Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon  Çökkün duygudurum  İlgi-istek yitimi  Değersizlik, suçluluk duyguları  Yorgunluk veya enerji yitimi 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon  Çökkün duygudurum  İlgi-istek yitimi  Değersizlik, suçluluk duyguları  Yorgunluk veya enerji yitimi "— Sunum transkripti:

1 DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon  Çökkün duygudurum  İlgi-istek yitimi  Değersizlik, suçluluk duyguları  Yorgunluk veya enerji yitimi  Psikomotor etkinlikte azalma veya artma  Kilo değişiklikleri  Yineleyici ölüm, özkıyım düşünceleri  Uyku bozuklukları  Konsantrasyon ve düşünme sorunları, kararsızlık

2 Depresyon yaygınlığı  Toplumda depresyon yaygınlığı %10-20  Yatan hastalarda %10-50 (Rodin 1991)

3 Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri  Kilo değişiklikleri  Uyku bozuklukları  Yorgunluk, enerji yitimi  Yoğunlaşma güçlüğü....YERİNE

4 Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri  Ağlamaklı görünüm  Toplumsal çekilme/ konuşmama  Kötümserlik / ”arpacı kumrusu”  Tepkisiz duygudurum Daha anlamlıdır (Endicott)

5 Fiziksel hastalıklarda depresyon  Daha geç yaşta başlar  Daha az aile öyküsü vardır  Kişinin psikiyatrik öyküsü daha azdır  Kadınlardaki baskınlık belirgin değildir

6 Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri Hangi depresyon? Major, minör, distimi, uyum bozukluğu?  Kapsayıcı ölçütler tanı duyarlılığını arttırır.  Dışlayıcı ölçütler tanı özgüllüğünü arttırır. Depresyon belirtilerinin “anlaşılabilir” olmasının da ihmalinde rolü olabilir.

7 Depresyon ve fizik rahatsızlık ilişkisi  Depresyon fizik rahatsızlığa veya tedavisine bağlıdır  İkisi birlikte başlamış olabilir (kayıp sonrası)  Depresyon fiziksel rahatsızlıktan önce vardır ve bu belirtilerden sorumludur (somatizasyon)

8 Fiziksel hastalıklar ve depresyon Depresyon fiziksel hastalığı olanlarda topluma göre daha sıktır:  Fiziksel hastalık ve tedavisinin özellikleri  Hastanın bireysel koşulları ve ruhsal özellikleri nedeniyle.

9 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-1  Fiziksel hastalığın doğası Biyolojik unsurlar: SSS hastalıkları, sistemik hastalıklar

10 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-2  Hastalığın ölçüsü *Patolojik tanısı *Anatomik yerleşim *Gidiş: Akut/kronik/nüks/ilerleyici *Şiddet: Yaşamı tehdit eden; belirti şiddeti; yeti yitimi; şekil bozukluğu *İşlevlerde veya kendilik değerinde yitim

11 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-3  Tedavinin niteliği *Başarısı *Bilgilendirme ve tavsiyelerin niteliği *Yan etkiler *Hastanın talepleri (kendine bakımı)

12 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-4  Hastaya ilişkin unsurlar *Biyolojik incinirlik *Kişilik *Ruhsal incinirlik *Toplumsal incinirlik ve koruyucu unsurlar *Diğer yaşam zorlukları......ve Hastalığın anlamı

13 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-5  Hastalığın toplumsal sonuçları *İş *Ailenin ve yakınların tepkisi

14 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-1  Mekanizmalar *Koinsidans (eş hastalanma) *Ortak neden *Fizik hastalığa neden olan psikiyatrik bozukluk *Psikiyatrik bozukluğa neden olan fizik hastalık

15 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-2  Fiziksel hastalığın doğası ve psikiyatrik bozukluğun türü Tehdit Anksiyete KayıpDepresyon

16 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-2  Fiziksel hastalığın tedavisinin niteliği ve psikiyatrik bozukluğun türü Akut uygulamalarAnksiyete Kronik uygulamalarDepresyon

17 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-3  Yaşam kalitesi ve gündelik yaşam üzerine etkileri

18 Bazı hastalıklarda depresyon yaygınlık oranları-1  Kanser%20-38  Kronik yorgunluk sendromu%17-46  Kronik ağrı%21-32  Koroner arter hastalığı%16-19  Cushing sendromu%67  Demans%11-40  Diabetes mellitus%24

19 Bazı hastalıklarda depresyon yaygınlık oranları-2  Epilepsi%55  Hemodiyaliz%6.5  HIV enfeksiyonu%30  Huntington hastalığı %41  Hipertiroidizm%31  Multipl skleroz%6-57  Parkinson hastalığı%28-51  Stroke%27

20 Depresyon yapabilecek ilaçlar-1 (İatrojenik depresyon)  Antihipertansifler  Antiaritmikler  Antikolesterol ilaçları  Hormon preparatları  Kemoterapi ilaçları  Antibiyotikler

21 Depresyon yapabilecek ilaçlar-2 (İatrojenik depresyon)  H 2 blokerleri  Antipsikotikler  Psikotrop ilaç yoksunlukları  Antikonvülsanlar


"DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon  Çökkün duygudurum  İlgi-istek yitimi  Değersizlik, suçluluk duyguları  Yorgunluk veya enerji yitimi " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları