Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’ DE YAŞLI İNTİHARLARI. Yapılan son sayımda elde edilen verilere göre Türkiye’ de 70 milyon 586 bin 256 kişi yaşamakta ve bunların % 7.1’ i 65.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’ DE YAŞLI İNTİHARLARI. Yapılan son sayımda elde edilen verilere göre Türkiye’ de 70 milyon 586 bin 256 kişi yaşamakta ve bunların % 7.1’ i 65."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’ DE YAŞLI İNTİHARLARI

2 Yapılan son sayımda elde edilen verilere göre Türkiye’ de 70 milyon 586 bin 256 kişi yaşamakta ve bunların % 7.1’ i 65 ve daha yukarı yaş grubundadır.

3 Yaşlılık bireyin fiziksel görünüm, güç, rol ve statü açısından kayba uğradığı, yeti yitimleri ve fiziksel hastalıkların artarak bireyin çevreye bağımlı hale geldiği bir dönemdir.

4 Ülkemizde yaşlının bir kurumda bakılması ya da kalması, tercih edilen bir yol değildir. Çoğunlukla yaşlılar yaşamlarının sonuna kadar aileleri ile veya bazen yalnız yaşamakta, bir kuruma yerleştirildiklerinde ise çevre olumsuz tepkiler göstermekte, yakınlarında ise suçluluk duyguları oluşturmaktadır. Huzurevlerinin kurum ve kuruluşlara göre dağılımı ile kapasiteleri şöyle: Huzurevi....................................Sayısı....Kapasite SHÇEK’e Ait Huzurevleri...................69.......7605 Diğer Bakanlıklara Ait Huzurevleri......7........2592 Yerel Yönetimlere Ait Huzurevleri......19......1990 Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri...33.......2312 Azınlıklara Ait Huzurevleri...................7........979 Özel Huzurevleri.................................97.......4049 TOPLAM.............................................225.....19527

5 Yapılan çalışmalar daha önce tanımlanmış geleneksel risk faktörlerinin aksine evlerinde yaşayan yaşlıların kurumlarda yaşayanlardan daha çok depresif semptom gösterdiklerini saptamıştır. Çalışmacılar bunu huzurevlerinin sosyal ve fiziksel ortamlarının iyi olmasına ve evinde yaşayanların sosyal ve ekonomik problemlerle daha çok yüz yüze gelmesine bağlamaktadır.

6 Biyolojik değişiklikler, hastalıklar, emeklilik, kayıplar ve ekonomik güçlükler yaşlılık döneminin önemli problem alanlarıdır. Yapılan tüm çalışmalar bu faktörlerin depresyon oluşumundaki önemini vurgulamaktadır. Yaşlılarda depresyondan çok gelip geçici depresif semptomlar daha sık görülse bile; depresyon yaşlılarda en sık görülen emosyonel problemdir.

7 Alzheimer hastalığı%17 Vasküler Demans%7 Diğer Demanslar%11 Majör Depresif Bozukluk%35 Distimik Bozukluk%0.8 Bipolar I Bozukluk%5.3 Genel tıbbi duruma bağlı duygudurum boz%2.2 Psikotik bozukluk%9 Generalize Anksiyete Bozukluğu%1.7 Genel tıbbi duruma bağlı anksiyete boz%0.8 Obsesif Kompulsif Bozukluk%4 Uyum Bozukluğu%1.2 İlaçlara Bağlı Durumlar%0.8 Kişilik Bozuklukları%0.8 Somatoform Ağrı Bozukluğu%0.4 Deliryum%2.2 Mental Retardasyon%0.4 Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar%0.4

8 YıllarToplam65-7475+ 197447398 197571398 1976765224 1977774928 1978653926 1979684226 1980815229 1981775225 1982956233 19831227547 19841377265 19851338053 19861114764 1987995544 1988855926 19891235864 19901215764 19911146450 1992875433 19931216259 19941347757 19951359045 19961398554

9 YıllarToplam65-7475+ E K 198766 3341 1425 19 198866 3548 1418 21 198990 3240 1850 14 199080 4137 1743 21 199180 3447 1733 17 199255 3232 2223 10 199389 3243 1946 13 199493 4159 1834 23 199598 3764 2634 11 1996100 3966 1934 --

10 Cinsiyet dağılımı incelendiğinde erkekler ile kadınlar arasındaki belirgin fark dikkatleri çekmektedir. Bu erkeklerin risk altında olduğunu gösteren bir bulgudur.

11 YıllarToplamAsıYüksekten Atlama Kimyasal Madde Ateşli SilahDiğer 1987 -75 +75 55 44 32 24 9 13 3232 3131 8484 1988 -75 +75 59 39 26 24 15 19 7171 4 -- 7575 1989 -75 +75 58 64 30 35 14 13 4444 6363 4949 1990 -75 +75 57 64 39 35 6 14 4343 2727 6565 1991 -75 +75 64 50 40 28 6969 5353 5454 8686 1992 -75 +75 54 33 35 19 12 6 2323 2424 3131 1993 -75 +75 62 59 36 23 11 22 5151 7575 3838 1994 -75 +75 77 57 39 34 17 11 5555 6565 10 2 1995 -75 +75 90 45 59 27 19 14 4141 3232 5151 1996 -75 +75 85 54 51 25 13 7373 8686 6767

12 En sık kullanılan intihar yönteminin kendini asma olduğu görülmüştür. Bunu yüksek bir yerden atlama ve ateşli silahlarla yapılan intiharlar izlemektedir.

13 YıllarToplamHastalıkAile Prob.Ekonomik Prob. 1987 -75 +75 55 44 28 26 8282 2 19 1988 -75 +75 59 39 31 5151 10 -- 1989 -75 +75 58 64 35 40 9494 2525 1990 -75 +75 57 64 35 40 8 10 4444 1991 -75 +75 64 50 60 48 10 4 2 -- 1992 -75 +75 54 33 34 27 1111 5151 1993 -75 +75 32 59 50 53 9696 1 -- 1994 -75 +75 77 57 63 34 9 10 3333 1995 -75 +75 90 45 69 35 7878 7474 1996 -75 +75 85 54 62 44 8282 10 8

14 Yapılan pek çok çalışmada yaşlıların intihar için yüksek risk grubu olduğu saptanmıştır. Bugüne kadar yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmalar ise etnik grup farklılığının intihar sayı ve özellikleri açısından da farklılık getirdiğini göstermiştir. Ülkelerin dini inanışları ve sosyal durumları intihar olayları üzerinde etkilidir. Daha önceden yapılmış istatistiksel çalışmalar Türkiye’ de genel olarak intiharlar ve yaşlı intiharlarının sayısı ve oranının diğer ülkelerden,özellikle batı ülkelerinden daha düşük olduğunu göstermiştir.

15 Bunda İslamiyet’in intiharı özellikle yasaklıyor olması ve güçlü aile bağlarının etkili olduğu düşünülebilir. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte insanların dinsel yönelimlerinin artması, yaşlı intiharlarının ülkemizde göreceli olarak daha az görülmesinin nedeni olabilir. Buna rağmen 22 yıl içinde bu grup intiharlar 47’ den 139’ a çıkarak üçe katlanmıştır; 75 ve üstü yaş grubunda ise 7 kat artma olmuştur. Bu sonuçlar engelleyici faktörlere rağmen ülkemizde yaşlı intiharlarının arttığını ve risk grubu içinde görülmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

16 Elde edilen sonuçlar destek sistemleri ve dinsel yasaklamalara rağmen yaşlılarda geniş aileden çekirdek aileye geçiş ile aile bağlarındaki zayıflama yaşlılarda sosyal izolasyon ve çevreye yabancılaşma ile sonuçlanmaktadır. Bu değişiklikler ise depresyon ve bunun sonucunda intiharı getirmektedir.

17


"TÜRKİYE’ DE YAŞLI İNTİHARLARI. Yapılan son sayımda elde edilen verilere göre Türkiye’ de 70 milyon 586 bin 256 kişi yaşamakta ve bunların % 7.1’ i 65." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları