Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oguzhanhoca.com /oguzhanhocam /oguzhan_hoca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oguzhanhoca.com /oguzhanhocam /oguzhan_hoca."— Sunum transkripti:

1

2 oguzhanhoca.com /oguzhanhocam /oguzhan_hoca

3 İÇERİK

4

5 İçerik “ne öğretelim?” sorusuna cevap arar.
İçerik hedeflere göre belirlenir ve eğitim – öğretim etkinliklerinin hedefe ulaşması için bir araç rolündedir. Ülkemizde okul öncesi – ilköğretim ve orta öğretim kademelerinin içeriği Milli eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.

6

7

8 NASIL ÇIKAR? CEVAP: C

9 NASIL ÇIKAR? CEVAP: D

10 KPSS 2011 Sosyal bilgiler dersinde "Haklarımı öğreniyorum." konusunun içeriğinde sırasıyla; • bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirleme, • içinde bulunduğu grup ile gruplara ait rolleri ilişkilendirme • katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirme kazanımlarına yer verilmiştir. Buna göre, içeriğin aşağıdaki temel ilkelerden hangisine uygun belirlendiği söylenebilir? Önkoşul B) Örnekleme C) Sentezleme D) Kapsama E) Tümevarım CEVAP: D

11

12

13 KPSS 2010 Bir eğitim programında, amaçlara ulaşmayı sağlayacak konu içeriği genellikle çok geniş olduğu için, içerik belirlenirken belli ölçütler kullanmak gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir? A) Toplumsal fayda B) Bireysel fayda C) Gelişim özelikleri D) Konular arası ilişkilendirme E) İçeriğin sunulma biçimi CEVAP: E

14 KPSS 2009 Bir öğretim programının “içerik” boyutu değerlendirilirken aşağıdaki sorulardan hangisine “Evet” yanıtı alınırsa içerik için “Uygundur” denilebilir? A) Çağdaş bulgulara dayalı mı? B) Öğrenci davranışı olarak ifade edilmiş mi? C) Öğrenci merkezli etkinliklere uygun mu? D) Eğitim süreci sonunda ortaya çıkacak ürün tanımlanmış mı? E) Öğretim materyalleri belirtilmiş mi? CEVAP: A

15 KPSS 2005 Aşağıdakilerden hangisi içerik seçiminde cevaplanması gereken sorular arasında yer almaz? A) Özel bir alanla ilgili ve güncel mi? B) Eğitim programının hedefleriyle tutarlı mı? C) Bilimsel olarak geçerli mi? D) İyi düzenlenmiş ve sistematik mi? E) Bilgilerin sık sık tekrarı yapılıyor mu? CEVAP: E

16 İçerik Düzenlemede Farklı Yaklaşımlar
1. Doğrusal Programlama Yaklaşımı Tyler tarafından geliştirilmiştir. Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. Örnek; Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi gibi.

17 ÖRNEK Fizik dersinde; Önce vektör konusunun Sonra kuvvet konusunun
Daha sonra ise hareket konusunun işlenmesi… Vektör konusu, kuvvet konusunun ön koşulu iken, kuvvet konusu da hareket konusunun ön koşuludur. ÖRNEK

18 ÖRNEK Matematik dersinde; Önce limit konusunun Sonra türev konusunun
Daha sonra ise integral konusunun işlenmesi… Limit konusu, türev konusunun ön koşulu iken, türev konusu da integral konusunun ön koşuludur. ÖRNEK

19 NASIL ÇIKAR? CEVAP: A

20 2. Sarmal Programlama Yaklaşımı
Bruner tarafından ortaya atılmıştır. Bu tip programda içerik doğrusal bir sıra izlemez. Daha önce öğrenilmiş olan bazı konular, gerektikçe tekrar edilebilir. Bu tekrarlar, tercihan konuyu sadece hatırlatmaktan çok kapsamını da genişletmelidirler. İçeriği bu tip yaklaşımla hazırlanmış programlar daha esnektirler. Ancak öğrenilecek konular ve öğrenme süresi kontrollüdür. Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda bu düzenlemeden yararlanılır. Her konunun kendi içindeki konuları arasında da bir ardışıklık söz konusudur. Özellikle dil öğretim programlarının içeriğini düzenlemede bu yaklaşımdan yararlanılmakladır. Örnek; Türkçe, İngilizce gibi vb.

21 ÖRNEK Atatürkü anma etkinliklerinin; 1.sınıfta oyun şarkılarla
2.sınıfta fotoğraf ve cd gösterimleri ile 3.sınıfta belgesellerle 4.sınıfta kompozisyon ve drama etkinlikleri ile 5.sınıfta panel ve konfranslarla ele alınması (gitgide derinleştirilerek ve daha soyut) ÖRNEK

22 ÖRNEK Matematik dersinde; İlk yıl sayılarda sıralama,
İkinci yıl sayılarda dört işlem Üçüncü yıl ise sayı problemlerinin işlenmesi ÖRNEK

23

24 KPSS 2008 Sarmal programın dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin önemli bilgileri kendi kendilerine keşfetmeleri B) Öğrenme sürecinde deneyimden önce bilginin gerekli olduğu C) Öğrencilere beli kavramların belli gelişim düzeylerinde verilmesi D) Yeni öğrenilenlerin ön öğrenmeler üzerine inşa edilmesi E) Öğrencilerin öğretmen kılavuzluğunda araştırmalar yaparak kendi kendilerine öğrenmeleri CEVAP: D

25 KPSS 2005 Bruner tarafından önerilen program geliştirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrusal B) Sarmal C) Çekirdek D) Modüler E) Piramitsel CEVAP: B

26 NASIL ÇIKAR? CEVAP: A

27 Modüler Programlama Yaklaşımı
Vygotsky tarafından geliştirilmiştir. İçerik düzenlenirken konular öbekler halinde düzenlenir. Bu öbeklerin (ya da modüllerin) birbiriyle ilişkili olması beklenemez. Bu programla öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Konuların hangi sırayla öğrenileceği açısından esnektir, ancak yine de program çıktısı açısından kontrollü bir yaklaşım özelliği taşır. Öğrenme üniteleri modüllere ayrılır. Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı yaklaşımla düzenlenebilir. Modüller arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir; önemli olan her modülün anlamlı bir bütün oluşturmasıdır.

28 Beden eğitimi derslerinde voleybol, basketbol, hentbol ve tenis’in istenilen sırayla ele alınabilmesi ve öğretilebilmesi (her biri bağımsız dersler ama bir araya geldiklerinde anlamlı bütün: beden eğitimi) ÖRNEK:

29 Eğitim bilimleri kursunda program geliştirme , öğretim yöntem ve teknikleri , ölçme ve değerlendirme , gelişim psikolojisi , öğrenme psikolojisi ve ölçme değerlendirme derslerinin ayrı ayrı ve istenilen sırayla işlenebilmesi (her biri bağımsız dersler ama bir araya geldiklerinde anlamlı bütün: eğitim bilimleri) ÖRNEK:

30 KPSS 2007 İçerik düzenlenirken konuların öbekler halinde düzenlendiği, bu öbeklerin birbiriyle ilişkili olmasının beklenmediği, ancak her birinin anlamlı bir bütün oluşturması gerektiğini vurgulayan programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Modüler B) Proje merkezli C) Piramitsel D) Doğrusal E) Sarmal CEVAP: A

31 KPSS 2011 Sedat Öğretmen, beden eğitimi dersinde voleybol,basketbol ve hentbol oyunlarının benzer görünmekle beraber farklı özelliklerde olduğunu düşünür ve bu oyunların öğretiminde farklı yöntem ya da teknikler kullanır. Her oyunu kendi içinde organize ederek öğretir. Buna göre, Sedat Öğretmen’in aşağıdaki içerik programlama yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir? A) Sarmal B) Modüler C) Doğrusal D) Tematik E) Geniş Alanlı CEVAP: B

32 NASIL ÇIKAR? CEVAP: C

33 Piramitsel Programlama Yaklaşımı
Piramitsel yaklaşım; ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı giderek uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşıma göre içerik, ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş konular bütününden oluşur. Program esnek değildir. Öğrencinin programa başlamadan önceki ve programı bitirdikten sonraki durumu kesinlikle bilinmektedir. Öğrenci, programı bitirdikten sonra o alanın uzmanı olur. Örnek: Tıp Eğitimi

34 Tıp Fakültesi Öğrencisi
Başta tıp eğitimi olmak üzere çoğu lisans programı piramitsel yaklaşımla düzenlenir. Tıp Fakültesi Öğrencisi Gitgide daralan ve uzmanlaşılan bir eğitim süreci Tıp Doktoru ÖRNEK: Kimya bölümü öğrencisi Gitgide daralan ve uzmanlaşılan bir eğitim süreci Kimyager

35 KPSS 2004 İlk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı ileriki yılarda daralarak uzmanlaşmanın olduğu içerik tasarım modeli aşağıdakilerden hangisidir? A)Doğrusal B) Modüler C) Piramitsel D)Sarmal E) Çekirdek CEVAP: C

36 NASIL ÇIKAR? CEVAP: D

37 5. Çekirdek Programlama Yaklaşımı
Çekirdek programda ise ilk önce ortak öğrenilecek konular verilir. Sonra öğrencilere seçenekler sunularak İlgi duyduğu alanlarda ders almaları sağlanabilir. Sözgelimi Fen Bilgisi konuları çekirdek programla, Fizik, Kimya, Biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır ve buna göre içerik düzenlemesi yapılır.

38 Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Elektronik Mühendisi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrencisi 2 Yıl Genel (Ortak) Eğitim Makina Mühendisi Endüstri Mühendisi 2 Yıl Seçilen Bölümle İlgili Dersler ÖRNEK: Sayısal Mezunu Lise Öğrencisi 1 Yıl Genel (Ortak) Eğitim Sözel Mezunu Eşit Ağırlık Mezunu Yabancı Dil Mezunu 3 Yıl Seçilen Alanla İlgili Dersler

39

40

41 6.Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı
J.Dewey tarafından önerilmiştir. Konu Ağı-Proje merkezli program yaklaşımında öğrencilere konuların ağı bir harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler. Konular küçük projeler olarak da belirlenebilir.

42 7.Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı
J.Dewey tarafından önerilmiştir. Baştan içerik belli değildir. İçerik düzenlemesi öğrencilerin ihtiyaçları ve sorularına göre oluşturulur. Yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe dayanır. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha sınırlı ve özel uzmanlık alanlarına ilişkin sorulara göre programların içerikleri düzenlenir.

43 Bir özel okul öğrencileri arasında anne-babası ayrılmış olan çocukların sayısını bir hayli fazla olduğunu tespit etmiş ve bu durumla ilgili olarak, bu süreçte yaşayabilecekleri sorunlarla baş edebilmeleri için içeriği, “problem çözme” becerisini kazandıracak şekilde düzenlemiştir. ÖRNEK:

44 KPSS 2010 Sosyal bilgiler dersinde ,teknolojik ürünlerin hayatımızda yaptığı değişikliklerle ilgili içerik düzenlemesinde , sorgulama merkezli programlama yaklaşımı kullanılacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşıma uygun içerik düzenleme aşamasında sorulabilecek bir soru değildir? A) Alana ilişkin bilimsel dokümanlara ne kadar sıklıkla yönlendirmektedir? B) Konun yaşamsal önemi nedir? C) Ele alınacak konular evrensel nitelikte midir? D) Okul dışında öğrenilmesi zor olan bilgiler nelerdir? E) Birden fazla uzmanlık alanı seçeneği sunmakta mıdır? CEVAP: E

45 NASIL ÇIKAR? CEVAP: B

46 KPSS 2012 Öğrenen merkezli tasarımlardan yaşantı merkezli tasarımı temele alarak hazırlanan hayat bilgisi programında içerik düzenlenirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kullanılması daha uygun olur? Sorgulama Çekirdek Piramitsel Modüler Sarmal CEVAP: A

47 8. Disiplinler Arası Programlama Yaklaşımı:
Özellikle korelasyon desen tasarımının uygulandığı öğretim sisteminde uygulanır. Merkeze alınan bir derste işlenen konu diğer derslerde de benzer veya aynısı olarak işlenir. Dersler arasında ilişki kurulur. Örnek: Mihver ders olan Hayat Bilgisi dersinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı işlendiğinde diğer derslerde de aynı konu işlenir.

48 Konu Merkezli Program Tasarımları
Doğrusal Yaklaşım Piramitsel Yaklaşım Konu Merkezli Program Tasarımları Sarmal Modüler Sorgulama Merkezli Konu Ağı - Proje BUNU DA BİL! Öğrenen Merkezli Program Tasarımları Çekirdek Sorun Merkezli Program Tasarımları

49 NASIL ÇIKAR? CEVAP: E

50 NASIL ÇIKAR? CEVAP: D

51 Dayandığı Eğitim Felsefesi Anahtar Sözcükler Uygulama Alanlarına Örnek
Doğrusal Sarmal Modüler Piramitsel Çekirdek Konu Ağı - Proje Merkezli Sorgulama Merkezli (Tyler , Bloom) (Bruner) (Vygotsky) (J.Dewey) Ait Olduğu Yaklaşım Dayandığı Eğitim Felsefesi Anahtar Sözcükler Uygulama Alanlarına Örnek Esneklik Davranışçı Yaklaşım Bilişsel ve Daimicilik ve Esasicilik İlerlemecilik İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık Geleneksel ve Çağdaş Eğitim Anlayışları Aşamalılık, Ön Koşul Öğrenme, Temel Dersler Yatay İlişki, Derinlemesine - Genişleterek Tekrar Öğrenme Üniteleri (Öbekleri), Meslek ve Beceri Eğitimi, Bağımsız Dersler, Anlamlı Bütün İlk Yıllarda Geniş Tabanlı Konular, Gitgide Kapsamda Daralma ve Uzmanlaşma Ortak ve Seçmeli Dersler, Birden Fazla Alan, İlgi ve Yeteneğe Göre Alan Seçimi Proje Tabanlı, Konu Ağı, Harita Öğrenci Soruları, Sorunları ya da İhtiyaçları Fen , Sosyal, Matematik İngilizce, Türkçe vb. Dil Dersleri, Beden Eğitimi, Beceri Dersleri, Eğitim Bilimleri Tıp Eğitimi ve Lisans Programları Alan Seçimi Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Öğrenen Merkezli Program Tasarımları Esnekli yok ya da çok az Esneklik var Esneklik yok En esnek program

52 Belirtke Tablosu Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla, program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine “Belirtke Tablosu” denir. Eğitim durumları ve sınama durumlarının özünü oluşturur. Özellikle sınama durumlarında ölçme aracının kapsam geçerliliğini sağlamada kılavuzluk yapar. Ünite analizi içeriğin biraz daha sınırlandırılmış ve göze çarpacak biçimde ele alınmasıdır. Belirtke tablosundan daha ayrıntılıdır. Belirtke tablosunun oluşturulması üç aşamada oluşmaktadır. 1. Öğretim hedeflerini belirleme. 2. Ders içeriğini belirleme. 3. İki boyutlu çizelgeyi hazırlama. Dikey boyutunda konu ya da üniteler yer alır. Yatay boyutunda ise hedefler ve davranışlar yer alır. Hedeflerin hangi içerikle ilgili olduğu belli olur. Programın hedef içerik ilişkisini kurmak için ilgili davranışlarla konu başlıklarını kesiştiği yere (X) işareti konur. İşaret konulan yerler önemli davranışları, işaretsiz yerler ise önemsizleri belirtir.

53

54

55 Belirtke Tablosunun İşlevleri
1. Hangi ünite ya da konuda hangi düzeyde hedefin daha ağırlıklı olduğunu ortaya koyar. 2. Ünitelerin programdaki önemini belirtir. 3. Düzenlenecek öğrenme yaşantılarının seçimini gösterir. 4. Değerlendirmede kullanılacak soru sayısını gösterir. 5. Belirtke tablosunun en önemli işlevi ölçme araçlarını kapsam geçerliliğini sağlamasıdır.

56 KPSS 2006 Aşağıdakilerden hangisi, öğretim programında kazanımlarla etkinlikler arasındaki ilişkiyi göstermek , öğrenme yaşantısının seçilmesine ve uygun ölçme araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanır? Spiral sistem B) Yaşantı konisi C) Yıllık plan D) Gözlem formu E) Belirtke tablosu CEVAP: E

57 KPSS 2011 Program geliştirme sürecinde izlenecek işlem basamakları işlem-zaman çizelgesinde verilmiştir. Bu işlem - zaman çizelgesinde hangi iki işlemin sırasının değiştirilmesi doğru olur? A) İçerik analizi – Eğitim durumunun yazılması B) Planlama – İhtiyaç analizi C) Eğitim durumunun yazılması – Belirtke tablosunun hazırlanması D) İhtiyaç analizi – Kazanım yazımı E) Belirtke tablosunun hazırlanması – Sınama durumlarının belirlenmesi CEVAP: C

58 BONUS SORU Belirtke tablosu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hangi davranışların ölçüleceğini belirler. B) Öğrenme ortamını düzenlemede kolaylık getirir. C) Kullanılacak yöntem ve teknik seçimine katkı sağlar. D) Değerlendirmede kullanılacak soru sayısını gösterir. E) Hedeflerin belirlenmesinde rehber görevi görür. CEVAP: E


"Oguzhanhoca.com /oguzhanhocam /oguzhan_hoca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları