Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ (24/01/2011 tarihli ve 3 sayılı TTK. Kararı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ (24/01/2011 tarihli ve 3 sayılı TTK. Kararı)"— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ (24/01/2011 tarihli ve 3 sayılı TTK. Kararı) Tebliğler Dergisi: ŞUBAT 2011/2641 İlyas ÇOLAK Rehber Öğretmen 2013 SBS

2

3

4

5 SBS 100 – 700 (%70) 8. Sınıf YBP %10 7. Sınıf YBP %10 6. Sınıf YBP %10 OYP % 70 SINAV % 30 OKUL BAŞARISI

6 Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi

7 Yılsonu başarı puanı  MADDE 5- (1) Öğrencinin derslerden aldığı yılsonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Dersler* Haftalık Ders Saati Yılsonu Puanı** Ağırlıklı Yıl Sonu Puanı Türkçe 5905x90=450 Matematik 4804x100=320 Fen ve Teknoloji 41004x100=400 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 21002x100=200 Yabancı Dil 41004x100=400 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 11001x100=100 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 21002x100=200 Görsel Sanatlar 11001x100=100 Müzik 11001x100=100 Beden Eğitimi 21002x100=200 Teknoloji ve Tasarım 21002x100=200 Seçmeli Ders 11001x100=100 Toplam 29 2770 Yılsonu Başarı Puanı = 2770 / 29 = 95,52 *Örnek olarak 8. Sınıf Dersleri alınmıştır.

8 Ortaöğretime yerleştirme puanı  MADDE 6- (1) Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme puanı(OYP), öğrencinin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 700 tam puan üzerinden hesaplanan seviye belirleme sınavı puanı toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır. SBS + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 680 + 84 + 76 + 90 = 930 2 2 Okul Yerleştirme Puanı = 465 Örnek 1 Mehmet AKAR

9  Yeni Yönerge, 2010–2011 öğretim yılında 6. sınıfta okuyan öğrencilerden başlamak üzere uygulamaya konularak Merkezi sistemle öğrenci alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına (Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Ana­dolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri...) öğrenci yerleştirme 2012–2013 öğre­tim yılından itibaren; 8. sınıfta yapılacak tek SBS ve öğrencinin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanlarının etkisi yle hesaplanacak OYP ile gerçekleştirilecek.

10 TANIMLAR  Ek puan (EP): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilerin o yıla ait yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı,  Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,  Kılavuz: Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirilmesiyle ilgili gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan kitapçığı,  Ortaöğretime yerleştirme puanı (OYP): Öğrencilerin ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınırlarındaki yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf seviye belirleme sınavı puanı esas alınarak hesaplanan puanı,  Öğrenci: İlköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciyi,  Seviye belirleme sınavı (SBS): ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınavı,  Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,  Yılsonu başarı puanı (YBP): Notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı yılsonu puanları toplamının, o derslere ait haftalık ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı ifade eder.

11 8. Sınıftan Sonra SBS Fen LisesiÖzel Fen Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Özel Okullar Anadolu Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Polis KolejiDPY Askeri Okullar Askeri Lise Astsubay Hazırlama Okulları Sınavsız Düz LiseMeslek Lisesi Çıraklık Eğitim Merkezi Özel Yetenek Sınavı Güzel Sanatlar Lisesi

12 8. SINIFTAN SONRA SBS KÖRFEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 425 ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ 394 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 380 ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 371 TÜPRAŞ 50. YIL ANADOLU LİSESİ 333 HEREKE ANADOLU LİSESİ 321 KÖRFEZ SAĞLIK MESLEK LİSESİ Hemşirelik 403 Laboratuvar 391 KÖRFEZ ANADOLU TEKNİK LİSESİ Elektrik-Elektronik 308 NUH ÇİMENTO ANADOLU TEKNİK LİSESİ Bilişim 334 Denizcilik 308 Körfez Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı 332 Körfez İlçesinde SBS Sonucuna Göre Öğrenci Alan Orta Öğretim Kurumları

13 DERSLERİN PUAN KATSAYISI TESTLER SORU SAYISI TEST AĞIRLIK KATSAYISI TÜRKÇE234 MATEMATİK204 FEN VE TEKNOLOJİ203 SOSYAL BİLGİLER203 YABANCI DİL172 100

14 Örnek 2  Berk AY  Yılsonu Başarı Puanı  6. sınıf 100  7. sınıf 100 % 30  8. sınıf 100  SBS Puanı 700 % 70 SBS + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 700 + 100 + 100 + 100 = 1000 2 2 Okul Yerleştirme Puanı = 500 SBS + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 700 + 100 + 100 + 100 = 1000 2 2 Okul Yerleştirme Puanı = 500 Örnek 3  Ece Melis AY  Yılsonu Başarı Puanı  6. sınıf 80  7. sınıf 90  8. sınıf 75  SBS Puanı 400 SBS + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 400 + 80 + 90 + 75 = 646 2 2 Okul Yerleştirme Puanı = 323 ALINABİLECEK EN YÜKSEK SBS PUANI

15 Örnek 4  Ali YÖRÜK  Yılsonu Başarı Puanı  6. sınıf 45  7. sınıf 45  8. sınıf 45  SBS Puanı 100 SBS + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 100 + 45 + 45 + 45 = 235 2 2 Okul Yerleştirme Puanı = 117,5 ALINABİLECEK EN DÜŞÜK SBS PUANI

16 Seviye belirleme sınavı  MADDE 7- (1) Seviye belirleme sınavı, her yıl haziran ayında ve merkezî sistemle yapılır. Sınav tarihi, ücreti, başvurular ve puan hesaplamalarıyla ilgili hususlar, her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan kılavuzda belirtilir.  (2) Bu sınav, öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak öğrenci seviyelerini belirlemek amacıyla yapılır.  (3) Sınav soruları, 8 inci sınıf Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dışındaki zorunlu derslerin öğretim programları esas alınarak hazırlanır.  (4) Sorular, öğretim programlarının kazanımları esas alınarak öğrencinin  yorumlama,  analiz yapma,  eleştirel düşünme,  sonuçları tahmin etme,  problem çözme  ve benzeri yeterliklerini ölçecek nitelikte hazırlanır.

17 Sınav sonuçlarının hesaplanması  MADDE 8- (1) Seviye belirleme sınavına katılacak olan adayların puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan türünde hesaplanır;  a) Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.  b) Seviye belirleme sınavı yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.  c) Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır.  ç) Tüm adayların ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.  d) Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.  e) Adayın her bir teste ait standart puanı; o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.  f) Her test için hesaplanan standart puanlar, Türkçe ve matematik dersleri için dört, fen bilimleri ve sosyal bilimler için üç, yabancı dil için iki katsayısı ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanı bulunur.  g) Yabancı dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı; bu öğrencilerin yabancı dil testi dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.  ğ) Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.  h) Hesaplanan toplam ağırlıklı standart puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 700 olan bir puan dağılımına dönüştürülür.  (2) Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP'ı, en küçük TASP'ın altında olan öğrencilerin, SBS puanları 100 puan olarak kabul edilir.

18 Ortaöğretime yerleştirme  MADDE 9- (1) Ortaöğretime yerleştirme, öğrencilerin tercih başvuruları, ortaöğretime yerleştirme puanı ve puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre Genel Müdürlük tarafından yapılır. Ortaöğretime yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde seviye belirleme sınavı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 7 nci sınıf yılsonu başarı puanı, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih önceliği dikkate alınır.  (2) Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yılsonu başarı puanı, sınıf tekrarı yapılan yıl esas alınarak belirlenir.  (3) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir.  (4) Öğrencilerin, uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yıl sonu başarı puanının altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.  (5) Öğrenim gördüğü yıl içinde birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.  (6) Ekip ya da takım olarak yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yılsonu başarı puanlarına ilave edilir.  (7) Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. İbraz edilen bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğü tarafından ders yılı bitimine kadar e- okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmaz.  (8) Yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar kılavuzda belirtilir.

19 PUANLAR EŞİT OLURSA NE YAPILACAK? OYP'lerin eşit olması halinde SEVİYE BELİRLEME SINAVI puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. Sınıf YIL SONU BAŞARI PUANI, Eşitliğin devam etmesi halinde 7. Sınıf YIL SONU BAŞARI PUANI, Eşitliğin devam etmesi halinde 6. Sınıf YIL SONU BAŞARI Yüksek olan öğrenciye öncelik verilecek. Bunların da eşit olması halinde tercih önceliği dikkate alınacak. SBS + 8. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 6. SINIF YBP 2 SBS + 8. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 6. SINIF YBP 2 Örnek: Oruç Reis Anadolu Lisesi Kontenjan 1 öğrenci 1.Ahmet 480 2.Mehmet 480 3.Samet 400 4.Ali 390 Mehmet Tercih Listesi 1.Oruç Reis A.L 2.Atatürk A.L 3.Orhan Gazi A.L Ahmet Tercih Listesi 1.Atatürk A.L 2.Oruç Reis A.L 3.Orhan Gazi A.L Ahmet SBS 500 + 8. SINIF YBP 95 + 7. SINIF YBP 95 + 6. SINIF YBP 90= 960= 480 2 2 Ahmet SBS 500 + 8. SINIF YBP 95 + 7. SINIF YBP 95 + 6. SINIF YBP 90= 960= 480 2 2 Mehmet SBS 500 + 8. SINIF YBP 95 + 7. SINIF YBP 90 + 6. SINIF YBP 95= 960= 480 2 2 Mehmet SBS 500 + 8. SINIF YBP 95 + 7. SINIF YBP 90 + 6. SINIF YBP 95= 960= 480 2 2 PUANLAR EŞİT OLURSA NE YAPILACAK?

20 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir. Öğrencilerin, uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına yılsonu başarı puanının; Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, Bu etkinliklere katılanlar için de % 7’si oranında ek puan eklenir. EK PUAN

21 YENİ UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ  Yeni sistemin getirdiği başlıca yenilikler nelerdir?  Bu uygulama;  SBS'nin yalnızca 8. sınıfta yapılması,  6, 7 ve 8. sınıf YBP'lerinin, OYP'nin belirlenmesinde eşit oranda etkili olması ve et­kisinin artması, okul başarı puanının etkisinin dikkate alınmaması ve puan hesaplama yönteminde farklılık,  TÜBİTAK yarışmaları ve projelerinde ülkemizi temsil hakkı elde eden, uluslararası yarışmalarda madalya alan öğrencilerin o yıla ait YBP'lerine ek puan eklenmesi... gibi yeni özellikler taşıyor.

22 8. Sınıfta Uygulanacak SBS'nin Özellikleri  Ortaöğretime yerleştirmede 2012–2013 öğretim yılından itibaren merkezi olarak ve haziran ayı içinde yalnızca 8. sınıflara uygulanacak Seviye Belirleme Sınavı, Görsel Sa­ natlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarını içerek.  Öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak öğrenci seviyelerini belirlemek amacıyla yapılacak bu sınavda zorunlu dersler olan Türkçe, Matematik, Fen ve Tekno­loji, Sosyal Bilgiler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Ya­bancı Dil derslerinden testler uygulanacak.

23  Ancak yeni öğretim programlarında özellikle Türkçe, Matematik, Fen ve Tek­noloji derslerinde konular, sarmal öğretim yaklaşımıyla üç sınıfa da yayılabilmek-te 8. sınıfta işlenen bir konunun kavranabilmesi 6. ve 7. sınıfta verilenlerin bilinme­sini de zorunlu kılmaktadır. Söz gelimi Matematikte olasılıkla ilgili bir sorunun ya­ nıtlanabilmesi alt sınıflarda bu konuyla ilgili bilgilerin edinilmesine bağlı olacaktır.  Sorular, öğretim programlarının kazanımlara dayalı; öğrencinin yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlik­lerini ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.  Bu sınav puanı daha önce 100–500 aralığında belirlenirken yeni sistemde 100–700 aralığında belirlenecektir.  Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede 6, 7 ve 8. sınıfların YBP'leri ile 8. sınıfta uygu­lanan SBS puanından yararlanılacaktır.

24 Ortaöğretime Geçiş Sınavı http://oges.meb.gov.tr/

25 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SARMAL ÖĞRETİM VE SINAVLAR

26 Sarmal Eğitim Sistemi Ortaöğretim Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavı’na İlişkin Basın Toplantısı 28.06.2010-12:00 SBS Kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda “Ortaöğretim Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavı”na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seviye Belirleme Sınavı 6. ve 7. sınıflarda kaldırıldı. Yeni sistemde sarmal bir yapı içeren müfredat doğrultusunda SBS sadece 8. sınıfta yapılacak ve öğrenciler 8. sınıf konularından sorumlu olacaklar. Böylelikle öğrencilerimizi sınavdan değil ama sınav odaklı bir sistemden, aşırı stres ve kaygıdan uzaklaştırmış olacağımızı ümit ediyoruz.

27  Yani Yeni Müfredatta herhangi bir konu öğrencinin karşısına birkaç kez çıkmaktadır.  Herhangi bir konunun  % 20’si 6.sınıfta,  % 30’u 7.sınıfta,  % 50’si de 8.sınıfta Verilebilmekte ve böylece  SARMAL SİSTEM Öğretim anlayışı uygulanmaktadır. Sarmal öğretim sistemi: Ortaöğretime yerleştirmede kullanılacak sınav, 8'inci sınıfın sonunda yapılacak ve sadece 8'inci sınıf konularını içerecek. Ancak öğrencinin bu sınavda başarılı olabilmesi için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir gerçek var. Bilindiği gibi şu anda ilköğretim okullarında yeni bir müfredat uygulanıyor. Bu yeni müfredatta 6-7 ve 8'inci sınıf konuları birbirinin devamı ve birbirini tamamlayan bir özellik gösteriyor. Yeni müfredat programında konular bir sınıfın belirli bir döneminde ve bir defa işlenmek yerine, bütün sınıflara dağıtılmış. Sınavda başarılı olabilmek için, öğrencinin 6'ncı ve 7'nci sınıf altyapısının kuvvetli olması gerektiği göz ardı edilmemeli.

28 ANLAŞILDIĞI KADARIYLA SINAV TAMAMEN KALKMIYOR. LİSELERE GEÇİŞİN TÜM OKULLAR İÇİN SINAVSIZ OLMAYACAĞI ANLAŞILIYOR.

29 Ortaöğretime Yerleştirmede kullanılacak TEK SINAV 8. Sınıfın sonunda yapılacak ve sadece 8.Sınıf konularından sorular içerecek.

30 Ancak öğrencinin bu sınavda başarılı olabilmesi için gözardı edilmemesi gereken bir gerçek var. Bilindiği gibi şu anda İlköğretim Okullarında yeni bir müfredat uygulanıyor. Bu yeni müfredatta 6-7- ve 8. sınıf konuları birbirinin devamı ve birbirini tamamlayan bir özellik gösteriyor.

31  Yeni Müfredat Programında konular bir sınıfın belirli bir döneminde ve bir defa işlenmek yerine bütün sınıflara dağıtılmıştır.  Başka bir ifade ile konular; BASİTTEN KARMAŞIĞA,  BASİTTEN KARMAŞIĞA,  BİLİNENDEN BİLİNMEYENE  BİLİNENDEN BİLİNMEYENE,  SOMUTTAN SOYUTA  SOMUTTAN SOYUTA ilkesine göre her sınıfta biraz daha genişletilmiş,  anahtar kavramların etrafındaki örüntü her defasında biraz daha artırılmıştır.

32 32  İlköğretim Matematik Öğretimi Programıyla  Fen ve Teknoloji Öğretimi Programında  hem 6.sınıfta  hem 7.sınıfta  hem de 8.sınıfta ortak olan konular var. Hatta İlköğretim programındaki bazı konular öğrencinin karşısına Lisede de çıkmaktadır.  Elbette farklı zorluk düzeylerinde ve konunun farklı yanlarını ele alacak biçimde.

33 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6.SINIF7.SINIF8.SINIF ÖĞRENME ALANLARI ÜNİTELER CANLILAR VE HAYAT 1.Canlılarda Üreme,Büyüme ve Gelişme 1.Vücudumuzda Sistemler 1.Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 5.Vücudumuzda Sistemler6. İnsan ve Çevre 6. Canlılar ve Enerji İliskileri MADDE VE DEĞİŞİM 3.Maddenin Tanecikli Yapısı 4. Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3. Maddenin Yapısı ve Özellikleri 6.Madde ve Isı 5. Maddenin Halleri ve Isı 2.Kuvvet ve Hareket 4.Yaşamımızda Elektrik 7. Yaşamımızda Elektrik 7.Işık ve Ses5.Işık4. Ses DÜNYA VE EVREN 8.Yerkabuğu Nelerden Oluşur? 7. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi 8. Doğal Süreçler

34 Her sabah Afrika’da bir ceylan uyanır. Öldürülmemek için, en hızlı koşan Aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. 34

35 Her sabah Afrika’da bir Aslan uyanır. Aç kalmamak için, en yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. 35

36 Aslan da olsanız fark etmez, ceylan da! Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olun. 36

37 İlyas ÇOLAK Psikolojik Danışman


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ (24/01/2011 tarihli ve 3 sayılı TTK. Kararı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları