Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 GENÇLER VE SAĞLIK Üniversite Sağlık Merkezleri 2. Sempozyumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 GENÇLER VE SAĞLIK Üniversite Sağlık Merkezleri 2. Sempozyumu."— Sunum transkripti:

1 1 GENÇLER VE SAĞLIK Üniversite Sağlık Merkezleri 2. Sempozyumu

2 2 GENÇLER VE SAĞLIK I.Basamak Sağlık Kuruluşu Olarak Üniversite Öğrenci Sağlık Merkezlerinin Bütçesi Murat KARAAĞAÇ Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı

3 3 GENÇLER VE SAĞLIK Üniversite Öğrenci Sağlık Merkezleri de birim stratejik plan hazırlamalı, Birim bütçelerini performans programına göre hazırlanması gerekmektedir.

4 4 GENÇLER VE SAĞLIK 2547 sayılı kanunun 47. maddesinde Yükseköğretim Kurumları, Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, … yataklı sağlık merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, … sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlendirilmişler.

5 5 GENÇLER VE SAĞLIK Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yükseköğretim öğrencilerinin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin uygulama esasları kapsamında; - Öğrenci Sağlık Merkezi bütçesi, öğrencilerden alınan katkı paylarından ve Üniversiteler Katma Bütçesinden verilen ödenekler toplamından oluşmaktadır.

6 6 GENÇLER VE SAĞLIK - Öğrenci Sağlık Merkezlerinin giderleri için ayrılan bütçe 2005 yılına kadar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi bütçesi olarak yürütülmüş olup, daha mali özerkliğe sahip iken 5018 sayılı yasa kapsamında 2006 yılından itibaren Üniversite Bütçesi içine alınmıştır. Bütçe, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Harcama Programı çerçevesinde harcanabilmektedir.

7 7 GENÇLER VE SAĞLIK Sağlık Bakanlığınca yayınlanan “Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına, Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliğinde öğrenci tedavi merkezleri I. Basamak Sağlık Merkezi olarak tanımlanmıştır.

8 8 GENÇLER VE SAĞLIK Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Mediko-Sosyal Merkezi, kurum tabipliğini de üstlenmiş durumdadır.

9 9 GENÇLER VE SAĞLIK Üniversitelerin Öğrenci Sağlık Merkezlerinin giderlerini öğrenci sağlık merkezleri için ayrılan bütçe ile karşılanmaktadır. Halbuki, diğer I. basamak sağlık merkezleri tedavi bedeline ilişkin giderleri ilgili kurumlara fatura ederek karşılığını almaktadırlar.

10 10 GENÇLER VE SAĞLIK - Gerek öğrencilerimizin, gerekse kurum personelinin tedavileri, 5510 sayılı yasaya göre Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığı halde; Öğrenci Sağlık Merkezleri diğer sağlık merkezleri gibi tedavi giderleri karşılığını ilgili kurumlara fatura edememektedir.

11 11 GENÇLER VE SAĞLIK - 2007 yılından itibaren devlet katkısının verilmemesi ve harçlardan ayrılan payın da yetersiz olacağı düşüncesi ile öğrenci sağlık merkezlerinde; verilen hizmetlere ilişkin giderlerin mevcut ödeneklerle karşılanacağı varsayarsak, önümüzdeki günlerde ve yıllarda öğrenci sağlık merkezlerinin finansman sıkıntısı yaşayacağını düşünüyorum.

12 12 GENÇLER VE SAĞLIK Öğrenci Sağlık Merkezlerinin diğer I. basamak diğer Sağlık Merkezleri gibi; Döner sermaye statüsü benzer bir yapılandırma oluşturulabilir mi, Bununla ilgili girişimlerin başlatılması gerekmez mi, Genel Sağlık Sigorta primi karşılığı ödemiş olan gerek memur, gerekse öğrenci tedavilerinin karşılığı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumundan bu tedavi giderlerine ilişkin bedellerin istenmesi gerekmez mi.


"1 GENÇLER VE SAĞLIK Üniversite Sağlık Merkezleri 2. Sempozyumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları