Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI
FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

2 İÇİNDEKİLER Finansal yönetimin fonksiyonları Finans Yöneticisi
İşletmelerin amaçları Finansal yönetim ve diğer disiplinler

3 Finans ve Finansal Yönetim
Finans Nedir? Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermaye anlamına gelmektedir. Finansal Yönetim: Gereksinim duyulan fonların sağlanmasını ve bu fonların yönetimini ifade eder.

4 Finansal Yönetimin Fonksiyonları
1. Yatırım Kararları Sermaye Bütçelemesi Kısa ve uzun dönemli yatırım çeşitleri 2. Finansman Kararları Para ihtiyacı nasıl, nereden ve ne zaman karşılanacaktır? -Öz sermaye? Ya da Borçlanarak? - Risk ve Maliyet Karşılaştırması Kar payı Dağıtımı (Dividant) Kararları Karın ne kadarının işletmede bırakılacağı ya da ortaklara ne kadarının dağıtılacağıyla ilgilidir.

5 1. YATIRIM KARARLARI Uzun süreli mi yoksa kısa süreli mi yatırım yapılmalı? Maddi ya da maddi olmayan varlıkların hangisine yatırım yapılmalı?

6 2. FİNANSMAN KARARLARI Yatırımlar ne şekilde finanse edilmeli?
Hangi şekilde finansman işletme açısından daha uygun olur? En iyi finansman bileşimi nasıl olmalı? Fonlar nereden, nasıl ve ne zaman karşılanmalı?

7 3. Kâr Payı (Dividant) Dağıtımı Kararları
Elde edilen kâr işletmede mi bırakılmalı yoksa ortaklara mı dağıtılmalı? Fonların dışarıdan sağlanması durumunda maliyeti ne olur? Elde edilen kârın ne kadarı dağıtılmalı?

8 FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ
(2) İşletme faaliyetleri için yatırılan fonlar (2) (1) Yatırımcılardan elde edilen fonlar (1) İŞLETME FAALİYETLERİ (4a) Yeniden yatırılan nakit (4a) FİNANS PARA VE SERMAYE YÖNETİCİSİ PİYASALARI (3) İşletme faaliyetlerinden elde edilen fonlar (3) (4b) (4b) Yatırımcılara geri döndürülen nakit

9 FİNANS YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ
Finansmanın sağlanması Nakit hareketlerinin yönetimi İşletmeye fon sağlayan yatırımcılara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Finansal kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi

10 İŞLETMELERİN AMAÇLARI
Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak İşletmede istihdamı sürekli kılmak İşletmenin sürekliliğini sağlamak Üretimi ve satışları arttırmak İşletmenin piyasa payını arttırmak İşletmenin büyümesini sağlamak İşletmenin karını maksimum yapmak İşletmenin cari piyasa değerini maksimum yapmak

11 KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ
ZAMAN FAKTÖRÜ A alternatifinde 2 yılın sonunda TL kar beklenirken B alternatifinde TL kar beklenir. Kar maksimizasyonuna göre B alternatifi tercih edilecektir. Zaman faktörünü göz önünde bulundurursak; %15 faiz oranıyla birinci yıl elde edilen kar *1.15= ve 2. yılın sonunda TL. Böylece zaman faktörü göz önünde bulundurulduğunda A alternatifi daha karlıdır. Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1,000 TL) Yatırım Alternatifleri Yıllar 1 2 A 100 B 210

12 Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1.000 TL)
Yıllar 1 2 3 4 5 X 100 110 121 133 146 Y 60 90 135 202 304 İlk 3 yılın kar rakamları ele alınırsa, X için ( )= TL; Y için ( )= Böylece X yatırımı tercih edilir. Zaman boyutu 5 yıla çıkarıldığında X yatırımı TL kar getirirken, Y yatırımı TL kar getirmektedir. Dolayısıyla zaman faktörü göz önünde bulundurulduğunda Y yatırımı tercih edilecektir.

13 KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ
RİSK FAKTÖRÜ Yıllar Yatırım Alternatifleri Ekonomideki Gelişmeler 1 2 Genişleme 120 C Normal Büyüme 100 Daralma 80 270 D 110 -50 D yatırımının belirsizlik derecesi daha yüksektir. Böylece ekonominin genişleme evresinde bu yatırım TL kar getirebileceği gibi; Daralma evresinde TL zarar getirrebilir. Böyle bir riski bazı kişiler üstlenebilirken, bazılarına riskli gelebilir.

14 İŞLETMENİN CARİ PİYASA DEĞERİNİ MAKSİMİZE ETME
İşletmenin cari Pazar veya piyasa değerini maksimize etme ya da hissedarların varlıklarını (servetlerini) maksimize etme amacı, işletmenin gelecekte beklenen gelirlerinin şimdiki değerinin maksimum edilmesidir. Hissedarların gelecekte elde edecekleri gelirler; periyodik dividant ödemeleri ya da hisse senetlerinin satışlarından elde edilecek gelirlerdir. İşletmelerin piyasa değeri hisse senedi ihraç etmiş işletmeyse hisse senetlerinin fiyatlarıyla ölçülür.

15 FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER
MUHASEBE Finans yöneticisi işletmenin nakit akışıyla yakından ilgilenmektedir. Bu yüzden nakit akışlarının saptanmasında muhasebe verilerinden faydalanmak gerekir. EKONOMİ Finans yöneticisi yatırım kararlarını alabilmek için para ve sermaye piyasasındaki değişimleri takip etmelidir. PAZARLAMA, ÜRETİM VE KANTİTATİF YÖNTEMLER Finans yöneticisinin pazarlamada yapılacak yeni ürün geliştirmenin ve yeni pazarlama yöntemlerinin, işletmenin öngörülen nakit akışlarına ve sermaye harcamaları üzerine olacak etkilerini düşünmesi gerekir.


"ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları