Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

2 MADDE SAF MADDE ELEMENT BİLEŞİK KARIŞIM HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM

3 SAF MADDE Aynı cins atom yada moleküllerden oluşmuş maddelere saf madde denir.

4 SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ:
Saftırlar. Aynı tür taneciklerden oluşurlar. Belli erime ve kaynama noktaları vardır.

5 Homojendir. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

6 ELEMENT Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere denir.

7 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ
Aynı tür atomlardan oluşurlar. Saf ve homojendirler. Belli erime ve kaynama noktaları vardır.

8 Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar.
Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

9 Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere 4 ana bölümde incelenirler.
Sembollerle gösterilirler.

10 BİLEŞİK İki yada daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmesi sonucu oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir.

11 BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ
Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar. Belli oranda birleşirler.

12 Kimyasal olarak birleşirler.
Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar.

13 Kendini oluşturan maddelere ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler.
Saf ve homojendirler

14 Belli erime ve kaynama noktaları vardır.
Kendi özelliğini taşıyan en küçük birimleri moleküllerdir.

15 KARIŞIM İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir.

16 KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ
Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar. İstenilen oranda karıştırılırlar.

17 Fiziksel olarak karışırlar.
Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.

18 Kendini oluşturan maddelere fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler .
Saf değildirler.

19 Belli erime ve kaynama noktaları yoktur.
Yapı taşları element yada moleküllerdir. Belli bir formülleri yoktur.

20 HOMOJEN KARIŞIM Özellikleri kütlesinin her yerinde aynı olan karışımlara denir. Örneğin; çözeltiler homojen karışımlardır.

21 HETEROJEN KARIŞIMLAR Her yanı aynı özelliği göstermeyen karışımlardır.Heterojen karışımlar birbiri içinde çözünmeyen karışımlardır. Ayran,süt,toprak,bulut,sis,çamurlu su….vb

22 ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNME OLAYI
Katı sıvı ya da gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde dağılması sonucu oluşan saydam sıvı karışımlarına çözelti denir Şekerli ve tuzlu su, maden suyu, gazlı içecekler, deniz suyu çözeltilere örnektir.

23 Her çözeltide çözen (çözücü) ve çözünen madde vardır
Her çözeltide çözen (çözücü) ve çözünen madde vardır. İki maddeden birinin diğerinin içine dağılarak gözden kaybolmasına Çözünme denir. Her maddede çözen (çözücü) ve çözünen maddeler vardır.

24 Çözeltilerin başlıca ellikleri şunlardır;
Homojendir. Saydamdır.

25 Çözünen madde gözle görünmez.
Çözelti dinlendirilse de çözen ve çözünen maddeler birbirinden ayrılmazlar.

26 Çözünen maddesi az olan çözeltilere seyreltik, çözünen maddesi çok olan çözeltilere derişik denir. Örneğin; demli çay açık çaya göre derişik çözeltidir Üç şekerli çay bir şekerli çaya göre daha derişiktir.


"MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları