Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
ÖZLÜCE NURETTİN TOPÇU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ

2 ÖĞRENCİLERİMİZİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI   1) Özlüce Nurettin TOPÇU Anadolu İmam Hatip Liseli her öğrencinin kendini geliştirme hak ve sorumluluğu vardır. 2) Özlüce Nurettin TOPÇU Anadolu İmam Hatip Liseli her öğrenci karşılıklı saygı, sevgi ve güven ilkelerine göre davranmalıdır. Her öğrenci saygı görme hakkına ve başkalarına saygılı olma sorumluluğuna sahip olmalıdır. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlar arasındaki hitaplar karşısındakine saygı ifade etmelidir.  3) Kurallar ortak aklın ürünüdür. Her öğrenci okul görgü ve resmi kurallara uyma sorumluluğuna sahiptir.

3 4) Özlüce Nurettin TOPÇU Anadolu İmam Hatip Lisesinin her öğrencisi, karşılaştığı ve üstesinden gelemediği sorunların çözümünde yardım isteme hakkı ve ilgili birimlere sırasıyla başvurma sorumluluğu vardır (Sınıf Öğretmeni, Ders Öğretmeni, Müdür Yardımcısı, Rehberlik Servisi, Okul Müdürü)  5) Öğrencilerin okula ait akademik ve sosyal haberler ile önemli günleri içeren duyurular hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çıkan her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırma sorumluluğu vardır.   6-Özellikle izin işlemlerinde tüm öğrenciler VELİ İZİN DİLEKÇELERİ ile izin alma işlemini gerçekleştireceklerdir. İzin dilekçesi olmayan öğrenciye izin verilmeyecektir. Öğrenci bu sorumluluğu gerçekleştirecektir.

4 OKULUN FİZİKSEL ORTAMININ KULLANIMI 1
OKULUN FİZİKSEL ORTAMININ KULLANIMI   1. Özlüce Nurettin TOPÇU Anadolu İmam Hatip Liseli her öğrenci “çevresini ve okul eşyalarını temiz tutmak ve korumak” sorumluluğunu üstlenir. 2. Herkesin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görme hakkı, buna karşılık “kullanılan alanların temizliğine” katılma sorumluluğu vardır. 3. Mescit, sınıflar, koridorlar, merdivenler, bahçe, tuvaletler, yemekhane "Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak" ilkesine göre uygun kullanılır. 4. Merdivenlerden inip çıkarken “sağ taraf” kullanılır.

5 5. Öğrenciler, ders saatleri dışındaki zamanlarda ve acil durumlarda “okul telefonunu”(izin alarak)kullanabilirler. 6. Ortak kullanım alanlarındaki“kullanım yönergelerine” her öğrencinin uyma sorumluluğu vardır.

6 SINIF İÇİ KURALLARI   1. “Sınıfın temizlik ve düzeninden” o sınıfın öğrencileri sorumludur. 2. Her gün bir öğrenciye sınıfın derse hazırlanması ve genel düzeni sağlamak için “nöbet görevi” verilir. 3. Ders sırasında “aşağıdaki kurallara uyulması” beklenir; a) Derse “hazırlıklı” gelme, b) Dersi “dinleme ve aktif”katılma, c) Birbirinin “sözünü kesmeme, parmak kaldırarak” konuşma,

7 d) Arkadaşlarına “saygılı olma, fiziksel görünüş ya da düşünceleri ile alay etmeme, birbirine el şakası yapmama, ağza alınmayacak sözler” kullanmama, e) Ders sırasında hangi nedenle olursa olsun “sınıf dışına” çıkmama, “sınıfta yer” değiştirmeme, gezmeme, öğretmen söz hakkı vermedikçe konuşmama, f)Derste ve okulda “walkman, cep telefonu” kullanmama, g) Sınıf içinde her türlü “yiyecek ve içecek” bulundurmama.   4. Öğretmenlere ders işleme ortamının sağlanması,

8 OKULA VE DERSE DEVAM İLKELERİ 1
OKULA VE DERSE DEVAM İLKELERİ 1.Derslere giriş-çıkış, ders dışı etkinlikleri gibi konularda zamanında gelme ve katılma, vakit kavramına dikkat edilmesi, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi ilkesi daima göz önünde bulundurulur. 2.Okula çeşitli vasıtalarla gelen öğrenciler doğrudan sınıflarına çıkar. 3.Öğrencinin mazereti nedeniyle okula gelemeyeceği gün ailesi tarafından okula telefonla bilgi verilir. 4.Ara derslere hiçbir şekilde geç kalınmaz. 5- Mazeretsiz olarak ara derslerden hiçbir şekilde okul terk edilmez, devamsızlık yapılmaz, izin talebinde bulunulmaz. 6- Öğrenci izinli sayılacağı günün veli izin dilekçesini bir gün öncesinden velisine imzalatarak birinci teneffüste ilgili müdür yardımcısına teslim etmek zorundadır.

9 7- Devamsızlık yapan öğrenci mazeretini 5 gün içerisinde belgelendirmek ve idareye sunmak zorundadır. Geçmişe dönük izin dilekçesi işleme alınmaz. 8.Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci ancak velisi nezaretinde ve ilgili müdür yardımcısından alınacak izinle okuldan ayrılır. 9-İlgili Müdür Yardımcılarından izin alınmadan okul güvenliği okul bahçesinden çıkış için izin vermeyecektir. 10-Sabah ilk ders, öğleden sonraki ilk derste ilk 10 dakikadan sonra gelen öğrenciye (çok önemli mazeret yoksa) geç kalma belgesi verilmeyecek, öğrenci derse alınacak, derse katılacak ve yarım gün yok yazılacaktır. 11-Öğrencinin derse devamı esastır.

10 BAYRAK TÖRENLERİ 1. Tüm öğrenciler, tören saatinde dersi olan öğretmenler, idareci ve kendine özel görev veya yazılı izin verilmemiş olanların dışındakiler İstiklal Marşı ve diğer törenlere katılmak zorundadırlar. 2. Bayrak törenleri, diğer törenler,Özlüce Nurettin TOPÇU Anadolu İmam Hatip Lisesi imajını yükseltecek bir hava içinde gerçekleştirilir. 3. Millî ve manevi duygularımızın gücünü ortaya koyan İstiklal Marşımızı, Çanakkale ruhunu hissederek, doğru ve coşkulu bir şekilde söylenmesini sağlamak her Özlüce Nurettin TOPÇU Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin görevidir.

11 4. Bayrak töreninde görevli öğrenciler, törenden önce Bayrak direği yanında hazır olmak zorundadırlar.   5-Tüm öğrenciler Bayrak töreninin saygınlığına uygun davranmak ve törenin önemine yakışır bir ortamın sağlanmasında sorumludurlar.

12 SERVİS KURALLARI 1. Öğrenciler servislerde oturarak seyahat ederler. 2
SERVİS KURALLARI 1. Öğrenciler servislerde oturarak seyahat ederler. 2. Servis temizliğine dikkat edilir. Aracın içinde bir şey yiyip içilmez. 3. Öğrenciler birbirlerine ve servis şoförüne saygı kuralları içinde davranırlar. 4. Sabah servislerinde, servis saatinden beş dakika önce öğrencilerin beklemeleri gerektiği yerde hazır olmaları gerekmektedir. 5. Aracın içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulmaz. 6. Pencereden dışarı sarkılmaz. 7. Hiçbir şekilde aracın güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz. 8. Üst sınıflardaki öğrenciler daha küçük öğrencileri korumak ve onlara yardımcı olmak sorumluluğunu alırlar.

13 9. Servislerde öğrenciler cd, flash vs
9. Servislerde öğrenciler cd, flash vs. getirerek müzik çalınmasını istememelidirler. 10. Öğrenciler, servisten okul bahçe girişinde inerler ve sınıflarına giderler Son ders zili çaldıktan 10 dakika sonra servisler hareket ederler. Bu nedenle öğrencilerin bu süre içinde servislerinde hazır bulunmaları gerekir. 12. Öğrenciler, velilerinden izin almadan inecekleri durak haricinde hiç bir yerde inmeyi talep edemezler. 13. Sabah ya da akşam kendi servisi dışında bir servisten yararlanacak öğrencinin velisinden izin kâğıdı getirmesi zorunludur. Bu izin kâğıdında yararlanılacak servisin numarası, adres ve telefonu yazılı olmalıdır. 14. Velilerimiz servislerden yararlanmaları durumunda servis yöneticisinden izin almalıdır. 15. Öğrenciler servislerle ilgili dilek ve şikâyetlerini servis yöneticisi Halil ÜNÜR'e bildireceklerdir.

14 YEMEKHANE KURALLARI 1. Yemek yemeye mutlaka “BESMELE” ile başlamalıyız
YEMEKHANE KURALLARI   1.Yemek yemeye mutlaka “BESMELE” ile başlamalıyız. 2.Yemek yemeden önce eller temizlenmelidir. 3.Yemek yeme adap ve kurallarına uyulmalıdır. 4.Her öğrenci birbirinin hakkına saygı göstererek yemek alma sırasına girmeli ve yemeğini almalıdır. 5. Yemekten sonra yemek yediğimiz masayı temiz bırakmamız esastır. 6. Yemekhaneden alınan yiyecekler yemekhane dışına götürülmemeli, sınıflara çıkartılmamalı, her türlü yiyeceğimizi yemekhanede yemeliyiz. Yemek yendikten sonra mutlaka “Yemek Duası” yapılmalıdır.

15 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI İNCELEME Bir öğrencide kabul edilemeyen bir davranış görüldüğünde; davranışın şekline göre değerlendirme yapılır. * Birinci görüşme: Öğrenci sınıf veya ders öğretmeni tarafından görüşmeye alınır. Davranış değiştirme yolları hakkında yönlendirici bir çalışma yapılır. Bu çalışmada izlenen yöntem "Öğrenci Gözlem Formu" ile belgelenir. * İkinci görüşme: Öğrencide olumlu yönde davranış değişikliği olmamışsa, sınıf öğretmeni tarafından rehberlik servisine iletilir. * Üçüncü görüşme: Olumsuzlukların devam etmesi halinde durum rehberlik servisi tarafından okul idaresine bildirilir. Sınıf veya ders öğretmeni, müdür yardımcısı, rehberlik danışmanı ile birlikte öğrenci görüşmeye alınır.

16 Gerekli görülürse bu aşamada veli ile bağlantı kurulur ve çözüm için aile ile işbirliği yapılır. Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalar hakkında bir rapor yazılır. *Bütün bu görüşmeler sonunda durumunda değişiklik olmayan öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır

17 REHBERLİK Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, sorunlarına sağlıklı çözümler bulabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, kendi hayatını ailesi ile birlikte olmak üzere kendisinin yönlendirmesi, sonuçlarından sorumlu olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişilerce bireye yapılan profesyonel yardım sürecidir. REHBERLİĞİN  ÖNEMİ Manevi disiplin içerisinde, gelişen ve değişen toplumsal özellikleri, teknolojik yenilikleri takip etmeyi amaçlayan okulumuz;  bu yönde psikolojik danışma ve rehberliği çok önemli bir alan olarak görmektedir. Bu önemle  her kademedeki öğrenciler için rehber öğretmen ile çalışan okulumuz; öğrencilerin bireysel gelişimlerini yakından takip etmeyi amaçlar.

18 Sosyal ve fiziksel gelişimin insan hayatında en hızlı geliştiği dönem olarak ergenlik döneminde rehberlik ayrıca önem kazanmaktadır. Kimlik arayışı içerisinde olan öğrencileri doğruya yönlendirmek, benlik saygısı düzeyini arttırmak, iletişim becerilerini geliştirmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

19 REHBERLİĞİN AMAÇLARI Rehberliğin amacı bireyin kendi imkânları içinde, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, dini, kültürel v.b. özelliklerini dikkate alarak, kendisini gerçekleştirmesini sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini sağlamaktır. 1.Bireyin kendi kendisini tanımasına ve anlamasına yardım etmek. 2.Ailesi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasına yardım etmek. 3.Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmak, problem çözme anlayış ve becerisini kazandırmak. 4.İlgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak,  geliştirmek. 5.Karar verme ve tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak.

20 6.Bireye iş ve meslek imkânları konusunda bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda tercihler yapmasını sağlamak. 7.Toplumsal sorunları kavramak ve gerekli hoşgörüye sahip olarak başkalarıyla birlikte yaşayabilme özelliklerini kazandırmak. 8.Okul ve çevreye uyumlarını sağlamaya yönelik tanıtım yapmak. 9.Öğrencilerin sahip olması gereken sorumlulukları (ödev yapma, kitap okuma, bilgi arayışı içinde olma, dini hayatını anlamlandırma vb.) kazandırmak. 10.Yaşam felsefesi, ahlaki ve toplumsal değerlerini geliştirmek.

21 REHBERLİK ÇALIŞMALARI ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
REHBERLİK ÇALIŞMALARI ORYANTASYON  ÇALIŞMALARI *Okulumuza nakil gelen öğrencilere yönelik okul tanıtımı ve uyum sürecini hızlandıran grup oyunları *Rehberlik servisinin tanıtımı  *Önleyici rehberlik kapsamında otobiyografi etkinliği uygulanarak öğrenci sorun tespiti SINIF İÇİ UYGULAMALAR *MEB rehberlik etkinlikleri *Dikkat çalışmaları *Origami ENVANTERLER: Verimli ders çalışma anketi Problem tarama envanteri

22 Başarısızlık nedenleri anketi Sınav Kaygısı Ölçeği Sağ-sol beyin testi Öğrenme stilleri envanteri Renklerle kişilik testi Beier cümle tamamlama envanteri “Kimdir bu?” “Kime göre ben neyim?” Sosyometri Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği SEMİNERLER: Zaman yönetimi Verimli ders çalışma yöntemleri Test çözme teknikleri Hafızayı arttırma teknikleri Motivasyon

23 Ergenlik Sınav kaygısı İletişim Sosyal gelişim MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI *Mesleki Bilgilendirme Çalışmaları(Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kazanmaları gereken Mesleki formasyona uygun tüm mesleki çalışmalar/Okulumuz Meslek Dersleri/Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Öğretmenleri bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer alırlar) *Holland Meslek Envanteri  *Kariyer Danışmanlığı Grup Çalışmaları TEOG ÇALIŞMALARI *Hedef ve Başarı Semineri *Sınav Sistemi Tanıtım Semineri *e-kılavuz ile Bilgilendirme *Sınava Doğru Programı *Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları

24 YGS/LYS ÇALIŞMALARI. Hedef ve Başarı Semineri
YGS/LYS ÇALIŞMALARI *Hedef ve Başarı Semineri *Sınav Sistemi Tanıtım Semineri *e-kılavuz ile Bilgilendirme *Sınava Doğru Programı *Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları PROJELER (Yeni/geliştirilebilir ve uygulanabilir tüm projeler çalışma kapsamına her zaman alınacaktır.) *Örnek sınıf projesi:Öğrencilerin olumlu davranış kazanması amacıyla yürütülen bu projede belirlenen sınıf kurallarına uygun davranışlar sergileyen sınıflar ödüllendirilir. Örnek davranışların pekiştirilmesinin yanı sıra öğrenciler  grup birliği ve bütünlüğü bilincini kazanır.

25 *Değerler eğitimi projesi: Her ay farklı bir değer belirlenerek öğrencilere güzel ahlak kazandırmayı amaçlayan bu projede öğrencilerin İmam Hatip Lisesi bilinci kazanmaları sağlanır, değerler ile ilgili yazı ve eserler vb. yetenekleri ön plana çıkarılmış olur. *Sorumluluk geliştirme projesi:Sınıf içinde öğrencilere görevlendirme yapılarak belirli sorumluluklar verilir ve kurallara uyma bilinci kazandırılır. BİREYSEL GÖRÜŞMELER *Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, uyum ve arkadaşlık ilişkileri, aile ve okul içi yaşantıları, motivasyon ve planlamaya yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılır.

26 *Her öğrencinin kişisel zaman yönetimi ve akademik düzeyi dikkate alınarak bireysel ders çalışma planı hazırlanır ve takibi yapılır.            *Küçük grup çalışması ile sorun analizi ve çözümüne yönelik bireysel danışmanlık yapılır. VELİ ÇALIŞMALARI *Veli- öğretmen –öğrenci işbirliğine yönelik düzenli veli görüşmeleri yapılarak ergenlik, akademik başarı, psiko-sosyal gelişim, davranış şekli gibi konularda gözlemler ve öneriler paylaşılır. *Öğrencinin yaş dönemine ait ihtiyaç bulunan tüm konularda seminer verilerek, veli bilgilendirme ve yönlendirmesi yapılır.


"ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları