Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TC MUŞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ARGE BÖLÜMÜ 2012

2 MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
İLK DERS GENELGESİ T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konu : İlk Ders GENELGE(2010/.53) Bunun için; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek' te yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Ayrıca bu konuda gönüllü ve istekli okullarımızda öğretim yılı boyunca "Değerler Eğitimi " konusunda zümre öğretmenler kararı ile hazırlayacakları etkinlikleri uygulayabileceklerdir

3 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ
Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal ve manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması değerler eğitimini oluşturmaktadır.

4 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ
Değer eğitimi; Ahlaki, Kültürel, Ruhsal, Toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir.

5 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ
Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, Cesaret, Dostluk, Yardımlaşma, Temizlik, Saygı, Doğruluk, Nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

6 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Gençler arasında şiddet ve suç oranlarının artışı Sigara uyuşturucu madde bağımlılığındaki artış

7 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Televizyonlarda şiddet içerikli programlar,   Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık)  Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,

8 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
İş ahlâkında düşüş,   Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, Toplumsal değerlerimizdeki erozyonun giderek arttığı gözlemlenmiştir.

9 DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ AMAÇLARI
Muş ili ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine “Milli, Manevi, Evrensel ve Etik Değerler" bilincini ve "İnsan Hakları ve Demokrasi” kültürünü kazandırmak Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.

10 DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ AMAÇLARI
Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak, İnsan haklarının özünü oluşturan “özgürlük, eşitlik, hoşgörü, barış, dürüstlük ve doğruluk” gibi temel insani değerlerle beraber iyi niyet, incelik, saygı, sadakat, vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet gibi etik değerler bilinci geliştirmek,

11 DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL UYGULANACAK?
Değerler eğitimi belirli bir süreyle sınırlandırılamaz. Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini önemsiyoruz. Belirlenen değerlerin kazandırılmasına, sonraki eğitim-öğretim yıllarında da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak devam edilecektir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanacaktır.

12 DEĞERLER EĞİTİMİNİ NASIL VERMELİYİZ?
Program, birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir: (1)     Sınıf İçi Etkinlikler, (2)    Okul İçi Etkinlikler, (3)    Aileye Yönelik Etkinlikler.

13 Her sınıf bir Değerler Köşesi düzenlemeli.
1) SINIF ETKİNLİKLERİ Etkinlikler sınıf rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri veya özel alan bilgisi gerektiren branş öğretmenleri tarafından uygulanır. Her sınıf bir Değerler Köşesi düzenlemeli.

14 2) OKUL ETKİNLİKLERİ      Okullarda oluşturulan Değerler Eğitimi Yürütme Komisyonu uygulamada yönetim ve organizasyon görevini üstlenir. Her ayda bir değer belirlenir. Bu değerler: Yardımseverlik, Doğruluk, Adalet, Sorumluluk, Özgüven, Özdenetim, Liderlik, Saygı, Dostluk, Doğruluk, Sabır v.b olabilir.

15 UYGULAMA YAPILACAK OLAN BÖLÜMLER
TAVSİYE KİTAPLAR GÜZEL SÖZLER SEYİRLİK KISSADAN HİSSE YARIŞMA TURNUVA SINIF İÇİ ETKİNLİK ÖRNEK ŞAHSİYETLER

16 Belirlenen aylardaki değerle ilgili olarak;
Belirlenen değerler, çeşitli etkinlikler yapılarak öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Bu etkinlikler: Belirlenen aylardaki değerle ilgili olarak; Panolara güzel sözler asmak, Örnek kişilikleri anlatmak-tanıtmak, Kitap tavsiyesinde bulunmak, Seminerler veya konferanslar düzenlemek, Sınıf içi oyunlar oynatmak, Film seyrettirmek, Okul bülteninde veya dergisinde ve web sitesinde konuyu gündeme getirmek v.s.

17 Rehberlik öğretmeni tarafından değerle ilgili anketler düzenlenir, sorun doğru tespit edilerek çözüm için stratejiler belirlenir. Sınıf öğretmenleri o ayki değerin öğrencilerde kazanılıp kazanılmadığının tespitini yapar. Özel ilgilenilmesi gereken öğrencileri Rehberlik servisine yönlendirir. Örnek olan öğrenciler ödüllendirilerek diğer öğrenciler teşvik edilir.

18 3) AİLEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması, okul-aile işbirliği sayesinde mümkün olacaktır. Değerler eğitimine aileleri de dâhil etmek için Veli mektuplarıyla ailelere bilgi verilecek, okul web sitelerinde ve sınıf toplantılarında değerler eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

19 AİLE EĞİTİMLERİ ÖNEMLİ
Ailelere değerler eğitiminin önemi kavratılmalı. İkna çalışmaları yapılmalı. Karakteri sağlam, değerleri özümsemiş bireylerin akademik başarıyı da yakalayacakları önemle vurgulanmalı. Veliye sonuç gösterilmeli,somut örnekler verilmeli. Değerler Eğitim uygulamaları öğrencilerde dış disiplin yerine iç disiplinin geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir. Tek kanatlı kuş uçamaz.

20 Sınıf içinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanacak etkinlik örnekleri ARGE birimi tarafından okullara gönderilecektir. Okullara gönderilen etkinlikler sadece birer örnektir. Değerler Eğitimi Okul Yürütme Komisyonu bu etkinlikleri geliştirip zenginleştirebilir. Yapılan etkinlikler okullar arasında paylaşılabilir.

21 DEĞERLENDİRME Okullarda oluşturulan Değerler Eğitimi Yürütme Komisyonu ise uygulanmasını takip eder. Okullardan gelecek raporlar ARGE birimi tarafından değerlendirilecek ve idareye sunulacaktır. İl Eğitim Deneticileri proje kapsamında rehberlik ve destek hizmetlerini yürütecekler, alandaki çalışmaları değerlendirecektir.

22 Teneffüslerde müzik dinletisi yapılması,
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ SEVGİ DEĞERİ Okulların Web sayfalarında “Değerler Eğitimi” ile ilgili çalışmalar ve duyuruların yayınlanması, Öğretmenler odasında değerlerimiz ve değerler eğitimi ile ilgili kitap, dergi vb. kaynakların bulunduğu bir kitaplık oluşturulması. Teneffüslerde müzik dinletisi yapılması, Sevgi değeri işlenirken sevginin farklı yönleri ve çeşitleri(insan, hayvan,tabiat, vatan sevgisi vb.) hakkında bilgiler veren çalışmalar yapılması.

23 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ
İlköğretim 1.kademe ve anasınıflarında sınıf içinde “sevgi” içerikli panolar hazırlama ve bunların yenilenmesi, ARGE birimince hazırlanan veli mektuplarının okullar tarafından velilere ulaştırılması, “Sevgi” içerikli kitaplardan oluşan listelerin okul panolarında sergilenmesi, Rehberlik dersinde sevgi konulu sınıf etkinliklerinin uygulanması,(Her değer için 2 etkinlik)

24 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ
Velilere Değerler eğitimi tanıtılması ve “sevgi” konulu seminer düzenlenmesi(sınıflar bazında), Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana ile ilgili çalışmalar yapılması(sunu, pano, yarışma vb.) gösterilmesi, Sevgi konulu şiir/ kompozisyon yazma çalışması yapılması, Sevgi konulu resim, afiş, poster çalışması yapılması Yarışmalar düzenlenmesi

25 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ
Sevgi konulu şarkıların öğretilmesi (ilköğretim ve okulöncesi) Sevgi konulu eğitici, etkili şiir veya öykülerin sınıflarda okunup yorumlanması. Sevgi konulu drama çalışmaları yapılması(okulöncesi ve ilköğretimlerde) Sevgi konulu şiir dinletisi veya kısa bir oyun hazırlığı (ilköğretim 2. kademe, ortaöğretim öğrencileri)

26 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ
Sevgi konulu çizgi film gösterimi (anaokulu ve ilköğretim ana sınıfı, 1. kademe) Sevgi konulu film gösterimi (ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim ) Değerle ilgili münazara, konferans, panel, forum gibi etkinliklerin yapılması (ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim ) “Sevgi Ağacı”nın sınıflarda oluşturulup sergilenmesi,(anaokulu ve ilköğretim 1.kademe)

27 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ
Konu ile ilgili resim sergisi düzenlenmesi, Doğa sevgisi ile ilgili bir okul etkinliği planlanıp uygulanması (çevre gezisi, ağaç veya çiçek dikimi vs.) Huzurevi ziyaretleri.

28 etkinliklere uygun branş derslerinde,
Elimiz Taşın Altında… Değerlerle ilgili etkinlikler; rehberlik ve serbest zaman etkinlik saatlerinde, etkinliklere uygun branş derslerinde, kulüp çalışmalarında ve ders dışı çalışmalarda ilgili öğretmen tarafından yürütülecektir. Bütün branş öğretmenleri ele alınan değere derslerinde muhakkak 3-5 dakika da olsa değinecek, öğrencilerle ilgili sorunlara yaklaşırken de seçilen değeri vurgulayacaktır.

29 "Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse
Michelangelo’nun resim yaptığı , Beethoven’in beste yaptığı veya Shakespear’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki herkes durup burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin." Martin Luther KİNG

30 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

31 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

32 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

33 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

34 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

35 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

36 MUŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİZ MUŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ


"İl Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları