Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İSTİSMARI. B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme - Temel İlkeler 18 yaşına kadar her birey çocuktur.18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocuk yaşla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İSTİSMARI. B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme - Temel İlkeler 18 yaşına kadar her birey çocuktur.18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocuk yaşla."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İSTİSMARI

2

3 B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme - Temel İlkeler 18 yaşına kadar her birey çocuktur.18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocuk yaşla ve olgunlaşma ile gelişen gereksinimlere sahip bir bireydir.Çocuk yaşla ve olgunlaşma ile gelişen gereksinimlere sahip bir bireydir. Çocuk hakkında alınan her kararda çocuğun görüşü alınmalıdır.Çocuk hakkında alınan her kararda çocuğun görüşü alınmalıdır. Çocukla ilgili her işlemde “çocuğun yüksek yararı” göz önünde bulundurulmalıdır.Çocukla ilgili her işlemde “çocuğun yüksek yararı” göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuklar doğuştan ve eşit olarak hiçbir ayırımcılığa maruz olmaksızın bütün haklardan yararlanırlar.Çocuklar doğuştan ve eşit olarak hiçbir ayırımcılığa maruz olmaksızın bütün haklardan yararlanırlar. Anne-baba sorumluluğu esastır. Devlet anne-babanın bu sorumluluğunu yerine getirmesinde gerekli desteği verir. Buna rağmen anne-baba sorumluluklarını yerine getirmedikleri durumlarda devlet sorumluluğu alır.Anne-baba sorumluluğu esastır. Devlet anne-babanın bu sorumluluğunu yerine getirmesinde gerekli desteği verir. Buna rağmen anne-baba sorumluluklarını yerine getirmedikleri durumlarda devlet sorumluluğu alır.

4 Eğitimin Amacı Ruh sağlığı yerinde nesiller yetiştirmek Öğrencileri en iyi gözlemleyen ve tanıyan öğretmenlerimize destek olmak Güncel bir soruna ışık tutmak Yasal Yükümlülük (Bildirim yükümlülüğü) Bilgi alış-verişi (Sağlıklı ve doğru yaklaşımlarla hareket edilmesi)

5 İSTİSMAR İstismarın birden fazla tanımı olmakla beraber Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını, bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan çocuğun, fiziksel ve psiko- sosyal gelişimini ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen davranışlar olarak tanımlamaktadır.

6 İstismarın Etkisinin Derecesi İstismarın SIKLIĞI, SÜREKLİLİĞİ, TÜRÜ, İSTİSMARCININ KURBANA YAKINLIK DERECESİNE bağlı olarak değişmektedir.

7 İstismar Çeşitleri Fiziksel istismar Duygusal istismar Ekonomik istismar İhmal Cinsel istismar

8 Fiziksel İstismar Çocuğun kaza dışı bir sebeple bir yetişkin tarafından yaralanmasını, örselenmesini ve yetişkinlerin şiddet kullanarak çocuğu sömürmeleri olarak tanımlanmaktadır.Çocuğun kaza dışı bir sebeple bir yetişkin tarafından yaralanmasını, örselenmesini ve yetişkinlerin şiddet kullanarak çocuğu sömürmeleri olarak tanımlanmaktadır. Temel Bulgular Temel Bulgular Sıyrıklar, Morluklar, Kırıklar ve Sıyrıklar, Morluklar, Kırıklar ve Organ Yaralanmaları Organ Yaralanmaları

9

10 HERŞEY BİR TOKATLA BAŞLAR !!

11 Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir. En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir

12 “6 yaşındaki kız çocuğu M. annesi tarafından acil servise götürülerek kanepeden düştüğü söyleniyor.Yapılan muayenesinde kafa darbesi ile beraber vücudunda çok sayıda morluk tespit ediliyor. Ancak annenin de gözünde geçmekte olan bir morluk fark eden doktor tarafından yapılan sorgulamada annenin eşinden sıklıkla dayak yediği ve çocuğu da annenin dövdüğü belirleniyor.” BİR OLGU

13 Dayak genellikle aile içi şiddetin bir parçasıdır.Çok zaman eşi tarafından dövülen anne çocuğunu da dövebilir. Yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki, fiziksel istismar (şiddet) kültürü ile yetişen çocuklar ileride bu şiddeti uygulayan kişiler olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yine yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre; çocuğa karşı fiziksel istismarın yaşandığı ailelerde;Eşler arasında çatışma ve tatminsiz evlilikler,Ebeveynlerden birisinin üvey olması,Ailenin yaşadığı yoğun sıkıntıların olduğu ortaya koyulmuştur. Türkiye’deki çalışmalarda ise; özellikle geleneksel aile yapılarında, konuşarak ikna yerine fiziksel cezalandırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

14 Kısa dönemde görülen belirtiler Morluklar, yaralar, kırıklar. Uzun dönemde görülen belirtiler Düşük benlik saygısı Saldırganlık Bazen yasal olmayan davranışlar Öfke ve intikam duyguları Kendine yönelik zarar verici davranışlar Kaygı, korku Okul sorunları ve başarısızlık Mutsuzluk ya da depresyonun diğer belirtileri Madde bağımlılığı Evden kaçma

15 Duygusal İstismar ‘Sistemli bir şekilde çocuğun aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi, onun sağlıklı duygusal gelişimini ve benlik saygısını ciddi bir biçimde etkileyen davranış kalıpları olarak’ tanımlanır.

16 Duygusal İstismar Olarak Tanımlanan Bazı Davranışlar Çocukla alay etme, alaycı davranışÇocukla alay etme, alaycı davranış Aşağılayıcı ses tonuAşağılayıcı ses tonu Ders dışı faaliyetlerden alıkoymaDers dışı faaliyetlerden alıkoyma Düşük performansı, başarısızlığı eleştirmeDüşük performansı, başarısızlığı eleştirme İsim takmaİsim takma Diğer çocukların çocuğu aşağılamasına göz yummaDiğer çocukların çocuğu aşağılamasına göz yumma

17 Çok sıkı ve katı otoriteÇok sıkı ve katı otorite Aşırı koruyuculukAşırı koruyuculuk Sosyal ilişkiler geliştirmede kısıtlayıcı tutumlarSosyal ilişkiler geliştirmede kısıtlayıcı tutumlar Aşırı ve uygunsuz eleştiriAşırı ve uygunsuz eleştiri Yaşa uygun yükümlülükler vermemeYaşa uygun yükümlülükler vermeme Aşırı ilgi ya da ilgisizlikAşırı ilgi ya da ilgisizlik Duygusal İstismar Olarak Tanımlanan Bazı Davranışlar

18 ÖZGÜVEN

19 SAĞLIK

20 EĞİTİM

21 SEVGİ

22 Ekonomik İstismar Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğidir Ebeveynler çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler Ebeveynler çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler

23 Ekonomik İstismar 1475 sayılı İş Yasası’nın 67. maddesi 15 yaş altındaki çocukların çalışmasını yasaklar iken, aynı madde de çocukların eğitimine engel olmayacak ve sağlık durumlarını bozmayacak işlerde 13 yaşından itibaren çalışmalarına olanak tanımaktadır. Aynı yasanın 68. maddesi, yer altı ve su altı gibi tehlikeli işlerde 18 yaşını doldurmayanların çalıştırılması yasaklanmıştır.1475 sayılı İş Yasası’nın 67. maddesi 15 yaş altındaki çocukların çalışmasını yasaklar iken, aynı madde de çocukların eğitimine engel olmayacak ve sağlık durumlarını bozmayacak işlerde 13 yaşından itibaren çalışmalarına olanak tanımaktadır. Aynı yasanın 68. maddesi, yer altı ve su altı gibi tehlikeli işlerde 18 yaşını doldurmayanların çalıştırılması yasaklanmıştır. İlköğretim kurumlarının sekiz yıllık okullardan oluştuğu ve bu okullarda kesintisiz eğitim yapıldığı göz önüne alındığında, ülkemiz için çocuklarda asgari çalışma yaş sınırı, 15 olarak atfedilmektedir.İlköğretim kurumlarının sekiz yıllık okullardan oluştuğu ve bu okullarda kesintisiz eğitim yapıldığı göz önüne alındığında, ülkemiz için çocuklarda asgari çalışma yaş sınırı, 15 olarak atfedilmektedir.

24

25

26

27 İHMAL Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi.

28 İstismar ve ihmali birbirinden ayıran en temel nokta istismarın aktif ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır. yapılan araştırmalara göre ihmal, istismardan yaklaşık 10-15 kez daha fazla görülür. Bütün sosyal sınıf ve ırklarda görülmekle birlikte, yoksul çocuklar diğerlerinden 15 kat fazla ihmale uğrarlar.

29 29 DİNLEMEMEK

30 30 DENETİMSİZLİK

31 31 BAKIMSIZ BIRAKMAK

32 Cinsel İstismar

33 NORMAL Cinsel Gelişim Davranışları 0-4 yaş; ara sıra cinsel organlarına eller, cinsel organlarını gösterir, cinsel organlar arasındaki farkı keşfetme /ilgilenmeye başlar, nadir de olsa küfür benzeri sözcükler kullanma, evcilik ve doktorculuk oynama (taklit ve model alma)0-4 yaş; ara sıra cinsel organlarına eller, cinsel organlarını gösterir, cinsel organlar arasındaki farkı keşfetme /ilgilenmeye başlar, nadir de olsa küfür benzeri sözcükler kullanma, evcilik ve doktorculuk oynama (taklit ve model alma) 5-8yaş; kendine dokunma, cinsel içerikli şakalar yapma, diğer çocuklarla oynarken kendisinin doktor rolünü oynamayı isteme, öpme, kışkırtıcı mimikler kullanma, cinsel sözcükler içeren mektupler yazmak,5-8yaş; kendine dokunma, cinsel içerikli şakalar yapma, diğer çocuklarla oynarken kendisinin doktor rolünü oynamayı isteme, öpme, kışkırtıcı mimikler kullanma, cinsel sözcükler içeren mektupler yazmak, 9-12yaş; Kendisinin ve başkalarının cinsel organlarına dokunma, kendini gösterme, öpme/ sevgilisinin olduğunu söyleme,kendi cinsinden olanlarla cinselliği konuşma, cinsel organların ve işlevleriyle ilgilenme, kitap ve magazinlere ilgi duyma, cinsel içerikli şiirler, mektuplar9-12yaş; Kendisinin ve başkalarının cinsel organlarına dokunma, kendini gösterme, öpme/ sevgilisinin olduğunu söyleme,kendi cinsinden olanlarla cinselliği konuşma, cinsel organların ve işlevleriyle ilgilenme, kitap ve magazinlere ilgi duyma, cinsel içerikli şiirler, mektuplar

34 Cinsel İstismar Çocuğun, bir erişkinin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır.

35 Cinsel istismara uğrayan çocukların yaş dağılımına bakıldığında; %30’u 2,5 yaş, %40’ı 6-10 yaş, %30’u 11-17 yaş gruplarında dağıldığı görülmektedir, yani olguların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalarda kız çocuklarının erkek çocuklara göre cinsel istismara daha fazla maruz kaldıkları ve özellikle erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha küçük yaşlarda istismar edildiği bulunmuştur. Cinsel İstismar

36

37

38 Cinsel İstismar Davranışları Temas içermeyen istismar (teşhircilik, laf atma, cinsel öneri)Temas içermeyen istismar (teşhircilik, laf atma, cinsel öneri) RöntgencilikRöntgencilik SarkıntılıkSarkıntılık Irz ve namusa yeltenme ve ırza geçmeIrz ve namusa yeltenme ve ırza geçme EnsestEnsest Cinsel sömürü amaçlı kullanımCinsel sömürü amaçlı kullanım –Çocuk pornografisi –Çocuk fuhuşu

39 Cinsel İstismar, Ruhun Ölümüdür…. Cinsel İstismar, Ruhun Ölümüdür….

40 İstismara uğramış bazı çocuklar “sanki içlerinde - ta derinlerde birşeylerin bozulduğunu, parcalandığını hissettiklerini” dile getirmektedirler.

41 CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN Ç OCUK YA DA GEN Ç :

42 İstismar edenden, Kendine ve ailesine sorun ç ıkarmaktan, Kendileri i ç in ö nemli olan kişileri kaybetmekten ve Farklı olmaktan KORKARLAR.

43 Kendilerinde bir şeylerin değiştiğini hissettikleri i ç in, Başlarından ge ç en deneyimde yalnız kaldıkları i ç in, İstismara ilişkin konuşmakta zorluk ç ektikleri i ç in YALNIZLIĞA Y Ö NELİRLER.

44 Kendilerinden bir şey alındığı i ç in, Bedenlerinden bir şeyler kaybettikleri i ç in, Ü ZG Ü ND Ü RLER. G ü vendikleri kişi ya da kişiler tarafından aldatıldıkları i ç in Ü ZG Ü ND Ü RLER.

45 Hem istismarcıya, Hem kendilerini koruyamayan yetişkinlere Hem de b ö yle bir ilişkiye katılmış olmaktan dolayı kendilerine Ö FKE DUYARLAR.

46 İstismarı durduramadıkları i ç in, Bedenlerinin verdiği tepki i ç in SU Ç LULUK DUYARLAR.

47 Her şeye karşın hala istismarcıyı seviyor olmaktan Duygularının s ü rekli değişiyor olmasından dolayı KARMAŞIK DUYGULAR YAŞARLAR.

48 Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklarda Ortaya Çıkabilecek Belirtiler Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da bunlardan aşırı kaçınma Uyku sorunları, kabuslar Depresyon ya da aile/arkadaş ilişkilerinde içe kapanma Tahrik edici davranışlar Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler, ya da genital organlarında bir sorun olduğu düşünceleri Okul devamsızlığı ya da kurallara uymama Aşırı ketum tavırlar Çizim, oyun ve fantazilerinde cinsel saldırganlık öğeleri Aşırı sinirlilik, agresyon İntihar düşünceleri / girişimleri

49 Neden Anlatmıyorlar? Kendisine inanılmayacağını, kendisinin bundan dolayı suçlanıp dışlanacağı düşüncesi İstismarcıyı seviyor ve ona zarar gelmesini istemiyor olabilir Eğer ekonomik olarak istismarcıya bağımlı ise onun olmaması ve ya ceza alması durumunda kendilerinin zor durumda kalacağını düşünebilir İstismarcı tarafından tehdit ediliyor ya da kendisine güzel hediyeler veriliyor olabilir ve bunları kaybetmek istemiyor olabilir

50 Yaşının küçüklüğü nedeni ile bunu yanlış bir şey olmadığını düşünüyor olabilir. Bu yüzden pedofiller daha çok bu konuda eğitimi olmayan yaşı küçük çocukları tercih etmektedir. İstismarcı tarafından bunun bir sır olduğu ve kimseyle paylaşmaması gerektiği vurgulanmış olabilir. Cinsellikle ilgili konuların konuşulmadığı ailelerde çocuk böyle bir sorunu konuşmaktan çekinebilir ya da nasıl anlatılacağını bilemeyebilirler. Başlarının belaya girmesinden korkarlar. Neden Anlatmıyorlar?

51 ÇOCUKLAR SONUNDA NASIL SÖYLERLER? İstismarın derecesi, sıklığı artarsa,İstismarın derecesi, sıklığı artarsa, Cinsel istismardan korunmayla ilgili bilgi alırsa ve kendisine yapılanın doğru olmadığını fark ederse ve söylenmesi gerektiğini öğrenirse,Cinsel istismardan korunmayla ilgili bilgi alırsa ve kendisine yapılanın doğru olmadığını fark ederse ve söylenmesi gerektiğini öğrenirse, Çocuk yaşadıklarını en yakın arkadaşları ile paylaşmak istediğinde,Çocuk yaşadıklarını en yakın arkadaşları ile paylaşmak istediğinde, Kardeşleri kendisinin ilk istismar edildiği yaşa gelmişse onları korumak maksadıyla,Kardeşleri kendisinin ilk istismar edildiği yaşa gelmişse onları korumak maksadıyla, Ergenliğe gelmişse hamilelikten korkar ya da istismarcının baskısından kurtulmak için,Ergenliğe gelmişse hamilelikten korkar ya da istismarcının baskısından kurtulmak için, Çocuk güvenebileceği ve kendisi ile yakından ilgilenen bir yetişkinle karşılaştığı zaman,Çocuk güvenebileceği ve kendisi ile yakından ilgilenen bir yetişkinle karşılaştığı zaman, Fiziksel bir yakınması (üriner enfeksiyon vb.) nedeni ile doktora gittiğinde.Fiziksel bir yakınması (üriner enfeksiyon vb.) nedeni ile doktora gittiğinde.

52 Cinsel İstismarda Risk Faktörleri Araştırmalar, Fiziksel,zihinsel veya gelişimsel bir özrü bulunan,Fiziksel,zihinsel veya gelişimsel bir özrü bulunan, Sosyal olarak yalnızSosyal olarak yalnız Daha kolay itaat edenDaha kolay itaat eden Erişkinleri etkilemeye çalışanErişkinleri etkilemeye çalışan İlgi görme gereksinimi olanİlgi görme gereksinimi olan Erken yaşta cinsel olgunluğa erişmişErken yaşta cinsel olgunluğa erişmiş Fiziksel olarak çekici olanFiziksel olarak çekici olan Çocukların cinsel saldırıya uğrama risklerinin daha fazla olduğunu göstermektedir.

53 Cinsel İstismara Y ö nelik Yanlış İnanışlar

54 Mit: Ç ocuklukta cinsel istismar nadirdir. Ger ç ek: Ensest ya da cinsel istismar sıktır. Her d ö rt kadından biri her on ya da yedi erkekten biri on sekiz yaşına gelene kadar en az bir kez cinsel olarak istismar edilmektedir.

55 Mit: Ç ocukların b ü y ü k ç oğunluğu bir yabancı tarafından saldırıya uğrar. Ger ç ek: İstismara uğrayan ç ocukların %80 ’ i bildikleri birisi tarafından istismar edilirler.

56 Mit: İstismarcılar ş ü pheli g ö r ü n ü rler. Ger ç ek: İstismarcıların b ü y ü k bir ç oğunluğu g ö r ü n ü mde diğer kişilerden farklılık g ö stermezler. Genellikle iyi vatandaşlardır.

57 Mit: Kadınlar da erkekler kadar cinsel istismarda bulunabilirler. Ger ç ek: Ç ocuklara temel bakım veren kişiler kadın olsa bile kadın ya da ç ocuklara karşı su ç işleyenlerin %80 ’ ini erkekler oluşturmaktadır.

58 Mit: Ç ocuklar hayal g üç lerinin zenginliği nedeniyle cinsel istismarı uydururlar. Ger ç ek: Ç ocuklar bu konuda genellikle yalan s ö ylemezler. Bu konudaki en ö nemli kural ç ocuğun s ö ylediklerine inanmaktır.

59 Mit: Yaşanmış bir iki olay ö nemli değildir. Ç ocuklar olup biteni ç abuk unuturlar. Ger ç ek: Bir kez ya da birden fazla sayıda tekrarlanan cinsel istismar ç ocuğun ruh sağlığını ö nemli ö l çü de olumsuz olarak etkiler.

60 Mit: Olayı provoke eden, şirin ve cazip kız ç ocukları, evden ka ç an ç ocuklar ve ihmal edilmiş ç ocuklar potansiyel kurbanlardır. Ger ç ek: Her sosyo-ekonomik d ü zeyden ve k ü lt ü rel gruptan gelen kız ve erkek ç ocuklar kurban olabilir.

61 Mit: İstismara genellikle yoksul ailelerde rastlanır. Ger ç ek: Etnik k ö ken, gelir d ü zeyi ya da dini inanışına bakılmaksızın her t ü rl ü ailede istismara rastlanabilir.

62 Mit: Ç ocukların b ü y ü k ç oğunluğu bunu hak ederler. Ger ç ek: Hi ç bir ç ocuk cinsel olarak istismar edilmek istemez. Yaşamlarındaki erişkinlerden duygusal yakınlık beklerler.

63 Mit: Parklar, genel tuvaletler, karanlık sokaklar, karanlık yerler, boş inşaat sahaları tehlikeli b ö lgelerdir. Ger ç ek: Olayın olduğu yer genellikle ev, okul, ev ile okul rasındaki yol gibi ç ocuğun i ç inde bulunduğu ç e v redir.

64 CİNSEL İSTİSMAR A Ç IKLANDIĞINDA NE YAPMALI? Duyulduğunda ö nce ona inanmalı. Ç ocuklar cinsel taciz konusunda yalan s ö ylemeyi bilmezler. Olanları anlatabilmenin ne kadar g üç olduğu bilinmeli ve ona anlayış g ö sterilmeli. Ç ocuklar yaşadıkları olayı arkadaşlarına oyun gibi anlatıp g ö sterebilirler, yetişkinler bu tür anlatımlara duyarlı olmalıdır.

65 Eğer cinsel istismardan şüpheleniyorsanız; AŞAĞIDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARA ÖZEN GÖSTERİN,AŞAĞIDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARA ÖZEN GÖSTERİN, Kendinizi tanıtın. Ne iş yaptığınızı ve işlevinizin ne olduğunu açıkca ve anlaşılır bir dil ile anlatın.Kendinizi tanıtın. Ne iş yaptığınızı ve işlevinizin ne olduğunu açıkca ve anlaşılır bir dil ile anlatın. Onunla konuşurken bulunduğu bilişsel düzeyi hep hatırda tutun.Onunla konuşurken bulunduğu bilişsel düzeyi hep hatırda tutun. Çok hızlı gitmeyin, ardı ardına soru sormayın, onu ürkütebilirsiniz.Çok hızlı gitmeyin, ardı ardına soru sormayın, onu ürkütebilirsiniz. Sakın ve rahat bir yer seçin, hiç bir koşulda rahatsız edilmeyeceğinizden emin olun.Sakın ve rahat bir yer seçin, hiç bir koşulda rahatsız edilmeyeceğinizden emin olun. Göz teması kurun. Kendini daha rahat hissedecektir.Göz teması kurun. Kendini daha rahat hissedecektir. Çocuğun çeşitli kişiler tarafından tekrar tekrar sorgulanmasını azaltın. İstismarın bir başka türüne aracı olmayın.Çocuğun çeşitli kişiler tarafından tekrar tekrar sorgulanmasını azaltın. İstismarın bir başka türüne aracı olmayın.

66 Olayı Geciktirmeden Haber Vermekle; Çocuğa inandığınızı ispatlarsınız.Çocuğa inandığınızı ispatlarsınız. Sadece onu değil, diğer çocukları ve ailesini de korumuş olursunuz.Sadece onu değil, diğer çocukları ve ailesini de korumuş olursunuz. İstismarın son bulmasını sağlamış ve olayın tekrarlanmasına engel olmuş olursunuz.İstismarın son bulmasını sağlamış ve olayın tekrarlanmasına engel olmuş olursunuz. Tıbbi bulguların zaman geçmeden tespitine olanak sağlayarak, hukuki prosedürün başlamasına yardımcı olursunuz.Tıbbi bulguların zaman geçmeden tespitine olanak sağlayarak, hukuki prosedürün başlamasına yardımcı olursunuz. Uzun dönemde çocuğa gerekli desteğin ve danışmanlığın sağlanmasında yardım etmiş olursunuz.Uzun dönemde çocuğa gerekli desteğin ve danışmanlığın sağlanmasında yardım etmiş olursunuz. Her ne kadar suçlu olsa da istismarcıya da yardım görmesi için olanak sağlamış olursunuz.Her ne kadar suçlu olsa da istismarcıya da yardım görmesi için olanak sağlamış olursunuz.

67 İstismar türleri tek başına görülebileceği gibi birden fazla istismar türü de bir arada görülebilir. İstismar türleri tek başına görülebileceği gibi birden fazla istismar türü de bir arada görülebilir. Örneğin; duygusal istismar tek başına görülebildiği gibi fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de görülebilmektedir. Hatta fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarı, izleri yok olduktan sonra da duygusal istismarın izleri devam ettiği gözlenmektedir.

68 Yeniden İstismara Uğrama Olasılığı Araştırmalar, cinsel istismara uğramış bireylerin daha sonra yeniden istismara uğrama olasılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun nedenleri; –Bireylerin yaşadıkları cinsel davranış o zaman diliminde, kendi davranış repertuarına uymayan bir davranıştır. –Yeterlilik duygusunun azalması ve kendini değersiz hissetmesi, –Çarasizliğin öğrenilmesi (Khahe ve ark. 1999)

69 İstismarcı kim ?

70

71 Teknolojik İstismar Teknoloji aracılığıyla istismar ve şiddet farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Cep telefonuyla çekim yaparak internette paylaşılması,çocuğun yaşına uygun olmayan görsellerin televizyonda, internette yer alması da istismar ve zorbalık olarak değerlendirilmektedir.

72 İstismarı Önleme Adımları Öğretin (Bedeninin özel olduğunu) Dinleyin (özellikle bir şeyleri anlatmakta zorlanıyorsa) Zaman ayırın ve ilgilenin Tanıyın (Arkadaşlarını, bakıcıları, oynadığı alanları....) İzleyin (İstismarı önleme programlarını) Konuşun (İstismar hakkında) Danışın (Çocuğunuzun ya da başka çocukların istismarından şüpheleniyorsanız)

73 Yasal Düzenlemeler

74  HER VATANDAŞ ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMEKTE OLAN İSTİSMAR SUÇUNU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  T.C.K. MADDE 278 Yasal Düzenlemeler

75 T.C.K. MADDE 278 Suçu bildirmemeSuçu bildirmeme Madde 278 - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Madde 278 - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

76 T.C.K. MADDE 278-279 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesiKamu görevlisinin suçu bildirmemesi Madde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılıMadde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. cezası ile cezalandırılır.

77 Öğretmenler Tarafından Bildirilen İstismar Olgularının Azlığı! Öğretmenlerin bu tür olayları kime ve nasıl bildireceklerini bilememe, Bildirmenin yararlı olacağına inanmama, Sonuçlarından çekinme; Çok ağır olmayan durumlarda da dayağın ailede çocuğu terbiye etmek için kullanılabilecek uygun bir yöntem olduğuna inanma, Aile içi durumlara karışmak istememe gibi bir çok etmen sayılabilir.

78 Nereye Bildirilmeli  Sosyal Hizmetlere  Çocuk Polisine  Savcılığa  Polis Merkezlerine  Okul Timlerine

79 Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler  D a n ı ş m a n l ı k Tedbiri  E ğ i t i m Tedbiri  B a k ı m Tedbiri  S a ğ l ı k Tedbiri  B a r ı n m a Tedbiri

80


"ÇOCUK İSTİSMARI. B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme - Temel İlkeler 18 yaşına kadar her birey çocuktur.18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocuk yaşla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları