Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ… Tam Logaritmik Modeller Yarı-Logaritmik Model *Log-Doğ Model(Üstel Model) *Yarı-Logaritmik Model Doğ - Log Model.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ… Tam Logaritmik Modeller Yarı-Logaritmik Model *Log-Doğ Model(Üstel Model) *Yarı-Logaritmik Model Doğ - Log Model."— Sunum transkripti:

1 DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ… Tam Logaritmik Modeller Yarı-Logaritmik Model *Log-Doğ Model(Üstel Model) *Yarı-Logaritmik Model Doğ - Log Model Polinomial Model 1

2 …Tam Logaritmik Model… X3X3 X2X2 Y1Y1 Y2Y2 0<  2 <1  2 <0 Y X2X2  2 >1 (X 3 sabit tutulduğunda) 2

3 …Tam Logaritmik Model(Üslü model-log-log Modeller-Sabit Elastikiyetli Modeller)… veya 3

4 Y’nin eşiti üstteki denklemde yerine konursa 4

5 lnY =lnb 1 + b 2 lnX 2 + b 3 lnX 3 +... + b k lnX k + u lne Y * =b 1 * + b 2 X 2 * + b 3 X 3 * +... + b k X k * + u …Tam Logaritmik Model… Birden fazla bağımsız değişken olduğunda 5

6 Y 6

7 Uygulama 4.3 (207-210) 7

8 8

9 9

10 = 4.0458 = 4.9615  x *2 =7.3986 y*x*y*x* =2.6911 Uygulama 4.3 (207-210) 10

11 = 2.2413= 4.0458 - (0.3637) 4.9615 [ln(9.4046) = 2.2413] = 0.3637 Uygulama 4.3 (207-210) 11

12 …Üretim Fonksiyonu… Y= Üretim X 2 =Emek ; X 3 =Sermaye = Emeğin Marjinal Verimliliği = Sermayenin Marjinal Verimliliği lnY = -3.4485 + 1.5255 lnX 2 + 0.4858 lnX 3 (t)(-1.43)(2.87)(4.82) n=15Düz-R 2 = 0.8738 12

13 …Yarı-Logaritmik Model… Log-Doğ Model(Üstel Model) 13

14 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = b 1 +b 2 X+ u = ( b 2 Y ) = b 2 X 14

15 Artış Hızı Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = b 1 +b 2 t + u r = (Antilog b 2 - 1). 100 Y= İş hacmi(1983-1988) r = (Antilog 0.131 - 1). 100 = (1.13997 - 1). 100 = (0.139971). 100 = % 14 15

16 YtlogYlogY*tt2Ytahmine obsGSMHYILLOGGSMHLOGGSMH_YILYILKAREYTAHMINHATA 19691088.0001.0000006.992096 1.0000006.9904140.001682 19701086.0002.0000006.99025713.980514.0000007.017268-0.027012 19711122.0003.0000007.02286821.068609.0000007.044122-0.021254 19721186.0004.0000007.07834228.3133716.000007.0709760.007365 19731254.0005.0000007.13409435.6704725.000007.0978300.036263 19741246.0006.0000007.12769442.7661636.000007.1246850.003009 19751231.0007.0000007.11558249.8090749.000007.151539-0.035957 19761298.0008.0000007.16858057.3486464.000007.178393-0.009813 19771370.0009.0000007.22256665.0030981.000007.2052470.017319 19781438.00010.000007.27100972.71009100.00007.2321010.038907 19791479.00011.000007.29912180.29034121.00007.2589550.040166 19801475.00012.000007.29641387.55696144.00007.2858090.010604 19811512.00013.000007.32118995.17545169.00007.3126630.008525 19821480.00014.000007.299797102.1972196.00007.339518-0.039720 19831535.00015.000007.336286110.0443225.00007.366372-0.030086 Örnek 1969-1983 yıllarına ait GSMH verileri aşağıdadır. Buna göre büyüme hızını bulunuz. 16

17 lnY = b 1 +b 2 t + u LOG(GSMH)= 6.963560+ 0.026854YIL t (461.0034) (16.16401) Prob (0.0000) (0.0000) = (Antilog b 2 - 1). 100 r = (Antilog 0.02685- 1). 100 17

18 Ücret Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = 1.19 + 0.033 X 2 + 0.074 X 3 Aşağıdaki ücret modeli Uygulama 9.3’den alınmıştır.(s.427) Modelde: Y:Haftalık Kazanç ($) ; X 2 : Tecrübe ; X 3 : Eğitim Kategorisi 18

19 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX+ u 19

20 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX+ u 20

21 Hedonik Model Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX 2 + b 3 lnX 3 + u Fiyat = -1.749.97 + 299.97 ln(m 2 ) - 145.09 ln(YatakOda) (t)(-6.8)(7.5)(-1.7) Prob.[0.1148] Düz-R 2 = 0.826sd=11 21

22 Polinomial Fonksiyonlar Y =  1 +  2 X +  3 X 2 +  4 X 3 +... +  k+1 X k + u Kuadratik Model: Y =  1 +  2 X +  3 X 2 + u =  2 + 2  3 X=  X 0 = -  2 / 2  3 = 2  3 Eğer  3 <0 ise X 0 noktası maksimumdur Eğer  3 >0 ise X 0 noktası minimumdur 22

23 Polinomial Fonksiyonlar Kuadratik Model OM = 10.52 - 0.175 Çıktı + 0.0009 (Çıktı) 2 + 0.02 GMİ (t)(14.3)(-9.7)(7.8)(14.45) Düz-R 2 =0.978sd=16 OM= Ortalama Maliyet ; Çıktı =Üretimİndeksi GMİ= Girdi Maliyetleri İndeksi 23

24 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model TM= Toplam Maliyet ;Q =Üretim Miktarı 24

25 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model Y =  1 +  2 X +  3 X 2 +  4 X 3 + u TM = 141.76 + 63.47 Q - 12.96 Q 2 + 0.94 Q 3 s(b i )(6.37)(4.78)(0.98)(0.059) R 2 =0.998sd=6 25

26 DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN SINIRLAMALAR* Bazen İktisat teorisinden kaynaklanan bazı sınırlamaların modelde yer alması istenebilir veya gerekebilir. Tüketim ve tasarruf eğilimlerinin toplamı, Coubb-Douglas modelinin katsayılarının toplamının ölçeğe göre sabit getiri olması için bire eşit olması gibi durumlarda doğrusal birleşimler söz konusu olabilir. Benzer şekilde bazı katsayıların birbirine eşitliği veya farklı doğrusal birleşimlerinin varlığı da arzu edilebilir. Bu tür sınırlamalara doğrusal sınırlamalar denir. * Bu konu, Selahattin GÜRİŞ,Ebru ÇAĞLAYAN,Burak GÜRİŞ EViews ile Temel Ekonometri Bölüm 6’dan alınmıştır. 26

27 Regresyon modeli, ve sınırlama, olsun. Bu durumda, olacağından, 27

28 olacak ve model ve için ve tanımlaması yapılırsa, olarak tahmin edilecektir. Katsayıların birbirine eşitliği de doğrusal sınırlamadır. Aynı modelde sınırlama olursa, modeli, 28

29 tanımlaması ile model, olarak tahmin edilir. olarak incelenebilir. Burada, 29

30 DOĞRUSAL SINIRLAMALARIN TESTİ Sınırlamalar doğrusal olduğunda test edilmeleri için t ve F testleri kullanılabilir. t TESTİ Katsayıların anlamlılığının veya belirli bir değere eşitliğinin söz konusu olduğu durumda açıklanan t testi, doğrusal sınırlamaların testi için de benzer bir şekilde kullanılır. Doğrusal sınırlama türlerinin gösterdiği farklılığa bağlı olarak t testinin uygulanması da farklılıklar gösterir. Sabit değer sınırlamasında katsayılardan birinin belirli bir değere eşit olması söz konusu olduğunda yapılacak t testi katsayıların belirli bir değere eşit olmasının testi ile aynıdır. 30

31 Regresyonun orijinden geçip geçmediği test edilmek istendiğinde ise, sabit katsayının anlamlılığın yani sıfırdan farklı olup olmadığının test edilmesi gerekecektir. Sabit değer kısıtlaması birden fazla parametre için geçerli ise, t testi her biri için ayrı ayrı uygulanacaktır. Test işlemleri sınırlandırılmamış model ile yapılacaktır. İki parametrenin birbirine eşit olması, toplamlarının veya farklarının belirli bir değere eşit olması şeklinde bir sınırlama söz konusu ise, yani veya sınırlaması veya örneğin veya sınırlaması test edilecekse hipotezler daha önce açıklandığı gibi oluşturulur. Test istatistiği ise eşitlik için, olacak ve test edildiğinden 31

32 olarak tahmin edilir. Toplamlar veya farklar söz konusu olduğunda test istatistiği, örneğin durumu için, ve olacaktır.Burada, 32

33 olacaktır. Diğer işlemler daha önce açıklandığı gibi yapılacaktır. 33

34 Uygulama: Türkiye’nin 1980-2000 yılları arasında elde ettiği turizm gelirlerini (TG) incelemek amacıyla Türkiye’ye gelen turist sayısı (TS) ve turizm yatırımları (TY) değişkenleri ile tam logaritmik model elde edilmiştir.Bulunan bu modelde turist sayısına ilişkin parametrenin turizm yatırımlarına ilişkin parametre ile eşit olduğunu sınayınız. LN(TG) = -3.1406+2.1888LN(TS)+1.1413LN(TY) s(b i ) = (0.77) (0.523) (0.325) t = (-4.078) (4.185) (3.512) prob = [0.0000] [0.0000] [0.0000] F hes = 461.68 R2=0.9777 prob [0.0000] 34

35 35

36 t hes = 3.273 > t tab = 1.734 H 0 reddedilir.Sınırlama geçerli değildir. Parametrelerin birbirine eşit olduğu söylenemez.( ) 36

37 F TESTİ Doğrusal sınırlamaların testi için sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış modellerin tahmin edilmesi gereklidir. Bu test yapılırken sınırlama sayısı önemli değildir. Test söz konusu olan sınırlamaların geçerli olmaması halinde modellerin açıklandığı değişim miktarlarının aynı olacağı mantığına dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile söz konusu olan sınırlamalar geçerli ise sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış modeller tarafından bağımlı değişkendeki değişmelerin açıklanma miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olacaktır. 37

38 Test için açıklanmayan değişme, yani artıkların kareleri toplamı kullanılabilir.Sınırlandırılmış modelin artıklarının kareleri toplamı ve sınırlandırılmamış modelin artıklarının kareleri toplamı ile ifade edilirse F test istatistiği, olarak hesaplanacaktır. Burada, 38

39 ve test istatistiğinin dağılımı h ve (n- k U ) serbestlik dereceli F dağılımıdır. F test istatistiği R 2 değerleri ile, olarak da hesaplanabilir. veya 39

40 Kimya Sanayii dalında faaliyet gösteren 15 firmanın üretimleri (Y), emek girdileri(X 2 ) ve sermaye girdileri (X 3 ) aşağıdaki gibidir. FirmaÜretim(bin ton)Emek(saat)Sermaye(makin e saati) 1601000300 21201200400 31901430420 42501100400 53001520510 63601620590 73801800600 84301820630 94401800610 104901750630 115001950850 125201960900 135401830980 144101900900 153501500800 40

41 n=15, k=3 Bu üretim fonksiyonu sınırlanmamış modeldir, zira b parametrelerine sınır konmamıştır. Şimdi b 2 + b 3 =1 sınırlamasını koymak isteyelim. 1. Aşama: 2. Aşama: anlamlılık seviyesi ve f 1 =c=1 sınırlama, f 2 =n-k=15-3=12 sd. lerinde F tab =4.75 (2.829909) (0.567107) (0.279795) t (-5.908387) (4.799623) (1.308917) prob (0.0001) (0.0004) (0.2151) 41

42 3. Aşama: R 2 =0.915 Sınırlandırılmamış üretim fonksiyonunun belirlilik katsayısıdır. Sınırlandırılmış üretim fonksiyonunun belirlilik katsayısı; Bunu bulabilmek için sınırlandırılmış üretim fonksiyonunu belirleyip EKKY ile tahmin etmeliyiz, yani sınırlandırılmış EKKY’yı uygulamalıyız. Şöyleki; yukarıdaki sınırlandırılmamış orijinal üretim fonksiyonu; göre H 0 hipotezi sınırlaması b 2 + b 3 =1’i dikkate almak için alınmalıdır. Biz sonuncusunu alalım: veya 42

43 Burada Y/X 2, üretim/emek oranı; X 3 /X 2, sermaye/emek oranı olup, iktisadi yönden önemlidir. İşte b 1 ve b 3 ‘ün denklemden EKKY ile tahmini sınırlandırılmış EKKY adını alır. b 3 ’ü bu yöntemle bulduktan sonra b 2 =1-b 3 ’den b 2 ’yi bulabiliriz. Üretim fonksiyonu için yani sınırlandırılmış EKKY tahmin sonuçları şöyledir: t (-0.853186) (2.954019) 43

44 4. Aşama: %5 ve %10 önem düzeyinde, F hes =72.253 > F tab =4.75 H 0 reddedilir. Yani sabit verimlilik reddedilir. Yani ilgili dönemde değeri %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde 3.088129’un 1’den farklı olduğu kabul edilir. Buradan, istatistik testlerden anlamlılık seviyesinin tespitinin, testi gerçekleştirmeden önce yapılması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Sınırlı EKKY tahminlerinden bulunduğuna göre olacaktır. Şimdi formül uygulanabilir, 44

45 Regresyon Modelinin Fonksiyonel Biçiminin Test Edilmesi (MWD) Bir doğ-doğ regresyon modeli ile log-log regresyon modelinden hangisinin tercih edileceğine karar vermek için MWD testini kullanabiliriz. H 0 : Doğ-doğ model geçerlidir H 1 : Log-log model geçerlidir. (1) (2) 45

46 1. ADIM: 1 nolu model (doğ-doğ) model tahmin edilir. 2. ADIM: 2 nolu model (log-log) model tahmin edilir. 3. ADIM: 1. adımdakideğerlerinin log. 4. ADIM: 5.ADIM: 4.adımda elde edilen Z değişkeni 1 nolu modeldeki doğrusal regresyon modeline bağımsız değişken olarak eklenir. Z değişkeninin katsayı tahmini istatistiksel olarak anlamlı ise H 0 reddedilir. 46

47 UYGULAMA: İzmir ilinde 1971(II)-1975(II) üçer aylık dönemlerinde on ikişer adetlik demet gül talebi incelenmiştir. Demet gül talebi Y bağımlı değişken, bir demet gülün fiyatı X 2 ve ikame mal olarak da bir demet karanfilin fiyatıX 3 bağımsız değişken olarak modele alınmıştır. Bu model hem doğ-doğ hem de log-log model olarak tahmin edilmiştir. Hangi model tercih edilmelidir? Doğ-doğ model: R 2 = 0.776 Log-log model: R 2 = 0.7292 47

48 Z i değişkeni ile birlikte tahmin edilen doğrusal model R 2 = 0.7707 H 0 : Doğ-doğ model geçerlidir H 1 : Log-log model geçerlidir. t tab = t n-k = t 13,  =0.05 = 2.160 t hes < t tab H 0 reddedilemez. 48

49 Bir ekonomideki bir para talebi modelinde M D =Para talebi, i=Faiz oranı, Y=Milli gelir, L=Likit aktifler stoku(Para dışındaki) değişkenleri yer almaktadır. 1960-1997 dönemi verileri ile bir ülke için şu fonksiyon tahmin edilmiştir. M D = 0.003 - 0.216(İ) + 0.52(Y) + 0.367(L) s(b i ) (0.009) (0.112) (0.101) (0.102) Daha sonra bu değişkenlerle tam logaritmik model oluşturulmuştur. lnM D =0.412 - 2.325ln(i) + 1.982ln(Y) + 0.417ln(L) s(b i ) (0.519) (0.102) (0.192) (1.562) 49

50 H 0 =Doğ-doğ model geçerlidir. H 1 =Log-log model geçerlidir. t hes (17.159)>t tab (2.042) H 0 reddedilir.Log-log model geçerlidir. M D = 0.01 - 0.038(i) + 0.23(Y) - 0.68(L) + 2.814(Z İ ) s(b i ) (0.004) (0.0026) (0.004) (0.512) (0.164) Doğrusal modelin doğru model hipotezini test etmek için aşağıdaki model kurulmuştur. Gerekli hipotezleri kurup %5 önem seviyesinde hangi modelin tercih edileceğini söyleyiniz. 50

51 DOĞRUSAL OLMAYAN SINIRLAMALAR Bazı durumlarda sınırlamaların yapısı doğrusal olmaz. Bu durumda doğrusal sınırlamalardan farklı olarak modellerin tahmininde problemlerle karşılaşılır. Parametreler klasik en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilemeyebilirler. Regresyon modelinin, olduğunu ve katsayılar ile ilgili sınırlamanın olduğunu varsayalım. Bu durumda, 51

52 olacaktır. Bu model doğrusal olmayan bir modeldir. Model parametreleri, en küçük kareler veya farklı bir yöntemle tahmin edilecektir. olacağı model, 52

53 DOĞRUSAL OLMAYAN SINIRLAMALARIN TESTİ Gerçekte doğrusal olmayan modellerin sınırlamaları için kullanılacak testler, tahmincilerin dağılımı normal dağılım olmadığından farklı olacaktır. Sınırlamalar için Benzerlik Oranı testi (LR), Wald testi (W) ve Lagrange Çarpanı testi (LM) kullanılır. Bu testler sadece doğrusal olmayan sınırlamalar için geçerli olmayıp, doğrusal sınırlamalar için de geçerlidir. Ancak doğrusal sınırlamalar için açıklanan testlerin gerçekte doğrusal olmayan modeller için kullanılması söz konusu değildir. 53

54 BENZERLİK ORANI TESTİ Benzerlik oranı testi için adından da anlaşılacağı gibi benzerlik fonksiyonu kullanılır. Test için sınırlandırılmış modelin tahmini de yapılır ve logaritmik benzerlik fonksiyonunu eğiminin sıfır veya sıfırdan farklı olması durumuna göre sınırlamaların geçerli olup olmayacağına karar verilir. Sınırlandırılmış modelin logaritmik benzerlik fonksiyonunu L R, sınırlandırılmamış modelin logaritmik benzerlik fonksiyonu L U ile ifade edersek test istatistiği, olarak hesaplanır. LR test istatistiğinin dağılımı h serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır. h sınırlama sayısıdır. Temel hipotez sınırlamaların geçerli olduğunu,alternatif hipotez ise sınırlamaların geçerli olmadığını ifade eder. 54

55 LR test istatistiği hata payı ve h serbestlik derecesi ile ki-kare tablosundan bulunacak değer ile karşılaştırılır. LR tablo değerinden büyükse H 0 hipotezi reddedilir,sınırlamalar geçersizdir. Aksi söz konusu ise sınırlamalar geçerlidir. LR test istatistiği sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış modellerin artıklarının karelerinin toplamı ile veya sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış modellerin belirlilik katsayısı ile, olarak da hesaplanabilir. 55

56 LAGRANGE ÇARPANI TESTİ Bu test Lagrange fonksiyonuna ve sınırlandırılmış modelin tahminine dayanarak yapılır. Büyük örnekler için olarak hesaplanır ve test istatistiğinin dağılımı h (sınırlama sayısı) serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır. LM test istatistiği R 2 değerleri ile, hesaplanabilir. Doğrusal sınırlamalar söz konusu olduğunda test istatistiği, 56

57 olarak hesaplanabilir. Hipotezler ve hipotezin kabul kararı benzerlik oranı testinde açıklandığı gibidir. LM testi F testi gibi bağımsız değişken katsayılarının tümünün anlamlılığını test etmek için kullanılabilir. Bu durumda test istatistiği sınırlandırılmamış modelin belirlilik katsayısı kullanılarak hesaplanır. LM test istatistiğinin dağılımı test edilen parametre sayılı (k-1) serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır. 57

58 WALD TESTİ Testte, sınırlandırılmamış modelden tahmin edilen varyans kullanıldığından sınırlandırılmamış modelin tahminini gerektirir. Birden fazla sınırlama test edilebilir. Sınırlama sayısı h ile ifade edilebilir. Wald test istatistiği, olarak hesaplanır. Wald test istatistiği R 2 değerleri ile, hesaplanır. 58

59 Sınırlama sayısı h=1 olduğundan ki-kare tablosunda 1 serbestlik derecesi ile tablo değeri bulunarak benzerlik oranı testinde olduğu gibi karar verilir. Aynı modelde aynı kısıtlamalar için Lagrange çarpanı, Benzerlik oranı ve Wald testleri hesaplandığında, ilişkisi görülür. 59

60 Uygulama: Mayıs 2001-Mart 2010 dönemi için faiz oranları (FAİZ), enflasyon açığı (EACIK), üretim açığı (URETİMACIK), bir dönem önceki faiz oranı (GFAİZ) ve döviz kuru açığı (DKACIK) değişkenleriyle model tahmin edilmiştir. Daha sonra döviz kuru açığının yer almadığı modeli ele alarak sınırlama testlerinden F,LR,LM ve W testleri ile hangi model ile çalışılacaktır. 60

61 Sınırlandırılmamış model: = 0.995498 Y t =β 1 +β 2 GFAİZ β 3 DKAÇIK+β 4 EAÇIK+β 5 ÜRETİMAÇIK+u t 61

62 Sınırlandırılmış model: = 0.994842 62

63 1. aşama: H 0 : Sınırlamalar geçerlidir. ( ) H 1 : Sınırlamalar geçersizdir. ( ) 2. aşama: f 1 : h= 1, f 2 : n-k= 106-5=101 F tab =6,85 3. aşama: 1. F TESTİ ÖRNEĞİ 63

64 4. aşama: F hes = 14.7170 > F tab = 6.85 H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. Sınırlandırılmamış model ile çalışılmalıdır. 64

65 2.BENZERLİK ORANI TESTİ ÖRNEĞİ 1.aşama: H 0 : Sınırlamalar geçerlidir. ( ) H 1 : Sınırlamalar geçersizdir. ( ) 2.aşama: h=1 3.aşama: 65

66 4.aşama: LR=14.42 > H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. Sınırlandırılmamış model ile çalışılmalıdır. veya > H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. 66

67 3.LAGRANGE ÇARPANI TESTİ ÖRNEĞİ 1. aşama: H 0 : Sınırlamalar geçerlidir. ( ) H 1 : Sınırlamalar geçersizdir. ( ) 2.aşama: h=1 3.aşama: 67

68 4.aşama LM=13.483 > H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. veya > H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. Sınırlandırılmamış model ile çalışılmalıdır. 68

69 WALD TESTİ ÖRNEĞİ 1. aşama: H 0 : Sınırlamalar geçerlidir. ( ) H 1 : Sınırlamalar geçersizdir. ( ) 2.aşama: h=1 3.aşama: 69

70 W=15.449 > H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. veya > H0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. Sınırlandırılmamış model ile çalışılmalıdır. 70

71 LM=13.483 LR=14.42 W=15.449 LM LR W 71

72 Y t =β 1 +β 2 GFAİZ β 3 DKAÇIK+β 4 EAÇIK+β 5 ÜRETİMAÇIK+u t Sınırlandırılmamış model: = 0.995498 72

73 Sınırlandırılmış model: =0.994597 73

74 1. aşama: H 0 : Sınırlamalar geçerlidir. ( ) H 1 : Sınırlamalar geçersizdir. ( ) 2.aşama: h=2 3.aşama: 4.WALD TESTİ ÖRNEĞİ 74

75 W=15.449 > H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. veya W=21.214 > H 0 reddedilir. Sınırlamalar geçersizdir. Sınırlandırılmamış model ile çalışılmalıdır. 75


"DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ… Tam Logaritmik Modeller Yarı-Logaritmik Model *Log-Doğ Model(Üstel Model) *Yarı-Logaritmik Model Doğ - Log Model." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları