Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Click Mert SÜZGEN Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Yrd. 10 Nisan 2015 Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Click Mert SÜZGEN Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Yrd. 10 Nisan 2015 Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler."— Sunum transkripti:

1 Click Mert SÜZGEN Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Yrd. 10 Nisan 2015 Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler

2 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (401) Ulusal Pazar (218)II. Ulusal Pazar (94)Kurumsal Ürünler P. (47)Gözaltı Pazarı (28)Serbest İşlem P. (14) Gelişen İşletmeler Piyasası (22) Borçlanma Araçları Piyasası Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası İşlem Gören Şirket Sayısı: 423 2

3 HALKA ARZ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR? Şirketlerin ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığını artırma aracıdır. Kurumsallaşma ve büyüme yolunda atılacak en önemli adımdır. Şirketlerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesinin en iyi yoludur. Halka Arz, şirketlere finansman sağlayabilmek için yatırımcılara sermaye piyasası araçlarının çağrı yoluyla satım işlemidir. 3

4 RAKAMLARLA HALKA ARZ (*) İkincil Halka Arzlar Dahil Yıllar İtibariyle Halka Arz Sayıları (*) Yılİhraç Sayısı PayBorçlanma Aracı 2000-2009 (Ortalama)90,5 20102216 20112758 201227237 201319330 201413517 Yıl Sağlanan Kaynak (Milyon ABD Doları) Pay Borçlanma AracıToplam 2000-200911.21323911.452 20102.1041.2943.398 201184111.09811.925 20122.82423.46626.280 20132.34029.19831.538 201432030.32330.643 4

5 BIST100 / HALKA ARZ ENDEKSİ 5

6 HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 1. Finansman Temini Kapasite Artırımı Şirket Satın Alma Düşük Finansman Giderleri Yenileme Yatırımı Yeni Pazarlara Açılma Markalaşma Ar-Ge Yatırımları Uzun Vadeli Kaynak Girişi 6

7 Alternatif Finansman Yöntemlerine Oranla Daha Düşük Maliyetle Fon Temini (~%4) HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 2. Düşük Maliyet Sermaye Artırımı (<%1) İkincil Halka Arz (<%1)

8 Artan medya ilgisi Tedarikçiler Uluslararası Fonlar Müşteriler Kredi Kuruluşları HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 3. Küresel Bilinirlik, Prestij, Kredibilite

9 HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 4. Likidite Şirket hisselerinin daha likit hale gelmesi

10 HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 5. Kurumsallaşma Kurumsal Yönetim İlkeleri Nesilden Nesile Aktarım Şeffaflık Bağımsız Denetim 10

11 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arzda Başarı İçin Kritik Faktörler Başarılı Bir Halka Arz Halka Arz Fiyatının Gerçekçi Belirlenmesi Etkin Hazırlık Süreci Doğru Zamanlama 11

12 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arza Hazırlık Süreci Aracı Kuruluş veya Piyasa Danışmanı Seçimi Bağımsız Denetim Raporu Çalışmaları Genel Kurul Kararı ve Esas Sözleşme Değişikliği Halka Arz Fiyatının Belirlenmesi SPK ve Borsaya Başvuru için Gerekli Belgelerin ve İzahnamenin Hazırlanması 12

13 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arz Takvimi Süreç1. Hafta2. Hafta3. Hafta4. Hafta5. Hafta6. Hafta SPK ve Borsaya Müracaat 123451234512345123451234512345 SPK ve Borsa İncelemeleri Borsa Yönetim Kurulu Kararı (Pazarın Belirlenmesi) SPK İzahname Onayı İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunun İlanı Halka Arzın Yapılması Satış Sonuçlarının Borsaya Bildirilmesi Şirket Paylarının İşlem Görmeye Başlaması 13

14 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Ulusal Pazara Kabul Kriterleri Kotasyon Kriterleri Bağımsız Denetim 3 Yıl Faaliyette Bulunma Şartı Sağlıklı Finansman Yapısı Esas Sözleşme Uygunluğu Önemli Hukuki Uyuşmazlık Olmaması Tasfiye, İflas vb. Durumların Olmaması Sayısal Kriterler Halka Arz Edilen Payların Piyasa Değeri Vergi Öncesi Kar Halka Arz Edilen Payların Sermayeye Oranı ÖzsermayeStandart 1 Asgari 149.000.000 TL Son iki yıldan en az birinde - Asgari 37.000.000 TL Standart 2 Asgari 75.000.000 TL Son iki yıldan en az birinde Asgari % 5 Asgari 24.500.000 TL Standart 3 Asgari 37.000.000 TL Son 2 yılAsgari % 25 Asgari 15.000.000 TL 14

15 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR İkinci Ulusal Pazara Kabul Kriterleri Ulusal Pazar Sayısal Kriterlerini Sağlayamayan Şirketler Halka arz edilen payların piyasa değeri ile halka açıklık oranı sırasıyla 7.500.000 TL ve %15 ya da 15.000.000 TL ve %5 olanlar Sağlıklı finansal ve hukuki yapı ile son 1 yıl içinde faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş Şirketler İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmekte olan bir şirket Ulusal Pazar koşullarını sağlaması halinde Ulusal Pazar’a geçebilir. İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmekte olan bir şirket Ulusal Pazar koşullarını sağlaması halinde Ulusal Pazar’a geçebilir. 15

16 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Gelişen İşletmeler Piyasası GİP’te, Borsa İstanbul tarafından yetkilendirilmiş bir Piyasa Danışmanı ile başvuru tarihi itibariyle minimum 2 yıl geçerli bir anlaşma imzalanması gerekmektedir. Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Borsa İstanbul Kotasyon Şartlarını Sağlayamayan Gelişme ve Büyüme Potansiyeline Sahip Şirketlerin Paylarının İşlem Görebileceği Piyasadır. 16

17 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Gelişen İşletmeler Piyasası Aktif Toplamı > 10 Milyon TL Net Satış Hasılatı > 5 Milyon TL Sayısal Koşullar 17

18 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Rakamlarla Gelişen İşletmeler Piyasası 22 Şirket Büyüme Potansiyeline Sahip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) İçin Kolaylaştırılmış Kabul Şartları KOBİ’lere Halka Arz Yoluyla Fon Temini Olanağı Uzun Vadeli ve Düşük Maliyeti Finansman Alternatifi 100 Bin TL’ye kadar KOSGEB Desteği İşlem Hacmi Milyon $ 18

19 HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arz Maliyetleri Ulusal ve İkinci Ulusal Pazar ölçeğindeki şirketlerin pay halka arzında ortalama maliyet % 4, GİP’te ise yüzde % 7’dir. GİP 19

20 İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMA SONRASI SÜREÇ Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü Sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek Önemli bilgilerin kamuya zamanında ve eksiksiz olarak açıklanması gerekmektedir. (www.kap.gov.tr) Bağımsız Denetim Yükümlülüğü PAY PİYASASI - Yıllık ve 6 aylık finansalları bağımsız denetimden geçirerek - 3 ve 9 aylık finansalları denetimden geçirmeden GİP ŞİRKETLERİ - Yıllık finansalları bağımsız denetimden geçirerek - 6 aylık finansalları denetimden geçirmeden kamuya duyurmakla yükümlüdür. Kar Payı Dağıtımı Kar Payı dağıtımı zorunlu değildir. Şirketler kar payını, - Tamamen nakden dağıtma, - Tamamen pay olarak dağıtma, - Belli oranda nakit belli oranda pay olarak dağıtma, - Nakit ya da pay olarak dağıtmadan şirket bünyesinde bırakma konusunda serbesttir. Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun yönetilmesi gerekmektedir. - SPK İşlem gören Şirketleri Piy. Değ. ve FDP değerine göre 3 gruba ayırmıştır. - Halka Açılan şirket Ocak ayındaki ilk liste ilan edilene kadar 3. grupta yer alacaktır. - Ancak İlk genel kurul önce ise kendi grubuna uyum sağlar. Yatırımcı İlişkileri ve Komiteler - Denetim Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi. Ayrıca Pay Piyasası Şirketleri için; - Yatırımcı İlişkileri Birimi kurma - Lisanslı Personel Çalıştırma Zorunluluğu Bulunmaktadır. 20

21 Teşekkürler T. 0 212 298 25 50 F. 0 212 298 25 00 kot-marketing@borsaistanbul.com kot-marketing@borsaistanbul.com www.borsaistanbul.com Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış Bölümü


"Click Mert SÜZGEN Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Yrd. 10 Nisan 2015 Borsa İstanbul Piyasaları İşlem Görmeye Başlama ve Sonraki Süreçler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları