Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler"— Sunum transkripti:

1 Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler
Click Mert SÜZGEN Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Yrd. 10 Nisan 2015

2 BORSA İSTANBUL PİYASALARI
Pay Piyasası (401) Ulusal Pazar (218) II. Ulusal Pazar (94) Kurumsal Ürünler P. (47) Gözaltı Pazarı (28) Serbest İşlem P. (14) Gelişen İşletmeler Piyasası (22) Borçlanma Araçları Piyasası Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası İşlem Gören Şirket Sayısı: 423

3 HALKA ARZ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?
Şirketlerin ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığını artırma aracıdır. Kurumsallaşma ve büyüme yolunda atılacak en önemli adımdır. Şirketlerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesinin en iyi yoludur. Halka Arz, şirketlere finansman sağlayabilmek için yatırımcılara sermaye piyasası araçlarının çağrı yoluyla satım işlemidir.

4 Yıllar İtibariyle Halka Arz Sayıları (*)
RAKAMLARLA HALKA ARZ Yıllar İtibariyle Halka Arz Sayıları (*) Yıl İhraç Sayısı Pay Borçlanma Aracı (Ortalama) 9 0,5 2010 22 16 2011 27 58 2012 237 2013 19 330 2014 13 517 Yıl Sağlanan Kaynak (Milyon ABD Doları) Pay Borçlanma Aracı Toplam 11.213 239 11.452 2010 2.104 1.294 3.398 2011 841 11.098 11.925 2012 2.824 23.466 26.280 2013 2.340 29.198 31.538 2014 320 30.323 30.643 (*) İkincil Halka Arzlar Dahil

5 BIST100 / HALKA ARZ ENDEKSİ

6 Uzun Vadeli Kaynak Girişi Düşük Finansman Giderleri
HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 1. Finansman Temini Kapasite Artırımı Şirket Satın Alma Yenileme Yatırımı Yeni Pazarlara Açılma Ar-Ge Yatırımları Domestic individual investors provide market liquidity. Uzun Vadeli Kaynak Girişi Düşük Finansman Giderleri Markalaşma

7 4/14/2017 HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 2. Düşük Maliyet Alternatif Finansman Yöntemlerine Oranla Daha Düşük Maliyetle Fon Temini (~%4) Sermaye Artırımı (<%1) İkincil Halka Arz (<%1)

8 3. Küresel Bilinirlik, Prestij, Kredibilite
4/14/2017 HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 3. Küresel Bilinirlik, Prestij, Kredibilite Artan medya ilgisi Tedarikçiler Uluslararası Fonlar Müşteriler Kredi Kuruluşları

9 Şirket hisselerinin daha likit hale gelmesi
4/14/2017 HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 4. Likidite Şirket hisselerinin daha likit hale gelmesi

10 Nesilden Nesile Aktarım Kurumsal Yönetim İlkeleri
HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 5. Kurumsallaşma Nesilden Nesile Aktarım Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsız Denetim Domestic individual investors provide market liquidity. Şeffaflık

11 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR
Halka Arzda Başarı İçin Kritik Faktörler Başarılı Bir Halka Arz Halka Arz Fiyatının Gerçekçi Belirlenmesi Etkin Hazırlık Süreci Doğru Zamanlama

12 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arza Hazırlık Süreci
Aracı Kuruluş veya Piyasa Danışmanı Seçimi Bağımsız Denetim Raporu Çalışmaları Genel Kurul Kararı ve Esas Sözleşme Değişikliği Halka Arz Fiyatının Belirlenmesi SPK ve Borsaya Başvuru için Gerekli Belgelerin ve İzahnamenin Hazırlanması

13 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR
Halka Arz Takvimi Süreç 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta SPK ve Borsaya Müracaat 1 2 3 4 5 SPK ve Borsa İncelemeleri Borsa Yönetim Kurulu Kararı (Pazarın Belirlenmesi) SPK İzahname Onayı İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunun İlanı Halka Arzın Yapılması Satış Sonuçlarının Borsaya Bildirilmesi Şirket Paylarının İşlem Görmeye Başlaması

14 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Ulusal Pazara Kabul Kriterleri
Kotasyon Kriterleri Bağımsız Denetim 3 Yıl Faaliyette Bulunma Şartı Sağlıklı Finansman Yapısı Esas Sözleşme Uygunluğu Önemli Hukuki Uyuşmazlık Olmaması Tasfiye, İflas vb. Durumların Olmaması Sayısal Kriterler Halka Arz Edilen Payların Piyasa Değeri Vergi Öncesi Kar Halka Arz Edilen Payların Sermayeye Oranı Özsermaye Standart 1 Asgari TL Son iki yıldan en az birinde - Asgari TL Standart 2 Asgari TL Son iki yıldan en az birinde Asgari % 5 Asgari TL Standart 3 Son 2 yıl Asgari % 25 Asgari TL

15 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR İkinci Ulusal Pazara Kabul Kriterleri
Ulusal Pazar Sayısal Kriterlerini Sağlayamayan Şirketler Halka arz edilen payların piyasa değeri ile halka açıklık oranı sırasıyla TL ve %15 ya da TL ve %5 olanlar Sağlıklı finansal ve hukuki yapı ile son 1 yıl içinde faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş Şirketler İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmekte olan bir şirket Ulusal Pazar koşullarını sağlaması halinde Ulusal Pazar’a geçebilir.

16 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Gelişen İşletmeler Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Borsa İstanbul Kotasyon Şartlarını Sağlayamayan Gelişme ve Büyüme Potansiyeline Sahip Şirketlerin Paylarının İşlem Görebileceği Piyasadır. GİP’te, Borsa İstanbul tarafından yetkilendirilmiş bir Piyasa Danışmanı ile başvuru tarihi itibariyle minimum 2 yıl geçerli bir anlaşma imzalanması gerekmektedir. 22 companies Relatively relaxed admission for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) with growth potential Provides SMEs with an opportunity to raise funds through public offerings or private placements Long term and low cost financing alternative

17 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Gelişen İşletmeler Piyasası
Aktif Toplamı   > 10 Milyon TL Net Satış Hasılatı > 5 Milyon TL Sayısal Koşullar PP GİP - Gerekli inceleme Borsa İstanbul tarafından yapılır. BAŞVURU - Gerekli inceleme Piyasa Danışmanı tarafından yapılır. - Sermaye Artırımı ve/veya Ortak Satışı olabilir. HALKA ARZ - Sadece Sermaye Artırımı şeklinde yapılabilir, Ortak Satışı yoktur. - Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık ve yıllık finansal tablolar - Bağımsız denetimden geçmemiş 3 ve 9 aylık finansal tablolar FİNANSAL RAPORLAR - Yıl sonu finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu - Bağımsız denetimden geçmemiş 6 aylık finansal tablolar 22 companies Relatively relaxed admission for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) with growth potential Provides SMEs with an opportunity to raise funds through public offerings or private placements Long term and low cost financing alternative

18 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Rakamlarla Gelişen İşletmeler Piyasası
İşlem Hacmi Milyon $ 22 Şirket Büyüme Potansiyeline Sahip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) İçin Kolaylaştırılmış Kabul Şartları KOBİ’lere Halka Arz Yoluyla Fon Temini Olanağı Uzun Vadeli ve Düşük Maliyeti Finansman Alternatifi 100 Bin TL’ye kadar KOSGEB Desteği 22 companies Relatively relaxed admission for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) with growth potential Provides SMEs with an opportunity to raise funds through public offerings or private placements Long term and low cost financing alternative

19 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR
Halka Arz Maliyetleri GİP Ulusal ve İkinci Ulusal Pazar ölçeğindeki şirketlerin pay halka arzında ortalama maliyet % 4, GİP’te ise yüzde % 7’dir.

20 İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMA SONRASI SÜREÇ
Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü Sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek Önemli bilgilerin kamuya zamanında ve eksiksiz olarak açıklanması gerekmektedir. (www.kap.gov.tr) Bağımsız Denetim Yükümlülüğü PAY PİYASASI - Yıllık ve 6 aylık finansalları bağımsız denetimden geçirerek - 3 ve 9 aylık finansalları denetimden geçirmeden GİP ŞİRKETLERİ - Yıllık finansalları bağımsız denetimden geçirerek - 6 aylık finansalları denetimden geçirmeden kamuya duyurmakla yükümlüdür. Kar Payı Dağıtımı Kar Payı dağıtımı zorunlu değildir. Şirketler kar payını, - Tamamen nakden dağıtma, - Tamamen pay olarak dağıtma, - Belli oranda nakit belli oranda pay olarak dağıtma, - Nakit ya da pay olarak dağıtmadan şirket bünyesinde bırakma konusunda serbesttir. Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun yönetilmesi gerekmektedir. - SPK İşlem gören Şirketleri Piy. Değ. ve FDP değerine göre 3 gruba ayırmıştır. - Halka Açılan şirket Ocak ayındaki ilk liste ilan edilene kadar 3. grupta yer alacaktır. - Ancak İlk genel kurul önce ise kendi grubuna uyum sağlar. Yatırımcı İlişkileri ve Komiteler - Denetim Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi. Ayrıca Pay Piyasası Şirketleri için; - Yatırımcı İlişkileri Birimi kurma - Lisanslı Personel Çalıştırma Zorunluluğu Bulunmaktadır.

21 Teşekkürler Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış Bölümü
T F


"Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları