Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER EĞİTİMİ DİSİPLİN VE SORUMLULUK Hazırlayan : İrfan KARA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER EĞİTİMİ DİSİPLİN VE SORUMLULUK Hazırlayan : İrfan KARA"— Sunum transkripti:

1 DEĞERLER EĞİTİMİ DİSİPLİN VE SORUMLULUK Hazırlayan : İrfan KARA
Hasbahçe İlköğretim Okulu Müdürü

2

3 dikten sonra karşılaştığı ilk kişiler anne babası
Çocuğun dünyaya gel- dikten sonra karşılaştığı ilk kişiler anne babası ile kardeşleri, dünyada- ki ilk bulunduğu ortam ise aile ortamıdır. Bu yüzden; kişiliğin ilk altı yılda şekillendiğini göz önünde bulundurur-sak, çocuğa kişilik ve karakter kazan-dırmadaki en önemli rolün "aileye" ait olduğu açıktır.

4 Her anne baba çocuğu- nun; sorumluluklarını yerine getiren, bahanele- re sığınmadan duygu, davranış ve düşüncelerinin sorumluluğunu alabilen, yaşamda başarılı bir birey olmasını ister.

5 DİSİPLİN NEDİR?

6 Disiplin gerçek an- lamda bir bireyin yaşadığı topluma
uyumu üzerine yo-yoğunlaşmakta ve davranış-larını yönlendirmeyi amaç-lamaktır.

7 Disiplin; bir bireye daha çocukluğunda iste- nen davranış alışkanlık-
larını öğretmek, kendi ken- dini yani iç denetimini sağlamaktır. Bu ise dıştan zorlamay- la olmaz Önemli olan içselleşmiş bir so - sorumluluk duygusunun o bireyde oluşturulmasıdır.

8 "Sabır, katlanma en zor disip-lindir, ama kim ki sabreder, en büyük zafer onundur" Buddha

9 Disiplin aile içindeki denge ve dü- zenin oluşturulmasın
da büyük önem taşır. Ancak disiplin çoğunlukla "cezalan- dırma" ile eşdeğer zannedilir.

10 Zor ve şiddet kullanarak davranış yönlendirmeyi amaçlayan anne-baba, a-Çocuğun kendilerine karşı öfke korku ve kızgınlık içinde olmasına sebep olur. b-Çocuğa saldırgan olmayı ve sorun-ları şiddet yoluyla çözmeyi öğretir. c-Zayıf vicdan ve ahlak gelişimine neden olur.

11 Davranış oluştururken, öfke kontrolünü sağlamalıyız.

12 Disiplin Uygulaması Disiplin; insan eğitiminin önemli bir parçasıdır
Disiplin Uygulaması Disiplin; insan eğitiminin önemli bir parçasıdır. İlgi alanı ise davranışı etkili bir şekilde ele almaktır. Bu ne-denle disiplin insanın gelişi-minde önemli bir rol oynar.

13 "Büyük olmak isteyen kendine karşı zafer kazansın: Yani disiplinli olsun" Harry Truman

14 Disiplinin üç temel amacı vardır
Disiplinin üç temel amacı vardır. Bunlar: 1-Sevgi ve güven ilişkisini geliş-tirmek 2-Benlik değerinin temelini atmak 3-Başkalarını anlayarak ve onla-rın kişiliklerine saygı göstererek model görevini gerçekleştirmek olarak sınırlanabilir.

15 Bireye uygulanan disiplin, sevgi temeli üzerine inşa edilmelidir.

16 "İki ağırlık vardır, birisi disiplinin ağırlığı, diğeri piş-manlığın, disiplinin ağırlığı küçüktür, pişmanlığınki ise tonlarcadır" Jim Rohn

17 Anne ve babaların en büyük yanlışı zor ve şiddet uygulayarakdavranış oluşturmaya çalışmaktır.

18 Dünyaya yön veren liderlerin, dünya çapında tanınan büyük in-sanların veya büyük başarılara imza atan kişilerin hayat hikayele-rini okuyacak olursak, hemen hemen hepsinin ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıkları; hepsinde de öz disiplinin başta geldiği görülür.

19 Kendilerini disipline edemeyen kişilerin başarılı olmaları mümkün değildir.

20 "Disiplin hedefler ve varış arasındaki köprüdür“ Jim Rohn

21 Bir öğrenci kendini disiplin altına alarak çalışmaya başlarsa ideallerine daha kolay ulaşır.

22 19964 yılı olimpiyatlarına Dekatlon dalında hazırla –
nan Billy Tomey önseçme - -lerde elenir. Ertesi günü tekrar ça- çalışmaya başlar. “Nasıl olsa elendin, ne çalışıyor-sun?” dediklerinde : “ 1968 Olimpiyat-ları için.” der. Disiplinli çalışması sayesinde 1968 Olimpiyatlarında altın madalya kazanmayı başarır.

23 "Disiplin ne istediğinizi hatırlamaktır” David Campbell

24 Tarihte milletlerin ordularını inceleyecek olursak disiplinli orduların daha başarılı oldukları, daha çok zafer kazandıkları görülür Osmanlı’da Yeniçeri Ordusu iyi disipline edildiği zamanlarda zaferden zafere koşmuş; disiplin bozulunca Osmanlı Devleti gerilemeye başlamış; Yeniçeri Ordusu disiplin altına alınamayınca 1826 yılında kaldırılmak mecburiyetinde kalınmıştır.

25 Çanakkale Savaşı, Türk askerinin üstün disiplin anlayışla kazanıldı.

26 Türk Ordusu Mete Han tarafından onlu, yüzlü, binli sisteme göre kurularak yüksek disiplin altında günümüze kadar gelmiştir. Bu disiplinli oluşları sayesinde zaferden zafere koşmuşlar ancak üç kıtaya sığabilmişlerdir. Düzenli ve disiplinli ordumuz bunu İstiklal Savaşında, 1951 yılında Kore’de, 1974 yılında Kıbrıs’ta yeniden kanıtlamıştır.

27 Başarılı olmak için disiplinli çalışmak gerekir.

28 Disiplinin sağlandığı okulların daha başarılı oldukları, disipline riayet eden memurların çalıştığı dairelerde iş yerinin huzurlu olduğu ve halka daha iyi hizmetlerin verildiği görülmüştür.

29 SORUMLULUK NEDİR?

30 İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır.

31 İnsanlar sorumluluk duygusuna sahip olmalıdırlar
İnsanlar sorumluluk duygusuna sahip olmalıdırlar. Sorumluluk taşımak insana has bir özelliktir.

32 Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur. Dostoyevski

33 Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

34 Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz
Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. (Anonim)

35 uyum sağlaması üzerine düşen görevleri yerine ge-
Sorumluluk; “Bireyin uyum sağlaması üzerine düşen görevleri yerine ge- getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üze- rindeki etkilerinin sonuç- larını üstlenmesi başkala-rının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır

36 Sorumluluktan kaçmak; insanın kendisine ihaneti olur.

37 Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir
Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır.

38 Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. Oscar Wilde

39 Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre dolayısıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dışarıdan verilen eğitimle yaratılır.

40 Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır
Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır.


"DEĞERLER EĞİTİMİ DİSİPLİN VE SORUMLULUK Hazırlayan : İrfan KARA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları