Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNİN ÖĞRETMENLERE TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNİN ÖĞRETMENLERE TANITIMI"— Sunum transkripti:

1

2 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNİN ÖĞRETMENLERE TANITIMI

3 REHBERLİK NEDİR?

4 REHBERLİK:Rehberlik bireyin bir bütün halinde gelişmesine yardım işini anlatan bir terimdir. En geniş anlamda rehberlik; problemlerini çözme, bağımsız hale getirme,yeteneklerini açığa çıkarma ve geliştirme, gerçekçe karar vermeme tercihler yapmasını, çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurması ve sonuçta kendisini gerçekleştirmesi için bireylere yapılan sistemli ve profesyonel yardımlar sürecidir.

5 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI NEDİR?

6 Rehberliğin asıl amacı bireyin kendi olanakları içinde, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik kültürel..v.b özelliklerini dikkate alarak, kendisini gerçekleştirmesini sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini sağlamaktır.

7 REHBERLİĞİN İLKELERİ NELERDİR?

8 Rehberlik iş birliği içinde çalışmayı gerektirir.
Rehberlik eğitim etkinliklerinin gelişimde de önemli rolü vardır. Rehberlik dıştan zorlamayla değil, gönüllü işbirliği ve katılımı gerektirir. Rehberlik bireylerin gereksinimleri doğrultusunda ve yardıma ihtiyaç duyulduğu konularda sunulur. Rehberlik bilimsel ve profesyonel yardımları içerir. Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir yardım olmayıp, ihtiyaç duyulduğu her zaman verilebilir.

9 REHBERLİK NE DEĞİLDİR?

10 Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.
Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir. Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir. Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir. Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.

11 Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere empoze etmek, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir. Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir. Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir. Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir

12 REHBERLİĞİN TEMEL İŞLEVLERİ
1-Uyum sağlayıcı fonksiyonu; 2-Yöneltici fonksiyonu; 4-Önleyici fonksiyonu; 5-İyileştirici fonksiyonu; 6-Geliştirici fonksiyon; 8-Bütünleştirici fonksiyonu;

13 Bir okulda öğrencilere yönelik yapılması gereken rehberlik hizmetlerinden söz edelim.Bu hizmetleri aşağıdaki şekilde şematize edebiliriz:

14 Psikolojik Danışma Oryantasyon Çevre ile İlişkiler
Yöneltme ve yerleştirme Psikolojik Danışma Bireyi tanıma AR-GE İzleme ve değerlendirme Bilgi toplama ve yayma Çevre ve Veli ile ilişkiler Sevk hizmetleri

15 OKUL REHBER ÖĞRETMENİNİN
GÖREVLERİ

16 Rehberlik programının hazırlanmasında ve uygulanmasında sınıf öğretmenlerine yardım eder,
Öğretim programları, okul ve meslek seçimi, başarısızlık, uyum aile problemleri konularında öğrencilere psikolojik danışmanlık yapar. Sınıf öğretmenleriyle görüşerek problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tespit eder, şahsi ve ailevi problemlerinin çözümü için gerekli çalışmaları yapar. - Öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarını takip eder görülen aksaklıkları düzeltmeye çalışır. Rehberlik ve psikolojik hizmetlerle ilgili kayıt tutar, ilgili yazılara cevap yazar ve istenilen raporları düzenler.

17 SINIF REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Rehberlik bürosunca verilen yıllık çalışma programı çerçevesinde kendi sınıfı için yıllık çalışma programı hazırlar. Sınıfıyla ilgili çalışmalarda rehber öğretmene her türlü yardımda bulunur. Problemli öğrencilerle görüşme yapar. Şahsi ve ailevi problemlerinin çözümü için gerektiğinde okul yönetimi, öğretmenler ve ailelerle işbirliği içinde çalışır. Sonuçları rehber öğretmenle birlikte toplu dosyaya işler. Rehber öğretmenle işbirliği yaparak seçmeli ders, bölüm, okul, iş ve meslek seçiminde öğrencilere yardım eder

18 Rehber Öğretmenlerin Çalışma Saatleri:
- Okulda görevli rehber öğretmenlerin haftalık çalışma süresi 30 saattir. - Günlük çalışma saatleri okul müdürlüğünce düzenlenir. - Rehber Öğretmenlerin İzinleri: Rehber öğretmenler yıllık izinlerini ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.

19 REHBER ÖĞRETMENLERE VERİLMEYECEK GÖREVLER:
Rehber öğretmenlere yönetim işlerinde, disiplin kurulunda, nöbet hizmetlerinde ve imtihanlarda görev verilmez.

20 Rehber Öğretmenlerin İzinleri: Rehber öğretmenler yıllık izinlerini ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.

21

22 REHBERLİK SERVİSİ YANINIZDA
EĞİTİM İŞBİRLİĞİDİR REHBERLİK SERVİSİ YANINIZDA YA SİZ ?

23 UNUTMAYALIM; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ öğrencinin problemini onun yerine doğrudan çözmez, onun yapamadığını yapamaz.

24 TEŞEKKÜRLER

25 KAYNAKÇA htpp:// [ ] tarihinde güncellenmiştir. tarihinde güncellenmiştir.


"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNİN ÖĞRETMENLERE TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları