olarak çeşitli atık/atıksuların kullanılmasıyla olumsuz çevresel koşullar iyileştirilmektedir.  Azotoksit (NOx) ve sülfüroksit (SOx) emisyonları oldukça düşüktür.  Tarım alanları için rekabet oluşturması.  Sosyo-ekonomik gelişmelerde önemli yer tutması.  Hemen her yerde yetiştirilebilmesi. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

12 Biyoyakıt nedir?  Biyoyakıtlar, tarımsal ürünlerin, odunun, hayvan, bitki ve belediye artıklarının çeşitli biyokimyasal ve/veya termokimyasal dönüşüm süreçlerinden geçirilmesiyle elde edilen gaz, sıvı ve katı ürünlerin genel adıdır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Biyoyakıtların içerisindeki karbon, bitkilerin havadaki karbondioksiti parçalaması sonucu elde edildiği için, biyoyakıtların yakılması, dünya atmosferinde net karbondioksit artışına neden olmaz.  Bu nedenle, pek çok insan, atmosferdeki karbondioksit miktarının artışına engel olabilmek için, fosil yakıtlar yerine biyoyakıtların kullanılması gerektiği görüşünü savunmaktadırlar.

13 Gaz Biyoyakıtlar;  Biyohidrojen  Biyogaz  CO+H2 Katı Biyoyakıtlar;  Odun Kömürü-Biyokömür  Biyopelet-Biyobriket Sıvı Biyoyakıtlar;  Biyoetanol  Biyodizel  Biyometanol  Biyodimetileter  Biyoetiltersiyerbutileter  Bitkisel Yağlar Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

14 Biyodizel nedir?  Biyodizel motorin eşdeğeri bir biyoyakıt olup motorinle harmanlanarak kullanılabildiği gibi saf halde motorin yerine de kullanılabilmektedir.  Biyodizel kanola, aspir, ayçiçeği, soya, pamuk, jatropa, palmiye vb. yağlı bitkilerden uygun kimyasal/biyokimyasal süreçler sonucu elde edilir. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.  Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2' i dönüştürüp karbon döngüsünü sağladığı için, sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermez

15 Biyodizelin Teknik Özellikleri  Biyodizelin alevlenme noktası, dizelden daha yüksektir (>110 °C). Bu özellik biyodizelin kullanım, taşınım ve depolanmasında daha güvenli bir yakıt olmasını sağlar.  Biyodizelin setan sayısı, dizelin setan sayısından daha yüksek olduğu için motor daha az vuruntulu çalışmaktadır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Biyodizel petrol kaynaklı dizel ile her oranda tam olarak karıştırılabilmektedir. Bu özellik petrol kaynaklı dizelin kalitesini yükseltir. Örneğin yanma sonucu oluşan çevreye zararlı gazların emisyon değerlerini düşürür, motordaki yağlanma derecesini artırır ve motor gücünü azaltan birikintileri çözer.

16  Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları herhangi bir dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir. Biyodizel, dizel ile karışım oranları bazında aşağıdaki gibi adlandırılır  B5 = %5 Biyodizel + %95 Dizel  B20 = %20 Biyodizel + %80 Dizel  B50 = %50 Biyodizel + %50 Dizel  B100 = %100 Biyodizel Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

17  Yüksek alevlenme noktası ile kolay depolanabilir, taşınabilir ve kullanılabilir.  Yağlayıcılık özelliği mükemmeldir.  Motor ömrünü uzatan ve Motor karakteristik değerlerinde iyileşme sağlar.  Kara ve deniz taşımacılığında kullanılabilir.  Isıtma sistemleri ve jeneratörlerde kullanıma uygundur.  Mevcut Diesel motorlarında hiçbir tasarım değişikliği gerektirmeden kullanılabilir. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

18 Biyodizelin Çevresel Özellikleri Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, biyolojik karbon döngüsü içinde, fotosentez ile CO2'i dönüştürüp karbon döngüsünü hızlandırdığı için sera etkisini artırıcı yönde etki göstermez. Petro-dizel ile CO2 arasındaki ilişkiBiyodizel ile CO2 arasındaki ilişki

19  Kanserojenik madde ve kükürt içermez.  Doğada biyolojik olarak hızlı ve kolay bozunabildiği için birikerek toksik etki yaratmamaktadır. Yapılan çalışmalarda biyodizelin suda 28 günde %95’inin, dizelin ise %40’ının bozunabildiğini gösterilmiştir.  Biyodizel yakıtlarının yanması sonucu ortaya çıkan CO (zehirli gaz) oranı dizel yakıtların yanması sonucu oluşan CO oranından %50 daha azdır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

20 Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler B100 B20 Dizel Biyodizel ve dizel emisyonlarının karşılaştırılması

21 Biyodizelin Dezavantajları  Isıl değeri petrodizele göre bir miktar daha düşüktür. Bu durum motordaki yanma sonucunda azda olsa güç düşüşüne neden olmaktadır.  Soğuk hava şartlarından petrodizele göre daha çabuk etkilenir. Özellikle bulutlanma daha erken görülmektedir. Bu durum biyodizelin soğuk iklim bölgelerinde kullanımını sınırlandırıcı bir faktördür. Bunu aşabilmek için B20 (% 20 biyodizel ve % 80 dizel karışımı) kullanım formu tercih edilmektedir.  NOx emisyonları petrodizele göre bir miktar yüksektir.  Yakıt tüketimi hacim esasında % 11, ağırlık esasında ise % 5–6 daha fazla olmaktadır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

22  Saf biyodizel (B100) kullanımında motor malzemelerinin (özellikle yakıt sistemindeki hortum, bağlantı elemanı ve contalar) biyodizele uygun seçilmesi, uygun değilse değiştirilmesi gerekmektedir. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Tarım arazilerinde gıda üretimi için ayrılan arazilerin bir kısmının daha çok kar elde edileceği düşünülerek yağ bitkisi tarımına ayrılması ile az gelişmiş ülkelerde gıda fiyatlarında artış ve gıda temininde zorluk yaşanması muhtemeldir.

23 Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı?  Kırsal kesimin sosyo-ekonomik yapısında iyileşme ve yerel iş imkanı sağlanması.  Göçün önlenmesine katkı sağlar.  Yeni iş imkanları yaratması sağlanır.  Yabancı kaynaklı petrole bağımlılığı azaltmasıyla ülkeye ekonomik ve stratejik katkı sağlar.  Doğal enerji kaynaklarının ve çevrenin korunması  Zararlı sera gazları emisyonunda azalma Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

24  Ekonomiye katma değer sağlaması, yan sanayinin gelişmesine katkı sağlar.  Enerji tarımının (yağlı tohum tarımının) geliştirilmesi.  Dışalımla harcanan dövizlerin ülke ekonomisine dönmesi ve cari açığın düşürülmesine etken olmaktadır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

25 Biyodizel Yakıtın Üretimi?  Biyodizel üretiminin çeşitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir.  Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol,etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonudur. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

26 Biyodizel Üretiminde Aşağıdaki Transesterifikasyon İşlem Basamakları Takip Edilmektedir 1.Alkol ve katalizörün karıştırılması:  Katalizör tipik olarak sodyum hidroksit (kostik soda) veya potasyum hidroksittir.  Katalizör standart bir karıştırıcı ve mikser kullanılarak alkol içerisinde çözülür. 2.Reaksiyon:  Alkol/katalizör karışımı kapalı reaksiyon kabı içerisine doldurulur ve bitkisel veya hayvansal yağ ilave edilir.  Daha sonra alkol kaybını önlemek amacıyla sistem tamamen atmosfere kapatılır.  Reaksiyon karışımı, reaksiyonu hızlandırmak amacıyla belli bir sıcaklıkta tutulur ve reaksiyon gerçekleşir. Önerilen reaksiyon süresi 1 ile 8 saat arasında değişmektedir ve bazı sistemler reaksiyonun oda sıcaklığında olmasını gerektirir. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

27 3.Ayırma:  Reaksiyon tamamlandıktan sonra iki ana ürün gliserin ve biyodizeldir.  Her biri reaksiyonda kullanılan miktardan arta kalan önemli miktarda metanol içerir. Gerek görülürse bazen reaksiyon karışımı bu basamakta nötralize edilir.  Gliserin fazının yoğunluğu, biyodizel fazınınkinden çok daha fazla olduğundan bu iki faz gravite ile ayırılabilir ve gliserin fazı çöktürme kabının dibinden kolayca çekilebilir.  Bazı durumlarda bu iki malzemeyi daha hızlı ayırmak amacıyla santrifüj kullanılır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

28 4.Alkolün uzaklaştırılması:  Gliserin ve biyomotorin fazları ayrıldıktan sonra her bir fazdaki fazla alkol bir flaş buharlaştırma veya distilasyon prosesi ile uzaklaştırılır ve reaksiyon karışımı nötralize edilir.  Gliserin ve ester fazları ayırılır.  Her iki durumda da alkol distilasyon kolonu kullanılarak geri kazanılır ve tekrar kullanılır.  Geri kazanılan alkol içerisinde su bulunmamalıdır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

29 5.Gliserin nötralizasyonu:  Gliserin yan ürünü, kullanılmamış katalizör ve bir asit ile nötralize edilmiş sabunlar içerir ve ham gliserin olarak depolanmak üzere depolama tankına gönderilir.  Bazı durumlarda bu fazın geri kazanılması sırasında oluşan tuz, gübre olarak kullanılmak üzere geri kazanılır.  Pek çok durumda tuz gliserin içerisinde bırakılır. 6. Metil ester yıkama işlemi:  Gliserinden ayırıldıktan sonra biyomotorin kalıntı katalizör ve sabunları uzaklaştırmak amacıyla ılık suyla yavaşça yıkanır, suyu uzaklaştırılır ve depolamaya gönderilir.  Bazı proseslerde bu basamak gereksizdir.  Bu normal olarak, açık amber-sarı renkte, petrodizele yakın viskoziteli bir sıvı veren üretim prosesinin sonudur Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

30 Biyodizelin Üretim Aşamaları  Üretimdeki en önemli nokta biyodizelin saflık derecesidir. Bu nedenle rafinasyon aşaması önem kazanmaktadır.  Biyodizel %99 değeri üzerinde saf üretilmelidir.  Yan ürün olarak elde edilen gliserin ise kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok sektörde kıymetli bir hammaddedir. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

31 Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Türkiye biyodizelle ilgili ilk çalışmasını 1934 yılında (AB’den önce) “Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Kullanımı” adı altında Atatürk Orman Çiftliğinde 5.000 dekar tarımsal araziyi sürdürerek yaptırmıştır.  İlk ticari biyodizel 1998 yılında Bursa’da üretilmiştir.  Türkiye’de biyodizel dünyadaki gelişmelerin etkisinde 2000’li yılların başında gündeme geldi ve üniversitelerdeki çalışmalar hızla gelişti.  AB standartlarına uygun ilk biyodizel 2003 yılında üretilmiştir.

32  Türkiye'de biyodizel üreticileri hammadde kaynağı olarak Kanola ve Aspiri seçmişlerdir.  Kanola ve aspirin seçilme nedeni ülkemizde gıdada kullanılmamış olması ve yeni ürünler olarak biyodizelin tarımdaki etkilerinin gözlenebilmesi amacını taşımaktadır. Kanola BitkisiAspir Bitkisi Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

33  Resmi gazetede yayımlanan 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Oto Biyodizel ve Yakıt Biyodizeline 0,9100 TL/Lt ÖTV uygulaması getirilmiştir.  Biyodizel üretiminde maliyetin büyük bölümünü hammadde oluşturmaktadır. Üreticiler tarafından ÖTV uygulamasının getirilmesi ile biyodizel üretiminin maliyeti kurtarmadığı belirtilmiştir.  Halihazırda da ülkemizde bu sektör duraklamış vaziyettedir. Çoğu üretici lisanslarını iptal ettirmiş, lisansı olanlarda üretim yapamaz duruma gelmiştir. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler  Ülkemizde sadece bir firma tarafından 20 bin tonluk bir üretim yapıldığı bilinmektedir. Ülkemizde 2012 yılı itibari ile 34 adet biyodizel üretimi için İşleme Lisansı almış tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam biyodizel üretim kapasitelerinin 561.217 ton olduğu EPDK tarafından bildirilmiştir.

34 Sonuç ve Öneriler Biyodizelin Yaygınlaşması İ çin;  Kullanılabilecek tüm kaynaklar belirlenerek sağlıklı potansiyel tespitleri yapılmalı ve envanterler çıkarılmalıdır.  İlgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanmalıdır.  Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli, gerekli teknoloji transferleri yapılmalı, hızla pilot ve büyük ölçekli uygulamalara geçilmelidir  Biyoyakıtlardan biri olan biyodizel temiz havanın gerektirdiği sağlık etkilerine sahip olmak için alternatif bir yakıttır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

35  Konvansiyonel enerji kaynaklarının sınırlı olması, alternatif yakıt arayışlarını hızlandırmıştır.  Biyodizel, özellikle taşımacılık sektörünün vazgeçilmezi olan dizel yakıtlarına alternatif bir yakıttır. Avrupa ve ABD'de olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün üretimi artmaktadır.  Bitkisel veya hayvansal yağlardan üretilebilen biyodizel, tarım ülkesi olan ülkemizde öncelikli bir seçenektir. Ekonomik katkısına ek olarak temiz bir yakıt olması, çevre açısından büyük önem arz etmektedir.  Atık yağların biyodizele dönüştürülerek geri kazanımı, bu yağların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırması ve biyodizelin dezavantajlarından biri olan yüksek maliyeti azaltması açısından oldukça önemlidir.. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

36  Sonuç olarak, ülkemizde biyodizel için kullanılacak yağların tarım alanları artırılmalı ve üretim teşvik edilmelidir. Bununla birlikte, atık yağ potansiyelimiz belirlenerek, biyodizel üretiminde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Biyokütle nedir? Biyoyakıt nedir? Biyodizel nedir? Biyodizel Yakıtın Özellikleri? Biyodizel Yakıtın Sosyolojik Yapısı? Biyodizel Yakıtın Üretimi? Biyodizel Yakıtın Tarihsel Gelişimi? Sonuç ve Öneriler

37 Kaynaklar  Ar.Figen, Karadeniz Enerji Formu, 4-5 Eylül 2007, Samsun  Koçar.Günnür, Biyokütle Tanımı Kullanımı ve Karakterizasyonu, Biyo Kütle Enerji Teknolojileri, 2014 Kış Okulu  İlker Ardıç, Fadime Taner, Biyokütleden Biyogaz Üretimi I: Anaerobik Arıtımın Temelleri, Mersin 2008  Filiz Karaosmanoglu, Türkye Byoyakıt Potansyel Ve Son Gelsmeler, 2012  Karaosmanoglu, F., “Biyoyakıt Teknolojisi ve İTÜ arastırmaları”, ENKÜS 2006- TÜ Enerji Çalıstayı ve Sergisi, İstanbul, 22-23 Haziran 2006.  http://www.enerji.gov.tr  Karaosmanoğlu, F., 2007, Biyokütle enerjisi. Türkiye’ de Enerji ve Geleceği, İTÜ Görüşü,105-113, Nisan 2007, İstanbul.  Eker, M. 2008. Büyüyen Türkiye’de Tarımın Gelecği Ve Avantajları, 28 Nisan, 2008  Taşyürek, M., Acaroğlulu, M., 2008, Biyoetanol - Küresel Isınmaya Ve Emisyonlara Etkileri, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2008, Dedeman Otel, Konya.  Acaroğlu, M., Aksoy, A.Ş., Öğüt, H, The Potential Of Biomass And Animal Waste Of Turkey And The Possibilities Of These As Fuel In Thermal Generating Stations. Energy Sources, Vol 21, Number 4 -1999, 339-346, 1999  http://www.enerji.gov.tr  http://fao.org  http://www.iea.org  http://www.aebiom.org/  ttp://www.eie.gov.tr/biyodizel/index_biyodizel.html.  http://www.biyomotorin-biodiesel.com/biomoto.html.  http://www.evdeteknik.com/biyodizel.html  http://www.dbtarimsalenerji.com.tr/Icerik.aspx?cat=42&id=43

38 ARŞ.GÖR. MEHMET ALİ KALLİOĞLU  Adres: Batman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği, 72200  Mail: kallioglumali@gmail.com  Site: http://kallioglumali.com  Tel: +90 535 844 47 98


"BİYODİZEL YAKIT Mehmet Ali KALL İ O Ğ LU. İ Ç İ NDEK İ LER:  Biyokütle nedir? Biyokütle Oluşumu Biyokütle KaynaklarıBiyokütle Kullanımında Önemli Parametreleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları