Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI."— Sunum transkripti:

1 FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

2  Finansal yönetimin fonksiyonları  Finans Yöneticisi  İşletmelerin amaçları  Finansal yönetim ve diğer disiplinler İÇİNDEKİLER

3  Finans Nedir? Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermaye anlamına gelmektedir.  Finansal Yönetim: Gereksinim duyulan fonların sağlanmasını ve bu fonların yönetimini ifade eder. Finans ve Finansal Yönetim

4  1. Yatırım Kararları -Sermaye Bütçelemesi -Kısa ve uzun dönemli yatırım çeşitleri  2. Finansman Kararları Para ihtiyacı nasıl, nereden ve ne zaman karşılanacaktır? -Öz sermaye? Ya da Borçlanarak? - Risk ve Maliyet Karşılaştırması  Kar payı Dağıtımı (Dividant) Kararları Karın ne kadarının işletmede bırakılacağı ya da ortaklara ne kadarının dağıtılacağıyla ilgilidir. Finansal Yönetimin Fonksiyonları

5  Uzun süreli mi yoksa kısa süreli mi yatırım yapılmalı?  Maddi ya da maddi olmayan varlıkların hangisine yatırım yapılmalı? 1. YATIRIM KARARLARI

6  Yatırımlar ne şekilde finanse edilmeli?  Hangi şekilde finansman işletme açısından daha uygun olur?  En iyi finansman bileşimi nasıl olmalı?  Fonlar nereden, nasıl ve ne zaman karşılanmalı? 2. FİNANSMAN KARARLARI

7  Elde edilen kâr işletmede mi bırakılmalı yoksa ortaklara mı dağıtılmalı?  Fonların dışarıdan sağlanması durumunda maliyeti ne olur?  Elde edilen kârın ne kadarı dağıtılmalı? 3. Kâr Payı (Dividant) Dağıtımı Kararları

8 FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ FİNANS YÖNETİCİSİ İŞLETME FAALİYETLERİ PARA VE SERMAYE PİYASALARI (1) Yatırımcılardan elde edilen fonlar (1) (2) İşletme faaliyetleri için yatırılan fonlar (2) (3) İşletme faaliyetlerinden elde edilen fonlar (3) (4a) Yeniden yatırılan nakit (4a) (4b) (4b) Yatırımcılara geri döndürülen nakit

9  Finansmanın sağlanması  Nakit hareketlerinin yönetimi  İşletmeye fon sağlayan yatırımcılara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi  Finansal kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi FİNANS YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

10  Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak  İşletmede istihdamı sürekli kılmak  İşletmenin sürekliliğini sağlamak  Üretimi ve satışları arttırmak  İşletmenin piyasa payını arttırmak  İşletmenin büyümesini sağlamak  İşletmenin karını maksimum yapmak  İşletmenin cari piyasa değerini maksimum yapmak İŞLETMELERİN AMAÇLARI

11  ZAMAN FAKTÖRÜ -A alternatifinde 2 yılın sonunda 200.000 TL kar beklenirken B alternatifinde 210.000 TL kar beklenir. Kar maksimizasyonuna göre B alternatifi tercih edilecektir. -Zaman faktörünü göz önünde bulundurursak; %15 faiz oranıyla birinci yıl elde edilen kar 100.000*1.15=115.000 ve 2. yılın sonunda 215.000 TL. Böylece zaman faktörü göz önünde bulundurulduğunda A alternatifi daha karlıdır. KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ Yatırım Alternatifleri Yıllar 12 A100 B 0210 Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1,000 TL)

12 Yatırım Alternatifleri Yıllar 12345 X100110121133146 Y 6090135202304 Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1.000 TL)  İlk 3 yılın kar rakamları ele alınırsa, X için (100+110+121)= 331.000 TL; Y için (60+90+135)=285.000. Böylece X yatırımı tercih edilir.  Zaman boyutu 5 yıla çıkarıldığında X yatırımı 610.000 TL kar getirirken, Y yatırımı 791.000 TL kar getirmektedir. Dolayısıyla zaman faktörü göz önünde bulundurulduğunda Y yatırımı tercih edilecektir.

13  RİSK FAKTÖRÜ KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ Yıllar Yatırım AlternatifleriEkonomideki Gelişmeler 12 Genişleme120 CNormal Büyüme100 Daralma80 Genişleme270 DNormal Büyüme110 Daralma -50  D yatırımının belirsizlik derecesi daha yüksektir. Böylece ekonominin genişleme evresinde bu yatırım 270.000 TL kar getirebileceği gibi; Daralma evresinde 50.000 TL zarar getirrebilir.  Böyle bir riski bazı kişiler üstlenebilirken, bazılarına riskli gelebilir.

14  İşletmenin cari Pazar veya piyasa değerini maksimize etme ya da hissedarların varlıklarını (servetlerini) maksimize etme amacı, işletmenin gelecekte beklenen gelirlerinin şimdiki değerinin maksimum edilmesidir.  Hissedarların gelecekte elde edecekleri gelirler; periyodik dividant ödemeleri ya da hisse senetlerinin satışlarından elde edilecek gelirlerdir.  İşletmelerin piyasa değeri hisse senedi ihraç etmiş işletmeyse hisse senetlerinin fiyatlarıyla ölçülür. İŞLETMENİN CARİ PİYASA DEĞERİNİ MAKSİMİZE ETME

15  MUHASEBE Finans yöneticisi işletmenin nakit akışıyla yakından ilgilenmektedir. Bu yüzden nakit akışlarının saptanmasında muhasebe verilerinden faydalanmak gerekir.  EKONOMİ Finans yöneticisi yatırım kararlarını alabilmek için para ve sermaye piyasasındaki değişimleri takip etmelidir.  PAZARLAMA, ÜRETİM VE KANTİTATİF YÖNTEMLER Finans yöneticisinin pazarlamada yapılacak yeni ürün geliştirmenin ve yeni pazarlama yöntemlerinin, işletmenin öngörülen nakit akışlarına ve sermaye harcamaları üzerine olacak etkilerini düşünmesi gerekir. FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER


"FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları