Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
COĞRAFİ ORTAM

3 1. HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ COĞRAFİ ORTAM
Niçin Bu Ortamı Bilmemiz Gerekiyor ?

4 Çünkü O (Rehberimiz) Bu coğrafyada
doğmuştur. 1.2 COĞRAFİ ORTAM

5 Çünkü O (Örneğimiz), Bu coğrafyada Yetişmiştir
1.2 COĞRAFİ ORTAM

6 Kendisine, Peygamberlik
görevi bu coğrafyada verilmiştir 1.2 COĞRAFİ ORTAM

7 İslami tebliğe bu coğrafyadan başlamıştır.
1.2 COĞRAFİ ORTAM

8 1. HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ COĞRAFİ ORTAM
Bu dersimizde; Allah’ın Rasulü’nün (Ki O, Efendimiz, Rehberimiz, Önderimiz, Örneğimiz, Kur’an’ın insana dönüşmüş hali) yukarıda saydığımız nedenlerle Hareket noktası olan ortamın; coğrâfî, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî yapısını ortaya koyacağız.

9 1. HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ COĞRAFİ ORTAM
AMAÇ; Bu bölüm ele alınırken O’nun peygamberlik dönemindeki faaliyetlerinin daha iyi tanınmasına, anlaşılmasına ve temellendirilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

10 1.1 ARABİSTAN VE ARAPLAR 1.1.1 Bölgeye Bu Adın Verîlmesînin Sebebi "Arab ve A'râb'ın anlamı, düzgün ve güzel konuşmak" demektir. Arabistan halkı, kendi güzel konuşmaları karşısında bütün dünyanın bir hiç olduğunu kabul ettikleri için, kendilerine "Arab" (=düzgün ve güzel konuşan), diğer milletlere de "Acem" (=bozuk konuşan) derlerdi.

11 1.1 ARABİSTAN VE ARAPLAR 1.1.1 Bölgeye Bu Adın Verîlmesînin Sebebi Bazılarına göre: "Arab" kelimesinin aslının "Arabe" şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Bazı eski şiirlerde "Arab" kelimesi yerine "Arabe" kelimesi kullanılmıştır. "Arabe" kelimesinin Sâmî dillerdeki anlamı, çöl ve düz ova demektir. Arabistan'ın büyük bölümü çöl ve düz ova olduğu için zamanla bütün ülkeye Arabistan denmeye başlanmıştır.

12 ŞİMDİ BÖLGEYİ ÖNCE COĞRAFİ OLARAK BİR TANIYALIM
1.2 COĞRAFİ ORTAM ŞİMDİ BÖLGEYİ ÖNCE COĞRAFİ OLARAK BİR TANIYALIM

13 Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur.
Arabistan Afrika

14 1.2 COĞRAFİ ORTAM Arabistan Yarımadası

15 ÜRDÜN IRAK İRAN MISIR SAUDİ ARABİSTAN SUDAN UMMAN ERİTRE YEMEN
Birleşik Arap Emirlikleri SAUDİ ARABİSTAN SUDAN UMMAN ERİTRE (HABEŞİSTAN) YEMEN

16 Şimdi biraz daha detaylara inelim
1.2 COĞRAFİ ORTAM Şimdi biraz daha detaylara inelim

17 COĞRAFİ ORTAM Hicaz bölgesi,
Hz. Peygamber’in doğduğu, yaşadığı ve vefat ettiği yer olması dolayısıyla İslâm tarihi açısından çok önemlidir.

18 COĞRAFİ ORTAM Doğuda Basra ve Umman körfezleri,
Batısı Kızıldeniz ile çevrilidir. Kuzeyde Süveyş Kanalı ile Asya’ya birleşir. Güneyde Bâbü’l-Mendeb Boğazı ile Afrika’dan ayrılır. Güneyde Hint Okyanusu bulunur.

19 COĞRAFİ ORTAM Yarımadanın batı kesiminde, Kızıldeniz kıyısında genişliği yer yer kilometreyi bulan dar bir kıyı ovası olan Tihâme yer alır. Tihâme’nin doğusunda Hicaz bulunur.

20 COĞRAFİ ORTAM Hicaz; Hicaz denilince,
Tihâme’yi de içine alan geniş bölge kastedilir. Mekke, Medine ve Taif, Hicaz'ın önemli şehirleridir. Taif

21 COĞRAFİ ORTAM Necid platosu Hicaz’ın doğusunda ve Arap Yarımadası'nın orta kesiminde Necid platosu yer alır. Necid’in güneydoğu kesiminde Yemâme bulunur. Plato: Fiziki coğrafya terimidir. Yer şeklini ifade eder. Çevresine göre alçakta kalmış, akarsularca parçalanmış dalgalı ve eğimli geniş düzlüklerdir.

22 1.2 COĞRAFİ ORTAM

23 COĞRAFİ ORTAM Yemen bölgesi Hicaz’ın ve Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda Yemen vardır. Yemen bölgesinin; kuzey kısmında Necran, orta kısmında San’a güneyinde Taizz yaylaları meşhurdur.

24 1.2 COĞRAFİ ORTAM – Arap Yarımadası - ÇÖLLER

25 COĞRAFİ ORTAM Hadramut ve Umman
Yemen’in doğusunda, dağlık olan ve vadilerle yarılmış bölgeye Hadramut adı verilir. Hadramut’un ve hatta Arap Yarımadası'nın en doğu kısmında Umman yer alır. .

26 COĞRAFİ ORTAM Bahreyn veya Hecer
Umman’ın batısında ve Kuzey batısında Irak hudutlarına kadar uzanan bölgeye adı verilir.

27 1.2 COĞRAFİ ORTAM

28 1.2 COĞRAFİ ORTAM Yollar

29

30 COĞRAFİ ORTAM Yarımadanın kuzey kesiminde Nüfûd çölü,
Güney kesiminde ise Rubu’l-Hâlî adı verilen çöller bulunur. Bu iki büyük çölü birbirine bağlayan dar bir şerit halinde Dehnâ Çölü vardır.

31 1.2 COĞRAFİ ORTAM – Arap Yarımadası - ÇÖLLER

32 1.2 COĞRAFİ ORTAM Nufud Çölü Dehna Çölü Rub’ul Hali Çölü

33 COĞRAFİ ORTAM Meşhur şehirler İslâm’ın doğuşuna yakın tarihlerde Arabistan’daki meşhur şehirler şunlardır: Mekke, Taif, Yesrib, Yenbû, Cüreş, San’a, Hicr, Hayber, Suhâr, Debâ, Dûmetülcendel, Fedek, Teymâ, Vâdilkurâ ve Maknâ

34 COĞRAFİ ORTAM Almanya ve Fransa'dan dört kat daha geniş bir alana sahiptir. Uzunluğu hemen hemen 2400, genişliği 960 km ve genel yüzölçümü km karedir.

35 COĞRAFİ ORTAM Bazı bölgeleri verimli ve yeşildir.
Bol miktarda gümüş ve altın yataklarına sahiptir. …………


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları