Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DSM-IV'e göre duygudurum bozuklukları Depresif bozukluklar Major depresyon  Tek dönem  Yineleyici Distimik bozukluk Başka türlü adlandırılamayan depresif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DSM-IV'e göre duygudurum bozuklukları Depresif bozukluklar Major depresyon  Tek dönem  Yineleyici Distimik bozukluk Başka türlü adlandırılamayan depresif."— Sunum transkripti:

1 1 DSM-IV'e göre duygudurum bozuklukları Depresif bozukluklar Major depresyon  Tek dönem  Yineleyici Distimik bozukluk Başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk

2 2 DSM-IV'e göre duygudurum bozuklukları (devam) Bipolar bozukluklar  Bipolar I bozukluğu  Bipolar II bozukluğu  Siklotimik bozukluk  Başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluklar  Genel tıbbi duruma ve madde kullanımına bağlı duygudurum bozuklukları  Başka türlü adlandırılamayan duygudurum bozukluğu

3 3 Majör depresyon sıklığı  Yaşam boyu yaygınlığı % 3.5-5.8 kadardır  Bir yıllık yaygınlık % 2.6-6.2 kadardır.  Yaygınlık cinsiyet farkı gösterir.  Erkeklerde % 3-12  Kadınlarda % 10-20 kadardır.  Ortalama başlangıç yaşı 27'dir  % 12-20 olgu süregenleşme eğilimindedir.  Depresyon atağı geçirenlerin % 9'u mani öyküsü de verirler.  Herhangi bir affektif bozukluğun yaşam boyu yaygınlığı % 7-8 kadardır.

4 4 Depresyonun sonuçları  Mortalitede artış  Fatal kaza olasılığında artış  İkincil hastalıklara bağlı ölümler  İntiharlar  İş kaybı, üretkenlik kaybı  İş ve okul performansında bozulma  Madde kötü kullanımı  Aile içi ilişkilerin bozulması  Fiziksel sağlığın bozulması

5 5 Belirtileri  Çökkün duygudurum  İlgi ve zevk azlığı  Umutsuzluk  Karamsarlık, kötümserlik  Bunaltı, ajitasyon  Üzüntü  İrritabilite

6 6 Belirtileri (devam)  Kararsızlık  Benlik saygısında azalma veya kayıp  Değersizlik ve suçluluk düşünceleri  Çaresizlik duygusu  Günlük işleri yapamama

7 7 Belirtileri (devam)  İş, aile, para ve sağlık sorunları ile aşırı uğraş  Enerji azlığı, yorgunluk  Psikomotor yavaşlama  Bıkkınlık, isteksizlik  İntihar düşünceleri  İntihar girişimleri

8 8 Belirtileri (devam)  Konsantrasyon yetisinde azalma  Unutkanlık  Alkol ve diğer madde kullanımı  Var olan fiziksel hastalığı beliertilerinde artma  Fiziksel hastalığa yakalanma olasılığında ve mortalitede artma

9 9 Nörovejetatif belirtiler Enerji azlığı, yorgunluk Psikomotor ajitasyon, yavaşlama İnsomnia, hipersomnia Libido azlığı İştah bozukluğu, kilo değişiklikleri Duygulanımda diurnal değişme Kabızlık Baş ağrısı

10 10 Unipolar hastalarda relaps için risk etkenleri  Daha önceki atakların sayısı  Süregen seyir  Şu andaki atağın ağırlığı  Eşlik eden psikiyatrik ve tıbbi durumlar  Şimdiki atağın tedaviye yeterli yanıt vermemesi  Kalıntı belirtiler  Erken başlangıç  Kişilik sorunlarının varlığı

11 11 Unipolar hastalarda relaps için risk etkenleri (devam)  Nörotiklik  REM latansı kısalığı  TRH’a TSH yanıtında azalma  İlk non-REM döneminde delta uykusunun göreceli olarak azlığı

12 12 İntihar olasılığı Başka ruhsal hastalığı olanlarda Erkeklerde Alkol ve diğer madde kullanım sorunları olanlarda Önemli kayıp yaşayanlarda (sevilen birinin kaybı, iş kaybı, boşanma vb.) Sosyal desteklerin yetersiz olduğu olgularda

13 13 İntihar olasılığı (devam) Emeklilik gibi önemli yaşam olayları yaşayanlarda Bekarlarda, boşanmış olanlarda Yaşam dönemlerinde değişiklikler Daha önce intihar girişiminde bulunanlarda İntihar tehdidinde bulunanlarda.

14 14 İntihar olasılığı (devam) Organize intihar planı yapanlarda Aynı anda medikal hastalığı olanlarda Ağır bilişsel bozukluk gösterenlerde Psikotik özellik gösterenler Önceden beyin hasarı olanlarda Yaşlılarda olasılık daha fazladır

15 15 İntihar olasılığı (devam) Organize intihar planı yapanlarda Aynı anda medikal hastalığı olanlarda Ağır bilişsel bozukluk gösterenlerde Psikotik özellik gösterenlerde Önceden beyin hasarı olanlarda Yaşlılarda olasılık daha fazladır

16 16 Hangi belirtiler intihar işareti sayılır?  Çaresizlik ve umutsuzluk gibi duyguların sık sık ifadesi  Bir insanın daha önceki davaranış biçiminden önemli ölçüde farklı davaranışların izlenmesi (dikkatli birinin düşüncesizce davranması gibi)  Ağır depresyon belirtileri

17 17 Hangi belirtiler intihar işareti sayılır? (devam)  Beklenmeyen bir rahatlama gösterenler: Bu intihar için kararlılığın işareti sayılmaktadır.  Akraba ve yakınlardan uzaklaşma  Miras, yaşam sigortası vb. konularında konuşmalar  Vasiyetini yazma  Ölüm ve ölmekle ilgili konuşmalar

18 18 Hangi olgular birinci basamakta tedavi edilemez? Hangi olguların psikiyatriste gönderilmeleri gerekir? İntihar riski Gıda reddi varsa Ciddi fiziksel sorunlar varsa Dirençli olgular Süregenleşme eğilimi gösteren olgular Ek tedavi yöntemlerine gerek duyuluyorsa Ağır negativizm belirtileri varsa Homisid olasılığı varsa Psikoterapi gerekli görülüyorsa Çevresel destek sistemleri yeterli değilse

19 19 Hangi hastaların hastaneye yatması gerekir?  Ciddi intihar girişimi olanlar  Ciddi intihar düşünceleri gösterenler  İntihar planları yapanlar  Kendine ve çevreye zarar verme eğilimi olanlar  Gıda reddi olanlar  Ayaktan tedaviyi sürdürme güçlükleri olanlar

20 20 Depresyon belirtileri- Özet Emosyonel  Benlik saygısı düşüklüğü, yetersizlik ve güvensizlik  Üzüntü, hüzün  Anksiyete  İrritabilite  Apati  Anhedoni

21 21 Depresyon belirtileri- Özet Psikolojik Suçluluk Umutsuzluk Çaresizlik, değersizlik Zevk alma yetisi kaybı

22 22 Depresyon belirtileri- Özet Bilişsel Obsesif düşünce, ruminasyon Bellek bozukluğu Konsantrasyon bozukluğu İntihar düşünceleri

23 23 Depresyon belirtileri- Özet Sosyal Sosyal geri çekilme, yalnızlık Sosyal-mesleki işlevlerde bozulma Evlilik ve iş sortunları Parasal sorunlar

24 24 Depresyon belirtileri- Özet Nörovejetatif  Enerji azlığı, yorgunluk  Psikomotor ajitasyon, yavaşlama  İnsomnia, hipersomnia  Libido azlığı  İştah bozukluğu, kilo değişiklikleri  Duygulanımda diurnal değişme  Kabızlık  Baş ağrısı

25 25 Depresyon belirtileri- Özet Psikotik belirtiler Sanrılar Varsanılar

26 26 Laboratuvar tetkikleri Başlangıçta önerilen laboratuvar tetkikleri  Tam kan sayımı  Elektrolitler  Glukoz  BUN  Kreatinin  KCFT  Kalsiyum, fosfat

27 27 Başlangıçta önerilen laboratuvar tetkikleri (devam)  VDRL  İdrar tetkiki  Serum ve idrarda toksik tarama  Tiroid fonksiyon testleri  EKG  Koryonik gonadotropin

28 28 Özel laboratuvar Testleri Serum B 12 ve folat Sedimantasyon Antinuklear antikor Seruloplazmin PPD LP Radyolojik tetkikler Göğüs filmi CT MRI

29 29 Özel laboratuvar Testleri (devam)  Tek foton emisyon tomografisi  PET  Diğer tanısal testler  DST  TRH uyarım testi  EEG  Polisomnografi

30 30 Psikiyatrik ayırıcı tanı Majör depresyon Bipolar bozukluk depresif dönem Distimi Siklotimi Kişilik bozukluğu, sınır kişilik Normal yas, çözümlenmemiş yas, kayıba karşı reaksiyonlar

31 31 Psikiyatrik ayırıcı tanı (devam)  Deprese duygudurumla birlikte uyum bozukluğu  Şizofreni, post psikotik depresyon, negatif belirtiler  Anksiyete bozuklukları  Somataform bozukluğa bağlı depresyon  Yeme bozuklukları

32 32 Psikiyatrik ayırıcı tanı (devam)  Madde kullanım bozuklukları  Sanrılı bozukluklar  Demans, diğer organik beyin sendromları  Obsesif kompulsif bozukluk  Şizoaffektif bozukluk

33 33 Nedenleri  Monoamin kuramı  Norepinefrin  Serotonin  Dopamin  Adrenerjik kolinerjik denge hipotezi  Reseptör duyarlılığı değişiklikleri  NMDA sistemi  GABA sistemi

34 34 Nedenleri (devam)  İkincil bilgi taşıyıcıları ile ilgili bozukluklar  Biyolojik ritim bozuklukları  Nöroendokrin nedenler  İmmünolojik nedenler  Serebrovasküler olaylar  Duyarlılaşma (kindling) görüşü  Genetik  Dinamik nedenler  Beck modeli  Öğrenilmiş çaresizlik modeli  Kişilik yapısı

35 35 Seyir ve sonlanım  Olguların % 85-95 kadarı bilinen yöntemlerden yararlanır.  Tedavi edilmeyen olgularda doğal seyir 6-24 aydır.  Olguları % 50-70 kadarı yineler.  İlk ataktan sonra yineleme olasılığı % 50, 2. ataktan sonra % 70, 3. ataktan sonra % 90 kadardır.  Erken başlayanlarda yineleme olasılığı yüksektir.


"1 DSM-IV'e göre duygudurum bozuklukları Depresif bozukluklar Major depresyon  Tek dönem  Yineleyici Distimik bozukluk Başka türlü adlandırılamayan depresif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları