Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA PROJE MALİYET HESABI MÜCAHİT BAYRAK 081205076 KONYA 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA PROJE MALİYET HESABI MÜCAHİT BAYRAK 081205076 KONYA 2012."— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA PROJE MALİYET HESABI MÜCAHİT BAYRAK 081205076 KONYA 2012

2 Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat, bu hayatî işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce ciddî etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrıyabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır. Bu siyaset ve rejimde, önemle yeralabilecek noktalar başlıca şunlar olabilir: Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep ve suretle, bölünmez bir mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlandırmak lâzımdır. 1 Kasım 1937 M. Kemal ATATÜRK

3 Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri niteliklerine göre sınıflandırarak, bir kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları yerine, o arazinin toplamını karşılayacak kadar, en az miktarda parça arazinin (mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye verilmesidir ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

4 Proje Sahasının Planlanması Proje sahasının planlanması aşamasında, arazi toplulaştırmalı tarla içi geliştirme hizmetlerinin ayrıntılı etüdlerinin yapılarak planlanması, harita ve raporlarının düzenlenmesi, malzeme ocaklarının tespiti, nakliye analizlerinin yapılması, bu hizmetlerin metraj ve keşif özetlerinin hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır.

5 Planlama çalışması 3 bölümden oluşmaktadır. –Proje sahasının tanıtılması –Proje sahasının planlama durumu, seçeneklerin tartışılması ve maliyetleri çıkarılması –Projenin faydaları ve ekonomisi

6 Proje sahasının planlama durumu, seçeneklerin tartışılması ve maliyetleri çıkarılması Proje sahasının 1/5000 veya daha küçük ölçekli mevcut kadastral paftaları ile topografik haritaları temin edilir. Sayısallaştırılarak standart topografik kadastral (STK) paftalar oluşturulur, proje alanının sınırları belirlenir. Arazideki sabit tesisler, mevcut kanal, dere ve yolların haritada yerleri işaretlenir, haritalar güncelleştirilir. Eğer paftalar çeşitli ölçekte ise, istenilen tek ölçeğe çevrilir. Topografik haritası yoksa 1/5000 ölçekli topografik haritası yapılacak ve bedeli ödenecektir. Proje sahasının toplulaştırmaya esas blok planlaması yapılır. Bloklar teşkil edilirken, yerleştirilecek parsellerin en/boy oranları uygulanacak, sulama sistemleri, sulama yönü, sulama uzunluğu, tahliye durumları ve arazi tesviye kriterleri esas alınacaktır.

7 Arazi toplulaştırması, Proje sahasının blok planlaması yapıldıktan sonra blok planlamasına esas toplulaştırma mühendislik hizmetlerinin metraj ve keşifleri çıkarılarak, birim hektar maliyeti ve toplam maliyeti belirlenecektir. Keşiflerde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün) Arazi Toplulaştırma Birim Fiyatları esas alınacaktır. Blok ve parsellerin en-boy oranının 2/1-8/1 arasında olmasına gayret edilecektir. Bir çiftçi ailesi için gerekli en az arazi miktarı hesaplanacaktır.

8

9 Yaklaşık Maliyetin Düşürülmesi, Arazi toplulaştırması uygulamalarında maliyetin düşürülmesi için öncelikli olarak çok iyi bir etüt, planlama ve projelendirmeye ihtiyaç vardır. Bu bakımdan AT projelerinde birim alana düşen yol, sanat yapısı, su iletim hattı (kanal, boru) oranlarının az, AT oranının ise maksimum olmasına çalışılmalıdır.

10 Toprak Etütleri : Köy bazlı veya küçük alanlarda yapılacak A.T projelerinin toprak etütlerinin kurum imkanları ile yapılması sağlanmalı toprak etüdünün ihaleli yapılmasında ise uygulama alanı yerine, toplulaştırma uygulanacak alanın ihaleye konulması büyük tasarruf sağlayacaktır.

11

12 A-Etüd ve planlama işleri Aile Föylerinin doldurulması 6,48 TL/ha Arazilerin sınıflandırılması 10,95 TL/ha Toplulaştırma planın yapılması 20,00 TL/ha

13 Planlamanın kontrolü 3,20 TL/ha Yeni parsel numaralarının kontrolü 1,09 TL/ha Yeni mülkiyet listelerinin hazırlanması 0,13 TL/ha Yeni planın çiftçi oylamasına sunulması 12,60 TL/ha

14 B-Uygulama ve yatırım işleri 1.Yeni parsellerin araziye aplikasyonu 47,80 TL/ha 2.Arazinin düzeltilmesi 15,00 TL/ha 3.Sulama ve drenaj tesislerinin yapımı 200,00 TL/ha

15 4.Yol yapımı 250,00 TL/ha %20 oranında hesaba katılmayan diğer giderlerle beraber ve sulama ve drenaj tesisleri ile 680,69 TL/ha

16 Ar azi Toplulaştırma ve Kamulaştırma Maliyet Karşılaştırması Aksu deresi yeni yatağı 831,4 ha. dır. Eski dere yatağı ile kesişen kısmı 446,3 hektardır. Dere islahı projesinin uygulanabilmesi için 385 hektarlık arazi edinimi gerekmektedir. Arazilerin yaklaşık rayiç bedelleri dekar başına 27.500TL olduğu düşünülürse; 3850 da x 27.500 TL/da = 105.875.000 TL kamulaştırma maliyeti oluşacaktır. Arazi toplulaştırmanın mühendislik hizmetlerinin hektara maliyeti 450 TL/ha. dır. 13000 ha x 450 = 5.850.000 TL Tarla içi yollar ve eski dere yataklarının doldurulması gibi kısmi hafriyat işleri yapılması gereken bloklar için hektara yaklaşık maliyet 850 TL/ha.dır. Platform altında kalan ve taşınması gereken sera ve zeytinlikler toplamı 51,82 ha.lık alan için; hektara maliyet 18.000 TL/Ha. dan, 51,82 Ha. x 18.000TL/Ha. = 932.760 TL Arazi Toplulaştırma, Tarla içi geliştirme ve seraların taşınmasının toplam maliyeti, Kamulaştırma maliyetinin %16,7’sine toplam inşaat maliyetinin % 5,5’una denk gelmektedir.

17

18


"ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA PROJE MALİYET HESABI MÜCAHİT BAYRAK 081205076 KONYA 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları