Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net."— Sunum transkripti:

1 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI

2 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU :EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI, GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ…. Abdulkadir HALAÇLI

3 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
EKONOMİ İLMİ Ekonomi: Sınırsız olan insan ihtiyaçları ile sınırlı Kıt kaynaklar arasında en uygun dengeyi sağlamaya çalışan ve aradaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Abdulkadir HALAÇLI

4 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Hemen hemen her ülkede insanlar ekonomik konulara ilgi gösterirler - göstermek zorundadırlar. Ekonomide ortaya çıkan ve insanları etkileyen bazı olaylar, kişilerin ekonomiye olan ilgilerini artırır. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılama, ev kirasını ödeme, fiyatların yükselmesi, işsizlik gibi durumlar ekonomik olayların nedenlerini düşünmemize yol açar. İşini kaybeden işsizliğin nedenlerini, mutfak masraflarının artması, fiyat artışını(enflasyonu) düşünmeye iter. Abdulkadir HALAÇLI

5 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
İhtiyaç:İnsanların yaşamlarını devam ettirmesi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mümkündür. İnsan ihtiyaçları karşılandığında mutluluk, karşılanmadığı zaman acı duyar. İlk insanlardan günümüze sosyal ve kültürel yaşam ile teknolojik gelişmeler ihtiyaçları da değiştirmiştir. Toplumların uygarlık seviyeleri ile ekonomik ve kültürel seviyelerindeki artışlar ihtiyaçların türü ve niteliğini de değiştirmektedir. Örn; 100 sene önce telefon olmak bir ihtiyaç değildi. Şimdi zorunlu. İhtiyaç; Yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, giderilmediği zaman acı, giderildiği zaman mutluluk/haz veren bir duygudur İhtiyaçların Türleri: 1-Birincil ihtiyaçları 2-İkincil İhtiyaçlar Birincil İhtiyaçlar: Hayatın devamı için karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlardır. Yeme, içme, hava alma İkincil İhtiyaçlar: Yaşamın devamı için zorunlu olmayan, insanın toplum ilişkileri ve bencil istekleri sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlardır. Araba sahibi olma, gezme, kitap okuma, sevme sevilme eğlenme vb Abdulkadir HALAÇLI

6 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
İhtiyaçların Farklılık Göstermesinin Nedenleri; Toplum ve doğal çevre Yaş ve cinsiyet İş ve meslek hayatı Eğitim ve kültür düzeyi Gelir düzeyi Abdulkadir HALAÇLI

7 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU :GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI, GİRİŞİMCİLİ TÜRLERİ VE ÖNEMİ Abdulkadir HALAÇLI

8 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
PİYASA NEDİR Pazar, ekonomide her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı veya takas yoluyla el değiştirdiği yer olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, semt pazarları, borsalar, fuar, sergi ve panayırlar, farklı ülkeler ile kişi veya kuruluşlar arasındaki değiş-tokuş faaliyetine konu olan alanlar pazarı oluşturur. Satıcıların serbest bir şekilde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında alınıp satıldığı yer. Abdulkadir HALAÇLI

9 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
GİRİŞİMCİ Girişimcilik Nedir, Girişimci Kimdir, -Girişimci bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis. -Ticaret, sanayi gibi alanlarda, sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen bundan çekinmeyen kişi. -Kar amacıyla riski üzerine alan kişi. Girişimci mal ve hizmet üretebilmek için bütün üretim öğelerini en iyi koşullarda bir araya getirir. Kar amacı güderek riski üzerine alır ve ihtiyaçları karşılamak için üretim öğelerini satın alır, bunları bir araya getirecek imkânı sağlar. Kar amacı gütmekle beraber zararı da kabullenir. Örn: Otomobil parçası üretmek için sanayi bölgesinde üretim atölyesi kuran Kişi bir girişimcidir. Üretim Öğeleri nedir? Abdulkadir HALAÇLI

10 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Girişimcinin Genel Özellikleri Nelerdir ? Pazarda var olan fırsatları belirler. Fırsatları (veya ihtiyaçları) iş fikrine dönüştürür. Kaynakları bir araya getirir. Risk üstlenir. Finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yönetir. Üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdürür. Girişimcinin Sahip Olması Gereken Şahsi Özellikler Nelerdir ?  Başarılı olma isteği Mücadelecilik ve azim Sorumluluk ve risk alabilme yeteneği Yaratıcılık, fırsatları anlayabilme yeteneği Planlı çalışma ve araştırma yeteneği Başkalarıyla çalışabilme, onlara güvenebilme ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven verebilme yeteneği Eksikliğini bilme, sınırlarını görebilme ve tavsiyelerden yararlanabilme Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olmak Kendini geliştirme arzusu Girişimci İş Kurma Sürecine Başlarken Nelerini Ortaya Koyar ?  Yetenek, bilgi, beceri Maddi varlıklar Çevre – ilişkiler Unvan Hayattan beklentiler Cesaret Liderlik Yöneticilik Zaman Abdulkadir HALAÇLI

11 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Girişimcilik türleri a) İç girişimcilik–dış girişimcilik b) Kadın girişimciliği c) Sosyal girişimcilik d) Kamu ve özel sektör girişimciliği İç Girişimcilik: Büyük bir firma içinde bir fikri, risk alma ve yenilik yapma yoluyla karlı nihai bir ürüne dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişi” olarak tanımlamaktadır. Kısaca “faaliyet halindeki organizasyonlardaki girişimcilik” olarak ele alınır. Organizasyonlarda ve genel ekonomik gelişmede çok önemli bir dinamik unsur olarak değerlendirilir. Çünkü, iç girişimcilik bir ekonomiyi, verimlilik artışları, en iyi isletme uygulamalarının ortaya çıkarılması, yeni endüstrilerin yaratılması ve isletmelerin uluslararası rekabet seviyelerini yükseltmesi bakımından etkileyebilmektedir Kadın girişimci: Piyasa ekonomisi içinde hesaplanmış riskleri göze alarak iş yeri kuran ve mal ve hizmet üreten veya satan yanında başkalarını istihdam eden kadınlar. (İş yok diyerek çalışmayan kocasına inat kendi işini kurup çalışan kadın) Sosyal Girişimci: Sosyal girişimcinin görevi, toplumunda meydana gelen sorunları fark etmek ve bu sorunları giderme faaliyetlerini içerir. Kamu ve Özel Sektör Girişimciliği: Özel girişimci özel mülkiyetinde bulunan kaynakları kullanarak ve kendi parasını ya da borçlanarak elde ettiği sermayeyi harcayarak üretim yapan kişidir. Kamu girişimcisi ise mülkiyet sahibi değildir ve kendi parasını harcamaz. Kamu girişimcisi, başkasının parasını (yani halkın parasını) başkası için (yani halk için) harcayan kimsedir. Abdulkadir HALAÇLI

12 FAALİYET SAHASINA VE BÜYÜKLÜĞE DAYALI
SINIFLANDIRMA YEREL GİRİŞİMCİ : Sınırlı öz sermaye ve personele sahip küçük girişimci, (Örn Mahallede bir market açan kişi) BÖLGESEL GİRİŞİMİCİ: Artan Pazar payına sahip, orta düzeyde girişimci. (Sanayi bölgesinde kumaş üreten fabrika kuran girişimci) KÜRESEL GİRİŞİMCİ: Uluslar arası alanda faaliyet gösteren büyük girişimciler (Buzdolabı üretip bunu dış ülkelere satan) Abdulkadir HALAÇLI

13 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Fikirde Kalan Girişimler Durmadan yeni fikirler buluyorlar ama bu fikirleri pratikte hiç uygulamıyorlar. En çok kullandıkları cümle “Bunu daha önceden ben düşünmüştüm” Yatarıcılar ama eyleme geçemiyorlar. Ne yapmalı? Harekete geçmeyi, cesareti ve organize etmeyi öğrenmeli. Ayağa kalkmadan yürünmez! Başlayamayan Girişimler Başlamadan önce o kadar çok eksik gedik araştırması yapıp, o kadar çok plan kuruyorlar ki bir türlü başlayamıyorlar. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler ama bu sözü onlar hiç duymamışlar. Hep başlamamak için eksik kalan bir iki şey vardır. Ne yapmalı? Girişim asla kağıt üstünde yürümez. İşi kurmak ve başlamak gerekir. “Kervan yolda düzülür” der eskiler. Eksikler hep olur. Ve girişim çocuk gibidir, eksiği hep olur, hatta büyüdükçe daha çok eksiği olur ve daha çok ilgilenmek gerekir. Eyleme geçmeyi öğrenmeye kalkmayın, eyleme geçin! Tembel Girişimler Her şey hazırdır, girişimci olmak patron olmaktır ve iş çalışmaya gelince işler karışır. Patron çalışır mı? O çalıştırır! Çalışmak zor ve yorucudur. Girişim başlamak üzeredir ama ilk bir kaç emekte hemen yorulunur. Ne yapmalı? “Çok çalışmam lazım çok” Girişim yan gelip yatmakla yürümez. En çok patron çalışmalıdır. Patronun en çok çalışan işçi olmadığı girişim, girişim olmaktan çıkıp yatışım olmaya başlar. Yatışım da önce yanışım, sonra bitişim olur. Çok çalışmak lazımdır çok. Korkak Girişimler Her şey hazırdır ama korkacak bir şeyler vardır. Kredi almak risklidir, dolar yükselmiştir, ekonomik kriz vardır, vergiler yüksektir, parayı mala bağlamak deliliktir, et fiyatları yükselmiştir, kar gelmiştir, şok şok şok v.s. Ne yapmalı? Girişim için özveri ve cesaret gerekir. Korkak biri girişimci olamaz. Risk girişimcilikte hep vardır, hatta girişimcilik risk üstüne kurulmuştur. Risk yoksa girişimcilikte yoktur. Korkak girişim olmaz. Cesaretli olmalı ve risk almayı ve kaybetmeyi öğrenmeli. “Hiç hata yapmayan kişiler hiçbir şey yapmayanlardır. Hedef Kitlesini Arayan Girişimler Yine fikir hazırdır ama müşteri kitlesine ulaşılamamıştır. Durmadan kanal araştırması yapılır ve müşteri aranır. Aranan müşteri bir türlü bulunamaz ve girişim başlayamaz. Müşteri nakit demektir ve müşteri olmadığı için nakit olmaz. Nakit olmayınca da girişim başlamaz. Yumurta tavuk hikayesine dönmüştür girişim. Ne yapmalı? Girişim başlamadan hedef kitle bulunamaz. Eyleme geçilmeli. Olmayan bir ürün için müşteri bulunabilir mi? Önce girişim başlamalı sonra müşteri bulunmalıdır. Hiç alınmamış bir domain adresi günde ziyaretçiye nasıl ulaşsın? Müşteri bulmak girişimin en zor sürecidir. Eyleme geçmeli. Anında Köşeyi Dönen Girişimler Mükemmel ve değişik fikir hazırdır ve girişim başlar. Hedef bir senede voleyi vurup bir numaraya oturmaktır. Bill Gates, Steve Jobs, ve Zuckerberg olmak bir senede olacak bir şey değildir. Tek bir fikir ve bir sene girişimciye yetmez. Böyle düşünmenin sonucu, bir senede dibe vurmaktır. Ne yapmalı? Çalışmak, ölçülü olmak ve sabırlı olmak gerekir. Bir senede kimse Bill Gates olamaz. O da zaten bir senede bunları yapmadı. Azimle ve çalışarak geliştirilir girişim. Mükemmel bir fikir olsa bile her şey sabır, zaman ve çalışma ister. Bakınız Outliers Sevgili Gazanfer Sanlıtop‘un dediği gibi “Girişimcilik, kuvözde çocuk büyütmek gibidir” . Bu yüzden sevgili girişimciler, çocuğunuza gerçekten iyi bakın. Girişimci, hayal kurar, eyleme geçer, düşünür, hedef koyar, planlar, uygular, kontrol eder ve kendine yeni hedefler koyarak işini geliştirip başarılı olur. Hepsini yaparken ise hep mutluluk duymaya ve duyurmaya çalışır. Abdulkadir HALAÇLI

14 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme Piyasa ne demektir. Çevrenizdeki piyasalara örnek veriniz. İMKB ne demektir? Girişimciliği tanımlayınız. Çevrenizde bulunan girişimcileri ve yaptıkları işleri söyleyiniz. Çevrenizde kadın girişimcileri ve faaliyet konuların belirtiniz. Kamu ve özel sektör girişimciliğine örnek veriniz Küresel girişimci ne demektir. Abdulkadir HALAÇLI

15 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU : Girişimcilikte Gerekli Kaynaklar Abdulkadir HALAÇLI

16 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
GİRİŞİMCİLİKTE KAYNAKLAR NELERDİR? Girişimcilik Kaynakları; Sermaye, emek, toprak, işgücü, bilgi ve motivasyondur 1 – Sermaye: Halk dilinde sermaye, kişilerin tüm varlıklarını içine alan servet karşılığı olarak veya çoğu kez "para" anlamına gelmektedir. Ekonomistler, sermaye tanımında para anlayışından uzaklaşmışlar ve mal ile ilgili içerik kazandırmışlardır. Ekonomi biliminde sermaye "doğada serbest biçimde bulunmayan fakat insan tarafından üretilmiş üretim araçları" olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, üretimde kullanılan her türlü makine, alet, donanım ve binalar gibi fiziki üretim araçları Paraya dönüştürülebilen bono, hisse senedi gibi değerler de sermaye olarak kabul edilir. Abdulkadir HALAÇLI

17 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
2– Toprak: Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler Dünyanın doğal kaynaklarını oluşturur. Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin açıklamalarına göre; insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı ve büyük miktarlarda tüketilen doğal kaynaklar, son 40 yılda birkaç kat daha artarak tahribata uğramıştır. Özellikle oksijen, Su, bitki örtüsü, petrol gibi kaynakların büyük bir hızla azalması, canlıların yaşam alanlarını kısıtlamakta, çevresel felaketlere yol açabilecek iklim değişiklikleri yaratmaktadır.(küresel ısınma) Örneğin içilebilir su, hayatın ana maddesi olmakla kalmayıp; insanların can damarlarından biri olan elektrik enerjisi üretiminde ilk sırada gelmektedir. 3– İşgücü : İnsanların veya iş görenlerin bir işte ortaya koydukları bedensel ve düşünsel (zihinsel) Çabalara emek veya işgücü adı verilir. Üretim faktörleri arasında en önemli olanı emek faktörüdür. Zira insan faktörü olmadan, diğer üretim faktörlerinin kendi başına üretimde bulunmaları düşünülemez. Diğer üretim faktörlerini toplayan, bunları üretim sürecine sokan ve yönlendiren insanın kendisidir. Abdulkadir HALAÇLI

18 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
4 – Bilgi : Bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yetenekler; Girişimciler bu özellikleri sayesinde üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlarlar 5 – Motivasyon: Dünyadaki kazanımları en yüksek noktaya çıkarabilmek için, ortaya konan gayret, azim, şevk ve davranışların bütününe motivasyon denir. İnsanların hayat boyu belirli dozlarda motivasyona ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç iyi bir şekilde karşılanacak olursa, o insanın verimliliği ve huzuru da artar. Abdulkadir HALAÇLI

19 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme; Üretim Faktörlerini sıralayınız. Üretim faktörlerinden sermayeyi açıklayıp bir örnek veriniz. Üretim faktörlerinden bilgiyi açıklayıp bir örnek veriniz. HAFTALIK ETKİNLİKLER Girişimcilik için gerekli kaynaklar listelenir. Bu kaynakların birbirleri ile ilişkisi ve bu kaynaklar kullanılarak ne gibi işler yapılabileceği üzerinde büyük grup tartışması yapılır. Abdulkadir HALAÇLI

20 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU : Girişimciliği Teşvik Eden Faktörler Abdulkadir HALAÇLI

21 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Girişimciliği Teşvik Eden Faktörler: Büyük başarıların arkasında elbette girişimcilerin yaratıcılığı cesareti ile yetenekleri bulunmaktadır. Ancak girişimcilerin başarılı olabilmesi için birtakım çevresel koşulların da mevcut olması gerekir. Örneğin, İyi bir futbolcunun yetişebilmesi için iyi bir sahaya ihtiyacı varsa, iyi bir girişimcinin de başarılı olabilmesi için; O ülkede; Politik istikrar, (Güçlü hükümetler, güçlü demokratik yapı) Uygun ekonomik koşullar (fiyat istikrarı, sürekli büyüme, tam istihdam ve adil gelir dağılımı) Uygun altyapı koşulları (ulaşım, iletişim ve bilgiye erişim, üretim yeri olanakları, eğitim sistemi vs.) Etkin çalışan bir yargı sistemi ve kurumsal yapı (vergiler, finans kaynakları, sınai mülkiyet hakları vs.) Uygun destekler (eğitim, danışmanlık, banka kredileri vs.) mevcutsa; girişimcilerin sahip olduğu potansiyelin başarılı işletmelere dönüşebilme şansı yüksektir. Abdulkadir HALAÇLI

22 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Bunların dışında Girişimciliği etkileyen faktörlerden bireyin kişilik özellikleri de vardır. Bunlar; Kendine güven, Yenilik ruhu, Risk alma, Çevreyi etkileyecek faaliyetler yapma, Fırsatları değerlendirme, Sabırlı olma, Yüksek motivasyon Yaş, Cinsiyet Abdulkadir HALAÇLI

23 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme; Girişimciliği etkileyen çevresel faktörler nelerdir? Girişimciliği olumlu yönde etkileyen Politik faktörler nelerdir? Uygun altyapı koşulları nelerdir. Girişimciliği etkileyen kişisel özellikler nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI

24 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU : Girişimciliğin Önemi Abdulkadir HALAÇLI

25 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ Girişimcilik, daha doğrusu özel girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın motorudur. Yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır... Bir ülkede “hür teşebbüs” olarak ifade edilen rekabete dayalı özel girişimcilik ne kadar gelişirse o ülkede ekonomik refah düzeyi de o ölçüde yükselir. Özel mülkiyetin, dolayısıyla özel girişimciliğin olmadığı ve/veya yetersiz olduğu ülkelerde ekonomik refah düzeyinin düşük olduğu gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir. Özel girişimcilik, özel çıkarların maksimizasyonu demektir, fakat bu aynı zamanda toplumsal çıkarın maksimize edilmesine de imkan sağlar. Girişimciliğin Önemini sıralayacak olursak; Yaşamı kolaylaştıran yenilikleri insanların hizmetine sunar İnsanların geliri yükselir ve yaşamdan daha fazla tat alınır Toplumun huzuru, refahı, sağlığı artar İstihdama olumlu etki yapar sosyal sorunları çözer Girişimcilik yeni kaynakları ortaya çıkararak insanlığın hizmetine sunar, Abdulkadir HALAÇLI

26 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ Girişimcilik, işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ayrıca ekonomik büyümenin önemli bir bileşenidir. Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür, Bu yönüyle girişimci toplumsal fayda yaratan ekonomik bir aktördür. Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır. Dolayısıyla girişimci ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinde, istihdam yaratılmasında ve üretim faaliyetlerinde anahtar faktördür. Abdulkadir HALAÇLI

27 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme Girişimciliğin ekonomik açıdan sağladığı faydalar nelerdir? Girişimciliğin sosyal açıdan faydaları nelerdir? Girişimcilik atıl kaynakların ekonomiye kazandırılmasını sağlar. Bu kaynaklar nelerdir?_ Abdulkadir HALAÇLI

28 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Girişimcilik genellikle zor ve karmaşık bir iştir. Bir çok girişim başarısızlıkla sonuçlanır ancak başarılı girişimler sonucunda önemli yenilikler ve ilerlemeler gerçekleşir. Girişimci ekonomiyi canlandırmada önemli bir role sahiptir Abdulkadir HALAÇLI

29 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU : Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları Abdulkadir HALAÇLI

30 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Kendi İşini Kurmanın Avantaj ve Dezavantajları İyi bir girişimci kendi işini kurmanın olumlu ve olumsuz yönlerini çok iyi bilmelidir. AVANTAJLARI Finansal Kontrol: Girişimciler finansal kararlar üzerinde kontrol sahibi olmak isterler. Ayrıca çalışma saatleri üzerinde de kontrol fonksiyonları vardır. Daha az veya daha fazla saat çalışmak gibi… Toplumda saygı görme, aile ve sosyal çevre tarafından taktir edilme Başarma Hissi: Girişimcilerin çoğu için yeni bir başlangıç çok önemlidir. Bir şey oluşturma hissini karlılığa dönüştürmek, başarı hissi verir. Özerklik: Karar verme özgürlü- ğü ve bağımsızlık ihtiyacı girişimcilerin en temel özelliğidir. Kişinin, kendi işinin patronu olması pek çoğu için tatmin edici bir özelliktir. Abdulkadir HALAÇLI

31 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Bunların Yanında diğer avantajları; Yüksek kazanç elde etme Bağımsız çalışma, İş ortamını kontrol etme Yaratıcılığa açık olma İzlemek yerine yönetme(liderlik yapma) Fikirlerini uygulama Abdulkadir HALAÇLI

32 Zarara Fazla Tolerans Gösterememek:
DEZAVANTAJLARI Sorumluluk Yükü: Şirketlerde iş görenler kendileri ile aynı pozisyonda olan ve aynı işi yapan kişilerle birliktedirler. Bu durum sorumluluk ve sıkıntıları da paylaşmalarını sağlar. Oysa ki girişimciler en tepedeki insanlar oldukları için bütün sorumluluğu tek başına taşırlar. Girişimci birikimlerini harcar evini ve arabasını şirket borçlarına teminat olarak gösterebilir. Kişisel Özveriler: İşletmeler ilk kurulduğunda yüksek bir tempoda çalışma söz konusu olabilir. Uzun süreli bu çalışmalar aile ve sosyal çevresine olumsuz etki yapar. Bu durum stres düzeyinin yükselmesine neden olur. Zarara Fazla Tolerans Gösterememek: Küçük işletmeler genellikle finansal kaynak açısından güçlü olmadıkları için her an finansal sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Yönetimdeki bir yanlış karar veya zafiyet işletmenin kapanmasına neden olabilir. Abdulkadir HALAÇLI

33 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Bunların yanında; Risk almak, Gelir düzensizliği Zaman kısıtlılığı Daima finansmanla uğraşma Sürekli öğrenme isteği Talep yaratamama sorunu Başarının çalışanlara bağlı olması İdari ve bürokratik işlemler Yetki devri Abdulkadir HALAÇLI Girişimci Yalnızdır

34 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme; Girişimciler açısından aşağıdaki kavramları “Avantaj” veya “Dezavantaj” olarak değerlendiriniz Avantaj Dezavantaj Kendi işinin patronu olma ………… ………… Beklentilerin karşılanmaması ………… ………… Düzensiz çalışma saatleri ………… ………… Başarı elde etme ve kazanma güdüsünün tatmini ………… ………… Kamu oyunun saygınlığını kazanma ………… ………… Başarısızlık ihtimalinin yüksek olması ………… ………… Kar elde etme ………… ………… Kişisel becerilerini kullanma ve kendi potansiyelini geliştirme ………… ………… Aile yaşantısının olumsuz etkilenmesi ………… ………… İstihdam yaratma ………… ………… Toplumsal fayda yaratmak ………… ………… Zorlu çalışma temposu ………… ………… Yüksek stres ………… ………… Abdulkadir HALAÇLI

35 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU : Girişimci Kavramı ve fonksiyonları Abdulkadir HALAÇLI

36 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Girişimci Toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek, hizmetleri sunarak ya da ticaret yaparak maddi ve manevi kazanç sağlamayı hedefleyen, bu amaçla kendi işini kurmak için harekete geçen ve bireysel, toplumsal, ekonomik açıdan anlamlı ve farklı bir değer yaratan, yarattığı değerler sonucu her türlü riski üstlenen kişidir. Son yıllarda işsizliğin azaltılması ve ekonomik gelişmenin hızlandırılması için üzerinde en çok durulan konuların başında girişimcilik gelmektedir. Girişimcilik ruhuna sahip bireylerin özendirilerek girişimci haline getirilmesi pek çok ülkenin önemli gündem maddelerinden biridir. İnsanlığın ve ülkenin faydasına olacak her türlü yeniliği başlatan, denenmemişi deneyen, kimsenin düşünmediğini düşünen, kimsenin görmediğini gören ve harekete geçiren herkes girişimcidir. Abdulkadir HALAÇLI

37 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Girişimciliğin Fonksiyonları Piyasaya yeni ürünler sunulması: Girişimcilerin temel fonksiyonlarından birisi; inovasyon, yenilik veya icatlarla piyasaya yeni ürünler sunarak insan ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitlilik sağlarlar Yeni üretim tekniklerinden faydalanılması: Girişimciler mevcut üretim süreçlerini veya tekniklerini değiştirebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede üretimde etkinliği ve verimliliği arttırırlar. Yeni ham madde kaynağının bulunması: Ekonomide kaynakların kıt olması işletmeler arasında rekabeti de beraberinde getirir. Girişimciler alternatif veya yeni ham madde kaynakları yaratabilme veya bulabilme özelliğine sahiptir. Bulunan yeni ham madde kaynakları hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararına bazı sonuçlar doğurabilir. İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Abdulkadir HALAÇLI

38 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Yeni istihdam olanaklarının oluşması: Girişimciliğin bilinen en yaygın fonksiyonun istihdam yaratma özelliğidir. Girişimcilik sayesinde ekonomik hayatın canlanması, milli gelirin artması, yeni istihdam alanlarının artması ve çeşitlilik kazanması mümkün olur. Yeni pazarlar elde etme: Girişimciler mevcut ürünlere veya hizmetlere yeni pazarlar bulabilirler. Yeni pazarlar işletmeler açısından üretim ve satış hacminin artmasını, tüketiciler açısındansa daha ekonomik ve kaliteli mal ve hizmetlerin bulunabilmesi sağlanır. Endüstride yeni organizasyonlar kurulmasını sağlamak: Girişimciler, geliştirdikleri yenilikler veya icatlar sayesinde yeni organizasyonların kurulmasını sağlayabilirler. Daha önce var olmayan bir iş veya sektör ortaya çıkması yeni organizasyonları beraberinde getirir. Abdulkadir HALAÇLI

39 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme Girişimciliğin fonksiyonlarından yeni pazarlara ulaşmak ne demektir? Bir örnek veriniz Yeni organizasyon biçimi geliştirmek ne demektir? Bir örnek veriniz. Kayseri de mobilya sektöründe büyük oranda çalışan eleman ihtiyacı var. Açıklaması girişimciliğin hangi fonksiyonu ile alakalıdır. Abdulkadir HALAÇLI

40 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU : Girişimcide Olması Gereken Özellikler Abdulkadir HALAÇLI

41 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Girişimcide Olması Gereken Özellikler; Girişimci olabilmek için; Bilgi, Deneyim, Kendine güven, Cesaret Öngörü ve atılım gerekir. Girişimci; Beklemek yerine harekete geçme, Durmak yerine koşma, Çekinmek yerine cesaret, Yılmak yerine, mücadele etme gibi özellikler taşımalıdır. Sadece bilgi ve beceriye sahip bir insan işini kurmayı bir şekilde başarsa bile diğer özellikler eksildikçe işini uzun süre devam ettiremeyecektir. Örneğin; uygun becerilere sahip olmayan bir girişimci büyük sıkıntılarla karşılaştığında ısrarcı olmayacak, fırsatları görüp değerlendiremeyecek ya da yeni bir işe girmek için risk almak istemeyecektir. Abdulkadir HALAÇLI

42 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
 İYİ BİR GİRİŞİMCİDEKİ BAZI VASIFLAR •    Hızlı karar verir. •    Her zaman iyi niyetlidir. •    Her zaman pozitif düşünür. •    Risk alabilendir. •    İstikrarlı ve azimlidir. •    Başarı onları şımartmaz •    "Ben biliyorum, ben yaptım" demez. •    Aşk ve heyecan en büyük sermayesidir. •    Girişimci beynindeki ham rezervleri işleyen, düşüncelerini katma değere dönüştürendir. •    Yaş sınırı yoktur. •    Girişimci işinde pek seçici olmaz, kadercilik ağır basar. •    Ortam ve pozisyona çok çabuk adapte olur. •    Girişimci kendine güvenmez, kendine olan güveni de kaybetmez. •    Girişimci herkesi, her kesimi dinler, orijinal kütüphanesini büyütür. •    Girişimci her zaman kendi bildiğini yapar. Başkalarının tenkit veya iltifatı onu etkilemez. •    Hatasına her zaman sahip çıkar, başarısına asla. •    Hatayı kendine, başarısını ekibine verir. •    Hatayı her zaman kendinde arar. •    Kendisiyle her zaman barışıktır. •    Müspetler de, menfiler de onun için bir sınavdır. •    Girişimcinin işinde, yaşamında çok renklilik vardır, sıra dışıdır. •    Girişimcinin zekasını bileyleyen, yaratıcı kılan yaşadığı zorluklardır. Her zorluk girişimciye yeni boyutlar kazandırır, yeni ufuklar açar. •    Girişimcinin ilacı problemlerdir. Problemi yoksa, problem yaratır. Problem girişimcinin yaşam tarzıdır, çünkü girişimci doğanın yaramaz çocuğudur. Abdulkadir HALAÇLI

43 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme “Girişimciler istikrarlıdır” sözünden ne anlıyorsunuz? Girişimcilerin en önemli özellikleri nelerdir? Girişimci; Beklemek yerine …………………….. ……………………., Durmak yerine ………………………, Çekinmek yerine ………………………, Yılmak yerine, ……………………. ………………… gibi özellikler taşımalıdır Abdulkadir HALAÇLI

44 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE :GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONU : Testler, Okuma metinleri, Ölçme ve değerlendirme.. Abdulkadir HALAÇLI

45 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Etkinlikler ve okuma Sayfa 48 Girişimcilik testi uygula, Başarılı ve başarısız girişimcilik örnekleri ile ilgili okuma parçalarını okut… Sayfa 62 Ölçme ve değ Abdulkadir HALAÇLI


"Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları