Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİK DÖNEMDEKİ (MİYOSEN-GÜNCEL) JEOLOJİK EVRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİK DÖNEMDEKİ (MİYOSEN-GÜNCEL) JEOLOJİK EVRİMİ"— Sunum transkripti:

1 5. TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİK DÖNEMDEKİ (MİYOSEN-GÜNCEL) JEOLOJİK EVRİMİ
Doç.Dr. Yaşar EREN 5. TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİK DÖNEMDEKİ (MİYOSEN-GÜNCEL) JEOLOJİK EVRİMİ

2 Doç.Dr. Yaşar EREN Erken Miyosen’de Neotetis kuzey kolunun kapanması ile ilgili sıkışma ve Anadolu kristalin masiflerinin oluşumu son evrededir ve Bitlis-Zağros okyanusu da kapanmak üzeredir.

3 Doç.Dr. Yaşar EREN Şekil 9b de ise Bitlis-Zağros kenet kuşağı boyunca Avrasya-Arabistan kıtaları nihai olarak çarpışmıştır.

4 Doç.Dr. Yaşar EREN Avrasya-Arabistan yaklaşması Doğu Anadolu yığışım karmaşığı tarafından temsil edilen kıta kabuğunun yamulması ile karşılanmaya başlamıştır. Doğu Anadolu hızla sıkışıp yükselirken Anadolu levhası da oluşarak Kuzey ve Doğu Anadolu fay zonları boyunca batıya kaçmaya başlamıştır.

5 Doç.Dr. Yaşar EREN Ancak Kuzey Anadolu fay zonunun Zante ile Soros arasında güneybatı yönüne dönerek Yunan makaslama zonunu oluşturması (Şekil 9b-9c) Anadolu levhasının batıya hareketine engel oluşturmuştur.

6 Doç.Dr. Yaşar EREN Bu engel Ege’de doğu-batı yönlü bir sıkışma yaratmış, bu sıkışmada kuzey-güney yönlü bir gerilme ile karşılanarak buradaki Ege-Anadolu graben sistemini oluşturmuştur.

7 Doç.Dr. Yaşar EREN Makedonya levhacığının kuzey ve batısındaki gerilme ise, batıya giden Anadolu’nun kendine engel olan Makedonya ve Arnavutluk levhacıklarını Avrupa’dan koparmak istemesi sonucu oluşmuştur.

8 Trakya’daki Neotektonik havzada bu olayın sonucudur (Şekil 9d).
Doç.Dr. Yaşar EREN Trakya’daki Neotektonik havzada bu olayın sonucudur (Şekil 9d).

9 Doç.Dr. Yaşar EREN Ege graben sisteminin temsil ettiği gerilme gittikçe azalan ve Karlıova ekleminde sıfır değerine ulaşan bir şiddette iç Anadolu’nun içerisine yayılarak buranın tipik tektonik bireyleri olan “Ovaları” oluşturmuştur.

10 Doç.Dr. Yaşar EREN Diğer deyişle Anadolu levhası içindeki kuzey-güney yönlü gerilme Karlıovadan Ege’ye doğru giderek artmaktadır. Ege graben sistemi ile ovalar bölgesi arasındaki tektonik stil değişikliğinin en önemli nedeni bu lineer gerilme hızındaki değişikliktir.

11 Doç.Dr. Yaşar EREN 6. TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİK DÖNEMİNİ ŞEKİLLENDİREN ANA YAPILAR VE BÖLGELER

12 Doç.Dr. Yaşar EREN Buna göre Neotektonik dönemini şekillendiren ana yapılar: 1-Ege-Kıbrıs yayı

13 2- Sağ yönlü Kuzey Anadolu Fay Zonu
Doç.Dr. Yaşar EREN 2- Sağ yönlü Kuzey Anadolu Fay Zonu

14 3-Sol yönlü Doğu Anadolu Fay Zonu
Doç.Dr. Yaşar EREN 3-Sol yönlü Doğu Anadolu Fay Zonu

15 4- Bitlis-Zağros Kenet Kuşağı
Doç.Dr. Yaşar EREN 4- Bitlis-Zağros Kenet Kuşağı

16 Doç.Dr. Yaşar EREN 5- Ölü Deniz Fayı

17 Doç.Dr. Yaşar EREN Bu ana yapıların şekillendirdikleri Üç ana tektonik bölge 1-Doğu Anadolu sıkışma bölgesi

18 Doç.Dr. Yaşar EREN 2-Ege graben sistemi

19 3-Orta Anadolu Ovalar bölgesi
Doç.Dr. Yaşar EREN 3-Orta Anadolu Ovalar bölgesi

20 Bunlar en geniş anlamda Türkiye’nin Neotektonik bölgeleridir.
Doç.Dr. Yaşar EREN Bunlar en geniş anlamda Türkiye’nin Neotektonik bölgeleridir. Bunların dışında üç tali bölge bulunur 1-Karadeniz kıyı bölgesi 2- Trakya bölgesi 3-Adana-Kilikya havzası


"5. TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİK DÖNEMDEKİ (MİYOSEN-GÜNCEL) JEOLOJİK EVRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları