Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y Ö N E T İ M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y Ö N E T İ M."— Sunum transkripti:

1 Y Ö N E T İ M

2

3 STRES YÖNETİMİ BÖLÜM STRESİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA STRES ETKİLERİ 2. BÖLÜM ÖRGÜT VE STRES 3. BÖLÜM

4 Stres Nedir? Stresin Belirtileri Stresin Etkileri Stresin Doğurduğu Rahatsızlıklar

5 STRES TANIMI VE TARİHİ

6 “STRES” kelime kökeni olarak Latince “estrictia”dan gelmektedir.
17. yüzyılda stres: Felaket, bela, musibet, dert, keder, elem gibi anlamlarda kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda: Kavramın anlamı değişmiş ve güç, baskı, zor gibi anlamlarda kullanılmıştır. 19. yüzyıl- 20. yüzyıl: Stres, bedensel ve ruhsal hastalıkların sebebi olarak düşünülmüştür.

7 Stresle İlgili Yapılan Bazı Tanımlar :
Bireyin duygusal ya da fiziksel durumuna karşı olası bir tehdit sezdiğinde, vücudunda ya da beyninde oluşan bir tepkidir. Bireyin fiziksel, psikolojik ve davranışsal sapmalarına neden olan dış şartlara karşı bir uyum tepkisidir. Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

8 Stres, kişilerin sosyal ve fiziksel çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik davranışsal tepkilerdir.

9 Stres Kavramının Özellikleri
Genellikle stresin hoş olmayan, zarar verici yönleri ele alınarak olumsuz stres’ten bahsedilir ve stresin en önemli özelliklerinden biri olan olumlu yanı göz ardı edilir. Çince’de “stres” kelimesi tehlike ve fırsat kelimelerinin sembollerinin karışımıdır.Stres her iki kavramı da içerir.

10 Stres Kavramının Özellikleri
Stres kaçınılmazdır. Stresin tamamen yok olması yaşamın bitmesiyle mümkündür. Stres yaşıyor ve çalışıyor olmanın tek ürünüdür. Stres kişiseldir. Stres cinsiyete göre de farklılık gösterir. Stres meslek gruplarına göre de farklılık gösterir.

11 Olumlu ve Olumsuz Stres
Olumlu Stres: Bireyi güdüleyici ve teşvik edici rol oynar. Ün kazanmak, İşte ilerleme gibi istenilen fırsatları yakalamadaki zorluklar iyi stres olarak adlandırılmıştır. Zaman baskısı yaratıcılığı harekete geçirebilir. Çoğu kez stres heyecan verici olabilir. Stres bazı mesleklerin temelidir. Örn; Hava trafik kontrolörleri, insanların ölüm kalımından sorumlu işlerde çalışan insanlar işlerini yerine getirmede stres altındadırlar.

12 Olumsuz Stres: çok az veya çok fazla gerilim altında olunduğunda ortaya çıkar. Ölüm, işsizlik, mesleğind ilerleme gösterememe gibi durumlar, olumsuz yaşam deneyimleri kötü stres olarak adlandırılır.

13 STRESİN BELİRTİLERİ Psikolojik Belirtiler
Fiziksel Ve Bedensel Belirtiler Psikolojik Belirtiler Duygusal Ve Davranışsal Belirtiler

14 FİZİKSEL BELİRTİLER Vücudumuzdaki fiziksel değişmeler, bazen geçirmekte olduğumuz bir stresin sonucudur. Bu fiziksel değişmeler strese bağlı olmayan biyolojik bir problemin işareti olabilir fakat, genellikle vücudumuzun stresli bir olaya tepki vermesidir.

15 FİZİKSEL BELİRTİLER Aşırı iştahsızlık Kilo kaybı ve zayıflık
Sürekli yorgunluk ve halsizlik hali Sıkça görülen baş ağrıları Yüksek tansiyon Nefes darlığı Aşırı hassasiyet, duygulanma ve gözlerden yaş gelmesi

16 FİZİKSEL BELİRTİLER Aşırı sigara veya içki içme
Normalden fazla fiziksel ağrı ve acı çekmek Soğuk algınlığı ve nezleye yakalanmaya daha açık olmak Enerji kaybı, yorgun ve sinirli hissetme.

17 PSİKOLOJİK BELİRTİLER
Psikolojik belirtiler, fiziksel belirtiler kadar kolay anlaşılmazlar, genelde görünüş olarak oldukça zor fark edilirler. Bu tür belirtiler, daha çok düşünme süreci ve bir kişinin düşünceleri ve stresin bu işleyişi nasıl etkilediği ile ilgilidir. Psikolojik stres belirtileri, kişinin düşüncelerini başkalarına açıklaması ve davranışları ile kendini belli eder.

18 PSİKOLOJİK BELİRTİLER
Aşırı tedirginlik, korku ve endişe Alınganlık, çabuk sinirlenme Hayattan zevk almama, her şeyin boş olduğunu açıklama Hasta olmaktan korkma veya hasta olduğunu zannetme Olayları ve insanları hatırlayamama, yapılacak işleri unutma

19 PSİKOLOJİK BELİRTİLER
Bir işe sürekli olarak odaklanamama Depresyon-özsaygı ve özdeğerde azalma Diğer insanların fikirlerine çok fazla önem verme Karar verme ve bir işi başlatabilme yetersizliği, genellikle kötümser olma Artan bir şekilde hayal kurma

20 DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BELİRTİLER
Duygusal ve davranışsal belirtiler, genellikle dışarıdan gözlenebilen, kişilerin davranışlarına yansıyan belirtilerdir. Davranış biçimleri kişinin örgüt içindeki performansını doğrudan etkiler. Örneğin, iş performansını zayıflatan depresyon duygusu gibi.

21 DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BELİRTİLER
Kararlar üzerinde emin olamama, bir karara çabuk varamama İşleri zamanında yetiştirmede başarısızlık Gözden kaçırma ve hataların artması Nedensiz işe gelmeme, ağır hareket etme Sık sık iş değiştirme- işle ilgili mutsuzluk İlgi eksikliği ve cansızlık İşle ilgili normalden fazla şikayet etme.

22 Duygu ya da heyecanlar DÜŞÜNCELER Stres

23 STRESİN DOĞURDUĞU RAHATSIZLIKLAR
Stres Ve Fiziksel Hastalıklar Stres Ve Psikolojik Rahatsızlıklar

24 STRESİN DOĞURDUĞU RAHATSIZLIKLAR
FİZİKSEL HASTALIKLAR Gergin bir boğaz Sırtta ve boyunda gerginlik Güç soluma Hızlı kalp atışı Soğuk fakat terleyen eller ve ayaklar Gergin bacak kasları

25 STRESİN DOĞURDUĞU RAHATSIZLIKLAR
PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR Duyguların sık sık değişmesi Kızgınlık Ümitsizlik duygusu Aşırı ağlama Kaygı Depresyon

26 KAYGI: Yaklaşmakta olan tehlikeye karşı geliştirilmiş tepkilerdir
KAYGI: Yaklaşmakta olan tehlikeye karşı geliştirilmiş tepkilerdir. İnsanlar, aynı stresli olaya farklı tepkiler vereceğinden, bireysel farklılıklar gösterir. Sürekli kaygı durumları kas gerginlikleri, baş ağrıları, uykusuzluk, nefes alıp vermede zorluk, panik ve kalbin düzensiz ve hızlı atması gibi fiziksel belirtileri vardır. İnsanlarla ilişkileri kesme ve soyutlanma gibi sosyal etkileri de vardır.

27 DEPRESYON: Strese karşı gösterilen bir yanıttır
DEPRESYON: Strese karşı gösterilen bir yanıttır. Depresyon, stres sonucu gelişen bir olgudur. Depresyon halindeki kişilerde; Yavaş düşünme ve hareket etme Konsantrasyon bozuklukları Utanç duygusu Yorgunluk hissi İştahsızlık Halusinasyonlar veya hayaller görme

28 TÜKENMİŞLİK (BURNOUT)
TÜKENMİŞLİK: Kişinin uzun süre işle ilgili stres yapıcılara maruz kalması sonucunda ortaya çıkan duygusal, zihinsel ve fiziksel tükeniş olarak tanımlanır. Tükenmişliğin ilk belirtileri duygusal tükenmede, enerji eksikliği, sık sık baş ağrıları, az uyuma, yeme alışkanlıklarının değişmesi gibi fiziksel belirtiler daha sonra depresyon, çaresizlik duygularının gelişmesi görülür.

29 ÖRGÜT VE STRES

30 Neler öğreneceğiz? Örgütsel stres nedir?
Örgütsel stres kaynakları nelerdir? Stresin örgütsel etkileri nelerdir? Örgütsel stresin azaltılmasında yöneticiye düşen görevler nelerdir?

31 ÖRGÜTSEL STRES Her örgüt yapılan işe, kullandığı teknolojiye, çevresel koşullara, üyelerinin eğitim ve deneyimlerine, örgüt içi gruplaşmalara, çatışmalara, örgütün yarattığı iklime ve öteki etmenlere göre stres kaynakları geliştirir. Örgütlerde ortak olan nedenlere bağlı stres kaynaklarının yanında yalnızca örgüte ya da yalnızca o işten kaynaklanan stresli durumlarda vardır.

32 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Örgütsel Politikalar Adaletsiz veya yetersiz performans değerlendirme Adaletsiz ödeme Keyfi ve belirsiz politikalar İşin dönerli olarak verilmesi İdealist iş tanımları

33 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Örgütün Yapısal Özellikleri Merkezilik Karara katılmada yetersizlik Gelişme veya ilerleme fırsatının azlığı Aşırı biçimsellik Emeğin bölünmesi ve aşırı uzmanlaşma Örgütün, birimlerin birbirine bağımlılığı

34 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Fiziksel Koşullar Radyasyon Kalabalık çalışma koşulları Özel yaşam Aşırı gürültü Sıcak ya da soğuk ortam Zehirli maddeler Hava kirliliği İş kazaları ve yetersiz aydınlatma

35 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Örgütsel Süreçler Zayıf iletişim Performansa ilişkin dönüt eksikliği veya zayıflığı Amaçların belirsizliği veya çatışması 4. Yetiştirme programları

36 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
İş gerekleri ve rol özelliklerine ilişkin stres kaynakları ise şöyledir: Çalışma koşulları Kalabalık Gizliliğin korunamayışı Mekan düzenlemesinin kötü oluşu 4.Zehirli kimyasal maddelerin varlığı

37 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
İş koşulları Güvenlik tehlikesi Hava kirliliği Radyasyon

38 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Kişiler arası ilişkiler Adaletsiz veya saygısız denetçiler Kabul ve tanınma yoksulluğu Güven yoksulluğu Yarışma Temsil sorumluluklarında güçlük Gruplar arası ve grup içi çatışmalar

39 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
İş gerekleri Tekrarlı çalışma Zaman baskısı ve iş teslimatı Beceri gereğinin azlığı Başka kişilerden sorumlu olma 5.Eksik veya fazla istihdam

40 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Rol özellikleri Rol çatışması Rol belirsizliği Rolün az veya fazla oluşu Rol-statü uyumsuzluğu

41 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Bireysel etmenli stres kaynakları İşkolik olma İyimserlik- kötümserlik Gerilime tahammül düzeyi Nevrotik kişilik Endişe Yetenek Orta yaş bunalımı

42 STRESİN ÖRGÜTSEL ETKİLERİ
İşe geç gitme Devamsızlık Personel devri İş performansı

43 Devamsızlık maddesinin detaylı nedenlerini görelim:
Yaş durumu Aile durumu İşyerinin uzaklığı İşyerinde uzun süreden beri çalışma Öğrenim derecesi ve monotonluğun etkisi: Dönemsel faktörlerin etkisi: Günlük çalışma sürelerinin etkisi Ücret miktarlarının ve ödeme biçimlerinin etkisi Hastalık sigortalarının etkileri: İşgörenin içinde bulunduğu çalışma grubu

44 ÖRGÜTSEL STRESİN AZALTILMASINDA YÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER
İşi zenginleştirerek düzenleme Destekleyici bir örgüt iklimi yaratma Rol çatışmalarını önleme Örgütsel rolleri daha açık duruma getirme Fiziksel düzenlemeler yapma İş yükünde dengeyi kurma İletişimi güçlendirme Çalışanları teşvik etme Çalışanların kararlara katılmasını sağlama

45 STRES YÖNETİMİ Stres Yönetimi Nedir? Stresle Başa Çıkma Stres Ölçümü
Stres Testleri ve Anketi

46 Stres Yönetimi Nedir? STRES YÖNETİMİ : Aşırı stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, durumu değiştirme ya da duruma verilen tepkileri değiştirmektir. Kısaca, STRESLE BAŞA ÇIKMAK’ tır.

47 Kısa Vadeli Amaçlar Orta Vadeli Amaçlar Uzun Vadeli Amaçlar
- Stres Yönetiminin amacı, stresin bütününden kaçınmak değildir, zaten bu olanaksızdır Stresle başa çıkmanın kısa, orta ve uzun vadeli amaçları vardır. Kısa Vadeli Amaçlar Orta Vadeli Amaçlar Uzun Vadeli Amaçlar

48 STRESLE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ
İnsanlar stresle başa çıkmada daha somut ve daha duruma uygun özel çabalar sarf etmektedirler. Stresle başa çıkma konusunda faydalı olduğu çeşitli yazarlar tarafından ifade edilen çeşitli teknikler bulunmaktadır.Bu tekniklerden bazıları bendene yönelik, bazıları zihne bazıları ise davranışlara yöneliktir.

49 STRESLE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ
a) Bedene Yönelik Teknikler : Bedene yönelik teknikler genel sağlığı ve vücut direncini artırıcı, vücut gerilimini azaltıcı etkiye sahiptir.Bunlar: 1) Fiziksel Egzersiz 2) Solunum Egzersizi 3) Gevşeme 4) Meditasyon 5) Biyolojik Geri Bildirim

50 STRESLE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ
b) Zihne Yönelik Teknikler : Strese verilen anlam tamamen zihinsel bir süreçtir. Eğer zihinsel süreçler kontrol altında tutulabilirse stresten etkilenme de azaltılabilecektir. 1) Bilişsel Yeniden Yapılandırma 2)Problem Çözme 3) Zaman Yönetimi

51 STRESLE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ
c) Davranışlara Yönelik Teknikler : 1) Sosyal Becerileri Geliştirme 2) Bazı Davranış Tarzlarını Değiştirme 3) Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirme

52 STRESLE BAŞA ÇIKMADA ÖRGÜTSEL YÖNTEMLER
Destekçi bir örgütsel hava yaratmak Görevlerin Zenginleştirilmesi Örgütsel Rollerin Belirlenmesi ve Çatışmaların Azaltılması Mesleki Gelişim Yollarının Planlanması ve Danışmanlık

53 ÖNCE GÜÇLENELİM ! ! ! 1) Stres yaratan bir problemle karşı karşıya olduğumuzda, problemin çözümüne geçmeden önce, kendimizi cesaretlendirelim;"Dünyanın sonu değil ya!","Her inişin bir çıkışı vardır." gibi cümleler buna yardımcı olabilir. 2) Problem çözümünde izleyeceğimiz yol; a) problemi saptama, b) seçenekleri gözden geçirme, c) bir çözüm yöntemini seçme, d) eyleme geçme, e) sonuçları değerlendirme olmalıdır. 3) Yöntemimiz iyi gidiyorsa, kendimizi ödüllendirmeyi hak ettik! kendimiz için belirleyeceğimiz ödül cümlelerini kendimize söylemekten çekinmeyelim.

54 STRES ÖLÇÜMÜ Bireyi etkileyen stres faktörleri çoğaldıkça hangi faktörün daha önemli olduğunun bilinmesi gerekmiştir. Bu yüzden de stresin ölçümü önem kazanmıştır. Eğer stresin ölçümü olmazsa sonuçları da tartışılamaz. Stresin birey üzerindeki etkisini anlayabilmek için stresi ölçmek gerekir.  a) Performans Testleri İle Stres Ölçümü   b) Fizyolojik ve Biyolojik Değişimler Yoluyla Stres Ölçümü c) Hayat Olayları Tablosu ile Stres Ölçümü

55 STRESLİ MİYİZ BAKALIM ??? ŞİMDİ AŞAĞIDAKİ RESİMLERİ DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ve HER RESİM İÇİN SORULAN SORULARA VERDİĞİNİZ CEVAPLARI NOT ALINIZ….

56 TEKERLEKLER DÖNÜYOR MU? DÖNÜYORSA, HIZLI MI?

57 ÇİÇEKLER DÖNÜYOR MU? DÖNÜYORSA, HIZLI MI?

58 SİLİNDİRLER DÖNÜYOR MU? DÖNÜYORSA, HIZLI MI?

59 YAPRAKLAR HAREKETLİ Mİ?
HAREKETLİYSE, HIZLI MI?

60 ŞEKİLLER SALLANIYOR MU? SALANIYORSA, HIZLI MI?

61 İKİ YUNUS BALIĞI ARASINDA FARK VAR MI? KAÇ TANE FARK BULABİLİYORSUNUZ?

62 STRES DÜZEYİMİZİ ÖĞRENELİM
Aşağıdaki durumlara genel olarak nasıl tepki gösterdiğinizi işaretleyerek stres düzeyinizi ölçün. 4- Her zaman 3- Sık sık 2- Bazen 1- Hiç Her soruya size uygun olduğunu düşündüğünüz bir sayı verin. Anketi tamamladığınızda sayıları toplayın. Anketin sonucunu elde ettiğiniz sayıya göre değerlendirin.

63 STRES DÜZEYİMİZİ ÖĞRENELİM
1) Birçok farklı işi kısa zamana sığdırmaya çalışıyor musunuz? 2) İş aksaklıkları veya gecikmeler durumunda sabırsızlanıyor musunuz? 3) Eğlenme amaçlı da olsa oynadığınız oyunlarda hep kazanmak zorunda hissediyor musunuz? 4) Trafikte kırmızı ışık yanmak üzereyken arabanızla hemen geçmeye çalışıyor musunuz? 5) Yaptığınız bir işte yardıma ihtiyacınız olsa da sormaktan kaçınıyor musunuz?

64 STRES DÜZEYİMİZİ ÖĞRENELİM
6) Sürekli olarak başkalarının hayranlığını kazanmak ve saygı duyulma ihtiyacı hissediyor musunuz? 7) Başkalarının işlerini yapma biçimlerini sıklıkla eleştiriyor musunuz? 8) Sıklıkla saate bakar mısınız? 9) Başarılarınızı ve pozisyonunuzu yükseltme konusunda aşırı hırs yaptığınız oluyor mu? 10) Zamanın size yetmediği düşüncesine kapılıyor musunuz?

65 STRES DÜZEYİMİZİ ÖĞRENELİM
11) Bir anda birden çok iş yapma alışkanlığınız var mıdır? 12) Sıklıkla gergin veya sinirli hissediyor musunuz? 13) Hobilerinize ve kendinize vakit ayırmakta zorlanıyor musunuz? 14) Çabuk konuşma veya sohbetleri hızlandırma eğiliminiz var mıdır? 15) Kendinizi geçinilmesi zor biri olarak kabul ediyor musunuz?

66 STRES DÜZEYİMİZİ ÖĞRENELİM
16)Arkadaş veya akrabalarınız sizinle geçinmenin zor olduğunu söylerler mi? 17) Birden fazla projede yer alma eğiliminiz var mıdır? 18) Kendinize sıklıkla işinizi bitirme tarihleri koyuyor musunuz? 19) Dinlenmeye ayırdığınız veya boş oturduğunuz vakitlerde kendinizi suçlu hissediyor musunuz? 20) Kendinize çok fazla sorumluluk yüklediğiniz oluyor mu?

67 SONUÇ ... Eğer toplam arasındaysa fazla üretken bir insan değilsiniz ve hayatınızı canlandırmaya ihtiyacınız var. Eğer toplam arasındaysa stresle başa çıkma konusunda iyi durumdasınız. Eğer toplam arasındaysa stres düzeyiniz normalin üzerindedir ve aşırı gergin olma sınırındasınız demektir. Eğer toplam skor 61 ve üzerindeyse, kalp hastalığına yakalanma şansınız yüksektir.

68 SONSÖZ -”Sizce bu su dolu bardağın ağırlığı ne kadardır?”
Profesör öğrencilerine “stres yönetimi” konusunda ders veriyordu.Su dolu bir bardağı kaldırıp öğrencilerine sordu: -”Sizce bu su dolu bardağın ağırlığı ne kadardır?” Cevaplar 200 gr ile 400 gr arasında değişti.Bunun üzerine profesör şöyle dedi: -”Gerçek ağırlık fark etmez. Fakat durum bardağı elinizde ne kadar süreyle tuttuğunuza göre değişir. Eğer bir dakikalığına tutarsam,problem yok. Eğer bir saatliğine tutarsam, sağ kolumda bir ağrı oluşacak. Eğer bir gün boyunca tutarsam, ambulans çağırmak zorunda kalırsınız. Aslında ağırlık aynıdır ama ne kadar uzun tutarsanız size o kadar ağır gelir. Eğer sıkıntılarımızı her zaman taşırsak, er yada geç taşıyamaz duruma geliriz. Yükler gittikçe artarak daha ağır gelmeye başlar. Yapmanız gereken bardağı yere bırakıp,bir süre dinlenmek ve daha sonra tutup tekrar kaldırmaktır. Yükümüzü bırakmalı,dinlenip tazelendikten sonra tekrar yolumuza devam etmeliyiz. İşten eve döndüğünüzde yükünüzü dışarıda bırakın,nasıl olsa yarın tekrar alıp yükleneceksiniz.

69 STRESTEN UZAK KALIN, SAĞLIKLI VE MUTLU OLUN ! ! !


"Y Ö N E T İ M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları