Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4560 Ma Gezegenlerin Ve Dünyanın oluşumu 4510 Ma Ayın oluşumu 4470 Ma En yaşlı Ay kayaçları 4000 Ma En yaşlı kıtasal kayaçlar 3800 Ma Su erozyonunun kanıtları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4560 Ma Gezegenlerin Ve Dünyanın oluşumu 4510 Ma Ayın oluşumu 4470 Ma En yaşlı Ay kayaçları 4000 Ma En yaşlı kıtasal kayaçlar 3800 Ma Su erozyonunun kanıtları."— Sunum transkripti:

1 4560 Ma Gezegenlerin Ve Dünyanın oluşumu 4510 Ma Ayın oluşumu 4470 Ma En yaşlı Ay kayaçları 4000 Ma En yaşlı kıtasal kayaçlar 3800 Ma Su erozyonunun kanıtları 2700 Ma Atmosferik oksijenin Artmaya başlaması 3500 Ma Manyetik alan kaydı Primitif bakteri fosilleri 2500 Ma Ana kıta oluşum fazının tamam- lanması 542 Ma Canlı türlerinde patlama 443 Ma Toplu yokolma 420 Ma İlk karasal hayvanlar 125 Ma İlk çiçekli bitkiler 5 Ma İlk hominidler 0.2 Ma Homo Sapiens’ in İlk ortaya çıkışı Toplu yokolmalar 359 Ma251 Ma 200 Ma 65 Ma Günümüz 1500 1000 2000 3000 4000 500

2 Kabuk Manto Katı demir İç çekirdek Sıvı demir dış çekirdek

3 İKLİM SİSTEMİ Buzulküre Hidrosfer Biyoser Atmosfer SİSTEM OLARAK DÜNYAMIZ PLAKA TEKTONİĞİ SİSTEMİ Astenosfer Manto Litosfer JEODİNAMO SİSTEMİ İç çekirdek Dışçekirdek

4 0 (km) Kıtasal kabuk (2.8 g/cm 3 ) Moho süreksizliği Yatay mesafe ölçeksizdir Mantle (3.4 g/cm 3 ) Okyanusal kabuk (3.0 g/cm 3 ) 10 20 30 40 50 Yoğunluğu düşük olan kıtasal kabuk daha yoğun manto üzerinde yüzmektedir. Kıtasal kabuk okyanusal kabuktan daha az yoğundur.

5 0 (km) Kıtasal kabuk (2.8 g/cm 3 ) Moho süreksizliği Yatay mesafe ölçeksizdir Manto (3.4 g/cm 3 ) Okyanusal kabuk (3.0 g/cm 3 ) 10 20 30 40 50 ‘Mafik’ magnezyum ve demice zengin ‘Felsik’ K-feldispat ve silisçe zengin Kıtasal kabuk Okyanusal kabuk

6 Dünyanın ana katmanlarının yoğunluğu Kabuk Manto Dış çekirdek İç Çekirdek Derinlik (km) Density (g/cm 3 ) Derinlik (km) KABUK Silisyum (28%) Alüminyum (8%) Demir (6%) Magnezyum (4%) Kalsiyum (2.4%) Diğer (5.6%) Oksijen (46%) Silisyum (21%) Alüminyum (2.4%) Demir (6.3%) Magnezyum (22.8%) Kalsiyum (2.5%) Oksijen (44%) MANTO Nikel (5%) Demir (85%) Demir (85%) Kükürt (5%) Oksijen (5%) DIŞ ÇEKİRDEK Nikel (6%) Demir (94%) Demir (94%) İÇ ÇEKİRDEK

7

8 Sun Güneş Dünyanın dış motoru olarak işlev görür. Güneş enerjisi iklim ve hava koşullarını belirler. Dünyanın iç motoru ise dünyanın oluşumu sırasında madde birikiminden ve farklı- laşmasından kaynaklanan ısı ve kararsız radyoaktif elementlerin bozunmasından açığa çıkan ısıyla çalışır. Dünyadan yayılan ısı yeriçinden ve güneşten gelen ısıyı dengeler. Meteorlar uzaydan Dünyamıza gelen kütlelerdir. Dünyamız açık bir sistemdir

9 DÜNYAMIZIN ENERJİ KAYNAKLARI 1- Güneş radyasyonu: 2- Radioaktif bozunma: 3- Gel-git ısısı: 4- İlksel Isı: 5- Çekirdek Oluşumu :

10 1. RADYASYON 2. İLETİM 3. KONVEKSİYON ISI TRANSFERİ ÜÇ BİÇİMDE OLMAKTADIR.

11 Konveksiyon sıcak suyun yükselmesine neden olur. Yükselen su soğuyarak yanal olarak hareket eder ve çökmeye başlar. Dibe çöken su ısınır ve yeniden yükselir Sıcak malzeme manto İçerisinde yükselir. Bu olay plakaların oluşmasına ve bir- birinden uzaklaş- masına neden olur. Plakaların birbirine yak- laştığı yerde soğumuş plaka manto içine sürük- lenir. Manto içerisine çöker, ısınır ve yeniden yükselir. Plate

12

13

14 Dünyamızın en dış katmanı olan litosfer, plaka olarak adlandırılan bir düzineye yakın büyük parçaya ayrılmıştır. Levhaların sınırlarını deprem odak noktalarının ve volkanizmanın dağılımından çıkartabiliriz.

15

16

17 Birbirinden uzaklaşan levha sınırları Okyanusal levhaların birbirinden uzaklaşması Atlantik Ortası Sırtı Kuzey Amerika Levhası Kuzey Amerika Levhası Avrasya Levhası Avrasya Levhası

18 Birbirinden uzaklaşan levha sınırları Okyanusal levhaların birbirinden uzaklaşması Atlantik Ortası Sırtı Kuzey Amerika Levhası Kuzey Amerika Levhası Avrasya Levhas Avrasya Levhas Volkanlar ve depremlerin yoğunlaştığı bölge

19 Birbirinden Uzaklaşan Levha Sınırları Kıtasal plakaların birbirinden uzaklaşması Doğu Afrika Rift Vadisi Somali Levhacığı Afrika Levhası

20 Birbirinden Uzaklaşan Levha Sınırları Kıtasal plakaların birbirinden uzaklaşması Doğu Afrika Rift Vadisi Somali Levhacığı Afrika Levhası Birbirine paralel vadiler; volkanlar ve depremler

21 Doğu Afrika Rifti-kıta üzerinde birbirinden uzaklaşan levha sınırı

22

23

24

25 Birbirine yaklaşan levha sınırları Okyanusal levha-Okyanusal levha yakınlaşması Mariana Adaları Mariana Çukuru Pasifik Levhası Filipin Levhası Filipin Levhası

26 Birbirine yaklaşan levha sınırları Okyanusal levha-Okyanusal levha yakınlaşması Mariana Adaları Mariana Çukuru Pasifik Levhası Filipin Levhası Filipin Levhası Derin deniz hendeği; volkanik ada yayı

27 Birbirine yaklaşan levha sınırları Okyanusal levha-Kıtasal levha yakınlaşması Nazca Levhası And Dağları Güney Amerika Levhası Güney Amerika Levhası Peru-Şili hendeği

28 Birbirine yaklaşan levha sınırları Okyanusal levha-Kıtasal levha yakınlaşması Nazca Levhası And Dağları Güney Amerika Levhası Güney Amerika Levhası Peru-Şili hendeği Volkanik dağ zinciri oluşur

29 Birbirine yaklaşan levha sınırları Kıtasal levha-Kıtasal levha yakınlaşması Himalaya Ana bindirme fayı Tibet Platosu Avustralya-Hindistan Levhası Avrasya levhası

30 Birbirine yaklaşan levha sınırla rı Kıtasal levha-Kıtasal levha yakınlaşması Himalaya Ana bindirme fayı Tibet Platosu Avustralya-Hindistan Levhası Avrasya Levhası Kabuk parçalanarak faylar boyunca üzt üste gelerek yüksek dağlar ve geniş bir plato oluşturur

31 Transform-Faylı Sınırlar Okyanus Ortası Sırtı Transform Fayı Kuzey Amerika Levhasu Avrasya Levhası Yayılma merkezlerinin birbirinden ötelenmesi

32 Transform-Faylı Sınırlar Kıtasal Transform Fay Kuzey Amerika Levhası Pasifik Levhası

33 San Andreas Fayı

34

35

36

37 Magma Oluşumu Magma oluşumu için üç temel koşuldan en az birinin etkili olması gerekmektedir. 1.Sıcaklık yükselmesi 2. Basınç serbestleşmesi 3. Ortama su ilavesi

38 05.05.b1 Derinlik (basınç) arttıkça kayaçların ergime sıcaklığı artar. Sıcaklık Düşük ---------------------Yüksek Düşük ----------Yüksek Basınç

39 05.05.c1 Düşük ---------------------Yüksek Düşük ----------Yüksek Basınç Sıcaklık

40 05.05.c2 Sıcaklık Düşük ---------------------Yüksek Düşük ----------Yüksek Basınç

41 05.05.c3 Düşük ---------------------Yüksek Düşük ----------Yüksek Basınç Sıcaklık Ortama suyun eklenmesi kayacın ergime sıcaklığını düşürür.

42 VOLKANLARIN DAĞILIMI

43 05.05.c2 Sıcaklık Düşük ---------------------Yüksek Düşük ----------Yüksek0 Basınç Uzaklaşan levha sınırlarında magma oluşumu

44 Düşük ---------------------Yüksek Düşük ----------Yüksek Basınç Sıcaklık Birbirine yaklaşan levha sınırında ergime (Okyanusal levha-Okyanusal levha yakınlaşması) Suyun mantoya eklenmesi

45 05.10.b1 Bazik magma kabuğu ergitir Suyun eklenmesi mantoyu ergitir Çoğunlukla Asidik ve ortaç kayaçlar oluşur Bazik magma oluşur Birbirine yaklaşan levha sınırında ergime (Okyanusal levha-Kıtasal levha yakınlaşması)

46 05.10.c1 Yitim zonuna suyun taşınması Minerallerdeki su derinlerde minerallerin parçalanmasıyla açığa çıkar (dehidratasyon) Okyanus ortası sırtta suyun dolaşımı sonucunda su oluşan kayaçlar içerisindeki gözeneklere girer ve minerallerin içerisinde kristal suyu olarak bulunur.

47 Yiten dilimdeki dehidratasyon (suyun açığa çıkması) reaksiyonları Yitimden önce okyanusal kabukta kil mineralleri, mikalar, karbonatlar, sülfatlar ve amfiboller bulunmaktadır. Basınç artarken amfibol parçalanarak su açığa çıkar.

48 05.10.d1 Kıtasal çarpışma sırasında magma oluşumu Kıtasal çarpışma sırasında magma oluşumu Volkanlar çok azdır Kabuksal kayaçların derinlere gömülmesi ve ısınması Çarpışmada önceki yitim sırasında oluşan ergime artık devam etmemektedir. Kabuğun ergimesi asidik kayaçları (granit) oluşturur.

49 Kıtasal çarpışma

50 Sıcak nokta volkanizması

51

52 Sıcak noktaların dağılımı

53

54

55 Hareketli okyanusal levha altında yer alan sıcak nokta


"4560 Ma Gezegenlerin Ve Dünyanın oluşumu 4510 Ma Ayın oluşumu 4470 Ma En yaşlı Ay kayaçları 4000 Ma En yaşlı kıtasal kayaçlar 3800 Ma Su erozyonunun kanıtları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları