Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH VE GELİŞİM Rektörlük Sunumu 1995201020112012 Fiziki Altyapı Kuruluş 2 Kampus 8 Fakülte 9 Fakülte (İlahiyat Fakültesi) 9 Fakülte 4 Yüksekokul (Konservatuarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH VE GELİŞİM Rektörlük Sunumu 1995201020112012 Fiziki Altyapı Kuruluş 2 Kampus 8 Fakülte 9 Fakülte (İlahiyat Fakültesi) 9 Fakülte 4 Yüksekokul (Konservatuarla."— Sunum transkripti:

1

2 TARİH VE GELİŞİM Rektörlük Sunumu 1995201020112012 Fiziki Altyapı Kuruluş 2 Kampus 8 Fakülte 9 Fakülte (İlahiyat Fakültesi) 9 Fakülte 4 Yüksekokul (Konservatuarla Birlikte) 1 Meslek Yüksekokulu 2 Enstitü 3 Araştırma ve Uygulama Merkezi (Orta Asya Araştırma Merkezi’nin açılması kararlaştırılmıştır). 5 Araştırma ve Uygulama Merkezi (Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi’nin açılması çalışmaları başlatılmıştır). 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi (KTMÜSEM, KTMÜUEM) Öğrenci Sayısı 2261 Mezun 3440 Ön Lisans ve Lisans 280 Yüksek lisans ve Doktora Toplam: 3720 öğrenci 2560 Mezun 3809 Ön Lisans ve Lisans 302 Yüksek lisans ve Doktora Toplam: 4111 öğrenci 2976 Mezun 1167 Hazırlık Öğrencisi 3040 Ön Lisans ve Lisans Öğrencisi 284 Yüksek lisans 102 Doktora Toplam: 4602 öğrenci Personel Sayısı 322 İdari Personel 312 İdari Personel 296 İdari Personel 271 Akademik Personel 319 Akademik Personel 395 Akademik Personel

3 MİSYON Rektörlük Sunumu Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır.

4 VİZYON Rektörlük Sunumu Eğitimde uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerle Türk Dünyasına ve insanlığa değer katan, “Uluslararası Düzeyde Saygın ve Tanınan Bir Üniversite” olmaktır.

5 İLKELER Rektörlük Sunumu  Atatürk milliyetçiliğine, ilke ve devrimlerine bağlı olmak  İnsan Merkezlilik, Hizmete Odaklılık ve Çevreye duyarlılık  Etik değerlere bağlılık  Cazibe Merkezlilik  Uluslararasılık  Sosyal sorumluluk  Topluma hizmet  Öğrenci merkezlilik  Bilgiye ve bilimsel düşünceye önem vermek  Değişime Uyum ve Yenilikçilik  Disiplinler arası yaklaşım  Ortak Akıl ve Katılımcı yönetim

6 HEDEFLER Rektörlük Sunumu  Eğitimde uluslararası marka olmak  Bologna sürecine uyum  Nitelikli insan yetiştirme  Uluslararasılaşma  İç ve dış paydaşlarla etkili iletişim ve etkin işbirliği  Eğitim öğretimde esneklik  Teknoloji tabanlı öğrenme  Etkili Uzaktan Eğitim  Sürekli Eğitim  Hayat boyu öğrenme  Uygulamalı bilim ve teknolojilerin yönlendirdiği AR-GE çalışmaları  Uluslararası Yükseköğretim organizasyonlarına üyelik ve etkin katkı

7 EĞİTİM-ÖĞRETİM Rektörlük Sunumu  Eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi  Etkili Yabancı Dil Öğretimi: Rusça, İngilizce, Çince  Hazırlık, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Eğitim  Örgün, Yaygın ve Hizmetiçi Eğitim

8 Rektörlük Sunumu FAKÜLTELERİMİZ  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi:  İktisat Bölümü  İşletme Bölümü  Finans ve Bankacılık Bölümü  Uluslararası İlişkiler Bölümü  Edebiyat Fakültesi:  Türkoloji Bölümü  Tarih Bölümü  Sosyoloji Bölümü  Felsefe Bölümü  Doğu Dilleri Bölümü  Çin Dili ve Edebiyatı  Rus Dili ve Edebiyatı  Batı Dilleri Bölümü  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Mütercim Tercümanlık Bölümü  Kırgızca-Türkiye Türkçesi  Kırgızca-İngilizce  Türkiye Türkçesi-Rusça  Türkiye Türkçesi-İngilizce  Psikolojik Danişmanlik ve Rehberlik Bölümü  Mühendislik Fakültesi:  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  Çevre Mühendisliği Bölümü  Gıda Mühendisliği Bölümü  Kimya Mühendisliği Bölümü  Fen Fakültesi:  Biyoloji Bölümü  Matematik Bölümü  Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü  İletişim Fakültesi:  Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü  Gazetecilik Bölümü  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü  İlahiyat Fakültesi:  Din Bilimleri Bölümü  İslam Bilimleri Bölümü  Veteriner Fakültesi:  Temel Bilimler Bölümü  Ziraat Fakültesi:  Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü  Bitki Koruma Bölümü  Zootekni Bölümü  Güzel Sanatlar Fakültesi:  Fotoğraf Bölümü (henüz öğrenci alınmadı)  Grafik Bölümü  Heykel Bölümü (henüz öğrenci alınmadı)  Resim Bölümü  Seramik Bölümü (henüz öğrenci alınmadı)  Peyzaj ve Çevre Tasarımı Bölümü (henüz öğrenci alınmadı)

9 Rektörlük Sunumu YÜKSEKOKULLAR :  Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu:  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü  Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü  Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü  Yabancı Diller Yüksekokulu:  Dil Öğretimi Bölümü  Türkiye Türkçesi Öğretimi Koordinatörlüğü  Kırgızca Öğretimi Koordinatörlüğü  Rusça Öğretimi Koordinatörlüğü  İngilizce Öğretimi Koordinatörlüğü  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu:  Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü  Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü  Meslek Yüksekokulu:  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı  İnşaat Programı  Otomotiv Programı  Muhasebe Programı  Çocuk Gelişimi Programı  Pazarlama Programı  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı  Elektrik Programı (henüz öğrenci alınmadı)  Elektronik Programı (henüz öğrenci alınmadı)  Basım ve Yayım Teknolojileri Programı (henüz öğrenci alınmadı)  Konservatuar :  Müzik Bölümü  Sahne Sanatları Bölümü

10 Rektörlük Sunumu ENSTİTÜLER:  Sosyal Bilimler Enstitüsü:  Tarih  Türkoloji/Edebiyat  İktisat  İşletme  Maliye  Eğitim Bilimleri  İletişim Bilimleri  Fen Bilimler Enstitüsü:  Matematik  Bilgisayar Mühendisliği  Çevre Mühendisliği  Gıda Mühendisliği  Kimya Mühendisliği ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ:  Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Bioteknolojik ve Bioçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi  Orta Asya Araştırmaları Merkezi  Sürekli Eğitim Merkezi  Uzaktan Eğitim Merkezi

11 ÖĞRENCİ DAĞILIMI Rektörlük Sunumu 14 değişik ülke veya yöreden öğrenci çeşitliliği ile 4602 öğrencimiz kayıtlı. Genel Öğrenci Sayıları (28.09.2012 itibarı ile) Birimin AdıHazırlıkÖnlisans-LisansLisans ÜstüGenel Toplam EDEBİYAT FAKÜLTESİ190485675 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ131558689 İLETİŞİM FAKÜLTESİ95359474 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ82325407 ZİRAAT FAKÜLTESİ66102168 VETERİNERLİK FAKÜLTESİ306999 FEN FAKÜLTESİ52170222 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ286593 İLAHİYAT FAKÜLTESİ283058 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU116172288 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU68312380 KONSERVATUVAR50110160 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU53102155 MESLEK YÜKSEKOKULU178170348 FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ68 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ318 GENEL TOPLAM116730493864602

12 Rektörlük Sunumu ÖĞRENCİLER ARALIK 2010ARALIK 2011 ARTIŞ % KASIM 2012 ARTIŞ % ARTIŞ % (2010-2012) Lisans ve Önlisans Lisans Üstü Toplam Lisans ve Önlisans Lisans Üstü Toplam Lisans ve Önlisans Lisans Üstü Toplam TÜRKİYE4298851746610356910,05 %501125626 10,01%21,08% KIRGIZİSTAN283716029973204185338913,07 %35672463813 12,51 %27,23% DİĞER1743220613914153-25,72 %14815163 6,53 %-20,87% TOPLAM344028037203809302411110,51 %42163864602 11,94 %23,71% 2010-2012 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRENCİLERİN SAYISAL DAĞILIMI VE DEĞİŞİM ORANLARI

13 Rektörlük Sunumu MEZUNLAR Ülke20102011ORAN / %2012ORAN / % Genel Toplam (2001-2012) TÜRKİYE283317,9 %4227,3 %538 KIRGIZİSTAN2252375,3 %34746,4 %2210 DİĞER3634-5,8 %27-26 %228 TOPLAM28930411,76 %41636,8 %2976 2010-2012 TARİHLERİ ARASINDA MEZUNLARIN SAYISAL DAĞILIMI VE DEĞİŞİM ORANLARI (Önlisans ve Lisans)

14 ÖĞRENCİ MALİYETLERİ Rektörlük Sunumu BİRİM ADI Öğrenci Sayısı Toplam Giderler Öğrenci Başına Düşen Maliyet Veterinerlik Fakültesi 72731.764,23 $10.163,39 $ Konservatuar 110690.534,29 $6.277,58 $ Ziraat Fakültesi 102604.213,50 $5.923,66 $ İlahiyat Fakültesi 30169.609,60 $5.653,65 $ Güzel Sanatlar Fakültesi 65336.123,09 $5.171,12 $ Beden Eğitimi ve Spor Y.O.104 537.505,90 $ 5.168,33 $ Fen Fakültesi 182808.816,27 $4.444,05 $ İletişim Fakültesi 4591.947.188,40 $4.242,24 $ Edebiyat Fakültesi 6322.469.410,11 $3.907,29 $ Mühendislik Fakültesi 3781.473.606,88 $3.898,43 $ Yabancı Diller Yüksek Okulu 1.3364.846.671,20 $3.627,75 $ Meslek Yüksek Okulu 171620.575,08 $3.629,09 $ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6732.316.500,25 $3.442,05 $ Turizm ve Otelcilik Y.O. 315831.587,21 $2.639,96 $ 4.62918.384.106,02 $68.188,61 $ Cari Harcamalar Öğrenci Başına Toplam3.971,51 $ 2012 Yılı Sermaye Harcama Toplamı17.055.803,433.684,55 $ 2012 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini32.461.283,547.012,59 $

15 AKADEMİK PERSONELİMİZ Rektörlük Sunumu Akademik Personel (TZ / YZ / DSÜ) Unvan Kadroların İstihdam Şekline Göre T.C.K.C.Diğer Toplam T.Z.Y.Z.D.S.Ü.T.Z.Y.Z.D.S.Ü.T.Z.Y.Z.D.S.Ü. Profesör2225 48 160 Doçent1528 720 373 Yardımcı Doçent26127 Öğretim Görevlisi29 12 76 2043 171 Okutman49 1 45 49 41113 Uzman106 2 18 Araştırma Görevlisi104858 TOPLAM161 13 229 3780 5 0 4520

16 İDARİ PERSONELİMİZ Rektörlük Sunumu İdari Personel (Tam Zamanlı) BİRİMİT.C. Pers.SayısıK.C. Pers. SayısıToplam GENEL TOPLAM43253296 Aylık Sözleşme ile İstihdam Edilen Personel Dağılımı BİRİMİ T.C.K.C.TOPLAM Fen Fakültesi 11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 Mühendislik Fakültesi 11 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 11011 Konservatuar Y.O. 28 Meslek Y.O. 44 Genel Sekreterlik 347 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. 112 Personel Dairesi Bşk. 99 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 17 Yapı İşleri Dairesi Bşk. 17 Geçici İşçi 11 TOPLAM 5104109

17 FİZİKİ ALTYAPI İki Kampus, 861.800 m2 açık alan; 18 Bina, 42 Daire 34 Eğitim-Araştırma Laboratuarı, 17 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 TV Yapım ve Eğitim Stüdyosu, 108 Derslik 4 Toplantı Salonu, 3 Konferans Salonu VİP toplantı, Seminer ve Çalıştay Salonu Toplam kapalı alan: 64.538 m2 Öğrenci başına düşen kapalı alan: Eğitim-Öğretim :10.38 m2 1500 kişi kapasiteli 2 katlı Sosyal Tesis, 3 Yemekhane, 5 kantin 1 Açık spor tesisi 3 Kütüphane ve Öğrenme Merkezi EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANLARI

18 HİZMETLER Rektörlük Sunumu Öğrenci Hizmetleri  Tanıtım, Bilgilendirme, Yönlendirme ve Motivasyon,  Rehberlik ve Danışma,  Kütüphane ve Öğrenme Merkezleri  Kariyer Geliştirme ve Kişisel Gelişim,  Eğitim-Öğretime İnternet Tabanlı Destek,  Barınma; 900 yatak kapasiteli Öğrenci Evlerimiz,  Beslenme; Öğrenciler ve personelimizin tamamına hizmet eden 1500 kişi kapasiteli 2 katlı Sosyal Tesis, 1 Yemekhane, 1 Restoran, 5 kantin, Kaliteli yemek ve yiyecekte çeşitlilik,  Sağlık; 5 Uzman Doktor, 7 Hemşire ile Öğrencilerimiz ve personelimizin tamamına hizmet eden 2 revir ve tam teşekküllü 1 sağlık merkezi, 7/24 saat hizmet, yılda ortalama 25.964 poliklinik hizmeti.

19 ÖĞRENCİ EVLERİ Rektörlük Sunumu 378 Erkek, 508 Kız öğrenci olmak üzere toplam 886 yatak

20 SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER Rektörlük Sunumu Öğrencilerimizin yanı sıra Akademik ve İdari Personelimizin de katıldığı çok çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. –Kurum içi –Ülke içi –Uluslararası

21 BİLİMSEL FAALİYETLER Rektörlük Sunumu FAALİYETLER 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı SEMPOZYUM ve KONGRE15108 KONFERANS ve SEMİNER89121173 PANEL27 7 SERGİ6715 PROJE10292424 ULUSLARARASI YAYIN117183218 İNDEKSLİ YAYIN (SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya alan indeksleri) 101636 ULUSAL YAYIN188250294 ULUSLARARASI BİLDİRİ813995 ULUSAL BİLDİRİ151415 KİTAP212648 2006 ve öncesi200720082009201020112012 511232136 SSCI, AHCI ve SCI-exp’de Manas Üniversitesi Atıflı Makale Sayısı (Ocak itibarı ile)

22 TOPLUMA VERİLEN HİZMETLER Rektörlük Sunumu Danışmanlık Hizmetleri Türkçe ve Diğer Dillerin Öğretimi Sertifika Tabanlı Kurslar Beceri Tabanlı Kurslar Kurumsal Kapasiteyi Geliştirici Faaliyetler Uluslararası tecrübenin aktarımı ve paylaşımı Proje tabanlı ortak çalışmalar

23 ÖĞRENCİ KONSEYİ VE KULÜPLERİ Rektörlük Sunumu  Yönetim ve akademik kadro ile etkin işbirliği ve iletişim  Öğrenciler arası birlik, beraberlik, kaynaşma  Akademik potansiyelden en üst düzeyde yararlanma, eğitime destek ve katkı  Mesleki ve kişisel gelişime destek  İş dünyası ve gerçek iş ortamına ait deneyim ve kariyer planlama  Ekip çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirme  Ulusal ve uluslararası tecrübe kazanımı

24 İŞ DÜNYASI VE TOPLUMLA İLİŞKİLER Rektörlük Sunumu  Nitelikli iş gücü temini  Danışmanlık  Eğitim Programlarının geliştirilmesine katkı  Kısa süreli eğitim paketleri  Toplumu aydınlatıcı ve rehberlik edici çalışmalar  Sosyal Hizmetler ve Destekler  Toplumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesi

25 ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İŞBİRLİKLERİ Rektörlük Sunumu  Ulusal Türkiye Cumhuriyeti Kırgız Cumhuriyeti T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu K.C. Bilim ve Eğitim Bakanlığı Kamu Kurumları, Kuruluşlar ve Özel Sektör  Uluslararası Çeşitli Akademik Organizasyonlar ve Mesleki Birliklere Üyelik İşbirliği Protokolleri Değişim Programları Öğrenci Stajları, Öğretim Elemanı Deneyim Arttırma Programları Ortak Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler

26 Rektörlük Sunumu MEZUNLARLA İLİŞKİLER  Kasım 2012 itibari ile 4602 (4216+386) mezun  Mezunlar ve mensuplar derneği  Mezunlar günü (Birinci mezunlar günü 25 Haziran 2011)  Mezunlar ağı; www.manasmezunlari.comwww.manasmezunlari.com

27 STRATEJİK HEDEFLER Rektörlük Sunumu  Eğitim-Öğretimde Markalaşmak  Güçlü Donanım Alt Yapısı  Uluslararasılaşmak  Cazibe Merkezleri Oluşturmak  Bilişim Yönetim Sistemini Etkin Kullanmak  Kalite Yönetimi ve Güvence Sistemini Oluşturmak  Sistem, Program ve Kurum Bazında Akreditasyon  Öncülük  Dikey Büyüme

28 STRATEJİK HEDEFLER Rektörlük Sunumu  E- Üniversite  Etkili Öğretim Elemanı Yetiştirme ve Kaliteli Öğretim Elemanı Temin ve Yetiştirme Sistemi  Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi  Etkili ve Uygulanabilir Değişim Programları  Kampüs İçi Yaşam Alanları  Proje Tabanlı Geliştirme Faaliyetleri  Etkili Tanıtım

29 Rektörlük Sunumu TEMEL HEDEFLER  Eğitimde bir uluslararası marka  Kurumsal bir cazibe merkezi  Kırgızistan yükseköğretiminin gelişmesinde öncü ve örnek  Kamu, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer  Uluslararasılaşmada örnek bir yükseköğretim kurulu  Türkiye’nin Orta Asya’daki yükseköğretim odağı  Türk dünyası’nın ortak geleceğine katkıda etkin bir güç  Dünya bilimine katkıda saygın bir üniversite

30 Rektörlük Sunumu GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Bologna Sürecine Uyum Sistem ve Mevzuat Eğitim-Öğretim Prog. Revizyon AKTS/ECTS ve Diploma Etiketi Web Sayfası Akademik Katalog Stratejik Plan Görev, Yetki ve Sorumluluk Dağılımları Kalite El Kitabı Tanıtım Katalogu Bilgilendirme, Yönlendirme ve Motivasyon Rehberi Üniversite El kitabı ADEK yönergesi, ADEK ve BEK komisyonları İdari Faaliyet Raporu Akademik Faaliyet Raporu Kalite Yönetim ve Güvence Sistemi Yönergesi Öğrenci Konseyi Danışma Kurulları Aile Konseyi SEM Yönergesi Memnuniyet Anketleri

31 Rektörlük Sunumu GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI  Uluslararasılaşma  Dikey Büyüme  Öncülük  Kalite Güvence  İnsan Kaynakları (öğretim elemanları, idari, teknik personel)  E- üniversite  Teknoloji Tabanlı Öğrenme ve Uzaktan Eğitim  Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

32 Rektörlük Sunumu GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI  Donanım Sistem ve Teknolojiler Bilişim Teknolojileri Laboratuarlar ve Atölyeler Baskı- Yayın Teknolojileri Taşıtlar, Alet ve Makineler Güçlü Bir Makine Parkı  Kampüs İçi Çevre Düzenlemeleri Yaşanabilir Çevre Kampus arazisinin tesviyesi Manas Ormanı Parklar Bahçeler Uygulama tarlası Seralar, botanik bahçeleri  Fiziki Yapılanma Hafif Çelik Konstrüksiyon Bina Kompleksi hizmete alındı; Öğrenci Yurtları, Yemekhane İnşaatı sürüyor; Mühendislik, Veteriner, Ziraat Fakülteleri İnşaatları sürüyor; 9 Katlı Binadan Daireleri Satın Alma sürüyor Bakım Onarım

33 Rektörlük Sunumu GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI  İş dünyası ve Toplumla İşbirlikleri Paket Eğitim Programları Konuya özel konferanslar, Seminerler ve Çalıştaylar Danışmanlık Üniversite danışma kurulu Akademik Birimler Danışma Kurulları Bölüm/Program Sektör Danışma Komiteleri Aile Konseyi Sosyal Destek Çalışmaları  Tanıtım Akademik Birim Merkezli Yıl Boyu Topyekun Her Etkinlikte Hedef Kitle Esaslı (dikey) Medya’dan Etkin Yararlanma

34 Rektörlük Sunumu SONUÇ  Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerimizle birlikte tüm çalışanlarımızı ortak kültür değerlerimizin etrafında birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik ve dayanışma duyguları ile yoğurarak Türklük bilincinin gelişmesine katkıda bulunan üniversitemiz, mezunlarımızın ülkelerinin kalkınma ve gelişmesine destek verebilecek üstün nitelikli insanlar olarak yetiştirilmesine özel özen göstermektedir.

35 Rektörlük Sunumu   17. yılında 4000 den fazla mezun veren üniversitemiz omurgası bilişim teknolojileri ve modern donanımları olan çağdaş eğitim-öğretim program ve paketleriyle toplumun her kesimine hizmetlerini sürdürmekte ve dünya bilimine katkı yapmaktaki kararlılığını devam ettirmektedir. SONUÇ

36 Rektörlük Sunumu   Üniversitemiz, Atatürk ilkeleri ve Manaslılık ruhundan almış olduğu güç ile eğitimde bir uluslararası marka ve bir dünya üniversitesi olarak üniversiteler dünyasında rekabette ön sıralarda olabilmek için başlatmış olduğu yürüyüşü azim ve kararlılıkla sürdürecektir. SONUÇ

37 Rektörlük Sunumu SONUÇ İki kardeş Devletin her alandaki işbirliği için çok taraflı ilişkileri ve işbirlikleri geliştirilmiştir. 2015 yılı sonunda:  Eğitimde bir uluslararası marka  Kurumsal bir cazibe merkezi  Toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer  Uluslararasılaşmada örnek bir Üniversite  Türk Dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin bir güç  Dünya bilimine katkısı ile saygın bir üniversite olmayı hedefliyoruz.

38 Rektörlük Sunumu   Bu yoldaki çalışmalarımıza katkıda bulunacak ve destek verecek her kuruma ve her şahsa içtenlikle teşekkür ediyor, Üniversitemizin bugünkü gelişmişlik düzeyine gelmesinde emeği geçen başta Mütevelli Heyetimiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti devlet yönetimleri ve halkına, Üniversitemizin geçmiş dönemlerdeki yönetici, öğretim elemanları ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. SONUÇ

39 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER balci@manas.edu.kg www.manas.edu.kg Gelecek Elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ


"TARİH VE GELİŞİM Rektörlük Sunumu 1995201020112012 Fiziki Altyapı Kuruluş 2 Kampus 8 Fakülte 9 Fakülte (İlahiyat Fakültesi) 9 Fakülte 4 Yüksekokul (Konservatuarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları