Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL BAĞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL BAĞLAR."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL BAĞLAR

2 KİMYASAL BAĞLAR Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirine yakın durmasını sağlayan çekim kuvvetine ‘kimyasal bağ’ denir.

3 Kararlı atomların elektron dizilimine sahip olmayan atomlar, onların elektron dizilimine ulaşmak için birbirleri ile etkileşirler. Farklı element atomlarının birbirleri ile etkileşmesi sonucunda, farklı kimyasal özelliklere sahip, yeni maddeler oluşur. Bu maddeler oluşurken atomlar arasında bağlar meydana gelir.

4 Örneğin günlük hayatta yemeklerimizde kullandığımız tuz bir bileşiktir, sodyum ve klor atomlarının birleşmesi sonucunda oluşur.

5 İYONİK BAĞ KOVALENT BAĞ
KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALENT BAĞ

6 İYONİK BAĞ: Metal ve ametal iyonları arasında elektron alışverişi sonucu oluşan bağa ‘iyonik bağ’ denir. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (-) yükle yüklenir.

7 Atomlar kararlı yapıya geçmek için son yörüngelerini sekize tamamlamak isterler. Şekilde Na atomu son yörüngesindeki bir elektronu Cl atomuna verir. Böylece klor anyonu oluşur. Sodyum atomu ise bir elektronu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonu oluşur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip olduğu için birbirlerini çeker ve kararlı NaCl bileşiği oluşur.

8 Her bir iyon zıt yüklü iyonlar tarafından sarılır ve yığınlar oluşur
Her bir iyon zıt yüklü iyonlar tarafından sarılır ve yığınlar oluşur. Örneğin tuzun yapısında sodyum iyonları klor iyonları ile klor iyonları da sodyum iyonları ile sarılmıştır. Böylece klor ve sodyum elementlerinden tamamen farklı kimyasal özelliklere sahip yeni bir madde oluşur.

9

10 Atomlar arasındaki kimyasal bağ her zaman elektron alışverişi ile mi oluşur?
Atomlar arasındaki kimyasal bağ, her zaman elektron alışverişi ile oluşmaz. Elektron almaya yatkın atomlar, elektronlarını ortaklaşa kullanarak da birbirleri ile bağ oluşturabilirler.

11 KOVALENT BAĞ: Ametaller arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağa ‘kovalent bağ’ denir. Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki atoma da aittir ve bu ki atom bir arada bulunur.

12 Elektron almaya yatkın atomlar kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmak için birbirlerine yeterince yaklaşır, böylece son katmanları örtüşür. Bu durumda her iki atomda elektronlarını ortaklaşa kullandığı için kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmış olur.

13 Örneğin günlük hayatta kullandığımız su molekülü( H2O ) kovalent bağlı bir bileşiktir. Kovalent bağlar yalnızca ametal-ametal elementler arasında oluşur.

14

15 Atomlar, kimyasal bağ oluştururken elektron alabilir, elektron verebilir veya elektronlarını ortaklaşa kullanabilir. Atomlar arasında elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması gerçekleşmezse kimyasal bağ da oluşmaz.

16 ASAL GAZLAR BAĞ OLUŞTURABİLİRLER Mİ?
Asal gazların elementleri kararsız yapıda olmadıklarından elektron alışverişine ihtiyaç duymazlar ve başka element atomları ile kimyasal bağ oluşturma eğilimi göstermezler.

17 SORULAR ( ) İyonik bağ, elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur. ( ) Asal gazlar kararlı yapıya sahip olduklarından bağ yapmazlar.

18 Zıt yüklü iyonlar arasında oluşan bağa …………. denir.
4. Na ve Cl atomlarından oluşan bileşik ……………dür.

19 5. Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirine yakın durmasını sağlayan çekim kuvvetine ne denir? A)İyonik bağ B)Kovalent bağ C)Hidrojen bağı D)Kimyasal bağ


"KİMYASAL BAĞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları