Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon"— Sunum transkripti:

1 DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon
Çökkün duygudurum İlgi-istek yitimi Değersizlik, suçluluk duyguları Yorgunluk veya enerji yitimi Psikomotor etkinlikte azalma veya artma Kilo değişiklikleri Yineleyici ölüm, özkıyım düşünceleri Uyku bozuklukları Konsantrasyon ve düşünme sorunları, kararsızlık

2 Depresyon yaygınlığı Toplumda depresyon yaygınlığı %10-20 Yatan hastalarda %10-50 (Rodin 1991)

3 Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri
Kilo değişiklikleri Uyku bozuklukları Yorgunluk, enerji yitimi Yoğunlaşma güçlüğü ....YERİNE

4 Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri
Ağlamaklı görünüm Toplumsal çekilme/ konuşmama Kötümserlik / ”arpacı kumrusu” Tepkisiz duygudurum Daha anlamlıdır (Endicott)

5 Fiziksel hastalıklarda depresyon
Daha geç yaşta başlar Daha az aile öyküsü vardır Kişinin psikiyatrik öyküsü daha azdır Kadınlardaki baskınlık belirgin değildir

6 Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri
Hangi depresyon? Major, minör, distimi, uyum bozukluğu? Kapsayıcı ölçütler tanı duyarlılığını arttırır. Dışlayıcı ölçütler tanı özgüllüğünü arttırır. Depresyon belirtilerinin “anlaşılabilir” olmasının da ihmalinde rolü olabilir.

7 Depresyon ve fizik rahatsızlık ilişkisi
Depresyon fizik rahatsızlığa veya tedavisine bağlıdır İkisi birlikte başlamış olabilir (kayıp sonrası) Depresyon fiziksel rahatsızlıktan önce vardır ve bu belirtilerden sorumludur (somatizasyon)

8 Fiziksel hastalıklar ve depresyon
Depresyon fiziksel hastalığı olanlarda topluma göre daha sıktır: Fiziksel hastalık ve tedavisinin özellikleri Hastanın bireysel koşulları ve ruhsal özellikleri nedeniyle.

9 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-1
Fiziksel hastalığın doğası Biyolojik unsurlar: SSS hastalıkları, sistemik hastalıklar

10 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-2
Hastalığın ölçüsü *Patolojik tanısı *Anatomik yerleşim *Gidiş: Akut/kronik/nüks/ilerleyici *Şiddet: Yaşamı tehdit eden; belirti şiddeti; yeti yitimi; şekil bozukluğu *İşlevlerde veya kendilik değerinde yitim

11 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-3
Tedavinin niteliği *Başarısı *Bilgilendirme ve tavsiyelerin niteliği *Yan etkiler *Hastanın talepleri (kendine bakımı)

12 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-4
Hastaya ilişkin unsurlar *Biyolojik incinirlik *Kişilik *Ruhsal incinirlik *Toplumsal incinirlik ve koruyucu unsurlar *Diğer yaşam zorlukları......ve Hastalığın anlamı

13 Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-5
Hastalığın toplumsal sonuçları *İş *Ailenin ve yakınların tepkisi

14 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-1
Mekanizmalar *Koinsidans (eş hastalanma) *Ortak neden *Fizik hastalığa neden olan psikiyatrik bozukluk *Psikiyatrik bozukluğa neden olan fizik hastalık

15 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-2
Fiziksel hastalığın doğası ve psikiyatrik bozukluğun türü Tehdit Anksiyete Kayıp Depresyon

16 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-2
Fiziksel hastalığın tedavisinin niteliği ve psikiyatrik bozukluğun türü Akut uygulamalar Anksiyete Kronik uygulamalar Depresyon

17 Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin nitelikleri-3
Yaşam kalitesi ve gündelik yaşam üzerine etkileri

18 Bazı hastalıklarda depresyon yaygınlık oranları-1
Kanser %20-38 Kronik yorgunluk sendromu %17-46 Kronik ağrı %21-32 Koroner arter hastalığı %16-19 Cushing sendromu %67 Demans %11-40 Diabetes mellitus %24

19 Bazı hastalıklarda depresyon yaygınlık oranları-2
Epilepsi %55 Hemodiyaliz %6.5 HIV enfeksiyonu %30 Huntington hastalığı %41 Hipertiroidizm %31 Multipl skleroz %6-57 Parkinson hastalığı %28-51 Stroke %27

20 Depresyon yapabilecek ilaçlar-1 (İatrojenik depresyon)
Antihipertansifler Antiaritmikler Antikolesterol ilaçları Hormon preparatları Kemoterapi ilaçları Antibiyotikler

21 Depresyon yapabilecek ilaçlar-2 (İatrojenik depresyon)
H2 blokerleri Antipsikotikler Psikotrop ilaç yoksunlukları Antikonvülsanlar


"DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları