Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M ADDENIN Y APISI VE Ö ZELLIKLERI Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M ADDENIN Y APISI VE Ö ZELLIKLERI Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com."— Sunum transkripti:

1 M ADDENIN Y APISI VE Ö ZELLIKLERI Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

2 M ODERN ATOM TEORISI Modern Atom Teorisine göre elektronların yerleri tam olarak tespit edilemez. Çekirdeğin etrafında bulunabileceği noktalar vardır. Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

3 E LEKTRON D AĞILIMI 1.yörünge en fazla 2 elektron alabilir. 2.ve 3. yörüngeler ise en fazla 8 elektron alabilirler. Elektronlar çekirdeğe yakın yörüngelerden başlanarak doldurulur. Bir yörünge dolmadan diğerine geçilemez ! Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

4 İ YON K AVRAMI Elektron alışverişi sonucu proton sayısının (+) elektron sayısından (-) farklı olması durumudur. p = ē ise atom nötr haldedir. p < ē ise; atom ē almış ve anyon olmuş demektir. p > ē ise; atom ē vermiş ve katyon olmuş demektir. Son yörüngesinde 1,2 ya da 3 ē bulunduran atomlar genelde katyon; 5,6 ya da 7 ē bulunduranlar genelde anyon oluşturma eğilimindedir. Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

5 A LIŞTIRMALAR Aşağıdaki atomların ē dağılımlarını yapıp, iyon durumlarına karar veriniz: 1 H 7 N 8 O 12 Mg 13 Al 16 S 17 Cl 19 K Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

6 K IMYASAL B AĞLAR Evrende şu ana kadar 114 adet element olduğu bilinmektedir. Peki evrende 114 adet mi saf madde vardır? Elementler belli oranlarda bir araya gelerek bileşikleri oluştururlar. Böylece binlerce farklı madde ortaya çıkar. Bileşikleri bir arada tutan kuvvete «kimyasal bağ» denir. Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

7 Elementler neden bağ yaparlar? Evrendeki tüm elementler soygazlara benzemek isterler. Yani yörüngelerini doldurmak isterler. Bunun için de ē alırlar, verirler ya da ortak kullanırlar. Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

8

9

10

11

12 İ YONIK BAĞ Elektron alışverişi ile oluşan sağlam birlikteliklere denir. Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

13 K OVALENT B AĞ Elektron ortaklaşması ile kurulan birlikteliklere denir. Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com

14

15 İyonik BağKovalent Bağ ē alışverişi ile oluşur.ē ortaklaşması ile oluşur. Metal + AmetalAmetal + Ametal Anyon ve katyonlardan oluşur.Moleküllerden oluşur. Kristal (örgü) yapıdadır.Moleküler yapıdadır. İyonlaşabildikleri için, sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. İyonlaşma olmadığı için, sulu çözeltileri elektrik akımını iletemez Oda sıcaklığında genelde katı halde bulunurlar. Oda sıcaklığında her üç halde de bulunabilirler. Kovalent bağa göre daha sağlamdır. - Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com


"M ADDENIN Y APISI VE Ö ZELLIKLERI Yunus Emre Yüksel yemre82.wordpress.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları