Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim Planlama ve Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim Planlama ve Programlama"— Sunum transkripti:

1 Üretim Planlama ve Programlama
Üretim yöneticileri, belli bir ürünün gelecekte Ne zaman ve Ne kadar talep edileceğini belirlemek ve buradan hareketle ileride ihtiyaç duyulacak üretim faktörlerini de Zaman Miktar ve Nitelikler yönünden planlamak durumundadırlar Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 1

2 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Rekabet edebilmek için, Pazar talebi ile uzun dönemli üretim planlaması arasında bir denge kurulmalıdır. Uzun ve orta dönemli planların yapılması, stokların etkin kullanımı, işgücü atamaları ve iyi bir kapasite planlaması talepteki değişikliğin etkilerini azaltır. Üretim kaynaklarının gelecekte nasıl kullanılacağı, örgütün başarısını direk etkiler ve burada üretim planlama sistemi yardımcı bir araçtır. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 2

3 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
İşletmelerde amaçları gerçekleştirebilmek için birtakım planlar yapılır. İşletme politikası-stratejisi diye tanımlanan uzun zaman dilimini kapsayan planların yanı sıra Daha kısa zaman dilimini kapsayan, mal ve hizmetlerin miktar ve türünü belirleyen, talep öngörülerini esas alan planlar da söz konusudur. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 3

4 Planning Tasks and Responsibilities
Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 4 4

5 Planlama dönemleri ve sorumluluklar
Bugün 3 Ay 1 yıl 5 yıl Planlama Ufku Kısa-dönem planlar Görev atamaları Sipariş verme Görev programlama sevkiyatlar Orta-dönem planlar Satış planlama Üretim planlama ve bütçeleme İşgücü, stok ve taşaron düzeylerini saptama Üretim-iş planlarını analiz etme Uzun-dönem planlar AR-GE Yeni ürün planları Sermaye harcamaları Tesis kuruluş yeri ve yayılma Sorumlu: Üretim yöneticileri, nezaretçiler, ustabaşı Sorumlu: Üretim Yöneticileri Sorumlu: Üst yönetim Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 5 5

6 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Gelecek belli bir dönem boyunca üretim düzeyinin belirlenmesi çabasıdır. Yani üretilecek ürünlerin ne miktarda ve ne zaman üretilmesi gerektiği, üretim kapasitesinin kullanımı ve kapasite ile çıktıların dengelenmesi konularını kapsamaktadır. Plan ayrıntılara girmez, kesinlik taşımaz, gerekirse düzeltilir. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 6

7 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim programlama Hangi ürünün ne zaman, ne miktarda ve nerelerde işlem görerek üretileceği üretim programlamanın kapsamına girer. Programlar bağlayıcıdır, zorunlu olmadıkça değiştirilmez. Üretim planlama ve programlama üretim öncesi faaliyetleri, üretim kontrolü ise üretim esnası ve sonrası faaliyetleri kapsar. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 7

8 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim planlamasının amacı üretim sürecinde yapılmakta olan faaliyetleri minimum maliyetle gerçekleştirerek ve zamanında üretim yaparak tüketici taleplerini karşılamaktır. Üretim planı, işletme planı ile uyumlu olmalı ve; pazarlama ve finans planlarını etkilediğinden bölümler arasında birlik sağlayabilmelidir. Kötü veya hatalı bir üretim planlaması fazla stok bulundurmaya-stoklama maliyetlerinin artmasına veya stoksuzluğa-tüketici isteklerinin karşılanamamasına yol açar. Verimlilik azalır. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 8

9 Üretim planlama ve programlama süreci
Talep öngörümü Bütünleşik-toplam üretim planlaması (Aggregate production planning) 3. Ana üretim programlaması→genel kapasite planlaması ile birlikte (Master production scheduling) 4. Malzeme ihtiyaç planlaması →detaylı kapasite planlaması (Material Requirements Planning) (MRP) 5. Kısa dönem programlama →kısa dönem kapasite kontrolü Faaliyetlerin tümü birbiriyle uyumlu olmalı, faaliyetlerin detayı aşağı doğru artarken, kapsanan süre azalmalıdır. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 9

10 Bütünleşik Üretim Planlaması
BÜP genellikle bir yıl gibi orta dönemde, beklenen talebi karşılayabilecek üretimi sağlama çabasıdır. Arzı talebe uydurma çalışmalarının tümüdür. Öngörülen talep ile üretimi birbirine uydurabilme çalışmaları genellikle tek grup çıktı veya birkaç birleştirilmiş ürün grubu için yapıldığından bütünleşik ya da toplam planlama deyimi kullanılır. (ayakkabı imalatında renk ve tür ayrımı yapmadan imal edilen ayakkabı adedi, kaç ton çelik, kaç litre boya, kaç metre kumaş vs.. gibi) Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 10

11 Bütünleşik üretim planlaması
Ne kadar kapasiteye ihtiyaç var? İhtiyaç duyulan kapasite nasıl temin edilecek? Dönemler arasındaki farklı talepler nasıl dengelenecek? sorularını cevaplanmaya çalışır. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 11

12 Bütünleşik üretim planlaması
Bu amaçla şu sorular cevaplanır: İşletme gelecek yıl ne kadar üretmelidir? Kaynak kapasitesi ne kadardır? Talebi karşılamak için üretim aylık ne kadar değiştirilmelidir? Hangi mal ve hizmetlerden ne kadar satın alınmalıdır? Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 12

13 Bütünleşik plan ve ilişkileri
talep öngörüleri, siparişler Ana üretim programı Ve MRP sistemleri Detaylı iş programları Dış kapasite Taşeron, fason Eldeki stok Eldeki hammaddeler işgücü Pazar Ve talep Araştırma ve teknoloji Ürün kararları Süreç planlama ve kapasite Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 13 13

14 Bütünleşik üretim planının özellikleri
Genellikle 3-12 aylık bir süre için üretimin miktar ve zamanını saptar. Plan aylık dönemler itibariyle hazırlanır. Üretimi adet, saat, lira gibi ortak birimlerle ifade eder. Kapasite ve talep değişkenlerini kullanır. Arz veya talep değişkenlerini değiştirebilme imkanı verir. Plan döneminde işletmenin fiziki kapasitesi sabittir, değiştirilemez varsayar. Talebin değişken veya mevsimsel olduğu durumda planı hazırlamak anlamlı olur. Talep değişmez olsa plan kolaylıkla hazırlanır. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 14 14

15 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Amaçları Talebi karşılamak Kapasiteyi etkin kullanmak Envanter politikasına uymak Maliyetleri minimize etmek işgücü envanter Tesis ve ekipman taşeron Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 15 15

16 Bütünleşik planlama stratejileri
Kapasiteyi veya talebi değiştirme stratejileri izlenebilir: Kapasite seçenekleri- kapasiteyi değiştir Üretim miktarını değiştirmek Fazla mesai Eksik çalışma Taşeron Fason İşgücü miktarını değiştirme İşe alma , işten çıkarma Part-time Geçici işgören Stok düzeylerini değiştirme Stoklama stoksuzluk Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 16 16

17 Bütünleşik planlama stratejileri
Talep seçenekleri- talebi değiştir: Talebi etkilemek (fiyatlama, reklam, satış geliştirme) Farklı ürün üretme (mevsimlik talep durumunda tamamlayıcı ürünler üretme) Yüksek talep dönemlerinde talebi geç karşılama (talep edenin beklemesi) Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 17 17

18 Aggregate Scheduling Options - Advantages and Disadvantages
Some Comments Changing inventory levels Changes in human resources are gradual, not abrupt production changes Inventory holding costs; Shortages may result in lost sales Applies mainly to production, not service, operations Varying workforce size by hiring or layoffs Avoids use of other alternatives Hiring, layoff, and training costs Used where size of labor pool is large Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 18 18

19 Advantages/Disadvantages - Continued
Option Advantage Disadvantage Some Comments Varying production rates through overtime or idle time Matches seasonal fluctuations without hiring/training costs Overtime premiums, tired workers, may not meet demand Allows flexibility within the aggregate plan Subcontracting Permits flexibility and smoothing of the firm's output Loss of quality control; reduced profits; loss of future business Applies mainly in production settings Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 19 19

20 Advantages/Disadvantages - Continued
Option Advantage Disadvantage Some Comments Using part-time Less costly and High Good for workers more flexible turnover/training unskilled jobs in than full-time costs; quality areas with large workers suffers; temporary labor scheduling pools difficult Influencing Tries to use Uncertainty in Creates demand excess capacity. demand. Hard to marketing ideas. Discounts draw match demand to Overbooking new customers. supply exactly. used in some businesses. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 20 20

21 Advantage/Disadvantage - Continued
Option Advantage Disadvantage Some Comments Back ordering during high- demand periods May avoid overtime. Keeps capacity constant Customer must be willing to wait, but goodwill is lost. Many companies backorder. Counterseasonal products and service mixing Fully utilizes resources; allows stable workforce. May require skills or equipment outside a firm's areas of expertise. Risky finding products or services with opposite demand patterns. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 21 21

22 Stok düzeyini değiştirme ile: işgücü düzeyindeki değişimler dereceli olur, ani işe alma, işten çıkarma olmaz, ani üretim değişiklikleri olmaz. Stok tutma maliyeti artar, stoksuzluk durumunda satış kaybı olabilir. İmalat sektörüne uygun, hizmette uygun değil. İşe alma ve işten çıkarma ile işgücü düzeyini değiştirme: Diğer seçenekleri kullanma zorunda kalmayız, işe alma, çıkarma ve eğitim maliyetleri olur.İşgücü arzının piyasada bol olduğu durumda kullanılır.

23 Fazla mesai veya eksik çalışma ile üretim miktarını değiştirmek: işe alma ve eğitme maliyeti olmadan talepteki mevsimlik değişimler karşılanır. Fazla mesai ücretleri, işgücünün yorgun olması sonucu kalite problemleri oluşur. Fazla mesai dahi talebi karşılayamayabilir. Planda esnekliğe izin verir. Taşeron/fason kullanmak: firmanın çıktı düzeyini düzgünleştirir, esneklik sağlar, kalite kontrol gücü kaybolur, kar azalabilir, ileride işletme pozisyonunu kaybedebilir, iş yapma kapasitesi azalabilir. Yeni üretim yaparken, üretim miktarını ayarlamada uygulanır.

24 Part-time işgücü kullanma: full-time dan daha az maliyetli ve esneklik fazla. İşgücü devri ve eğitim maliyetleri fazla, kalite etkilenebilir, programlama güçtür. Geçici işçilerin çok olduğu beceri istemeyen işler için uygundur. Talebi etkilemek: fazla kapasiteyi kullanmaya çalışır. İndirimler yeni müşteri çeker. Talepte belirsizlik olması, arz ile talebi her zaman dengeleyememek dezavantajdır. Yeni pazarlama fikirleri ortaya çıkabilir. Fazla yer satma (overbooking) bazı işletmelerde kullanılabilir.

25 Siparişleri geç karşılama: fazla mesai yapılmamış olur
Siparişleri geç karşılama: fazla mesai yapılmamış olur. Kapasite sabitlenir. Müşteri beklemeye razı olmalı, ancak iyi niyet kaybolabilir. Çoğu firma uygular. Zıt mevsimlik ürünler/hizmet sunma: kaynakların kullanımını artırır. Dengeli, sabit işgücüne olanak verir. Firmanın uzman olduğu alanın dışından beceri ve ekipman gerektirebilir. Farklı dönemlerde zıt talebe sahip ürünleri bulmak zordur.

26 İki zıt strateji Level Strategy Chase Strategy
Üretimin talebi izlemesi Sabit üretim hızı Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 26 26

27 Bütünleşik Planlama Stratejileri İki Zıt Strateji
Sabit Üretim Hızı Stratejisi (Level Strategy) Üretimin Talebi İzlemesi Stratejisi (Chase Strategy) Karma Strateji (Mixed-Hybrid Strategy)

28 Bütünleşik planlama stratejileri
Chase-talebi izleme stratejisi Üretim hızının talebi çok yakından izlemesi ve stok düzeyinin sıfıra yakın olması (işe alma ve işten çıkarma maliyeti artar) Level-sabit üretim hızı stratejisi Her gün aynı miktarı üretmek İşgücü düzeyi aynı kalır Stok bulundurma veya bulundurmama maliyetleri artar kolay Mixed-hybrid-karma strateji İlk iki stratejinin sakıncalarını gidermek için orta yol izlenir. örneğin üretim hızı birkaç ayda bir değiştirilir. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 28 28

29 Bütünleşik planlama yöntemleri
Grafik & şema yöntemleri Anlaşılması kolay, popüler deneme & yanılma yaklaşımına dayanır Kantitatif-matematiksel yöntemler Doğrusal programlama Ulaştırma modeli Doğrusal karar kuralı Yönetim katsayılar modeli Simülasyon ....vs Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 29 29

30 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Grafik yaklaşım Planlamacılar tecrübe, sezgi ve maliyet verilerini kullanarak bütünleşik planlar ortaya çıkarabilirler. Alternatif planları göstermek için grafikler kullanılır. Grafikte talep ile üretim kapasitesi karşılaştırılır. Deneme yanılmayı esas alan basit, popüler bir planlama tekniğidir. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 30

31 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Grafik yaklaşım Talebi her dönem için öngörüle Her dönem için kapasiteyi; normal çalışma, fazla mesai ve taşeron kullanma durumunda belirle İşgücü, işe alma ve çıkarma, stoklama maliyetlerini belirle Stok düzeyleri ve işgücü için firma politikasını dikkate al. Alternatif planlar hazırla ve toplam maliyetlerini karşılaştır. Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 31 31

32 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
örnek Aşağıdaki talep öngörülerine sahip ABC işletmesinde: Normal üretim kapasitesi ayda 2200 Dönem başı stok 1000 ise ve her ay normal kapasite kadar üretilirse::: Plan 1 sabit üretim stratejisi, ayda 2200 birim üretmek ise Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 32

33 Ocak ayı için dönem sonu stok=
Ocak ayı dönem başı stok + Ocak ayı üretim – Ocak talebi Ocak DSS= – 1500 = 1700 olur Şubat DSS= – 1000= 2900 olur

34 Örnek-ABC işletmesi talep öngörüsü ve plan1
ay talep Küm talep üretim Küm üretim Dönem sonu stok satış kaybı Ocak 1500 2200 3200 1700 Ş 1000 2500 5400 2900 M 1900 4400 7600 N 2600 7000 9800 2800 My 12000 H 3100 12900 14200 1300 T 16100 16400 300 3000 19100 18600 500 Ey 2000 21100 21300 200 Ek 22100 23500 1400 K 1800 23900 25700 A 26100 27900 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 34

35 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
35

36 maliyetler Birim maliyet: 7.000 pb Birim aylık satış kaybı: 9.000 pb
Birim başına aylık stoklama maliyeti: 140 pb Birim aylık satış kaybı: pb Fazla mesai mal(ilave birim başına):650 pb Eksik çalışma mal(birim başına): 300 pb Üretim miktarını değiştirme mal (birim başına): 500 pb

37 Üretim planı1(level) için maliyetler
ay üretim Üret.mal (7000) DS stok Stok mal (140) Satış kaybı Sat.kay. M (9000) Ocak 2200 1700 Ş 2900 M 3200 N 2800 My H 1300 T 300 42.000 500 Ey 200 28.000 Ek 1400 K 1800 A TOP 26.400 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 37

38 Plan 2 Plan 2 , alternatif bir plan olarak; daha az talebe sahip olan ocak, şubat, mart aylarında 1500 er birim, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında 2800 er birim, eylül, ekim, kasım aylarında 2200 er birim ve aralık ayında 1500 birim üretileceği varsayılırsa…dönem sonu stoklar şöyle olur:

39 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim planı2(karma) ay Küm talep üretim Küm üret D. S stok Satış kaybı Ocak 1500 2500 1000 Ş 4000 M 4400 5500 1100 N 7000 2800 8300 1300 My 9800 11100 H 12900 13900 T 16100 16700 600 19100 19500 400 Ey 21100 2200 21700 Ek 22100 23900 1800 K 26100 A 27600 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 39

40 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
40

41 Ocak, şubat , mart aylarında normal üretim miktarı 2200 birimden ( = 700) 700 birim eksik üretim vardır. Nisan-ağustos arası normal miktar 2200 den ( =600) 600 birim fazla üretim vardır. Eylül, Ekim, kasım aylarında normal miktarda üretim Aralıkta ( =700 ) 700 birim eksik üretim vardır. Ayrıca bu dönemlere geçişte üretim miktarını ayarlamaktan ötürü üretimi değiştirme maliyetleri oluşur.

42 Üretim planı 2(karma) maliyetler
ay üretim Ür.mal (7000) D. S stok St.mal (140) Ür.mik. Değ(500) Fazla mesai(650) Eksik çalışma (300) O 1500 1000 - Ş M 1100 N 2800 1300 H T 600 84.000 400 56.000 Ey 2200 Ek 1800 K A 26600 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 42

43 Planları karşılaştırma
Plan1-level maliyet= Plan2-karma maliyet= Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 43

44 Örnek:Densepack ocak-haziran talebi
Şubat: 640 Mart: 900 Nisan:1200 Mayıs:2000 Haziran: 1400 Aralık sonunda çalışan :300 kişi Aralık sonunda eldeki stok:500 Haziran sonunda eldeki stoğun:600 olması istenir İşe alma maliyeti:500 $/işgücü İşten çıkarma mal.:1000$/işgücü Envanter mal:80$/birim/ay K= işgücü başına günlük üretim 22 işgününde 76 işçi 245 birim üretmiş ise K=245/22=11,1364/76=0, birim/işgücü/gün Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 44

45 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
ay talep Net talep Küm talep işgünü Ocak 1280 =780 780 20 Şubat 640 1420 24 Mart 900 2320 18 Nisan 1200 3520 26 Mayıs 2000 5520 22 haziran 1400 =2000 7520 15 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 45

46 Plan 1-chase-üretimin talebi izlemesi
Sıfır stok, işe alma ve işten çıkarma ile ay işgünü Net talep İşgücü başına aylık üretim Gerekli işgücü Ocak 20 780 20x0,14653= 2,931 780/2,931= 267 Şubat 24 640 3,517 182 Mart 18 900 2,638 342 Nisan 26 1200 3,810 315 Mayıs 22 2000 3,224 621 Haziran 15 2,198 910 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 46

47 Aralık sonunda 300 çalışan var ise
Ay işgücü İşe alma İşten çıkarma İşgücü başına aylık üretim Top üretim Küm üretim Küm talep stok O 267 =33 2,931 267x2,931=783 783 780 3 Ş 182 =85 3,517 640 1423 1420 M 342 =160 2,638 902 2325 2320 5 N 315 =27 3,810 1200 3525 3520 621 =306 3,224 2002 5527 5520 7 H 910 =289 2,198 2000 7527 7520 top 755 145 30 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 47

48 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
maliyetler M= 755x x x80= Haziran sonunda 600 birim stok istenir: mal=600x80=48.000 Top mal= = Dönem başı stok(500) maliyete girmez Martta ve mayısta elde stok olduğu için 1 er işçi azaltılabilir =753 işçi işe alınırsa, işten çıkarma 144 olur. Envanter 13 e iner. Maliyet olur… Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 48

49 Plan2-level-sabit işgücü-stoksuzluk yok
İşe alma işten çıkarma yok, satış kaybı yok. Minimum kaç kişi gerekli? ay Küm talep İşgücü başına küm. üretim Gerekli kişi sayısı O 780 2,931 780/2,931=267 Ş 1420 6,448 221 M 2320 9,086 256 N 3520 12,896 273 5520 16,120 343 H 7520 18,318 411max Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 49

50 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
411 KİŞİ GEREKLİ- aralık sonu 300 kişi var ise 111 kişi işe alınacak, dönem sonu stoklar ise aşağıdaki gibi: Ay İşgücü başına aylık üretim (1) Aylık top. Üretim (2) (2)= (1)x411 Küm. Üretim Küm. Net talep stok O 2,931 1205 780 425 Ş 3,517 1445 2650 1420 1230 M 2,638 1084 3734 2320 1414 N 3,810 1566 5300 3520 1780 3,224 1325 6625 5520 1105 H 2,198 903 7528 7520 8 top 5962 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 50

51 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Dönem sonu envanter: =6562 Maliyet=envanter mal+ işe alma mal. Maliyet=6562x x500= Plan idi Plan ikisi birbirine yakın İşe al, çıkar yerine 2. plan uygulanır Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 51

52 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Plan 3- karma strateji Sadece 1 kez kişi sayısını değiştirsek Ocak-nisan arası 1 dönem, mayıs –haziran arası 2. dönem olsa İlk 4 ay kümülatif talep 3520 İlk 4 ay kişi başı küm. Üretim: 2,931+3,517+2,638+3,810=12,896 3520/12,896=272,95 kişi≈273 5-6 aylar için Küm talep=4000 Üretim:3,224+2,198=5,422 4000/5,422=737,7 kişi gerekli Ay Küm talep İşgücü başına aylık üretim O 780 2,931 Ş 1420 3,517 M 2320 2,638 N 3520 3,810 5520 3,224 H 7520 2,198 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 52

53 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Karma strateji Ay Küm talep İşgücü (1) İşe alma İşten çıkarma Kişi başı üretim(2 Üretim (1).(2) Küm üretim stok O 780 273 27 2,931 800 20 Ş 1420 3,517 960 1760 340 M 2320 2,638 720 2480 160 N 3520 3,810 1040 5520 738 465 3,224 2379 5899 379 H 7520 2,198 1622 7521 1 top 900 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 53

54 Karma strateji maliyeti
İşten çık.+işe alma+stok 27x x500+( )x80= Bu sonuç aynı zamanda doğrusal programlama sonucu elde edilen optimal strateji Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 54

55 Örnek: çatı malzemeleri imalatçısı
Çatı malzemeleri imalatçısı, 6 aylık çatı kaplama malzemesi öngörülerini tablodaki gibi hazırladı. Ort. Talep= 6200/124 Ort. Talep=50 birim/gün ay talep gün Günlük talep O 900 22 41 Ş 700 18 39 M 800 21 38 N 1200 57 May 1500 68 H 1100 20 55 top 6200 124 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 55

56 Öngörülen talep ve ortalama talep
Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 56

57 Plan 1: 6 ay boyunca talebi karşılayacak sabit işgücü
üretim 50.Gün Küm üretim talep Küm talep stok Dönem sonu stok O 1100 900 200 Ş 2000 700 1600 400 M 1050 3050 800 2400 250 650 N 4100 1200 3600 -150 500 5200 1500 5100 -400 100 H 1000 6200 -100 1850 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 57

58 Kümülatif talep grafiği Plan 1
Jan Feb Mar Apr May Jun Cumulative forecast requirements Cumulative level production using average monthly forecast requirements Reduction of inventory Excess inventory Cumulative Demand (Units) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 58

59 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Maliyet verileri Stoklama mal= 5 pb/birim/ay Fason mal= 10 pb/birim Ortalama ücret= 5 pb/saat (40 pb/gün) Fazla mesai= 7 pb/saat (8 saatin üstüne) Üretim miktarını artırma mal= 10pb/birim Üretim miktarını azaltma mal= 15pb/birim Bir birim üretim için gerekli işgücü saat = 1,6 saat Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 59

60 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Plan 1 maliyeti Günde 50 birim sabit üretim için, sabit işgücü istenirse (fazla mesai yok, dönem başı stok yok, fason yok..) Günde 50 birim üretim için gerekli işgücü: 50 birimx 1,6 saat=80 saat gerekli 80 saat/ 8 saat/işgücü = 10 işçi Stok maliyeti=1850 birimx5pb=9250 pb Normal çalışma=10 kişix124günx40pb=49600 Toplam maliyet= = pb Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 60

61 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Plan 2: günlük talebin en düşük olduğu dönemdeki kadar işgücü tutup, kalanını fason karşılamak ay talep gün Günlük talep O 900 22 41 Ş 700 18 39 M 800 21 38 min N 1200 57 My 1500 68 H 1100 20 55 top 6200 124 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 61

62 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Plan 2 maliyet 38 adet x 1,6 saat= 60,8 saat gerekli 60,8/8= 7,6 kişi gerekli 7 full-time , 1 part-time İşletme içi üretim= 38birim/günx124 gün=4712 = 1488 birim fason İşgücü mal= 7,6kişix40 pb/günx124gün=37696 Fason mal=1488 birimx 10pb/birim=14880 Toplam maliyet= =52576 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 62

63 Plan 3: işe alma ve çıkarma ile üretimi talebe eşitleme
ay talep Üretim mal Üretimi art. (işe alma) İşten çıkarma toplam O 900 900x1,6x5= 7200 --- 7200 Ş 700 5600 200x15= 3000 8600 M 800 6400 100x10= 1000 ---- 7400 N 1200 9600 4000 13600 My 1500 12000 3000 15000 H 1100 8800 6000 14800 top 6200 49600 8000 9000 66600 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 63

64 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
karşılaştırma Plan 1 Plan 2 Plan 3 Stoklama 9250 Norm çalış. 49600 37696 Fazla çal. İşe alma 8000 İşten çık. 9000 Fason 14880 toplam 58850 52576 66600 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 64

65 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
ödev Aynı örnekte 8 kişi ile çalışılıp, gerektiğinde fazla mesai yapılması halinde planı hazırlayıp maliyetini hesaplayınız Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 65

66 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
ödev2 Buzdolabı imalatçısı firma Ocak-Haziran arası için bütünleşik plan hazırlamak istemektedir. Firma aşağıdaki verileri hazırlamıştır. Üretimin öngörülen talebi karşılaması için işgücünü değiştirerek bir plan hazırlayınız. (aralıkta 8 işgören var) Planın maliyetini hesaplayınız. ay talep Ocak 400 Şubat 500 Mart 550 Nisan 700 Mayıs 800 haziran Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 66

67 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Maliyetler: Stoklama m=8 pb/buzdolabı/ay İşgücü ücreti=12 pb/saat (8 saat normal çalışma) İşe alma (üretimi artırma)= 40 pb/kişi İşten çıkarma= 80 pb/kişi Diğer veriler: Mevcut işgücü (aralık)= 8 kişi İşçilik saati/buzdolabı=4 saat Aylık işgünü=20 gün Dönem başı stok=250 buzdolabı Dönem sonu stok= 0 buzdolabı Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 67

68 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Örnek- Level Strategy Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 68

69 Non-Financial Criteria
Operations perspective: Smooth & even flow is easy to manage Human resources perspective: Nobody hired or fired, no overtime or furloughs, so employee morale should be fine Marketing perspective: All demand met, so no customer service issues Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 69

70 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Örnek-Chase Strategy Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 70

71 Non-Financial Criteria
Operations perspective: Can operations ramp up & back down this quickly? Much more difficult to accomplish Human resources perspective: Will employees tolerate being hired & fired so rapidly? What about training & learning curve issues? Marketing perspective: All demand is met (assuming no strikes) Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 71

72 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol
Örnek Bir fabrika üretim, talep, kapasite ve maliyete ilişkin verileri aşağıdaki gibi toplamıştır. D.P. nin ulaştırma yöntemi ile ulaştırma tablosunu ve başlangıç uygun çözümü hazırlayınız. Mart Nisan Mayıs Talep 800 1.000 750 Kapasite Normal 700 Fazla Mesai 50 Fason 150 130 Dönem Başı Stok 100 Maliyetler Normal Çalışma 40 pb/br 50 pb/br 70 pb/r Stoklama 2 pb/br/ay Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 72

73 Farnsworth’s Transportation Table
Period 1 (Mar) Period 2 (Apr) Period 3 (May) Unused Capacity (Dummy) Total Capacity Available (Supply) Beginning Inventory 100 2 4 Regular 40 700 42 44 Overtime 50 52 54 Subcontract 70 72 150 74 X x 130 Total Demand 800 1000 750 230 2780 Period Period Period 1 Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 73

74 Comparison of Three Major Aggregate Planning Methods
Techniques Approaches Aspects Charting/graphical methods Transportation method Management coefficient model Trial and error Optimization Heuristic Simple to understand, easy to use. Many solutions; one chosen may not be optimal LP software available;permits sensitivity analysis and constraints. Linear function may not be realistic Simple, easy to implement; tries to mimic manager’s decision process; uses regression Prof. Dr. Üzeyme Doğan - Üretim Planlama ve Kontrol 74 74


"Üretim Planlama ve Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları