Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde teknoloji kullanma (laboratuvar-atelye)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde teknoloji kullanma (laboratuvar-atelye)"— Sunum transkripti:

1 Öğretimde teknoloji kullanma (laboratuvar-atelye)
Hazırlayanlar: Asuman ÖZGÖZ Uğur ÜÇÜNCÜ Danışman: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ
Öğretimle ilgili kuramların olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel, araç, gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistemler bütünüdür.

3 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ
Uygulamalı Bir Bilimdir. Eğitim Sorunlarının Çözülmesi, Kalitenin Yükseltilmesi ve Verimliliğin Arttırılmasını Amaçlar. Bir Sistemler Bütünüdür. Değişik Öğelerden Oluşur. Öğretimde Öğretim için İnsan Gücünün Geliştirilmesini de Amaçlar.

4 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ
Öğrenci Merkezli Esnek bir Öğretimi Esas Alır Odaklandığı Asıl Nokta Yöntemlerdir. Önemli Bir Boyutu da Araç- Gereçtir. “Ortam” Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Önemli Bir Boyuttur.

5 Öğretim Teknolojisi Teknolojinin hızlı gelişmesi okullardaki öğretim alternatiflerini artırmakta ve buna paralel olarak öğretim programlarında zorunlu değişimlerin yapılmasını gündeme getirmektedir. Çoğu araştırmacı öğretim teknolojilerinin etkin kullanımının eğitim sistemleri üzerinde olumlu etkiye sahip olacağı görüşündedirler.

6 Öğretim Teknolojisi Öğretmenler;
Etkili öğrenme ve öğretme ortamlarını oluşturabilmek için eğitim teknolojilerini kullanmalıdırlar. Bu teknolojileri seçerken hedef ve davranışları göz önünde bulundurmalıdırlar. Kullanılacak teknolojinin öğretmen ve öğrencinin öğrenme-öğretme yeteneklerine uygunluğuna dikkat etmelidirler Seçilen eğitim teknolojisinin eğitim ortamında var olup olmadığına veya temin edilip edilemeyeceğine dikkat etmelidirler (İşman ve Eskicumalı, 2000).

7 Öğretim Teknolojisi Eğitim Teknolojilerinin uygulamaları üzerinde çalışan Doğdu-Arslan, sınıflarda eğitim teknolojisi uygulamalarının etkin şekilde gerçekleşmesi için üç temel şartın varlığına ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Eğitim teknolojisinin kuram, ilke, metot ve tekniğini bilen, iyi yetişmiş, yeterli sayıda öğretmen, Sınıftaki öğrenci yoğunluğunun eğitim araçlarını uygulamaya engel olmayacak sayıda olması, Eğitim araçlarının öğrenme ve öğretme niteliğini taşıması.

8 Öğretim Teknolojisinin Eğitimin Amaçları Doğrultusunda Kullanımları
Öğretimin Özel Hedeflerinin (Davranışlarının) Dikkate Alınması Öğrenme Yapısına Göre Öğretim Teknolojilerinin Kullanılması Öğrencilerin Özelliklerinin Göz Önünde Tutulması Öğretim Teknolojilerinin Okul ve Sınıfta Bulundurulması

9 Öğretim Teknolojisi Küçükahmet derste kullanılacak araç-gereçlerden gerekli yararın sağlanmasının, uygun aracın, uygun zamanda, uygun yerde ve uygun bir biçimde kullanılmasına bağlı olduğunu vurgulamıştır. Öğretim amacıyla kullanılacak malzemelerin seçimine özen göstermek gerekir. Shlesinger, malzemeleri seçerken dayanıklılık, uygunluk ve maliyet gibi faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini ve yeni geliştirilen materyallerden haberdar olmak gerektiğini belirtmiştir.

10 Öğretimde Araç Kullanımı
Daunt, öğrencilerin öğrenmesinde en fazla kullanılan araçların sözcüklerin olduğunu ama, sözcüklerin öğrencilerin zihinlerinde somut olarak canlanamadığını ifade etmiştir. Öğretmen, ne kadar fazla duyu organına hitap ederse öğrenme de o oranda artacaktır. Eğitimde araç-gereç kullanımı soyut bilgilerden somut bilgilere ulaşmayı sağlar. Medawar, zihinsel ve fiziksel sağlığı yerinde olan herkesin bilimsel araştırma yapabileceğini ve ne olacağına ilişkin merakını deneyler yaparak giderebileceğini söylemektedir.

11 Beş Duyunun Öğrenmedeki Yeri
GÖRME % 83’ü İŞİTME % 11’i DOKUNMA % 3.5’u KOKLAMA % 3.5’u TATMA % 1’i

12 İnsanlar; Okuduklarının % 10’unu İşittiklerinin % 20’sini
Gördüklerinin % 30’unu Hem görüp hem işittiklerinin % 50’sini Söylediklerinin % 70’ini Yapıp söylediklerinin % 90’ını hatırlarlar.

13 Duyarsam Unuturum Görürsem Hatırlarım Yaparsam Öğrenirim Konfüçyüs

14 Öğretim Teknolojisinin Yararları
“Bir Resim Bin Kelimeye Eşittir” Ülkemizde Öğretim genellikle düz anlatım yöntemiyle yürütülmektedir. Tebeşir ve söz yöntemi yalnız başına Öğretimde gereken sonuçları elde etmek için başarısız kalmaktadır. Çünkü bilgi patlaması çağında yaşamaktayız ve öğretmen ne kadar iyi ve güzel konuşma yeteneğine sahip olursa da sözlü anlatım öğrencilere bilgi aktarımında yetersiz kalmaktadır. Öğretim araçları birçok görevi sözlerden daha iyi bir şekilde yerine getirmektedir.

15 Öğretim Teknolojisinin Yararları
Zamandan ve sözden ekonomi sağlar Belli bir fikrin gözönünde canlandırılmasına yarar Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklar, öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğretimi canlı ve açık hale getirir, öğretmenin rolünü geliştirir. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırır, dikkati sürekli hale getirir Öğrenme arzusu meydana getirir Öğretimi zenginleştirir, öğrenmeyi ve verimliliği artırırlar.

16 Öğretim Teknolojisinin Yararları
Fırsat eşitliğini gerçekleştirir. Motivasyonu artırır. Eğitimi bireyselleştirir. Birinci kaynaktan bilgi sağlar. Aktif öğrenmeyi sağlar. Somut öğrenmeyi gerçekleştirir. Aşamalı öğrenmenin temelini kurar.

17 Öğretimde Özellikle Araç-Gereçlerle ilgili Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar
Araçların Rasgele Satın Alınmış Olması Araçların Sadece Övünmek İçin Alınması Araçları Kullanmasını Bilmeyen Kişilere Teslim Edilmesi Araçların Hatalı Kullanılması Öğretmenlerin Araç Kullanılmaya Zorlanması Eğitim Sistemine Uymayan Araç ve Gereçlerin Kullanılması

18 Öğretimde Teknoloji Kullanımında Laboratuvarlar
Özellikle Fen bilimleri, sağlık bilimleri deney ve uygulamaya yönelik olduğundan, bu alan derslerinde laboratuvarın yeri ve önemi diğer derslere göre çok daha fazladır. Bu dersler, sadece teorik olarak işlendiklerinde, öğrencilerin ezbere yönelmelerine ve bilgilerinin kısa süreli olmasına neden olur. Harré, deneylerin birçok büyüleyici yanı olduğunu ve birer sanat gibi duran deney araçlarının, başlı başına bir çekiciliğe sahip olduğunu vurgulamıştır.

19 Laboratuvar Uygulamalarının Faydaları
Konuların çeşitli yönlerden açıklanmasını ve canlandırılmasını sağlar. Konuların gerçeği gibi incelenmesini ve öğrenilmesine yardım eder. Görme, işitme, dokunma vb. gibi bir çok duyu yardımıyla öğrencilere çeşitli yaşantılar kazandırır.

20 Laboratuvar Uygulamalarının Faydaları
Doğru ve tam öğrenmeyi sağlar. Her yaş, cinsiyet ve derecedeki öğrenciler için uygun araç-gereç vardır. Araç-gereçler, temel bilimsel kavram, prensip, teori ve kanunların anlaşılmasının geliştirilmesinde fırsatlar sunar. Öğrencilerin öğrenme süreci içinde etkileşime girmelerinde fırsatlar sunar.

21 ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA ATELYE ÖRNEKLERİ
Örnek Olarak; Teknik Eğitim Fakültesinde atölye olmazsa olmazdır. Bazı dersler vardır ki atölyeden başka yerde öğrenciye öğretilemez. Bunlar; kaynak dersleri, soğuk işlem ve sıcak işlem dersleri gibi.. Atölyede gerekli bütün teknolojik aletlerin olması gerekir. Mesela kaynakla ilgili bir konu varsa, orada bütün araç-gereçlerin olması gerekir. Öğrenciye, kaynak çeşidinin miktarını, nasıl çalıştığı gibi teorik bilgiler verildiğinde belli bir zaman sonra öğrenci verilen bu bilgileri unutur. Ders öğrenciye atölyede her türlü kaynak makinesiyle uygulamalı olarak verildiğinde öğrenci bütün kaynak yöntemlerini kullanmayı kolaylıkla öğrenir.


"Öğretimde teknoloji kullanma (laboratuvar-atelye)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları