Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

2 Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine ba ğ layan, gelişmeyi, mutlulu ğ u ve huzuru sa ğ layan risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal ve manevi de ğ erlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken e ğ itimdir. Bu kazanımlarımızın ö ğ rencilerimize aktarılması de ğ erler e ğ itimini oluşturmaktadır. E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

3 De ğ er e ğ itimi; Ahlaki, Kültürel, Ruhsal, Toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

4 Toplumsal ve insani de ğ erler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Temizlik ve Hijyen Sevgi-Saygı Adalet ve Dürüstlük Dostluk, Sorumluluk Yardımlaşma, Vefa, Barış ve Vatanseverlik ve benzerleri önem verilen toplumsal de ğ erlerdir. E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

5 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Gençler arasında şiddet ve suç oranlarının artışı Sigara uyuşturucu madde ba ğ ımlılı ğ ındaki artış

6 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Televizyonlarda şiddet içerikli programlar, Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık) Anne-babaya, ö ğ retmene, yetkili kişilere karşı gelme,

7 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? İ ş ahlâkında düşüş, Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, Toplumsal de ğ erlerimizdeki erozyonun giderek arttı ğ ı gözlemlenmiştir.

8 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROGRAMININ AMAÇLARI Ö ğ rencilerimize “Milli, Manevi, Evrensel ve Etik De ğ erler" bilincini ve " İ nsan Hakları ve Demokrasi” kültürünü kazandırmak Çocukların kazandıkları de ğ erleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.

9 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROGRAMININ AMAÇLARI İ nsan haklarının özünü oluşturan “özgürlük, eşitlik, hoşgörü, barış, dürüstlük ve do ğ ruluk” gibi temel insani de ğ erlerle beraber iyi niyet, incelik, saygı, sadakat, vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet gibi etik de ğ erler bilinci geliştirmek,

10 E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

11

12

13

14

15


"MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları