Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)"— Sunum transkripti:

1 Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)
Zonu, yaklaşık kuzey-güney yönünde uzanır. 1000 km. uzunluğundadır. Kızıldenizden, DAFZ’na kadar uzanır. Levha içinde gelişmiş, sol yanal atıma sahip faylardan oluşan bir zondur.

2 Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)

3 Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)
Kızıldenizdeki uzaklaşan levha sınırını Güneydoğu Anadolu’daki Alp-Himalaya orojenik kuşağındaki yaklaşan levha sınırına (Bitlis-Zagros Sütur zonu) birleştirir.

4 Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)
Afrika ve Arap levhalarını birbirinden ayıran transform fay özelliğindedir.

5 Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)
Arabistan levhasının, kuzeye hareketi Afrika levhasından daha hızlıdır (Reilinger vd., 1997; Oral vd., 1995; De Mets vd., 1990). Kuzeye doğru hareket Afrika Levhası’nda yılda 1 cm, Arap Levhasında ise yılda 2,5 cm’dir. ÖDFZ bu farklı hareket nedeniyle gelişmiştir.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 İç yapı olarak sol yönlü kademelenmiş ve aralarında çek ayır havzaları ve Romb şekilli grabenler bulunur

16 Fay zonu boyunca 1000 m’ye varan bölgesel yükselmeler de bulunur.

17 Ölü Deniz Fay Zonunun Yaşı
ÖDFZ’nun yaşı ile ilgili yaş verileri dört ana grupta toplanabilir. 1- Fay zonunda hareket Orta Miyosen’de başlamıştır (Garfunkel vd., 1981) 2- Fay zonu Geç Miyosen’de Arap levhasının Afrika levhasına göre göreli hareketinin başladığı zaman, Suez körfezinin açılmasını takiben başlamıştır (Lyberis, 1988)

18 Ölü Deniz Fay Zonunun Yaşı
3- Fay zonunun kolları tarafından etkilenmiş dayklardan elde edilen yaş verilerine göre 20 my’dan sonra fay zonunda hareket başlamıştır (Eyal ve vd., 1981; Steinz ve Bartov, 1991) 4- ÖDFZ Arabistan levhasının Afrika levhasından 18 my önce uzaklaşarak parçalanması sonucu oluşmuştur (Erken Miyosen; Hempton, 1987; Garfunkel ve Ben-Avraham, 1996) Ölü Deniz Fay Zonu My arası (Erken-Orta Miyosen) gelişmeye başlamıştır.

19 Ölü Deniz Fay Zonunda Atım miktarı
Atım miktarı Kuzey ve Güney kesimlerde farklıdır. Fayın Güney kesiminde atım 110 km (Akabe körfezi ve Lübnan arasında) (Westavay ve Arger,1998; Freund ve dig., 1970) Fayın Kuzey kesiminde atım km (Suriye ve Türkiye arasında) (Dubertet ve Liban, 1966) Atım miktarı zaman içerisinde giderek azalmıştır. 25-14 my arasında km Son 4.5 my da km (Girdler ve Stles, 1978; Freund vd., 1968). Güncel çalışmalar km toplam atımı gösterir.


"Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları