Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSTEOARTRİT OSTEOARTRİT STJ.DR.BETÜL YILDIRIM STJ.DR.YAKUP ARSLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSTEOARTRİT OSTEOARTRİT STJ.DR.BETÜL YILDIRIM STJ.DR.YAKUP ARSLAN."— Sunum transkripti:

1 OSTEOARTRİT OSTEOARTRİT STJ.DR.BETÜL YILDIRIM STJ.DR.YAKUP ARSLAN

2 OSTEOARTRİT  “Primer nonenflamatuar artiküler kartilajın bozulması ve reaktif yeni kemik oluşumu ile karakterize,eklem ağrısı,hareket kısıtlılığı ile seyreden kronik dejeneratif bir hastalıktır.” ACR 2003 ACR 2003

3  En sık görülen eklem hastalığı  75 yaşın üzerinde %80  Eklemlerin normal yapısını bozar  Hareketlerde kısıtlanma  Ağrı Osteoartrit Nasıl Bir Hastalıktır?

4  Eklem kıkırdağı:  Bozulması, aşınması, incelmesi ve kaybı  Eklem kıkırdağının altındaki kemik dokuda:  Kemikte büyümeler ve eklem kenarında osteofitler Osteoartrrit Nasıl Bir Hastalıktır?

5 OSTEOARTRİT  >50 yaş, en sık (5 %) görülen kas- iskelet sistemi hastalığı  Yavaş progresif  Yaşla sıklığı artmakta  >65 yaşta radyolojik olarak >%50-85  Kadınlarda daha sık  Eller, omurga, ağırlık taşıyan eklemler (DIP, PIP, 1.CMC, kalça, diz, 1. MTP, faset eklemler)

6 Osteoarthritis: Epidemiology  Most prevalent musculoskeletal condition that causes joint pain {Lane, 1997}  Approximately 70% population > 65 y.o. have radiographic evidence of i {Lane, 1997}  As the population ages, it is becoming even more common

7 Türkiye’de erişkin nüfusta bazı kronik hastalıkların prevalansları Türkiye’de erişkin nüfusta bazı kronik hastalıkların prevalansları Hastalık % Hipertansiyon 12 – 38 12 – 38 İskemik kalp hastalıkları 3 – 6.6 3 – 6.6 Diyabetes mellitus ( 20yaş+ ) 3.5 – 5 3.5 – 5 Depresyon ( 20 – 49 yaş ) 23.0 –27.0 23.0 –27.0 Osteoartrit ( 50 yaş + de ) 25.5 / 38.8 25.5 / 38.8 Astma ( 20 yaş + ) 5.2 –10.5 5.2 –10.5 Kronik bronşit ( 20 yaş + ) 7.1 - 17.7 7.1 - 17.7 * Önal A.2003 halk sağlığı sempozyumu

8 ABD’de yaşlılarda bazı kronik hastalıkların prevalansı Hastalıklar % Hipertansiyon 57.8 57.8 Osteoartrit 53 53 Serebrovasküler hastalık 33.1 33.1 Depresyon 35.9 35.9 Demans 47.8 47.8 Diyabet 28.6 28.6 Koroner arter hastalığı 29.1 29.1 Konjestif kalp hastalığı Osteoporoz 18.9 18.9 13.6 13.6

9 OA’İN KLASİFİKASYONU PRİMER PRİMER 1. Lokalize ( ensık primer OA, Heberden w/o, k/e 10/1, genetik faktörler ) 2. Jeneralize (>3, postmen. k, Kellgren Sendromu, sts w/ Heberden ) 3. Eroziv ( DIP, PIP, sero(-), % 15 klas. krit. (+) )

10 PRİMER OA’İN PATOGENEZİ  Yaşlanma  Mekanik faktörler  Genetik faktörler  Biyokimyasal faktörler

11 SEKONDER OA PATOGENEZİ  Eklemde mekanik uyumsuzluk  Enflamatuar hastalıklar  Kemik hastalıkları  Kanama bozuklukları  Nöropatik eklem hastalığı  Sık eklem içi steroid enjeksiyonu  Endokrinopatiler ve metabolik bozukluklar

12 SPESİFİK ÖZELLİĞİN VARLIĞINA GÖRE SINIFLANDIRMA inflamatuar OA inflamatuar OA Eroziv OA Eroziv OA Atrofik veya Destrüktif OA Atrofik veya Destrüktif OA Kondrokalsinoz ile birlikte OA Kondrokalsinoz ile birlikte OA Diğerleri Diğerleri

13 RİSK FAKTÖRLERİ  Obesite  Genetik faktörler ( tip II kol., alkaptonüri, epifiz. Disp. gibi kalıtılan hast.,eklem laksitesi, obesite...)  Yaş  Travma  Uzun süreli statik yüklenme  Uzun süreli immobilizasyon ( yük olmaması )  Tekrarlayıcı tipte kullanım  Bazı çalışma postürleri, titreşim  Anormal eklem mekaniği  Yetersiz kas gücü veya dayanıklılığı  Sigara  Osteoporoz

14 PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER  Kıkırdakta yapısal yıkım  Fibrilasyon ve fissür oluşumu  Kıkırdak yüzeyinde fokal ya da yaygın erozyonlar  Kıkırdakta incelme ve tam çıplaklaşma  Subkondral kemikteki değişiklikler  Skleroz  Kist oluşumu  Eburnasyonla birlikte kemikte kalınlaşma  Osteofit oluşumu

15 PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Diğer değişiklikler  Sinovit  Menisküslerde dejenerasyon  Eklem çevresi kaslarda atrofi

16 Osteoartrit Patolojisi Kartilaj & Subkondral kemik Erken Erken –Kartilaj yenikliği –Minimal inflamasyon Geç Geç –kartilaj fragmentleri  Inflamasyon –Osteofit –Subkondral skleroz &kemik kisti

17 Biyomekanik/biyokimyasal Hasar Sinoviyal Makrofaj Kondrosit Matriks Sentezinde bozulma Matriks yıkımı Kartilaj yıkım ürünleri IL-1  TNF-  OA’da kartilaj yıkımı Goldring MB, Expert Opin Biol Ther 2001

18 Osteoartritde eklemlere ne olmaktadır?

19

20 Osteoartrit eklemlere ne olmaktadır?

21  Diz  Omurga  Kalça  El parmak eklemleri  Ayak başparmağı Osteoartrit Hangi Eklemlerde Görülür?

22  Eklem hareketlerinde kısıtlanma ve ağrı  Kemik çıkıntılara bağlı olarak eklemde şiş görünüm  Hareket sırasında eklemde krepitasyon  Uzun süren dinlenme sonrası ya da oturur durumdan harekete geçince, hareketlerde kısa süren bir tutukluk Osteoartritin Semptomları Nelerdir?

23 Kas ağrısı Subkondral kemikte basınç artışı Sinovit Kapsulün gerilmesi Ligament ve tendon yapışma yerlerinde gerilme Periost reaksiyonu Osteoartrit ve ağrı

24 Osteoartrit ve Diz

25

26 Osteoartrit ve El

27

28 Osteoartrit ve Kalça

29 Dejeneratif spondiloartrit  Disk, vertebral plak, korpus, apofizer eklemler, intervertebral ligamanlar etkilenir.  Disk aralığı ve apofizer eklemlerde daralma,  Subkondral skleroz ve hipertrofi, osteofit oluşumu  Vakum fenomeni  Ligamanlarda kalsifikasyon  Disk hernisi  Spinal stenoz  Spondilolistezis

30

31 AYIRICI TANI  RA  Seronegatif SpA  Kristal depo hastalıkları  Enfeksiyöz artrit

32 LABORATUAR   Laboratuar testleri normaldir, tanıda yardımcı değildir.   Sedimantasyon hızı,CRP olasılıkla eklemdeki mekanik değişime sekonder yumuşak doku değişikliklerine bağlı olarak hafif artabilir.

33 OA ve akut faz proteinleri  ESH, CRP aktif sinovitte yükselir  Değerler RA’dan daha düşük  ELİSA metoduyla yapılan bir çalışmada: CRP 0-10  g/mL  OA’lı 365 hastada CRP median 5  g/mL  Kontrollerde 1.9  g/mL Sipe JD, Semin Arthritis Rheum 1995

34  Ağrıyı gidermek  Hareketteki kısıtlanmayı düzeltmek, aktivitelerin sorunsuz yapılmasına yardımcı olmak  Hastalığın ilerlemesini engellemek  Yaşam kalitesini artırmak Osteoartrit Tedavisinde Amaç nedir? Osteoartrit Tedavisinde Amaç nedir?

35  Eğitim ve koruyucu önlemler(Kilo verilmesi)  Aneljezikler ve antiinflamatuvar ilaçlar  Egzersiz  Fizik tedavi ve rehabilitasyon  Yardımcı aletler (ortez, ayakkabı ve yürüme cihazları)  Kaplıca tedavisi Osteoartrit Nasıl Tedavi Edilir?-1

36 Knee Osteoarthritis: Summary ACR Medical Management Guidelines- Nonpharmacologic therapy  Patient education  Weight loss (if overweight)  Physical therapy  Orthotics  Occupational therapy  Aerobic exercise programs

37 Eğitim şart!!!!!!!!!!!!!!!!

38 Knee Osteoarthritis: Combined FDA & ACR Pharmacologic Management Guidelines {Altman, 2000}  Acetaminophen (NSAID/intraarticular steroid-inflamed)  Intraarticular  Viscosupplementation  Aspiration/intraarticular steroid injection (if inflammation)  Topical analgesic  (-) risk factors for GI bleed/renal toxicity: NSAID  (+) risk factors for GI bleed  Non-acetylated salicylate  NSAID with: misoprostol or other gastroprotective agent  COX-II inhibitor  (+) risk factors for renal dysfunction: other pure analgesic  Other pure analgesic: Tramadol or Opioid analgesic

39 Parasetamol vs NSAİİ  1995 ACR klavuzunda parasetamol ilk basamak tx  Bu kararda üç faktör önemli:  Parasetamol ucuz  NSAİİ GİS yan etkileri  Parasetamol ile ibuprofen ve naproksen arasında fark olmadığını gösteren iki randomize kontrollu çalışma Bradley ve ark. N Engl J Med 1991 Williams ve ark. Arthritis Rheum 1993

40  Eklem içine steroid uygulanması  Eklem içine hyalüronik asit enjeksiyonu Kıkırdak içeriğinde bulunan bazı maddeleri içeren ilaçlar (glukozamin, kondroitin...)  Cerrahi yöntemler (osteotomi, protez...) Osteoartrit Nasıl Tedavi Edilir?-2

41 Eklem İçine steroid Uygulanması

42 EKLEM REPLASMAN ENDİKASYONLARI  Medikal tedaviye yanıt vermeyen ağrı  Fonksiyon kaybı  Yürüme mesafesinin 500 metrenin altına düşmesi  Ağrıdan dolayı >20-30 dakika ayakta duramama  Ağrıdan dolayı uykunun sık bölünmesi

43 Cerrahi Yöntemler

44 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"OSTEOARTRİT OSTEOARTRİT STJ.DR.BETÜL YILDIRIM STJ.DR.YAKUP ARSLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları