Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar,"— Sunum transkripti:

1

2 Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayatî işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce ciddî etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır. Bu siyaset ve rejimde, önemle yer alabilecek noktalar başlıca şunlar olabilir: Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep ve suretle, bölünmez bir mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlandırmak lâzımdır. 1 Kasım 1937 M. Kemal ATATÜRK

3 Dünya XIX. yy XX. yy 1960 1987 2012 900 milyon 1,5 Milyar 3 Milyar 5 Milyar 7 Milyar Türkiye 1927 1960 1990 2012 13,5 Milyon 28 Milyon 57 Milyon 72,5 Milyon

4

5 TOPLULAŞTIRMA ARAZİ

6 TOPLULAŞTIRMAARAZİ

7 TOPLULAŞTIRMA ARAZİ NEDİR? Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” denilmektedir.

8

9 TOPLULAŞTIRMASININARAZİ

10 ARAZİTOPLULAŞTIRMASININ

11 AMACIARAZİTOPLULAŞTIRMASININ Daha Az Zaman İş Gücü Sermaye Kullanımı Üretim Faktörlerinden Yararlanmak Üretim ve İşletmenin Verimliliğini Artırmak Hayat Standartlarını Yükseltmek

12

13 ARAZİPARÇALANMASININ

14 ARAZİPARÇALANMASININ

15 NEDENLERİARAZİPARÇALANMASININ  Doğal koşullar nedeniyle ortaya çıkan zorunlu parçalanma,  Fiziksel tesislerin yapılması nedeniyle ortaya çıkan parçalanma,  Tarımsal faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan parçalanma,  Nüfus artışı, miras ve alım satımlar nedeniyle ortaya çıkan parçalanma,

16

17 TARIM İŞLETMELERİNDEKİ

18 TARIM İŞLETMELERİNDEKİ

19 OLUMSUZ ETKİLERİ TARIM İŞLETMELERİNDEKİ  Arazinin kullanımındaki etkileri,  Üretim Üzerine Etkisi,  İşçilik Giderleri Üzerine Etkisi,  Makina Verimi Üzerine Etkisi,  Sulama Projelerindeki Olumsuz Etkileri,

20

21 TOPLULAŞTIRMANIN ARAZİ

22 ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN

23 FAYDALARI ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN ÇÇÇÇiftçiler Açısından Faydaları Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır Her tarla yola kavuşturulmaktadır Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır Kadastro yenilenmiş olmaktadır Köy yerleşim yerleri iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir KKKKamu Yatırımları Açısından Toplulaştırmanın Faydaları SSSSosyal Faydalar DDDDiğer Faydalar Tapu ve Kadastro kayıtlarının yenilenmektedir. Düzenleme sonrası araziler kıymetlenmektedir. Parçalılık veya hisselilik nedeni ile değerlendirilemeyen hazine arazileri satılabilir duruma gelmektedir. Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilmektedir. Sulama tesislerinde sulama oranı ve randımanı artmaktadır. Tarımda kullanılan girdi kullanımında önemli oranlarda tasarruf sağlanmaktadır.

24

25 SONUÇ

26 SONUÇ AAAArazi Toplulaştırma Yapılması ile Devlet yatırımlarındaki toplam kazanım, 1 Defaya mahsus olmak üzere Hektara 1.710 TL ÇÇÇÇiftçi Kazanımları olarak ise, HER YIL Hektar (10 Dekar) başına 98 TL kazanım söz konusudur..

27 HAZIRLAYAN Okan AKYÜREK 78120521 TEŞEKKÜRLER


"Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları