Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PR İ ZMALAR. KONU BAŞLIKLARI PR İ ZMALAR VE ÇEŞ İ TLER İ PR İ ZMANIN HACM İ D İ KDÖRTGENLER PR İ ZMASI KARE PR İ ZMA KÜP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PR İ ZMALAR. KONU BAŞLIKLARI PR İ ZMALAR VE ÇEŞ İ TLER İ PR İ ZMANIN HACM İ D İ KDÖRTGENLER PR İ ZMASI KARE PR İ ZMA KÜP."— Sunum transkripti:

1 PR İ ZMALAR

2 KONU BAŞLIKLARI PR İ ZMALAR VE ÇEŞ İ TLER İ PR İ ZMANIN HACM İ D İ KDÖRTGENLER PR İ ZMASI KARE PR İ ZMA KÜP

3 PR İ ZMALAR VE ÇEŞ İ TLER İ Prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir. AA'], [BB'], [CC'], [DD']yanal ayrıtlardır.Dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekli ğ ine eşittir. Cismin yüksekli ğ ine h dersek h = |AA’| = |BB’| = |CC’| = |DD’| olur. GER İ

4 PR İ ZMANIN HACM İ Hacim=Taban Alanı x Yükseklik Dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsun, yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. Yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı tabanın çevresi kadardır. Di ğ er kenarı ise h yüksekli ğ i kadar olur. Yanal Alan = Taban çevresi x Yükseklik Bütün dik prizmaların yanal alanı taban çevresi ile yüksekli ğ in çarpımıdır. Bütün Alan ise yanal alan ile iki taban alanının toplamıdır. Tüm Alan = Yanal Alan + 2. Taban Alanı GER İ

5 D İ KDÖRTGENLER PR İ ZMASI Dikdörtgenler prizması yan yüzeyleri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı adet dikdörtgenden oluşan prizmadır. Dikdörtgenler prizmasında birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren do ğ ru parçasına cisim köşegeni denir. Cisim köşegeni daima prizmanın içinden geçer. Yüzeylerinden geçmez. Sadece bir yüzeyden geçen köşegene o yüze ait yüzey köşegeni denir. Burada köşegenlerin uzunlukları |AC’| = |A’C| = |BD’| = |B’D| = e (cisim köşegeni) |BD| = f (Yüzey köşegeni) olsun. Hacim = a.b.c Alan =2(ab+bc+ac) Cisim Köşegeni: e =a 2 + b 2 + c 2 Yüzey Köşegeni: f = a 2 + b 2

6 SORU 1 Boyutlarının uzunlukları ; a = 5 cm, b = 10 cm ve c = 20 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının bütün alanı kaç cm² ‘dir ? A) 400 B) 500 C) 600 D) 700 SORU 2 Boyutlarının uzunlukları ; a = 8 cm, b = 6 cm ve c = 7 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm’dir? A) 56 B) 74 C)84 D) 40 CevapCevap: CevapCevap: GER İ

7 KARE PR İ ZMA Tabanı kare olan prizmalara kare prizma denir. Yan yüzü dört adet eş dikdörtgenden oluşur. ÖZELL İ KLER İ : 1) 12 ayrıtı (kenarı) vardır, 8 köşesi vardır, 6 yüzü vardır. 2) Kare prizmanın tabanı karesel bölgedir. 3)Yan yüzeyleri ve taban yüzeyleri birbirine eşittir. 4) Kare prizmanın ayrıtlarının uzunlukları toplamı üç boyut uzunlu ğ unun dört katına eşittir. Ayrıt uzunlu ğ unun toplamı=4.(a+a+b) Cisim köşegeni : e = a 2 + a 2 + h 2 Hacim = a 2. h Yanal Alan = 4. a. h Alan = 4.ah + 2.a 2

8 SORU 3 SORU 3 Taban ayrıtı 6 cm,yüksekli ğ i 10 cm olan kare prizmanın ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm’dir? A) 80 B) 72 C) 40 D) 64 SORU 4 Taban ayrıtı 10 cm,yüksekli ğ i 20 cm olan kare prizmasının bütün alanı kaç cm² ‘dir ? A) 400 B) 600 C) 500 D) 800 CEVAPCEVAP: CEVAPCEVAP: GER İ

9 KÜP Bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmalara küp denir.Tüm yüzeyleri karedir.Küpün yan yüzleri ve tabanları altı eş kareden oluşur.6 yüzü 12 ayrıtı 8 köşesi vardır.Küpün ayrıtları toplamı (12xa )dır.Küpün bütün alanı bir ayrıtının karesinin altı katına eşittir.Altı tane birbirine eşit kare vardır.Tavla zarını örnek verebiliriz.Küpün yüzey köşegenleri birbirine eşittir. Hacim: a^2 Alan: a^3 Yüzey köşegeni : f= a^2 Cisim köşegeni: e=a^3

10 SORU 5 Bir kenar ayrıtı 10 cm olan küpün ayrıtları toplamı kaç cm’dir? A) 100 B) 150 C) 120 D) 200 SORU 6 Bir kenar ayrıtı 10 cm olan küpün bütün alanı kaç cm² ‘dir ? A) 600 B) 500 C) 450 D) 750 CEVAPCEVAP: CEVAPCEVAP: İ LER İ

11 CEVAP 1 CEVAP 1 Dik.Prz A. : = 2 x ( axb + axc + bxc ) = 2 x ( 5 x 10 + 5 x 20 + 10 x 20) = 2 x ( 50 + 100 + 200) = 2 x 350 = 700 cm² CEVAP 2 Ayrt.Uz.Top.: = 4 x ( a + b + c ) = 4 x ( 8 + 6 + 7 ) = 4 x 21 = 84 cm

12 CEVAP 3 Ayrt.Uz.Top.: = 4 x ( a + a + b ) = 4 x ( 5 + 5 + 10 ) = 4 x 20 = 80 cm CEVAP 4 Kare Prizmanın Alanı = (2 x a² ) + (4 x a x h) = (2 x 10²) + ( 4 x 10 x 20) = (2 x100) + (4 x 200) = 200 + 400 = 600 cm²

13 CEVAP 5 Küpün ayrıt uzunlu ğ u = 12x a = 12 x 10 = 120 cm CEVAP 6 Küpün Alanı = 6 x a² = 6 x 10² = 6 x 100 = 600 cm²

14 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ Z

15 KAZANIMLAR 1. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar 2. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar temel elemanlarını belirler. 3. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmine ait ba ğ ıntıları oluşturur. 4. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.

16 KAYNAKÇA İ LKÖ Ğ RET İ M 6.SINIF MATEMAT İ K DERS K İ TABI www.meb.gov.tr 6.SINIF Ö Ğ RETMEN KILAVUZ K İ TABI

17 HAZIRLAYAN 110403040 İ LKÖ Ğ RET İ M MATEMAT İ K Ö Ğ RETMENL İĞİ 2-B ( GÜNDÜZ ) HAVVA ALTUN


"PR İ ZMALAR. KONU BAŞLIKLARI PR İ ZMALAR VE ÇEŞ İ TLER İ PR İ ZMANIN HACM İ D İ KDÖRTGENLER PR İ ZMASI KARE PR İ ZMA KÜP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları